09 maart 2012

IN DE GREEP VAN DE GRAAICULTUUR

WANBEHEER BIJ DE NIEUWE HAARD
ONDER DE LOUPE DOOR HOGERE OVERHEID


Een bediende die 30.000 euro uit de kas haalt.
Ontslag van de directeur om dringende redenen.
Onregelmatigheden in de boekhoudingen.
Het niet naleven van de wet op de overheidsopdrachten.
Negatief evoluerende financiën.
Hoger Administratie- en personeelskosten dan het sectorgemiddelde.
Dan weer lagere huurinkomsten dan gemiddeld.
Verschillende signalen van fraude.
Grote banketten naar aanleiding van de algemene vergadering.


Genoeg redenen vindt het Agentschap voor Inspectie van de hogere overheid om in te grijpen en ‘De Nieuwe Haard' de sociale huisvestingsmaatschappij van de Stad Ronse, gevestigd in de luxueuze pronkerige patriciërswoning aan de Rooseveltplaats een extra doorlichting te geven. Die komt er allicht volgend jaar. Dat meldt de doorgewinterde binnenlandredacteur Wim Winckelmans, in De Standaard.

Vorige zomer ontsloeg Luc Dupont (die zelf Walter Kerckhove pas recentelijk was opgevolgd als voorzitter van de Raad van Bestuur) directeur Freddy Cornelis om dringende redenen nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld die echter door Cornelis zelf werden betwist. Cornelis schreeuwde in de krant zijn onschuld uit. Luc Dupont kondigde toen ook aan dat er een strafrechterlijke klacht zou volgen wegens oplichting, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen.

Freddy Cornelis was al meer dan twintig jaar lang directeur van de Nieuwe Haard. Het bestuur van 'De Nieuwe Haard' was eerder al eens zwaar en flagrant onder vuur te komen liggen toen gebleken was dat de brandblussers in 'De Scheldekouter' al jaren niet behoorlijk waren nagezien.
Vandaag is het vooral zeer de vraag hoe en waarom het toezicht door al die bestuurders van ‘De Nieuwe Haard’ al die jaren duidelijk niet behoorlijk en doeltreffend heeft gewerkt.

Eens te meer een duidelijke aanwijzing dat het bijeensprokkelen van tal van lucratieve bestuursmandaten door de lokale gekozenen de Ronsenaars geen garantie biedt op een proper bestuur van Ronse dat naar de kiezer van 14 oktober toe nochtans zo hoog in het verkiezingsvaandel wordt geschreven.

Normenvervaging. Belangenvermenging. Voorkennis. Affairisme. Banalisering ervan. Relativering van de vragen daaromtrent vanuit de publieke opinie. Verkettering van de klokkenluiders. Collectief stilzwijgen. Het zijn de vele valstrikken en kwalen van een oude politieke graaicultuur waarin het persoonlijk belang en de partijbelangen bij het verzamelen van bezoldigde beheersmandaten in tal van nuts-en andere maatschappijen (Electrabel, Gaselwest, TMVW enz) gaandeweg gaan primeren op het algemeen belang.

Zoals het er nu naar uit ziet - bij de aanmaak van de lijstvormingen voor 14 oktober - blijft het in Ronse vooralsnog wachten op een echt grondige verandering en vernieuwing terzake. Alweer worden mandaten vooraf op papier bedisseld.

Liever dan 'lastige' bloggers - en met hen hun duizenden dagelijkse klikkers - domweg te weren op geïmproviseeerde 'persconferenties' die de politieke overloperij moeten annonceren voor de neus van bestuurspartners, zou er echt eens echt dienen te worden gekeken naar de ravages en de collaterale schade van deze schrijnende machtspolitiek voor Ronse en de Ronsenaars. En dan gaat het hier nièt om goedkoop populisme, chagrijn noch om 'een foute perceptie' over Ronse. Het gaat hier integendeel om kleine particratische 'politique politicienne' die Ronse altijd weer opnieuw in haar greep houdt en die er alleen op gericht is elkaars kiezers af te vangen in het duel om de sjerp...en graaicultuur naar de navenante vetbezoldigde beheersmandaten.

08 maart 2012

RONSESE LIBERALEN SAMEN NAAR KIEZER

'LIBERALE UNIE' GAAT VOLUIT VOOR RONSE
EERST DE RONSENAARS LATEN KIEZEN
DAN PAS BESTUURSMANDATEN VERDELEN


(Eigen nieuws). De liberalen van Ronse trekken op 14 oktober weer samen naar de kiezer en dus niet in verdeelde slagorde zoals de vorige keer. Zo verneem ik uit goed geïnformeerde bronnen. Anders dan 'Wouter Shopman' van 'Groen' hengelen ze daarbij niet vooraf om mandaten bij de huidige coalitiepartners CD&V en SP.a.


Ze willen de Ronsese kiezer zelf decmocratisch laten uitmaken wie er in aanmerking komt voor politieke mandaten. Met andere woorden politiek zoals het hoort. De liberalen willen daarbij geen lesjes in progressiviteit van mensen die zelf alles onder mekaar bedisselen voor de neus van de Ronsese kiezers.

