22 februari 2013

MET MAN EN MACHT VOOR ZICHZELF

VERLENGINGEN VAUDEVILLE OCMW RONSE:
'MARIONETTENTHEATER GUNTHER'
NU OOK OP TOURNEE
LANGS RAAD VAN STATEDe SP.A van Ronse heeft zich gebogen over het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarin wordt gesteld dat de samenstelling van de OCMW-raad reglementair verliep.

‘Na kennis te hebben genomen van het advies van externe deskundigen, heeft zij besloten om het arrest van Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan te vechten bij de Raad van State’.

De partij is immers van mening dat de gemeenteraad niet bevoegd is om gedurende haar vergadering de decretaal vastgelegde procedure te wijzigen. Naar aanvoelen van de partij zou dit een gevaarlijk precedent kunnen zijn dat de rechtszekerheid aantast. Het holt tevens de rol van de oppositie uit en geeft de meerderheid een disproportioneel voordeel. De meerderheid zou dan immers haar voordrachtakten naar believen kunnen aanpassen terwijl de oppositiepartijen een soortgelijke kans nooit zou worden gegund.

Gezien de rechtsregels omtrent de verkiezingen recent gewijzigd werden kan men ook niet zomaar terug vallen op eerdere rechtspraak om een duidelijk antwoord te formuleren op dit vraagstuk. Dit alles in beschouwing nemende, heeft de partij ervoor geopteerd om toch de stap naar Raad van State te zetten.

Voorzitter Michel Supply benadrukt tevens dat deze handeling er niet op gericht is om Ronse stuurloos te maken. De procedure tast immers de bestuurskracht van de stad niet en zowel meerderheid en oppositie zullen hun werk kunnen blijven verder zetten.

‘Met deze stap willen wij vooral op een duidelijke manier de rechten en plichten van oppositie en meerderheid afbakenen’ aldus de voorzitter.Michel Supply spreekt hier als interim-voorzitter maar vooral als spreekbuis (volgens insiders : als marionet) van Gunther Deriemaker.

Overigens dringt volgens stadhuiswatchers nu steeds meer deze ene vraag zich op: namens wie handelde Gunther Deriemaker eigenlijk toen hij op maandag 15 oktober via ‘homme à tout faire’ Rudi Boudringhien ging aankloppen bij de N-VA nadat hij de avond voordien al een akkoord met Luc Dupont op zak had?

Meer en meer ziet het ernaar uit dat Deriemaker niet alleen handelde maar ingedekt wordt door de hogere provinciale SP-A instanties die hem vandaag al te doorzichtig piloteren naar de verkiezingen van 2014. Ten koste van zijn eigen partij of wat ervan overschiet in Ronse en het algemeen belang van de (noodbehoevende) Ronsenaar.

Dit is steriele contraproductieve kleine Ronsese politiek op zijn smalst.

Tuupe vuir Ronse?
Walging bis, veeleer.

19 februari 2013

TOEVALLIG HEDEN

RESTLETSELS VAN JEROEN BROUWERS
PEES IN DE POLS LICHT DOOR DE KOKER
Heerlijke Jeroen Brouwers, met zijn Restletsels. Maanden prutsen esculapen aan zijn schrijfhand, houden ze vol dat er wat scheelt aan de pees in de pols, steken ze hem in de scantunnel, snijden ze hem open, beloven ze beterschap. Een peesje, ach meneer pure routine. Al die tijd weet hij zelf wel beter. Bij een zoektocht naar scharreleieren (in de Delhaize) wordt hij getroffen door een lichtflits, hangt de rechterhand verlamd aan het karretje. Maar ze luisteren niet. Niemand luistert. In de wereld van witte kielen ben je Vers Inlands Vlees dat wordt voorgeschoven ter snijding. En daarbij de dokter heeft geen tijd. Moet naar Sharm el Sheik. En hij is de beste dokter van het hele Instituut toch? Weet u het beter misschien. U bent schrijver zegt u? Wat schrijft u zoal, dan? ‘Vijftig Tinten Grijs’ niet nee.

Wie nog wil luisteren naar de patiënt weet het meteen. Hoef je geen arts voor te zijn. Niks geen vast geschreven pees in de koker. Twee herseninfarcten. Eén gesprekje met de nieuwe vrouwelijke arts volstaat. Het heeft zich allemaal afgespeeld in die andere koker van waaruit Brouwers ons zijn magistraal oeuvre schenkt.Hoe hij Jan Siebelink, nieuwe Gollandse Messias, knielend op een bed van euro’s aan …het kruis prikt bij middel van de schoenen van 1000 euro die de Maserati-pedalen strelen onderweg naar aardse scharen goedgelovige lezers. Met één herinnering ten huize Brouwers blaast hij Saulus Siebelink van zijn paardenkracht en van zijn blue suède shoes. Welgeteld twee (2) woorden heeft hij vandoen om de hele schimpschrijverijwinkel van Brusselmans onderuit te halen, nu maar een keer zelf vast te pinnen op uitschuivers. ‘Mannelijke roede?' Alsof roede niet volstaat. Van sommige auteurs hoop je dat ze eeuwig blijven doorgaan. Met of zonder pees in de pols, licht door de koker.

Jeroen Brouwers schrijft een boek. Hij weet verdomd nog altijd goed hoe je dat doet.