28 januari 2011

DE BENIEUWDE RONSENAAR

WAAROM LUC DUPONT WEER
OPKOMT VOOR DE RONSESE SJERP.


Zondag voert de Ronsese CD&V Rik Torfs ten tonele als gast(s)preker op het nieuwjaarsontbijt van de partij. Van Torfs zijn we via zijn geforceerde grappen in de Slimste Mens en zijn smalende columns in De Standaard (deze week post mortem natrappend naar Hugo Claus) meer blabla gewoon. Voor deze kletsmajoor van de kerkjurisprudentie en de omhooggevallen BV-politiek hoeven we onze zelfgebakken chocoladekoeken niet in de oven te laten.

Vooral wordt echter uitgekeken naar wat daar in de wandelgangen circuleren zal over de Ronsese raadsverkiezingen die er nu in sneltempo zitten aan te komen. De kans is klein dat Luc Dupont zondag al zijn moment suprême aangrijpt om bekend te maken dat hij zichzelf – ondanks een eerder aangekondigd afscheid- toch nog wil opvolgen als burgemeester.

Een beetje wielerliefhebber wéét dat er aan de meet gewonnen wordt. Wie de eindspurt winnen wil, moet niet te snel de kop pakken. Maar dat Dupont nog gaat opkomen, daaraan kan sinds deze week niet meer worden getwijfeld.

Zeker nu bekend is geworden dat Erik Tack in beroep gaat tegen de zoveelste vrijspraak van Luc Dupont ( en alle andere betrokkenen) in de affaire van de politiekazerne. Logica en deductie brengen ons daarbij tot volgende analyse.

WEER OPKOMEN IS NU EEN EREZAAK

Zeer tot ergernis van Luc Dupont probeert Erik Tack de Reseco-affaire te rekken tot de verkiezingen. Met zijn eis tot ‘één symbolische euro morele schadevergoeding’, (in zijn eigenwaan namens de Ronsese bevolking) kroont Erik Tack zichzelf permanent tot ‘hoeder van het beleid’.

Erik Tack legt hiermee hooghartig de onafhankelijke rechtsgang - met vijf tot zes opeenvolgende rechtbankvrijspraken voor Luc Dupont - naast zich neer. Hij blijft zich maar opsluiten in de ivoren toren van het Eigen Belang & Grote Gelijk. Als een slechte verliezer in de strijd om de Ronsese sjerp verlegt hij aldus en nu al acht jaar het debat over het beste bestuur voor Ronse van gemeenteraad naar rechtbank. Hij wentelt zich daarbij gretig in de navenante mediabelangstelling.

Met een in de Ronsese politiek nooit eerder geziene juridische hardnekkigheid blijft hij Luc Dupont aldus overladen met de smet van vermeende ongeoorloofde beleidsdaden.

Dat de Ronsese burgemeester (en àlle andere beklaagden) daarbij keer op keer door alle rechtsinstanties worden vrijgesproken, lijkt hem niet te deren. Evenmin schijnt het hem als mens te raken, dat hij Luc Dupont hiermee keer op keer koud pakt in diens beroepseer als advocaat.

Overigens is de financiële en collaterale schade voor het imago van Ronse en voor alle Ronsenaars door dit tergend geding allang niet meer te overzien.

EEN GOED VERSTAANDER

In ‘Het Nieuwsblad’ licht Luc Dupont vanochtend een tip van de sluier omtrent de juridische achtervolgingsmarathon van Erik Tack.

Luc Dupont: ‘Ik vind dit intriest en een gemeenteraadslid onwaardig. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen we zien wat de kiezer in Ronse van zijn optreden vindt.’

Wie dit tussen de regels leest, begrijpt meteen dat Luc Dupont geen andere keuze rest dan zijn door Tack systematisch geschonden eer daar te verdedigen waar het er voor Tack eigenlijk toe doet: bij de kiezer.

Niemand zal het Dupont daarbij kwalijk kunnen nemen dat hij na al die jaren van intensief bestuur van Ronse nochtans eerder te kennen had gegeven met ere te willen afhaken na 2012. Nu Tack hem die eer dus niet gunt, rest lukt Luc Dupont geen andere uitweg die eer te verdedigen bij de kiezer zelf.

