07 september 2007

MONUMENTAAL MOOI RONSE

COPYRIGHT ALLE FOTO'S. De foto's die we hierboven in exclusiviteit publiceren zijn beschermd onder het copyright van fotograaf 'LAMP'.

06 september 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (149)

DE ZWAARSTE MATCH VAN KSK:

TEGEN HET GEKLUNGEL VAN DE VOETBALBOND

BOND ZET CLUBS IN DE KOU...

EN LAAT ONDERTUSSEN LOTTOMILJOENEN LIGGEN

STAATSSECRETARIS BRUNO TUYBENS:

‘IS DIT ONWIL OF ONKUNDE?


Het minste wat je van de nieuwe KSK-voorzitter Jean-Marie Vandendriessche zeggen kan is dat hij met alle mogelijke middelen en op alle fronten tegelijk vecht om KSK te redden van de ondergang. Een strijd die hem siert. Vandendriessche krijgt terecht het vertrouwen van de stad Ronse. De kordate en grondige aanpak van de nieuwe KSK-top verdient een eerlijke kans.

Aan de ene kant moet Vandendriesche opboksen tegen een schuldenberg die gaandeweg groeide door wat hij nu ook openlijk aanklaagt als ‘wanbeleid uit het verleden’. (Zie al onze eerdere berichtgeving daarover).

Aan de andere kant moet hij samen met alle andere Belgische voetbalclubs machteloos toezien hoe de Belgische Voetbalbond er zelf maar niet in slaagt de bal weer rond te krijgen en zich inmiddels optrekt aan de laatste show: met das.

De Stad Ronse snelt nu zelf SK Ronse ter hulp met een renteloze lening van 60.000 euro. Af te betalen à rato van 1000 euro per maand vanaf januari 2008. Een analyse.

Beloofde bonus geschrapt

Ploegen van tweede klasse, en Ronse was er tot vorig seizoen zo eentje, kwamen de afgelopen jaren in aanmerking voor televisierechten die zendstations betaalden om de matches in eerste én tweede op de buis te stralen.

Voor het afgelopen seizoen had KSK aldus recht op een bonus van 47.000 euro. Dat geld diende te worden doorgestort door drie betrokken instanties. Met name Belgacom.tv, de Profliga en de Belgische Voetbalbond.

Van die drie betaalde alleen Belgacom het geld uit. De Profliga beloofde een schijf van 12.000 euro voor november dit jaar en nog een andere in februari 2008. De Bond daarentegen liet het bestuur van KSK doodgemoedereerd weten dat KSK…. achter de eerder beloofde 30.000 euro kon fluiten.

De reden hiervan is het wegvallen van het tv-contract. Toen de Bond nog zo’n contract had met VTM, werd een deel van de opbrengst ervan verdeeld onder de clubs. Elke tweedeklasser kreeg aldus die bonus van 47.000 euro. Na het wegvallen van het zendrechtencontract vielen natuurlijk tegelijk de bonussen van de televisierechten mee weg.

Het mag dan al zo zijn dat KSK Ronse en de andere tweedeklassers dit wegvallen van de bonus wel hadden kunnen zien aankomen, het is daarom niet minder waar niet dat de Bond zelf de clubs lang aan het lijntje heeft gehouden.

Nadat de Bond gulzig het rechtenaanbod van VTM immers geweigerd had, hoopte de Bond toch nog zaakjes te doen door de televisierechten dan maar per match te verkopen. Maar dat bleek niet het grote geld te worden van een allesomvattend contract.

Schuldenberg bij RSZ

Clubs met geldreserves, voor zover die er nog zijn, kunnen dan misschien wel nog een tijd verder ploeteren in het tanende Belgische voetbal, voor KSK Ronse is dat wegvallen catastrofaal: KSK lost namelijk nu al schulden af bij de RSZ die ontstonden in verband met de tewerkstelling van buitenlandse spelers. Door zijn kordate doelgerichte aanpak hoopt voorzitter Jean-Marie Vandendriessche eind dit jaar echter al klaar te zijn met de afbetaling van die schuldenberg.

