10 januari 2013

DE LAATSTE RODE BARON VAN RONSE

GUNTHER ZEGT SORRY


Op de blog van de Ronsese socialisten geeft Gunther Deriemaker toe dat hij in de fout is gegaan door de dag na de verkiezingen een gesprek te voeren met de lijsttrekker van N-VA Wim Vandevelde.

‘Achteraf gezien, besef ik dat ik nooit hierop had mogen ingaan zonder dit voorafgaandelijk met de partijvoorzitster te bespreken’ aldus Gunther Deriemaker in die excuses….die er bij nader toezicht geen blijken te zijn.

‘Na de uiterst moeizame gesprekken met CD&V de avond voordien, waren wij er echter van overtuigd dat wij een grotere kans hadden om ons programma te realiseren met een alternatieve meerderheid.'

(Let op de hierboven subtiel ingeschoven plotse pluralis majestatis. De 'wij' staat hier echter gewoon voor Gunther zelve).

‘We hebben echter de politieke betrouwbaarheid van de N-VA verkeerd ingeschat. Ik bied dan ook onze excuses aan de leden en kiezers die in het resultaat van onze campagne ontgoocheld zijn.’

Ontgoocheld zullen ze zeker zijn... met dat vrolijk goochelen van 'ik' naar 'wij' en vice versa. Voorzitster Machtelt Stroobants blijkt dus volgens deze publieke bekentenis van Gunther wel degelijk nièt op de hoogte te zijn geweest van zijn lang sologesprek met Wim Vandevelde.

Overigens is Gunther niet 'ingegaan' zoals hij het nu flauwtjes suggereert op een verzoek van N-VA: hij heeft er zèlf om gevraagd. Het verliep op zijn vraag in diens eigen bredere familiale privésfeer: achter mijn deur. Via Rudi Boudringhien die hem eerst het gsm-nummer van Vandevelde bezorgde.

Machtelt Stroobants eiste om dat partijtje soloslim het ontslag van Deriemaker, namens haar partijbestuur. Bij de hogere provinciale partij- instanties ving ze echter bot met haar verzoek. De (letterlijk en figuurlijk) opgelegde excuses van Deriemaker dienen volgens de zogeheten provinciale tuchtcommissie te volstaan. Voor Machtelt niet.

Want de Ronsese partijvoorzitster Stroobants, die hiermee dus compleet publiekelijk in de wind wordt gezet als marionetje van haar lijsttrekker, trekt daar haar conclusies uit en stapt op. Je zou voor minder. Wie de volgende voorzit(s)ter van de S.PA wordt zal wel twee keer nadenken en veel courage moeten hebben.

Eén mei..klokje.


In een schaamteloos bericht van ‘de Stationstraat’ klinkt het dan ‘dat voor haar de tijd nu aangebroken is dat iemand anders de fakkel overneemt zodat zij zich meer op haar gezin kan toeleggen’.

En alsof zoveel hyprocrisie nog niet volstaat, verglijdt de mededeling dan in het platste cynisme:

‘Onder haar bewind heeft de partij zich ontwikkeld tot een dynamische organisatie die ook talentvolle jongeren aantrekt en kansen biedt. De partij heeft verschillende sterke politieke acties ontwikkeld en knoopte met succes opnieuw aan met tradities zoals de 1 mei- avond. Binnen haar mandaat werd ook opnieuw toenadering gezocht met de socialistische vakbond en mutualiteit.’ U leest het goed.

C’est la faute aux autres

Met andere woorden Gunther zegt dan wel sorry...maar alle anderen zijn fout. De man die in zijn eentje achter de rug van zijn toch zo verdienstelijke partijvoorzitster op maandag een partijtje dubbelspel uitprobeert met de N-VA (jawel: die van de slogan ‘Laat Ronse niet Links Liggen!’) nadat hij al een princiepsakkoord heeft met Luc Dupont en CD&V-Groen maar eerst toch nog eventjes een Quickietje wil uitproberen in een wanhoopspoging om als mislukte challenger van Dupont toch nog burgemeester te worden van Ronse fileert nu in zijn sorrywoord doodgemoedereerd de politieke betrouwbaarheid van de N-VA.

Il faut (oser) le faire. Het enige wat vandaag in die mededeling van de partij klopt, is dat de socialistische kiezer heel fideel wél zijn ding gedaan heeft, present tekende in het verkiezingshokje en in alle vertrouwen trouw S-PA heeft gestemd. Met een sterk resultaat als gevolg. Zeker tegenover de burgemeestersbonus van Luc Dupont.

Dat Gunther niet bij machte is gebleken dat vertrouwen van de Ronsese socialistische kiezers op een correcte manier te verzilveren bij zijn vorige coalitiepartner met zijn sociaal programma voor Ronse, liever dan zijn kiezerskrediet te gaan verkwanselen omwille van de sjerp rondom zijn eigen navel, brengt zijn partij na 83 jaar macht in Ronse nu helemaal op ramkoers. Hij bekroont zichzelf hiermee alvast tot laatste Rode Baron van Ronse.

