05 mei 2012

DE CD&V TOP VIJF VOOR OKTOBER

EIGEN EXCLUSIEF NIEUWS
DUPONT TREKT, DEWORM DUWT
AGNES VAN CROMBRUGGE IS NUMMER TWEEOp basis van eigen info kan ik de fidele bloglezer nu al de top vijf van de CD&V Ronse meegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

1.Luc Dupont.
2.Agnes Van Crombrugge
3.Joris Vandenhoucke
4.Jan Foulon
5.Ignace Michaux.

Stemmenkanon Agnes Van Crombrugge wordt de nummer twee. De rechterhand van Luc Dupont aan het roer van Ronse, schepen van Openbare Werken Yves Deworm duwt de lijst. Brigitte Vanhoutte, die de tweede stek beoogde, zou afhaken.


Dit alles zou dinsdag door het bestuur worden bekrachtigd. Wie weet volgt er dan - volgens de nieuwe gebruiken van transparant bestuur aldaar - een zogenaamde 'persconferentie' voor de bevriende media door voorzitter Leo Verstichel die zelf op de provincielijst wordt geparkeerd. Persmoment waarop we, dat spreekt, met genoegen onze kat sturen zullen.


Een samenwerking van CD&V, de huidige en allicht ook toekomstige bestuurspartner van de SP.A, met de N-VA van voorzitter Paul Carteus en zijn Klijpe-figuren Wim Vandevelde & Lieven Dhaeze wordt zo te horen hoogst onwaarschijnlijk: noch voor, noch na de verkiezingen.

Het 'buitenwerken van de socialisten', zoals door N-VA vooropgesteld bij een eerste - en allicht laatste contactname - 'behind closed doors' tussen CD&V en N-VA in januari, zit er dus niet in. De ambitie van N-VA om Ronse mee te besturen zal dienen te worden verteerd op de oppositiebanken, in gezelschap van Vlaams Belang.

Als CD&V en S.PA als bestuurspartners na de verkiezingen samen niet aan een stevige meerderheid geraken, ligt de weg breed open voor een bestuursdriehoek met de liberalen. Of het OCMW als kiezers-trekijzer dan nog in handen van de socialisten blijft, is maar zeer de vraag.

03 mei 2012

BRIEFGEHEIMEN


Doodziek van de media, zeg je. Maak me niet wijs dat je op P.VDD. uit Brugge en J.G. uit Hasselt hebt gewacht om te zien dat er wat mis gaat met het ‘amalgaam’ genaamd ‘de media’.

Amalgaam. Zegt het woord je nog wat? Mij wel. Toen Elio di Rupo – voor alle duidelijkheid: zeer ten onrechte - door de kranten van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij werd afgeschilderd als pedofiel was dàt het enige woord dat de huidige premier nog overhield. Om in de diepste eenzaamheid de karaktermoord op zijn persoon te overleven. Karaktermoord. Zegt het woord je nog wat? Mij wel. Vorige week nog horen schreeuwen.

Wat ik me sinds die schandelijke misser omtrent Di Rupo altijd ben blijven afvragen is: wie mikt zoiets zomaar ongecontroleerd in de krant? A qui profite le crime? Wie heeft er toen voor gezorgd dat Di Rupo op die manier – een weekend, allicht nog veel langer - mediatiek en politiek werd vermoord?

Daarover hoorde ik al die jaren niks dan oorverdovende stilte.

Gaandeweg hebben wij, de ‘inktkoelies’ en ‘pennenlikkers’ van mijn generatie het allemaal zien omslaan. Eerst gingen de BV’s in de politiek. Jouw wereld. Dan kwamen de boekskes. Volgde de verkleutering van de populaire kranten.

Met het opdrogen van de inkt uit onze oude Pelikan verdween de tijd die je nodig hebt voor het schrijven. Van de verzuiling en de getelefoneerde partijberichten ging het naar het knip-en plakwerk van ‘vlotte stukjes’. Waarover maakte niet meer uit. Wat voortaan telde, was het gratis potje choco bij de krant. Het Palmke. Een bonneke voor Walibi.