Vanaf volgend jaar moet KSK dan wel de nieuwe stadslening terugbetalen. De voorzitter ziet dat evenwel zitten: die 1000 euro blijken maar de helft van wat er nu maandelijks wordt afgedokt…

Pijnlijke laksheid van de Bond

Schrijnend tegenover de hele manier waarop de Bond zijn clubs eerst aan het lijntje houdt en dan laat stikken, is informatie waarmee Bruno Tuybens, de Staatssecretaris van Overheidsbedrijven, vandaag in alle media uitpakt. Want wat blijkt?

De Nationale Loterij stelt gedurende drie jaar zomaar eventjes per jaar 600.000 euro ter beschikking van de Bond voor het Jeugdvoetbal...

‘En nu blijkt dat de Bond dat geld aan zijn neus laat voorbijgaan’, aldus de Staatssecretaris.

Bruno Tuybens: ‘Ik betwijfel of de bond nog echt bestuurd wordt. Het plan dat in mei bekend gemaakt werd, omvat verschillende luiken. Onder meer een verlaging van het inschrijvingsgeld voor het behalen van hetv trainersdiploma van 165 euro naar 25 euro en een financiële stimulans voor ploegen die goed scoren op fair play.’

‘De Bond weet al van in augustus 2006 wat onze bedoelingen zijn. Klaarblijkbelijk heeft niemand bij de Bond er echter al aan gedacht om een brief naar de clubs te sturen om hen dit opzet uit te leggen.’

‘Als voetballiefhebber vind ik het hemeltergend dat het geld blijft liggen. Uit onwil of onkunde? Vooral omdat het toch niet zo geweldig gaat met ons voetbal.’

Michel Sablon, Technisch Directeur van de Bond, wuift dat dan alweer gemakshalve weg met de goedkope melding…dat Tuybens als onslagnemend Staatssecretaris nog eens wil scoren met dat project en dat het hoe dan ook tijd vraagt.

Very small people bij de Bond zo te zien. En dat voor mensen die fair play van clubs dienen te beoordelen…

Beerput met stropdas

Sablon verstopt zich daarbij bovendien ook achter de dooddoener ‘dat de bond kwaliteit voorop stelt’ en... nog geen tijd had om alles te regelen.

Waar de Bond inmiddels blijkbaar tijd voor had is voor het ontwerpen van een nieuwe dresscode op het ereterras van het Koning Boudewijn Stadion, bij matches van de Rode Duivels. Wie geen das aan heeft, komt er niet in. Hierover een paar bedenkingen uit de sublieme pen van Hugo Camps (simply the best)in De Morgen, naar aanleiding van de jongste match van de Rode Duivels …

‘In het Koning Boudewijn mochten alleen mannen mét das het ereterras betreden. De CEO van de Voetbalbond, Jean-Marie Philips, wilde het chic houden. Waarom niet in smoking? (…) Wie zou er nog in zo’n geparfumeerd hol willen zitten tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels? Melaats met stropdas: een vrolijk perspectief is het niet. Freules en kermisbazen op een ereterras. Lucht met schoudervullinkjes.

(…) Ik begrijp Vincent Kompany: wat moet je in zo’n wereld van faux chic, van vestimentair fascisme, van misère zonder vlag en hymne? Kompany is genoeg Congolees om te weten dat Haiwaihemnden en gebleekte jeans niets zeggen over imago en respect. Integendeel. Juist een gepofte kakelnicht als Jean-Marie Philips is de grote leugen van de beschaving.

(…) Over pretentie gesproken. De voetbalbond slaagt er niet in het schimmige SK Lierse te dwingen tot het tijdig betalen van salarissen aan spelers en trainers . (…) Niets mis met hongerlijers, zolang de bazen maar, geknoopt, het ereterras coifferen. Een Chinees kan er altijd bij.

De KVBV: beerput met stropdas.’

Het laatste woord laten we voor KSK-voorzitter Jean-Marie Vandendriessche: ‘Blij dat we in derde klasse zijn beland. Tweede was voor Ronse te hoog gegrepen. Ik hou mijn hart vast voor wie nu nog in tweede speelt. Ik vrees dat ze dit jaar weer niet al te veel op die tv-rechten gaan moeten rekenen.’


