10 november 2007

DE VERVUILDE RONSENAARRONSE VANDAAG: MARKTDAG

GENIETEN MIDDENIN HET VUIL.

ONZE FOTO'S

SQUARE MOUROIT
BRUUL PARK
GLORIEUXZONDER COMMENTAAR...


Foto's Copyright De Benieuwde Ronsenaar (verplichte vermelding).

09 november 2007

VADER DAG


203. Een priester spreekt over het eeuwig leven. Alsof hij er zelf geweest is. Jij bent er altijd al geweest. Geloof ik. Mijn kalotenafkomst die me parten speelt. Tweeduizend jaar Judeo-Christelijke beschaving in een verhaal van Bloed Zweet en Tranen. Daar bovenop: een jeugd in de pasvorm, volgens Het Boek der Openbaring. Met alle Dogmatisch Denken vandien. Waarom zou ik je blijven schrijven? Als ik niet stiekem hoopte dat jij er nog bent? In de hemel, zo mag ik hopen. Het is iets wat ik je toewens. Al heb je te kort geleefd om hem – de vous à moi – te verdienen. Een schop onder je kont. Dat verdien je.

Je oudste zoon zegt : hij heeft er niet om gevraagd van dood te vallen. Kan best kloppen. Maar wat koop ik ermee? Verlatingsangst. En brandend verlangen om je te kennen.

Ze hebben het met zijn allen over jou als over een hartelijk, minzaam, charismatisch vrolijk mens. Geen woorden maar daden. En ik moet het doen met de woorden van diegenen die je kenden. Ik wil graag hebben dat hun perceptie niet gekleurd wordt door het glanzend laagje van hun dierbare herinnering.

Ikzelf heb die niet. Sorry. Ik zal je hier dus blijven uitvinden als duister object van mijn onvervulde verlangens naar een vader op mensenmaat. Ik wil een vader. Een echte. Ik wil van je houden. Alles voor je doen. Door vuren gaan. Parels van Leonard Cohen zal ik hier aaneenrijgen voor jou.

If all at once
you want to be
my father
take my hand
here I stand

If you want a boxer
I will step into the ring
and if you want a doctor
for your heart in trouble
I’ll examine you

If you want a driver
climb inside your Traction
I’ve been running
through all these
promises you made

And could not keep
but an orphan never got
his father back
not by falling at your feet
like a dog in heat


Ik wil geen mythe, geen fictie, geen bidprentje, geen verhalen van horen zeggen, geen postuum eerbetoon, geen grafsteen, geen deukhoed, geen Traction, geen Patagonische geschriften, geen Victoriaans buitengoed op de Kwaremont, geen krantenknipsels, geen mixed papa, geen brievenromanvader.

204. Het aanschouwen van de Allerhoogste, gaat dat op de duur niet vervelen? Opgenomen worden in Zijn Eeuwige Zaligheid. Zonder verdere behoefte? Niet eens een kaartje leggen met je maats. Niet eens de Slimste Mens willen worden. Niet eens een goed boek uit je bibliotheek bij de hand. Geen andere begeerte dan God aanschouwen. Geen knellend verlangen. Geen knallende begeerte. Geen brandende passie. Geen duistere fantasmen. Geen verwondering om morgenster en dageraad. Geen verrukking om de duizendkleurige herfstige okersoorten alom. Geen Eolische paradijsjes. Geen Amalfitaanse glinstering. Geen olijfdruppel op de geraspte look van je bruscetta.

Je kan je eeuwig leven houden. Ik neem vrede met het leven dat je me hebt gegeven. Met lieve mensen om me heen die er altijd wél voor me waren. Nu in hun eeuwig leven van liefde weer samen zijn. Ver weg, op hun zee van tederheid en bloemen.

‘Vader Dag’. Brievenroman. Copyright Stef Vancaeneghem.

08 november 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR


JAN FOULON
SCOORT
HOOG
IN PARTIJTOP


Jan Foulon is met een overweldigende meerderheid (96% van de stemmen) herkozen tot regiovoorzitter van CD&V. De voorzitter van de Ronsese Gemeenteraad haalde bij de federale verkiezingen dit jaar meer dan 8500 voorkeurstemmen.
Foulon (foto) wil vanuit deze sterke positie de streekdossiers op de hogere bestuursechelons verdedigen samen met de mandatarissen van zijn partij.
Die andere Ronsese snelgroeier, gemeenteraadslid Ignace Michaux is gekozen tot regiovoorzitter van Jong CD&V.

07 november 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF DOCUMENT

DE NIEUWE STEENBRUGGE NA VOLGEND JAAR!


De Benieuwde Ronsenaar wist de hand te leggen op het project Steenbrugge dat we hierbij in primeur voor onze lezers weergeven. Klik op het beeld voor meer detaillering.

Een groene brede strook middenin; Een tweede, kleine rotonde om het verkeer van en naar de Neerhofstraat veiliger te maken zijn er de belangrijkste kenmerken van.

Plus een ordentelijke parking aan de kant van het Sociaal Centrum en de bank.

Het is het mooie pleintje van weleer dan wel niet.

Maar het wordt alleszins een grote verbetering ten opzichte van de verloederde lap autoweg van nu.

Copyright De Benieuwde Ronsenaar (Verplichte bronvermelding).

DE VERSTROOIDE RONSENAARTERRE D’ACCUEIL POUR VOTRE CERCUEIL

EEN WAALSE VERASSING VOOR DE RONSENAARS


Yves Leterme heeft één kapitale fout gemaakt. Hij heeft niét gepraat met Pol Kerckhove. Had hij dat wel gedaan, dan bestond België vanmiddag nog.
Dan werd Vlaanderen- Wallonië geen interland.