Daarmee herplaatst Dupont dan het hele debat om het bestuur van Ronse terug waar het voor elke rechtgeaarde democraat thuishoort en altijd had moeten blijven: in de gemeenteraad en op het stadhuis en niet in de rechtbank. Die kiezer zou de burgemeester van Ronse best wel eens (symbolisch en voor zover dat eigenlijk hoeft) kunnen rehabiliteren door hem met een nooit eerder geziene score te steunen in de gedrevenheid, de bekwaamheid en de sérieux waarmee hij Ronse al jàren boven alle donkere doemdenken heen vooruit stuwt. Het verleggen van diens politieke rivaliteit met Luc Dupont vanuit de gemeenteraad naar de rechtbank kan Erik Tack aldus nog wel eens heel (ver)zuur(d) opbreken. Diens eindeloze reeks van juridische tackles kan als een boomerang via de kiezer op zijn eigen kop in het stemhokje terugvallen. De sleutelvraag is dus niet langer of Dupont al dan niet nog een nieuwe gooi doet naar de opvolging van zichzelf. De vraag is alleen wanneer hij dat bekend maakt. Zondag nog net niet dus. Vanwege te vroeg. Even wachten nog. Op het Nieuwjaarsontbijt 2012?

27 januari 2011

DE BENIEUWDE RONSENAAR

CAMPUS TIO3 NU SNEL EN STERK UIT STARTBLOKKEN
RONSE STAPT IN EUROPESE TEXTIELASSOCIATIE
SAMENWERKING MET BRITSE EN FRANSE PARTNERS
EN BELGISCHE TEXTIELORGANISATIES
EXPO FUTOROTEXTILE3 KOMT NAAR RONSE
IN SAMENWERKING MET LILLE 3000
Ronse treedt toe tot de Europese Textielassociatie ACTE. Van 2 december dit jaar tot 15 januari 2012 krijgen we hier in Ronse ook de tentoonstelling Futurotextiles op bezoek. Het gaat om een organisatie in samenwerking met Lille 3000. Eerder deze maand is ook al de oprichtingsprocedure van start gegaan van de NV Textiel Incubatiecentrum. Die procedure wordt begin april betekend. Tevens wordt een subsidiedossier Crysalis ingediend in het zogeheten Interregionaal ‘IV A 2 Zeeën programma’. Dit is het resultaat van een veelbelovende samenwerking tussen Ronse, de Belgische textielorganisaties en partners in Groot-Brittannië en Frankrijk.

Dit alles wordt volgende woensdag breder toegelicht door burgemeester Luc Dupont en OCMW-voorzitter Pol Kerckhove. Het kadert helemaal in de snelle en krachtige verdere opstart en uitbouw van het project Campus TIO³ en het strategisch plan Stad Ronse.

Kwakkelweer aan de Schelde

Het is het kordate antwoord van Ronse op een onrustwekkend (georkestreerd?) gerucht vanuit Oudenaarde dat de Scheldestad in samenwerking met UG de zogeheten ‘afwezigheid van voldoende ondersteunende onderwijsinrichtingen’ in Ronse zou aangrijpen om zichzelf op te werken als spinoff van de Universiteit en het mooie Ronsiese Campustio3 –project weg te kapen en in te palmen. De vraag is overigens wat Oudenaarde op onderwijsvlak dan meer te bieden zou hebben dan Ronse. Want zelfs al wil het VTI Oudenaarde een textielrichting opstarten: het Campusproject overstijgt hoe dan ook in verre dat VTI-niveau.

In een gesprek dat ik gisterenavond met hem hierover had (deze keer zonder misleidende stoorzenders), bevestigt burgemeester Luc Dupont me de snelle krachtige doorstart van het Campus TIO3 in Ronse.
Er zou dra ook goed nieuws komen omtrent de financiering van het geheel. Goed nieuws dus voor al wie begaan is om de Renaixance van Ronse.