04 september 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (148)

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

BEGELEIDERS RONSESE SCHOOLGAANDE KINDEREN:

AAN DE SLAG ZONDER TAALEXAMEN

GELD VAN DE RONSENAARS VOOR REDDING KSK


INZICHT... IN HET BUREAU VAN DE BURGEMEESTER

Is ‘Inzicht’, het foldertje dat alle Ronsenaars in hun bus krijgen, een propagandablaadje voor burgemeester Dupont en zijn ploeg? Erik Tack vindt van wel. Verkapte reclame voor het bestuur. Zelfs de timing (net voor de verkiezingen) past perfect in de strategie van de bestuursploeg om de Ronsenaars te vertellen hoe goed hij bezig is.

Tack vindt dat niet kunnen, schreef naar de minister om daar zijn beklag te doen en kreeg gelijk. De minister schreef het stadsbestuur dat het met 'Inzicht' buiten de schreef gaat. De burgemeester spreekt dat in zijn antwoord naar de minister dan weer tegen. Gisteravond verzandde de discussie op de gemeenteraad in een steriel spel van welles propaganda nietes propaganda.

'Inzicht' is natuurlijk mooi meegenomen marketing voor het bestuur. Maar het probleem zit (letterlijk) elders: in een klein hoekje van het kantoor van de burgemeester. Want Luc Dupont mag dan al volhouden dat hij als verantwoordelijke uitgever zelf toeziet op de objectieve invulling van 'Inzicht', hij zit dat blaadje daar op het stadhuis natuurlijk niet helemaal zelf te redigeren.

Diens woord men spreekt...

In zijn kantoor ten stadhuize zit namelijk zijn vriend André Bellinck, een meneer die noch ambtenaar is, noch verkozene des volks en die daar als een soort privésecretaris van de burgemeester voor de voeten van topambtenaren loopt, vergaderingen bijwoont, uitspraken doet over beleidsintenties, mails aan de burgemeester beantwoordt. Een man die zoveel weet wat de burger nog niet weet, dat je als persman op gemeenteraden beter naast hem op de publieksbanken kan gaan zitten om nog eens wat te vernemen.

En zo’n man doet er natuurlijk alles aan om zijn baas en diens ploeg in 'Inzicht' ‘op een goed blaadje’ te zetten. Dat is normaal. Eenieder wil eer van zijn werk. Erik Tack wéét natuurlijk zelf wel dat hij dus een open deur inslaat. 'Inzicht' is pure propaganda voor het bestuur. Window dressing. Geen enkele Ronsenaar is daarvan de dupe. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd zijn. Het enige verschil tussen 'Inzicht' en 'Ronse uw stad' is dat het beter oogt en knapper ineen steekt. Toegegeven.

Bezorgd als hij is om de transparantie van het bestuur kan Erik Tack misschien ook ’s dieper boren omtrent de exacte rol van André Bellinck op het stadhuis. Toen Guido Lauwaert er ooit tijdelijk neerstreek en een kantoortje bezette als intendant van ‘Ronse Leeft’, was er veel minder voor nodig om dergelijke vragen gesteld te zien. Overigens kennen we binnen Duponts' eigen CD&V wel een paar mensen die dergelijke vragen best wel zullen plezieren. Al kunnen ze die dan natuurlijk beter zelf stellen.

Renteloze lening voor SK. En wat met het basket?

SK Ronse krijgt van de Ronsese belastingbetalers een renteloze lening van 60.000 euro. Looptijd vijf jaar, rentevoet nul. De aflossingen van 1000 euro per maand gaan via een bestendige opdracht en starten in januari 2008. Echt spijkerharde waarborgen dat SK hun geld aan de Ronsenaars teruggeeft, zijn er niet. Maar sportschepen Gunter Deriemaker heeft er wel een goed oog op dat het KSK-bestuur zijn engagement terzake houdt.

De belangrijkste reden voor deze lening (behalve brood en spelen voor het volk) is voor het bestuur de constatering dat SK Ronse aan planmatige brede jeugdwerking doet. Het punt hier is dat tal van andere Ronsese sportverenigingen ook aan degelijke jeugdwerking doen. En dit al jàren. Denken we maar aan het basket of aan de judo. Hopelijk is het bestuur dan even gul als die morgen komen aankloppen. Volgens onze info is daar vooral voor het Ronsese basket hoge nood aan.