Pol Kerckhove is behalve OCMW-voorzitter ook ondervoorzitter van het crematorium van Lochristi. Omdat nogal wat armlastige Ronsenaars door de forse prijsstijging van diesel in de ultieme verplaatsing van zichzelf behalve hun lichaam ook hun laatste spaarcentjes dreigen te zien opgaan in rook, heeft Pol Kerckhove een goedkoper plan bedacht dat zowel Vlamingen als Walen de eeuwige vrede garandeert.

En dat, uitgerekend op het moment dat Leterme & Co het Belgisch Compromismodel laten openspatten als een orange bleue.

Dank zij de verrassend sterke interventie van Pol Kerckhove zullen de Ronsenaars zich vanaf 2009 kunnen laten verassen in het nieuwe crematorium van Hacquegnies, op maar 13 kilometer van Ronse. En dat scheelt een slok diesel in je tank.

De brandstof voor de verbranding van uw lichaam zelf is hier nog niet in verrekend. Deze verrekening gebeurt - zoals bij het huisvuil voortaan- met een chip in uw stoffelijk restafval.

(Waar exact die brandvrije chip in uw lijf terechtkomt, is nog niet duidelijk. Al hebben we voor Pol Kerckhove wel al een ideetje waar ge uw chip kunt steken).

Zelf ben ik als Vlaams Ronsenaar zeer gewonnen om me door onze Waalse vrienden, al was het maar één keer in mijn bestaan, eens goed te laten verassen.

Ik brand al van verlangen om helemaal op te gaan in Waalse vlammen.

De vraag die echter nu al op mijn lippen brandt, is of er tegen dan geen visum zal voor nodig zijn om als Vlaming naar Hacquegnies te reizen als lichaam en even later terug te keren als gloeiende poeier.

En stel dat ik als Ronsenaar-in-poedervorm terug de grens met Vlaanderen over moet om hier in mijn geliefd Ronse perfect volgens Het Strategisch Plan uitgestrooid (en verstrooid als steeds) volop te genieten middenin het groen van Hogerlucht, riskeer ik dan aan de nieuwe landsgrenzen dan niet besnuffeld, laat staan opgelikt te worden door Mechelse schepers? Voorlopig nog veel vragen dus bij mijn Waalse verassing.

In afwachting blijf ik, als het u voor niet geeft, nog even in leven.

La Wallonie,
terre d’accueil.
Terre d’avenir
pour votre cercueil.

05 november 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAREXCLUSIEF EIGEN NIEUWS

SNEL EERHERSTEL VOOR ALOUDE STEENBRUGGE

DELHAYEPLEIN VOLGEND JAAR AL IN HET NIEUW


Uit betrouwbare bron vernemen we dat het Aimé Delhayeplein volgend jaar al helemaal hernieuwd wordt.

Vorige week nog lanceerden we hier een oproep tot het beleid om de snelle verloedering van ‘de Steenbrugge’ zoals ze in de volksmond wordt genoemd dringend een halt toe te roepen: door het Aimé Delhayeplein een nieuw gerenoveerd uitzicht op mensenmaat te geven.

Eén van de mooiste plekken van Ronse ligt er nu immers als een verloren stuk landingsstrip bij, met een mislukte bloempot als rotonde.

Zoals Glorieuxlaan

Door de jammerlijke afbraak van het mooie 'villa-kasteeltje Thomaes’ in de sixties zal het plein wel nooit het romantische uitzicht terug kunnen krijgen zoals vereeuwigd in de mooiste aquarellen van wijlen architect Paul Cuvelier. (Zie De Benieuwde Ronsenaar van 29.10)

Het ronduit goede nieuws is dat het gedeelte tussen Neerhofstraat (Volksbond) en de voet van Wijnstraat/Kruistraat volgend jaar wel grondig wordt omgetoverd. Dit naar het voorbeeld van wat we nu al zien in de Glorieuxlaan.

Er is wat gehakketak aan voorafgegaan of er aan de Steenbrugge behalve brede voetpaden en veel groen net zoals in de Glorieux ook aparte fietspaden zouden worden aangelegd.

De stad Ronse heeft er, zo vernemen we, hard op aangedrongen bij de Provincie (het gaat hier om een stuk Provincieweg) dat dit wel zou gebeuren. Mét succes. Zo blijkt nu.

De redenering van de Stad Ronse is dat er wel ergens dient te worden gestart met de aanleg van fietspaden in de binnenstad. Ook al is dit hier dan maar voor honderdvijftig meter.

Het wijst er alleszins op dat de sensibiliseringsacties van de lokale Fietsersbond, gekoppeld aan de zorg van het stadsbestuur om het Strategisch Plan ('Genieten middenin het Groen') vorm te geven nu concreet zijn vruchten begint af te dragen.

Er zou, steeds volgens onze informatie, voldoende bugetaire ruimte zijn om in 2008 al de werken aan te vatten.

Ommetje fietsen langs de Beekstraat

Minder prettig nieuws voor de Ronsese fietsers is dan weer dat het gedeelte van de Ninovestraat dat momenteel aan hernieuwing toe is het zonder aparte fietspaden zal moeten stellen. Daarvoor blijkt er helaas te weinig reglementaire ruimte beschikbaar te zijn in deze nochtans superdrukke doorgangsstraat naar ondermeer...het nieuw aan te leggen Kloefproject toe.

Om vlot fietsverkeer mogelijk te maken van en naar de omliggende 'groene vingers' van het Muziekbos wordt er wel gedacht aan een alternatief fietsparcours langs de Beekstraat.

(Copyright De Benieuwde Ronsenaar/Verplichte bronvermelding).