Andere en betere

Ja de voorzitster heeft goed gewerkt. Maar in dezelfde mededeling wordt wel meegegeven dat de verkiezing van haar opvolger of opvolgster in februari tegelijk zal worden aangegrepen om een keer en voorgoed de bastions van de macht binnen het bestuur te neutraliseren. Meer bepaald de macht van de wijkclubs zal nu worden teruggedrongen. Bijvoorbeeld Wijkclub Passerelle (Gunther Deriemaker ) en wijkclub Soudan ( Pol Kerckhove). Al zal er verder moeten gekeken worden dan de macht van de wijkclubs alleen. Ik ken een paar andere netwerken en die vergaderen nièt aan de verloederde Passerelle.

Het verplichte sorry nummertje van Gunther waarbij de schuld bij alle anderen gelegd wordt, zal hoe dan ook niet volstaan. Kan iemand die aldus zijn enorme politieke en sociale verantwoordelijkheid weglacht met een opgelegde sorry - als een soort retourquickie - en die zijn eigen partijvoorzitster publiek laat opdraaien voor zijn eigen blunders nog geloofwaardig doorgaan? Ik vraag het aan.

Er rest de SP.A nu maar één kans op overleving als grote progressieve partij van Ronse: weg met die Ronsese rode baronniën van de macht. Tijd voor een totaal nieuwe generatie die niet langer zogezegd 'Samen!' ijvert voor… één machtsfiguur maar die wel echt tuupe gaat voor een rechtvaardig Ronse.

08 januari 2013

BRIEFGEHEIMEN

Ik zal het hier niet hebben over jouw vruchteloos mandaat in het Vlaams Parlement. De Ronsenaars zullen zelf oordelen wat het Vlaanderen heeft bijgebracht en wat daar de meerwaarde van was voor Ronse.

Ik zal het hier niet hebben over de kruiswoordraadsels die je er invult tot algemene risée in ruil voor je vele Vlaamse miljoenen en je vet parlementair pensioen.

Ik zal het hier niet hebben over jouw hardnekkige klachtencollectie die Ronse handenvol geld heeft gekost. Ondermeer in verband met de politiekazerne. Voor niksmendalle.

Ik zal het hier niet hebben over de parameters die je hanteert om te bewijzen dat ons Ronsies onderwijs niet deugt of toch minder dan dat van Oudenaarde of Schorisse. Dat onze kribbes nu al zoveel percent van die ‘je-weet-wel' tellen. Hoe je die cijfers extrapoleert, als een soortement ‘voortschrijdende kwaal’.

Ik zal het hier niet hebben over je vete gedrag tegenover Luc Dupont, de man op wiens stoel je had willen zitten.

Ik zal het hier wel hebben over de manier waarop je al die jaren stokken in de wielen (s)pookt van elke nieuwe Ronsese drijvende kracht.Behalve je grote rivaal en geliefde pispaal burgemeester Luc Dupont zelf heb je aldus de sossen van Ronse jaar na jaar het vuur aan de schenen gelegd. Hun samenlevingsopbouw onderuit gehaald. Maar nu de N-VA het echte falen van de socialisten op de agenda heeft gezet (het verkwanselen van de sociale gedachte aan hun onderlinge machtsstrijd) verander je plots je schietgeweer van schouder en bak je zoete broodjes met de sossen.

Triestig om zien hoe je hen stiekem tipt over die ene – menselijke- beginnersfout in de voordrachtsakte voor het OCMW. Hoe je dat loskoppelt van de procedurefoutjes ten stadhuize zelf. Hoe je de sossen opsmijt om klacht in te dienen bij de Raad voor Betwistingen. Hoe je daarna zelf de andere kant opkijkt, een keer de sossen van pure ellende de door jou geschreven partituur spelen. Al was het maar om eventjes de aandacht af te leiden van hun eigen interne miserie. Ik zal je hier een primeur geven: hun partijvoorzitster heeft ontslag genomen. Gunther wordt na zijn dubbelspel op maandag 15 oktober 2012 noch gelyncht noch weggestemd.

Weet je wat mij als Ronsenaar steekt? Dat je er helemaal niks mee opschiet voor Ronse. Met al je klachten. Met al je opgeklopt chagrijn. Met je eeuwige doemdenken. Met je giftige tips aan de sossen.

Allicht zal je de geschiedenis ingaan als meest contraproductieve politieker van Ronse ooit. Hopelijk kan je daar mee weg. Als mens zou ik het nog zo niet weten.