SK Ronse vraagt geld omdat de ploeg zelf nog geld tegoed heeft van de Bond voor televisierechten. Erik Tack wil weten of dat wel klopt want zijn informatie zegt het ietwat anders en zet daar vraagtekens achter. Zo'n 80 percent van de televisiegelden zouden al zijn uitbetaald. Patrick De Dobbeleer, zelf bestuurder van SK,stelt hem gerust. Het verhaal van de KSK-top omtrent die nog niet geïnde achterstallige televisierechten is wààr. SK wil ten allen tijde de cijfers voorleggen.

Rester tranquille ici une fois asteblief

Gisteren is in vijf lagere scholen van Ronse de nieuwe buitenschoolse kinderopvang gestart. Tom Deputter wou van voorzitter Pol Kerckhove vernemen of de door het OCMW aangeworven schoolse begeleiders (volgens onze info gaat het om veertien begeleiders) een taalproef hebben afgelegd. Blijkt van niet.

Pol Kerckhove mag dan wel Tom Deputter proberen terug te fluiten met de dooddoener dat die niet in de rechtbank van Oudenaarde zit en dus geen al te gerichte vragen stellen mag, de doorgaans prima gedocumenteerde fractieleider van Open VLD stelt hier wel zeer pertinente vragen en kan daarin nog een stuk verder.

Want meer nog dan de terechte opmerking waarom elk openbaar personeelslid wél een taalproef moet doorstaan en die schoolse begeleiders eventjes niet, rest de vraag of er aan de aanwerving wel een grondige screening is voorafgegaan.

Het gaat tenslotte om mensen die sinds gisteren dagelijks – alleen en zonder pedagogen erbij - verantwoordelijk zijn voor schoolgaande jeugd.

Maar dat de gemeenteraadsleden geen enkel ‘Inzicht’ krijgen op de gevolgde aanwervingsprocedure (of heeft men misschien gewoon zomaar de veertien eerste kandidaten genomen ?) en bijvoorbeeld de moraliteitsscreening, kan gevolgen hebben waarvan mag gehoopt worden dat geen enkele bestuurder ze op een dag dient te verantwoorden. De grootste transparantie is hier maar net goed genoeg. Het gaat om begeleiding van kinderen.

Bij ons weten heeft schepen Nedia Trabelsi zich de afgelopen maanden trouwens uit de naad gewerkt om die begeleiding een - van hogerhand gesubsidieerde - zeer zinvolle bijkomende dimensie te geven met taalbevordering.

Tom Deputter heeft hiermee dus alvast nog pak bijkomende vragen voor de volgende raadszitting....eer hij ze inderdaad op een rechtbank moet gaan stellen.

03 september 2007

VADER DAG191. Van alle nog resterende familiale papierrommel hou ik welgeteld één map over met ‘Nalatenschap’erop in Chinese inkt. Doorheen de Minuten van Notarissen Cornelis, David, Fostier, Bataille, Stalins, Robette, De Malander, Snoeck, Saey, Cambier, Depraetere en Cammaert ontvouwt zich een hele textielsaga van glorie en verval. Ouwe eigendomsakten, vennootschapswijzigingen.

Tiens, ik blijk de notariële akte te bezitten van het huisje in het Prinsenhof waar je oudste zoon nu woont. Sinds je dood tuurt hij naar jou in de wolken. Hertaalt je eeuwige onbereikbaarheid in onwezenlijk mooie beeldrijke taal. Ik wou dat ik zijn pen had. Jij liet me hooguit de restantjes van je genen.

‘Le Ralliement‘ ('Organe hebdomadaire catholique de Renaix et environs’) uit 1926. Grootvader met stijve boord op de voorpagina. ‘Pour résumer sa vie: Labor improbus omnia vincit. Le travail honnête vient à bout de tous les obstacles.’
Mon oeil, bonpapa. Zoethouders van en voor kaloten.

Ik onthou vooral dat Club die zondag tegen de Gantoise speelt. Er wordt een bus ingelegd. Met stop in ‘Etichove’. Grootvader afgelegd. Bus ingelegd. Les aléas de l’information, pour les catho’s des environs.