Open Ronsies alternatief tegenover kiezers-hoppers en postjes-shoppers.

De Ronsese liberalen gaan voor een Open, Vrij & Progressief Ronsies sociaal-liberaal beleid waarin iedereen samen niet met holle woorden maar met daden aan een echt degelijk bestuur van Ronse werkt. En niet aan de eigen 'affaires', de collecties mandaten, de vooraf onderling bedisselde postjes. De liberalen bekleden nu samen vier zetels in de gemeenteraad. Ze rekenen met hun (re)unie en de meerwaarde ervan op een 'jump' naar minstens zeven.

Sinds de komst van Alexander De Croo aan het roer van Open VLD is het daarover de afgelopen maanden tot zeer positieve openhartige gesprekken gekomen omtrent een constructieve hereniging van alle Ronsese liberalen. Ook op het menselijk vlak klikt het helemaal tussen de jonge Alexander De Croo en alle Ronsese kopstukken van de blauwe gedachte.

Democratisch antwoord op de unfaire judokagrepen van de regeltsjeven.

Dat leidt nu dus naar een 'Liberale Unie' voor 14 oktober. Goed nieuws en een volwaardig open alternatief voor de vele Ronsese kiezers die zich vandaag verweesd en bedrogen voelen tegenover het flagrante hengelen om mandaten,de particratische pokerspelletjes en... unfaire judokagrepen. Dit alles voor de neus van de kiezers die vooraf al schaakmat worden gezet in de strijd tussen de twee grote opponenten van CD&V en SP.a om de sjerp. Met hun opportunistische kiezers-hoppers en postjes-shoppers als waterdragers, en hun regeltsjeven er tussenin.

07 maart 2012

HET DUIVELSPACT VAN GOD

DE GROTE OVERSTEEK VAN GROEN RONSE
HOE LUC DUPONT ZICHZELF IN DE VOET SCHIET

Wouter Stockman, de kopman van Groen Ronse, had er goed aan gedaan eerst eens bij Carlos Anckaert, zijn voorganger in de gemeenteraad te rade te gaan. Eer hij besliste om met zijn partij op 14 oktober samen met vier andere groenkandidaten op de CD&V lijst te gaan ‘figureren’ vanaf plaats …24. Anckaert had hem kunnen vertellen waarom hij totaal geschokt uit de politiek stapte: na frontale ‘aanvaringen’ en hoogst onprettige ervaringen met…CD&V lijsttrekker Luc Dupont omtrent... een milieubeleid voor de Ronsenaars.

Het duivelspact van Tavi’s ‘god’ dat gisteravond is beklonken, bezegelt de grote oversteek (om niet te zeggen: de groene overloop) van Groen van de ene coalitiepartner (de socialisten) naar de andere (de CD&V). Het Groen-beleid van deze coalitieploeg stelt, op wat holle slogans na ('Genieten middenin het groen') en peptalk in het Strategisch Plan overigens concreet totaal niks voor. Wie bijvoorbeeld op de fiets door ‘Ronse Wielerstad’ rijdt, riskeert zijn leven: op de Kruissens, de Ninovestraat, de Elzelesteenweg, in de Zonnestraat, vanaf Pessemiersbrug, in de binnenstad enzovoort. En dan hebben we het nog niet over de eindeloze verkeersellende op het Rooseveltplein, aan de Pessemiersbrug, de Veemarkt en aan de Glorieuxlaan.

Of de recuperatie van Wouter Stockman en zijn vier musketiers daar wat zal aan veranderen, is maar zeer de vraag. Het ziet er meer naar uit dat Stockman gewoon 'gelijmd' wordt met het beste bod en met de mooiste navenante 'compensaties' in de titanenstrijd die er nu zit aan te komen tussen Luc Dupont en Gunther Deriemaker voor de sjerp.

'Groen Ronse' blijft, na de eerdere verdienstelijke pogingen van Carlos Anckaert en Claire Demortier, aldus nog steeds helemaal op de dool en op zoek naar zichzelf in Ronse. Deze flagrante overloperij is daar een zoveelste pijnlijk bewijs van. 'Tuupe vuir Ronse' vanuit elk zijn eigen identiteit wordt hier helemaal vermalen tot grijze eenheidsworst: in het 'strategisch plan' van Luc Dupont en zijn mandarijnen om het behoud van de burgemeestersstoel.

Nadat voorzitter Leo Verstichel zichzelf al braafjes heeft laten uitrangeren en verbannen naar de provinciale lijst, past in de strijd-om- de-sjerp-strategie allicht ook de keuze van CD&V om nièt in kartel met NV-A naar de kiezer te gaan. Ofschoon NV-A go between Paul Carteus dat best wel zag zitten. Het afstoten van de NV-A past overigens perfect in de aanmaak van het pre-electoraal akkoord tussen CD&V en coalitiepartner SP.a om het bestuur samen voort te zetten. Wie van beide topkandidaten voor de sjerp, Dupont of Deriemaker, er dan ook burgemeester worden mag, dat mag de Ronsese kiezer gelukkig nog zelf uitmaken in het stemhokje...