Twee parameters zouden voortaan alleenzaligmakend zijn op krantenredacties: de advertentiemarkt en de lezersmarkt. (Voor de incrowd: het puntstuk van de CIM-taart).

Eerst kocht Het Nieuwsblad de krant Het Volk op. Defensief, in de strijd om het puntstuk taart van hierboven. Dan kreeg de 'Omloop Het Volk' zijn bastaardnaam, werd Het Nieuwsblad een Passe-Partout, een hap Humo, een lap VT4 …kortom:.een mediatiek amalgaam.

Mijn eigen krantentijd zat er echt helemaal op de dag dat we geacht werden

DE GEHEIME DOCHTER VAN WILLY SOMMERS!

in de krant te mikken.

Ja dus, het klopt helemaal. Wat dat betreft spreek ik je niet tegen. Er is inderdaad van alles mis gegaan in de Vlaamse media. Het amalgaam is vandaag zelfs niet langer meer te traceren op zijn talloze ingrediënten. De Vlaamse pers is de weg kwijt in het doolhof van sociale netwerken, nieuwe media , een-vrouw-bladen, mannekensboekskes, sites, Fakebook en ander getwitter.

Maar blijf er toch maar af, Bart De Wever. De titel van je lezing voor de Nederlandse Tweede Kamer luidt ‘De media een gevaar voor de politiek’. Jawel. Zo mogen we het hopen en graag hebben. Was het maar zo in alle landen zonder door jouw vandaag vermaledijde media.

Blijf er toch maar af, Bart De Wever. Je hebt ze zelf al teveel misbruikt om daar vandaag iets geloofwaardigs over te vertellen.

Je eet uit alle ruiven, slimste mens.

Fout met media en politiek en omgekeerd gaat het pas goed als de twee gemixt worden. Zoals jij constant doet. Fout gaat het als journalisten door eenmanspartijen worden aangetrokken om te figureren achter de Grote Fluitspeler van het moment en voor hem stemmentrekker te worden in Brugge of Gent. Fout gaat het als politiekers van jouw slag tegelijk burgemeester van Antwerpen en hoofdredacteur van Reyers Laat willen worden. Van al mijn schrijfheren heb ik altijd wel wat willen bij leren. Veertig jaar lang. Maar niet van jou De Wever. Nooit. Never. Niemals. Jamais.

Doe je werk als politieker. Doe wat je wil. Eet friet of niet. Maakt niet uit. Maar veeg voor eigen deur. Werk genoeg daar. Met al je mediatiek ontspoord ‘journaille’ in eigen huis.

(Aan Bart De Wever. Censor).


ELLEBOGENSPURT IN DE MAAK

DE DRIEHOEK EN DE PASSER(S)
WIE STOPT GUNTHER DERIEMAKER
?Gunther Deriemaker mag zich dan opwerpen als kandidaat-burgemeester, zonder de CD&V van zijn opponent Luc Dupont geraakt hij geen meter vooruit in zijn aangekondigde opmars naar het stadhuis.

Luc Dupont dus. Wou eerst stoppen. Dan toch weer niet. Was de afgelopen zes jaar niet te beroerd zijn socialistische partners, rivaal Deriemaker incluis herhaaldelijk in de zak te zetten. Waarmee hij allicht scoren kan in eigen kring.

Eerst deed hij dat met zijn solo-faciliteitenbrief naar die inmiddels obscure Parijse Oeso-medewerker Leterme Yves . Dan in the streets of Ronse zelf, met dat welles-nietes spel rond de Vlaamse straatnaamborden. Vervolgens met het brutaal inpikken van de socialistische Groenzetel.