26 januari 2011

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF EIGEN NIEUWS
ZAAK POLITIEKAZERNE:
TACK TEGEN VRIJSPRAAK DUPONT

RONSE OP ZIJN SMALST:
ESCALATIE ANTI-POLITIEK


ACHT JAAR OPSLUITING VOOR ALLE RONSENAARS
IN POLITIEKE GEVANGENENSTRAAT ZONDER EINDE


In de zaak van de politiekazerne Reseco gaat Erik Tack (Vlaams Belang) met een voormalig carwash-uitbater in beroep tegen de volledige vrijspraak van burgemeester Luc Dupont, schepen Pol Kerckhove, stadssecretaris Linda Vandekerkhove en zakenman Jean-François Dopchie door de rechtbank van Oudenaarde op 24 december jongstleden. Volgens juristen die ik hierover raadpleegde, is het gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie het beroep van de Burgerlijke Partij volgt om aan het Hof de volledige vrijheid van beoordeling te laten, niet alleen op burgerlijk- maar ook op strafgebied. Het beroep betekent geenszins dat het Openbaar Ministerie van gedacht is veranderd. Welintegendeel, alles wijst erop dat het Parket-Generaal ook in beroep de vrijspraak zal vragen. Het had immers reeds de buiten vervolginstelling gevraagd voor de Kamer van Inbeschuldigheidsstelling. Burgemeester Dupont zei eerder al te verwachten dat zijn politieke rivaal Tack in de Ronsese gemeenteraad de zaak allicht zou rekken tot de volgende verkiezingen om er electoraal voordeel uit te halen. Hij krijgt hierin dus gelijk. Er komt een zoveelste zware tackle van Tack op de persoon van zijn politieke rivaal Luc Dupont die hier - en dit maakt het bijzonder pijnlijk - ook tot in zijn beroepseer als advocaat koud wordt gepakt.

WORDT HET ANTWOORD VAN DE KIEZER
EEN GELE OF EEN RODE KAART?


Volgens eerdere uitspraken van Erik Tack zouden wij als Ronsenaars door de aanpak van Dupont bij de kazerne-verhuizing '50.000 euro schade hebben geleden'. Hoeveel diens eigen rechtsgeding en de navenante vertraging van de politie-verhuizing ons als Ronsenaars al heeft gekost, daar wordt door Tack met geen woord over gerept. De affaire sleept zich eindeloos verder en verhuist nu naar het Hof van Beroep in Gent. De juridische term 'tergend geding' ligt binnen handbereik van de betrokkenen die op kerstavond met zijn allen door de rechtbank van Oudenaarde waren vrijgepleit van alle schuld.

Maar de druiven waren blijkbaar te groen voor Tack. Met zijn - nu al acht jaar! -volgehouden hardnekkige juridische aanval op Luc Dupont (en diens geel-rode bestuur) switcht Tack constant leep tussen gemeenteraad en rechtbank. De ene keer verwijst hij voor argumenten ter staving van zijn houding naar zijn tussenkomsten in de gemeenteraad, de andere keer trekt hij alweer een nieuw kaart in de rechtbank.

Het al te doorzichtige electorale nummertje dat zogezegd wordt opgevoerd vanuit het algemeen belang maar gaandeweg onmiskenbaar contraproductief werkt ten nadele van alle Ronsenaars komt inmiddels meer dan één Ronsenaar de strot uit. Er is vrijspraak gevonnist en...de politie van Ronse zit inmiddels al een tijd goed en wel op haar nieuwe stek: in de Politieke Gevangenen (!)straat. Van een symbolische naam gesproken. Het lijkt er wel op of wij als Ronsenaars door deze aanslepende affaire die zwaar drukt op het bestuur van onze geliefde stad met zijn allen al acht jaar worden opgesloten in een Politieke Gevangenstraatje zonder eind. Voor de verantwoordelijkheid hiervan zou ik als Ronsenaar niet willen getekend hebben.

Ik schreef het hier eerder al en ik schrijf het hier nogmaals. Geen zinnig mens in Ronse die twijfelt aan de integriteit van Luc Dupont: noch als burgemeester, noch als advocaat, noch als Luc Dupont tout court... Ook de rechtbank van Oudenaarde is dus sinds 24december 2010 die mening toegedaan. Maar wat baten kaars en bril, als Tack in deze verpolitiseerde tweestrijd versus Dupont alleen maar zijn eigen Grote Gelijk en zijn electorale score zien wil?

Of hoe lokale politiek op zijn smalst ook, ondanks een collectieve vrijspraak door de rechter, verder blijft ontsporen. Of hoe het donkerste deel van de Ronsese oppositie aldus jammerlijk verloedert tot een zielige contra-productieve anti-politiek en hiermee de hemel boven Ronse donker kleurt. Zo werkt dat dus alvast nièt Tuupe vuir Ronse.

25 januari 2011

RONSIES RARITEITENBOEK (38)

DE BUNENKLAKERS

Bunenklakers verhouden zich tot Ronse zoals de 'Penis van Oudenaarde’ aan de Rotonde van Eine zich verhoudt tot ware kunst: neerbuigend. Eigenlijk beeldt die scheve toeter van Oudenaarde een 'Waternimf' uit. Zo zie je maar. Achter elke impressie schuilt vaak een foute perceptie. Zo is dat ook met bunenklakers omtrent Ronse en Ronsenaars omtrent bunenklakers. Toch horen Ronsenaars en bunenklakers bij elkaar zoals twee neven horen bij hun opmerkelijke Neveneffecten. Mythevorming en sfeerschepping zijn daarbij nooit ver weg. Hieronder een paar hardnekkige onderdelen ervan op een rij.

Oudenaarde heeft zijn wandtapijten. Ronse zijn wandaden.
Oudenaarde zijn bruine bieren. Ronse zijn bruine mensen.
Oudenaarde zijn winkelpand. Ronse zijn leegstand.
Oudenaarde zijn geilige lingerie. Ronse zijn heilige Crypte.
Oudenaarde zijn Scheldewaters. Ronse zijn Bruulvijver.
Oudenaarde zijn ontsluiting. Ronse zijn aanfluiting.
Oudenaarde zijn Knooppuntroutes. Ronse zijn knooppunten.
Oudenaarde zijn industrie. Ronse zijn illusie.
Oudenaarde zijn ophaalbrug. Ronse zijn bug.
Oudenaarde zijn Comte de Flandres. Ronse zijn concitoyens.
Oudenaarde zijn winkelcentrum. Ronse zijn valse start-centrum.
Oudenaarde zijn Fun. Ronse: take the money and Run.
Oudenaarde zijn adelbrieven. Ronse zijn grievenbrieven.
Oudenaarde zijn Ring. Ronse zijn Vrolijke Kring
Oudenaarde zijn Huis van Parma. Ronse ni Carrefour ni Sarma.
Oudenaarde heeft alles mee. Ronse een heeft nieuwe moskee.

Geladen clichés genoeg dus. Ze komen ons de oren uit. Toch gaan wij als Ronsenaars gemakkelijker naar Oudenaarde dan omgekeerd. Echte bunenklakers zullen je proberen wijs te maken: omdat daar de rechtbank en de gevangenis staan. De waarheid is dat wij Ronsenaars Oudenaarde best wel mooi en leuk vinden. Jammer van al die bunenklakers aldaar. Want van clichés gesproken. Keren we nu de rollen even om.

Een bunenklaker is een inwoner van Oudenaarde omhooggevallen dorp (9000 inwoners) van de Ronde van Vlaanderen vermeerderd met een paar omliggende prochiest (21.000 inwoners) die zich tegenover onze geliefde Koningin Der Vlaamse Ardennen, DE STAD RONSE (op zichzelf en zonder fusie: 24.000 inwoners), opstelt als nen dikken wietie. Om niet te zeggen : als die penis van Oudenaarde.

Een bunenklaker denkt dat Oudenaarde voor altijd het Madurodam van de bange blanke man kan blijven en zijn eigen kleine beschaafde doch hoogst bescheten wereldje ophoudt ter hoogte van de Koppenberg.

Een bunenklaker denkt dat hij hier zonder Prisma Woordenboek Arabisch-Frans verdwaalt en strandt in Roma-land, aan de rand van zijn Oude Avondland.