‘De Ronsenaar’ van maart ’51. Verslag van je eigen begrafenis onder de krantenkop: ‘De paasplicht is de grootste plicht van een christenmens!' Op de laatste pagina de vermelding dat De Lyrische Kunstenaars uit Kortrijk in de Kristen Volksbond ‘De Lustige Weduwe’ spelen. Tja, het leven gaat verder met of zonder jou.

Van je weduwe gesproken: in de map vind ik een vergeeld exemplaar van De Dag van 31 maart 1937. Foto van mama in een opvoering van Theater Voor Taal en Volk. Haar aanbidder is den Heer Cnockaert. De Dag, was dat geen totaal foute krant?

Het leven als schouwtoneel. Bedrijvigheid en bedrijven in één map. Ik denk dat ik ze ook maar wegkieper. Op die akte van dat kantgevelhuisje in het Prinsenhof na. Misschien ga ik er bij die grote broer zitten schrijven. Had me als Ronsenaar maar niet in Gent laten geboren worden. Dit vergeef ik je nooit.

Samen schrijven in de schaduw van de Graven van Vlaanderen. We hebben iets in de familie: met graven. Hij zijn poëzie, ik deze kattebellekes naar jou. Mij daarbij vastklampend aan frasen als deze, van mijn lievelingsfilosoof Onfray.

'Ecrire pour tâcher de structurer son inconscient comme un langage: on ne sort pas de ce mirage, fasciné par lui et hanté par le roman autobiographique ou le théâtre biographique. Puis on meurt assoiffé au bord de la vérite comme auprès d’un point d’eau auquel on a cru et qui n’existe pas.'

Ik heb vanochtend je achterkleinzoon naar zijn eerste klasje gebracht. Wat had ik graag ooit, al was het maar één keer, mijn handje in het jouwe geklemd.

‘Vader Dag’. Brievenroman. Copyright Stef Vancaeneghem.


DE BENIEUWDE RONSENAAR (147)


Om nooit te vergeten hoe mooi Ronse toch kan zijn, in dagen van diepe droefenis en dagen van vreugde, vindt u hier voortaan regelmatig uitzonderlijk knappe beelden van hobbyfotograaf ‘Lamp’. Ronse, stad met schitterende uitzichten. Voor wie ze zien wil…

ADIEU JURGEN


de ploeg luupt
weipoo zonder oa
heure herte krieboot
in heur keile
ze lupen alliene
auver en ’t weire
geu verlauren
zonder oa
en oos den SK
begint te speilen
tuus poazen ze
noog mier oop oa
geu verlauren
zonder oaDe vrijdag verongelukte KSK-Speler Jurgen Spileers wordt zaterdag begraven om 11 u in de Sint-Hermeskerk.

02 september 2007

DE FRIET LUSTENDE RONSENAAR (146)
EXCLUSIEF : ONTDEK HIER RONSE OP SCENE IN BEELD

HET IS WEER VOORBIJ DIE ZEIKNATTE ZOMER

GEEF MIJ EEN FRIET, GEEF MIJ EEN FRIET...


Stijn Meuris je bent een groot artiest. Met Noordkaap (‘Ik hou van u’) en Monza (‘Van God los’) schreef je onvergankelijke muziekgeschiedenis. Maar dat je in Ronse gisteravond van je tetter maakt en er eerst mee dreigt niet te zullen optreden als topact van Ronse Opscène …omdat er een frietkot naast het podium staat, dat is erover, beste Stijn.

Je groep krijgt 6000 euro (240.000 oude Belgische frank). Dat is dik betaald en beter zelfs dan Grootaers en zijn Kreuners vorig jaar (volgens onze info). En dat is vele malen meer dan bijvoorbeeld stadsbeiaardier Dominiek Wijbraeke die op een rondreidende beiaard uit Tsjechië als een ware muziekmeester van internationale klasse een muzikale topprestatie ten beste gaf. Recht tegenover datzelfde frietkot en zonder mopperen.

Van de organisator vernemen we dat je het achteraf hebt goedgemaakt. Met of zonder frietkot in je buurt ben je een groot artiest. Je hebt geen kapsones nodig om de Ronsenaars daarvan te overtuigen.

Mayonaise erover.