De NV-A past met haar uitgesproken Vlaams Ronsies profiel duidelijk veel minder in de 'troebele taalgrensoverschrijdende' socialistische meanders van dat bestuursakkoord. Het inpikken van Groen Ronse geeft alvast aan hoe hard dit duel Dupont-Deriemaker nu al gespeeld wordt. Op een slag onder de gordel meer of minder komt het niet meer aan. Dit is kleine politiek op zijn smalst.


Nog dit. Wanneer Wouter Stockman nu beweert dat hij zijn Grote Oversteek doet 'omdat hij bij de socialisrten te weinig groene accenten in het beleid' heeft gevonden dan zegt hij er wel niet bij door wie dat beleid vanuit het schepencollege gestuurd wordt. Juist: door zijn nieuwe voorman Dupont.

Als Wouter Stockman er echt pas vandaag achter komt dat hij als progressieveling 'te weinig progressieve accenten vindt bij de socialisten', dan 'vergeet' hij erbij te zeggen dat hij zijn zitje als onverkozen kandidaat dankt aan het ontslag (als raadslid) van Pol Kerckhove. Waarop heeft Stockman al die jaren gewacht om die groene accenten zelf te leggen vanuit dat progressief cadeauzitje in de raad? Als hij vond dat hij te weinig inbreng had, dan had hij het voor bekeken kunnen houden zoals fractiewoordvoerder Leander De Cauter. Of dan had hij er als vrijgevochten assertief progressief mens zelf wat kunnen aan doen. Dergelijke politieke overloperij is alvast een zeer on-groene attitude.

De 300 groene kiezers van Ronse, Carlos Anckaert op kop, kunnen zich vandaag in elk geval afvragen of het gras groener wordt... als het oranje kleurt. Netjes is anders.

Als dit nu het 'proper bestuur van Ronse' wordt waar Luc Dupont graag mee uitpakt, met straks ook nog uit de toverhoed die oh zo propere mandatenverzamelaar als 'rangensluiter' op plaats 29, dan belooft het. Of hoe Luc Dupont zichzelf in de voet schiet in de strijd om zijn eigen opvolging. Benieuwd wie er op 15 oktober groen lacht. Dan zal ook duidelijk zijn of dit - voor het alles en iedereen besturend en bestierend duo D&D (Dupont & Deworm) - de verkiezingscampagne teveel is.

05 maart 2012

BLOGBOEK

HET ORANJE JASJE VAN ACHNES
EN DEN BLACK BEERIE VAN GUNTHERIk doe een voorlopig gokje voor de top 5 van de lijst van CD&V voor 14 oktober, na het regnum van Buirgemiester Tavi. Kwestie van hun partijblog ‘Stekezot van Ronse' te voeden met ontkenningen. Voorlopig gokje, want de sleutel ligt in handen van Agnes Van Crombrugge. Als één van de meest populaire politici van Ronse kan zij meer dan een kant uit.

1.Luc Dupont
2.Brigitte Vanhoutte
3.Joris Vandenhoucke
4.Jan Foulon
5.Ignace Michaux.

CD&V Voorzitter Leo Verstichel staat daar dus zelf niet bij: hij wordt immers ‘uitgespeeld’ op de provincielijst.

En Agnes? Als ze dat zelf wil, kan ze als nog immer populaire politica die tweede – verplichte vrouwelijke plaats – claimen tegenover gemeenteraadslid Brigitte Vanhoutte. Het argument van lijstvernieuwing kan Agnes daarbij gemakkelijk van tafel mikken vermits de partij (of liever: Luc Dupont) zich voor de duwer op de lijst die hij trekt lijkt vast te klitten aan zijn mandatenverzamelaar uit het schepencollege.

Agnes kan ook gewoon een plaats in de top vijf opeisen en aldus Ignace Michaux een bank verder doen opschuiven. Het ligt binnen de verwachtingen dat de secretaris van minister De Crem zijn score fors kan doen aangroeien en daar alle middelen, de ene al beter dan de andere, zal voor aanwenden. Anders dan de vrijwel onzichtbare Vanhoutte (tenzij in selecte netwerkjes) tekent Michaux immers alomtegenwoordig in het verenigingsleven van Ronse. Hij schuwt daarbij de grove borstel en de geschenkjes (van een Defensie-bicje tot 'gratis' Navo-Griekenlandvluchten voor lokale perscorrespondenten en het hele machtsapparaat van 'zijn' minister) niet. Soms heb je zin om zo'n felle jongen tegen zijn eigen zichzelf te beschermen. En soms weer niet.

Al bij al krijgt de CD&V-lijst een behoorlijk sterke kop. Als Agnes zelf de lijstduwersstek vraagt, krijgt ze (de lijst bedoel ik) ook nog ‘ne schuunen stiert’. