19 oktober 2012

BLOGBOEK

HET PAARD VAN HERMES IS ONTSNAPT


Dit is het paard van Hermes.
Het ontsnapte op verkiezingsdag.

En Vliegt
het paard van Hermes
Storm op Zee!

16 oktober 2012

WALGINGWil je het echt weten?
Wat ik ervan vind diep in mijn binnenste?
Wat ik denk van hun egotrips?
Van hun gegeven en weer gebroken woorden.
Van hun haatpraat, prietpraat en maneuvers.
Van hun belletjes en sms’sjes ?
Wat ik voel, voorbij mijn verbijstering?
Walging voel ik.
En die walging voelt bitter aan.
Afkeer voel ik.
En de afkeer beklemt het hart.
Walging voor hun quickies.
Afkeer van hun hidden agenda’s.
Walging voor hun doorgestoken kaarten.
Walging voor hun al dan niet opgezet spel.
Walging voor de kroniek van hun geldingsdrang.
Dank u allen voor de meer dan 1000 bezoeken gisteren aan mijn writer’s blog.
We zullen samen doorgaan voor ons geliefd Ronse, lezer.
Zonder ander mandaat dan onze gedeelde liefde voor onze mooie stad in het dal. Iedereen inbegrepen en niet: 'Tuupe vuir moa'.
Je wou weten wat ik ervan vind diep in mijn binnenste?
Nu weet je het.
Leve Ronse.

15 oktober 2012

VERTROUWENSBREUK

COALITIE MET SOCIALISTEN
BREEKT NOG VOOR ZE START

CD&V-GROEN TEKENT BESTUURSAKKOORD
MET N-VA en LIBERALEN


‘Nadat op zondagavond een mondelinge coalitieovereenkomst was tot stand gekomen tussen CD&V – Groen en SPA heeft CD&V-Groen moeten constateren dat op maandag 15 oktober SPA achter de rug van CD&V-Groen parallelle onderhandelingen zijn opgestart met de N-VA en de Liberale Unie teneinde een alternatieve coalitie tot stand te brengen zonder CD&V-Groen, nochtans de grootste partij.

Daarop heeft CD&V-GROEN vastgesteld dat het vertrouwen in haar huidige coalitiepartner SPA onherroepelijk werd geschonden.

Derhalve werd op 15 oktober een coalitieovereenkomst ondertekend tussen CD&V-Groen, N-VA en de Liberale Unie voor de komende 6 jaar.

CD&V Groen levert de burgemeester (Luc Dupont), 3 schepenen (Ignace Michaux, Joris Vandenhoucke en Jan Foulon) en een vierde schepen gedurende 2 jaar (Agnes Van Crombrugge).
Groen levert 1 schepen (Wouter Stockman).

N-VA levert de voorzitter van het OCMW (Wim Vandevelde), 1 schepen gedurende 4 jaar (Brigitte Vanhoutte) en de voorzitter van de gemeenteraad (Lieven Dhaeze).
De Liberale Unie levert 1 schepen gedurende 4 jaar (Rudi Boudringhien) en 1 schepen gedurende 2 jaar (Tom Deputter).
De drie partijen hebben de vaste wil een hechte en stabiele meerderheid te vormen en de stad te besturen in het belang van de Ronsenaar.’


Tot zover een mededeling van CD&V-Groen N-VA en de Liberale Unie vanavond.

(Vervolgt ongetwijfeld...)


BURGEMEESTER LUC DUPONT
KRIJGT WAARDERING VAN DE RONSENAARS

SOCIALISTEN HOUDEN STAND
EN BLIJVEN MEE BESTUREN
MAAR VERLATEN HET OCMW

N-VA MAAKT GESLAAGDE ENTREE IN HET STADHUIS
TEN KOSTE VAN VLAAMS BELANG EN LIBERALEN

GROEN GAAT VOOR HET EERST
IN DE RONSESE GESCHIEDENIS
MEE BESTURENDe twee grootste partijen van Ronse CD&V (31,9 percent en 10 gekozenen) en S.PA (26% en 8 gekozenen ) zetten samen het bestuur van Ronse voort. Dat heeft CD&V-voorzitter Leo Verstichel vannacht in de Volksbond bekend gemaakt.

Met 18 van de 29 zetels beschikken de twee partijen over een comfortabele meerderheid. De door de Ronsenaars gekozen 'man aan zet' Luc Dupont kreeg in ‘den Tap’ behalve bloemen een warm applaus van een talrijk opgekomen geduldig wachtende achterban.

Hij dankte in zijn speech zijn fidele schepenen Agnes Van Crombrugge en Yves Deworm voor hun jarenlange inzet voor Ronse en begroette de jongerengeneratie die nu aan zijn zijde komt te staan aan het roer van Ronse.

Luc Dupont wordt door de Ronsese kiezer dus mooi beloond voor zijn beleid en is de nieuwe stemmenkampioen van Ronse met 2.287 stemmen. Zijn uitdager voor de sjerp staat op twee met 1590 stemmen. De socialisten aanvaarden sportief het onbetwistbare leadership van Dupont voor een derde ambtstermijn als burgemeester voor de verdere uitvoering van diens Strategisch Plan en een toekomstgericht bestuur.

Groenkandidaat Wouter Stockman geraakte op een moeilijke 28ste plaats van de kartellijst CD&V en Groen deze keer wel rechtstreeks verkozen en wordt volgens het akkoord met CD&V straks de eerste groene schepen uit de geschiedenis van Ronse.

De socialisten laten het OCMW beleid, dat de jongste tijd onder vuur kwam te staan vanuit zowel N-VA als de liberale Unie over aan Duponts’ eigen CD&V.

De N-VA maakt met 17,7 percent en vijf gekozenen een geslaagde entree in de Ronsese politiek en wordt de derde partij. Het gaat behalve om lijsttrekker Wim Vandevelde om Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester en Angélique Syroit.

De komst van de N-VA zorgt vooral voor stemmenverlies bij Het Vlaams Belang dat met 14,2 percent (-9,7 percent en nog 4 van de 7 gekozenen) naar de vierde plaats zakt en bij de verenigde liberalen van De Liberale Unie die met 10,3 percent nu nog twee van de voormalig vier zetels overhoudt. N-VA, Vlaams Belang en Liberale Unie kruiden bij dit alles dus vanaf januari de oppositie.

De Ronse kiezer heeft gekozen. Proficiat aan alle gekozenen van meerderheid én opppositie.