Zwijgen we nog over de - ondergekoelde - aanpak van de kandidatuur voor de Ronde van Vlaanderen. Een typische Ronsiese ellebogenspurt tussen Dupont & Deriemaker was het. Waarbij geen van de twee een vingerbreed toegeeft en de derde het haalt. Demeulemeester van Ounorde. (Iek kome schliecht).

Flink zo. Proper bestuur. En wij Ronsenaars kijken daarop toe en zien hoe het hier keer op keer in de soep draait. Zoals dat faillissement van de Hollanders en die nieuwe puntdaken van de West-Vlaamse betonbaronnen van Avaronne, in De Graffitituin voor betere tweeverdieners.

De enige man die bij dit alles in zijn gebald vuistje scoort….. is sluwerd Pol Kerckhove. Terwijl zijn stemmenklandizie vanuit Brussels allochtonië en Wallonië maar blijft aanzwellen scoort hij zowaar als OCMW-voorzitter en taalgrensoverschrijdend mandataris op uitgesproken UNIZO-terrein: met het oud hospitaal. Ook dat kan in oktober nog wel eens een bewogen Ronsies spurtje opleveren.

Anti Socialistische Alliantie

Wie kan Ronse morgen samen besturen? Of liever : wie niet?
Noch de sossen plus de CD&V. Vanwege te krappe meerderheid. Als ze die al samen nog halen. Noch de sossen plus de liberalen. Twee plus twee zetels mag dan nog meer dan vier zijn in politiek. Van vier naar acht lijkt voor de verenigde liberalen toch wel heel optimistisch gerekend. Zelfs in electorale rekenkunde. Noch de liberalen plus de CD&.V. Om altijd weer hetzelfde rekensommetje. Noch de N-VA en de liberalen.

Het wordt dus een rare snuffelronde deze zomer. Los van de strijd om de sjerp wordt het interessant om zien wie het derde been van de driehoek die Ronse gaat besturen zal binnenhalen. En wie de passer(s)op de oppositiebank naast Erik Tack met wie niemand Ronse wil besturen.

Als u het mij vraagt, zal dat been gaan naar de minst machtshongere van twee partijen die daarvoor in aanmerking komen. Want bij de CD&V zijn de plaatsen zo al bijzonder duur geworden voor een - voortaan door drie te delen - afgeslankt mandatenpakket.

Om te besturen zullen S.PA en de CD&V dus moeten praten met de nieuwe Liberale Unie. Of met de N-VA van CD&V-gezant-pendelaar Paul Carteus. Het ziet ernaar uit dat de minst vragende partij het meest gehoor en kansen krijgt om mee te gaan in een monsterbestuur van allemaal botsende ego’s.

Als Gunther de volgende burgemeester van Ronse wordt, is het weinig waarschijnlijk dat hij zich voor de volgende zes jaar zal laten vastklikken aan een amalgaam van CD&V-overloper Groen-N.Va.' Het ware zo goed als een zelfgekozen politieke levensbeëindiging.

En dan krijgen we op die manier als derde bestuurspartij allicht de Liberale Unie mét de grote retour van Rudi Boudringhien. Laat ons een gemakkelijk gokje wagen: als schepen van Toerisme…

Er kan ook wel zoiets gebrouwen worden als een 'Anti-Socialistische Alliantie' van CD&V, Liberale Unie en Nieuwe Vlaamse Alliantie. Na het straatverbod een socialistenverbod op het stadhuis. Kunnen de socialisten op de oppositiebanken gaan zitten bij het Vlaams Belang. Ik zie zo al Gunther: ‘De tscheiven heen oes weire goe lieën’. Weinig waarschijnlijk dus. Tenzij het ACV bij de CD&V helemaal voor schut gezet wordt: door de opmars van de rechtse Marnixvriendjes in de Ronsiese politiek.

Een verdienstelijk doe-mens van Ronse verzuchtte vorige week op Facebook ‘dat ze de indruk geven van hier veeleer tegen mekaar te werken dan tuupe’.

Het is helaas geen indruk.