Een bunenklaker denkt dat Ronse het achterpoortje van Wallonië is en Oudenaarde de hemelpoort naar Vlaanderen waar iedereen met een Porsche Cayenne langs de Krekelput toert.

Een bunenklaker weigert in te zien dat wij Ronsenaars lieve openhartige gastvrije tolerante mensen zijn die leven in de geglobaliseerde wereld van vandaag.

Een bunenklaker denkt dat wij jaloers zijn op zijn penis van Oudenaarde, terwijl wij Ronsenaars op onze Grote Markt onze eigen Obelix hebben staan: kaarsrecht en immer pal. En hij laat zijn kopken niet hangen, hij. Want alleen echte eikels doen dat.

Kortom een bunenklaker weigert te zien hoe schuune da Roonse ondanks alle vermaledijding en tegenkanting en pech en tegenslag en achteruitstelling door Brussel tooch kan zoan: in de zoone oof in de Reigen. Het weze onze neven de bunenklakers bij deze allemaal vergeven. Want wij Ronsenaars zijn vergevingsgezind en vredelievend. En om dat hier te bewijzen, gunnen we al de bunenklakers van godbetert Oudenaarde een eigen lemma in dit Ronsies Rariteitenboek. Voor alle duidelijkheid en voor wie het nog niet wist: mijn eigen uitgever en goede vriend is helemaal geen bunenklaker in de hierboven geschetste diepere betekenis van het woord, maar wel nen echten Oudenaardist. Zie je dus wel dat het kàn: Ronsenaars en Oudenaardisten alemoele tuupe. Tuupe Vuir Ronse. Dat spreekt voor zich.

RONSIES RARITEITENBOEK
Handleiding voor Ronse.
Copyright Stef Vancaeneghem.

24 januari 2011

DE BENIEUWDE RONSENAAR

AAST OUDENAARDE OP TEXTIEL-INCUBATIECENTRUM?
BURGEMEESTER LUC DUPONT HEEFT INTEGENDEEL GOED NIEUWS:
'HET PROJECT SCHIET OP EN GAAT WEL DEGELIJK DOOR HIER IN RONSE'

Oudenaarde zou achter de schermen zijn zinnen zetten op het in Ronse geplande Incubatiecentrum voor Textiel . 'De afwezigheid van voldoende ondersteunende onderwijsinrichtingen', zo wordt in dat verband geopperd, zou aan de basis liggen van die geruchten. Het Vrij Technisch Instituut van Oudenaarde zou zich daarbij opdringen tot spil in de onderhandelingen hierover en als spinoff van de Universiteit Gent. Dat VTI zou volgend jaar overigens in diezelfde ‘move’ starten met een richting textiel. Burgemeester Luc Dupont spreekt dat gerucht formeel tegen en meldt me dat Ronse integendeel zelfs al volgende week gaat uitpakken met concreet goed nieuws omtrent de stand van zaken van het Textiel Innovatie Centrum.

DE RONDE VAN RONSE?

Ook op het sportief vlak woedt momenteel een 'oorlogje' tussen Oudenaarde en Ronse over het binnenhalen van de arrivée van de Ronde van Vlaanderen. Oudenaarde aast al jaren op de hoofdschotel op de Vlaamse wielerkalender. Luc Van Den Abeele, de succesvolle organisator van 'Ronse Koerst' (Belgisch Kampioenschap en die schitterende Mario De Clercq Trofee op de Hootond) bereidt van zijn kant met ondermeer advies van Flandrien Johan Museeuw een ijzersterke kandidatuur van Ronse voor bij RVV-koersdirecteur Wim Van Herreweghe. De Ronde, sinds kort een van de eigendommen van mediatycoon Wouter Vandenhaute (Woestijnvis, Humo, toprestaurant en wie weet straks samen met Corelio ook VT4 en TV5), wordt vooral een zaak van veel centen. Zeer de vraag wie de hoogste bieder wordt.

In afwachting gaat KSK Ronse 'het zoveel beter gestructureerde' Oudenaarde na het gelijkspel in de voetbalderby van gisteren alvast mooi voor in de rangschikking van derde klasse.