Dat de socialisten van Ronse vandaag jouw spel spelen vind ik bijzonder bedroevend. Het staat totaal haaks op de wil van de Ronsese progressieven overheen de partijen om – samen met de nieuwe mensen aan het roer van Ronse naast Luc Dupont - een terugval van de sociale inspanningen van het warme hartelijke Ronse te verhinderen. Misschien moeten de sossen je helemaal uitnodigen in het Feestpaleis: als hun nieuwe president.

De eerste woorden van nieuwbakken OCMW-Voorzitter Wim Vandevelde geven inmiddels perfect aan waar elke Ronsenaar met het hart op de juiste plek oprecht voor gaat: 'We zijn hier bijeen om de nood van de mensen te lenigen.'

De Ronsenaar in nood is niet langer een potentiële kiezer maar een mens die, waar echt nodig, zelfredzaam verder geholpen wordt in zijn leven: met alle andere Ronsenaars tuupe.

Dat de nieuwe voorzitter bovengaande zinssnede in schoonschrift boven zijn bureau gaat hangen, siert hem bovendien als mens. Het geeft maar aan op welke planeet betrokken Ronsenaars leven, waar het hen in de eerste plaats gaat om het welzijn van de Ronsenaars en de Renaixance van Ronse.

De door jou stiekem naar je nieuwe ‘kameraadjes’ getelefoneerde klacht zal dat niet tegenhouden. Niets of niemand zal het alle Ronsenaars van goede wil beletten overheen hun verschillende politieke of filosofische overtuiging. Man man man. Ga toch liederen zingen op een rij in De Ververij.

Ik heb hier anders ook nog wel een boekske liggen met een Ronsies kruiswoordraadselke erin. Ronsies woord. Zes letters. Door jou gebruikt als scheldwoord. Door alle andere Ronsenaars als eretitel.

‘k Ga ’t zeggen, Kleine Erik.

(Aan Erik Tack. Vlaams parlementslid en Ronsies raadslid).

07 januari 2013

SAMEN RONSESE NODEN LENIGEN

NIEUW RONSIES OCMW-BESTUUR
AAN DE SLAG OP ZOTTE MAANDAGJaren heeft hij zich ingezet voor een verantwoorde ontsluiting van Ronse door N60 en zuiderring. Daarna probeerde hij met zijn Werkgroep de Oude Sint-Martens als ons mooiste erfgoed van de ondergang te redden als Hermes Belevingscentrum.

Fidele lezers van deze blog kennen hem hier ook van zijn jaarlijkse brief op de vooravond van de Fiertel. Daarin zette hij zich telkens scherp af tegen elke poging tot politisering van de Ommegang. Vorig jaar werd hij overigens ook verkozen tot voorman van de Fierteldragers.

In oktober werd hij - na enige aarzeling - lijsttrekker van de N-VA en trok hij ten aanval met de slogan 'Laat Ronse niet links liggen'.

Sinds vanavond komt daar voor Wim Vandevelde een eerste belangrijk bestuursmandaat bij als OCMW-voorzitter.


'We zitten hier om de noden van de Ronsenaars te lenigen’, waren zijn eerste - mooie - woorden. Ze geven in elk geval de ernst van de opdracht aan want Ronse kampt met een hoge werkloosheidsgraad en alle sociale gevolgen vandien.

En in één adem bedankte hij sportief zijn voorganger Pol Kerckhove voor bewezen diensten.Even zag het er trouwens naar uit dat de socialistische kandidaten hun kat zouden sturen na de heisa van vorige woensdag op de gemeenteraad en hun klacht inmiddels bij het Bureau der Betwistingen, vanwege het niet respecteren van de genderregel op de initiële voordrachtakte van de N-VA. Maar nee dus .
Net voor 20 uur kwamen ook de S.PA’ers samen opdagen en kon voor iedereen een vlotte en serene eedaflegging beginnen. Opmerkelijke entree bij de CD&V van Safia Marzouki. En voor Angélique Syroit is het een – voorlopig ? - retourticket naar het OCMW.


Stevige aanwinst voor het OCMW wordt ongetwijfeld Isabelle Raevens van de Liberale Unie.

Voor Patrice Dutranoit, vergezeld van vrouw en kind, wordt deze avond ongetwijfeld de start van een veelbelovende aanwezigheid in de Ronsese politiek.

Hieronder ziet u ze met zijn allen bijeen rond hun nieuwe voorzitter
(met op de achtergrond vast secretaris Martin Verkest).


Wim Vandevelde (voorzitter) en Angélique Syroit (N-VA), Safia Marzouki, Patrice Dutranoit, Leo Verstichel & Fanny Verheyen (CD&V) Sylvie Miclotte, Philippe (Gilbert) Vallez & Philippe (Marnic) Vallez. (S.PA) Isabelle Raevens (Liberale Unie), Cornelis Eerdekens (Vlaams Belang).

ZOOTE MOONDAAG IEN ROONSE...


06 januari 2013

SCHITTERENDE BOMMELSSFEER!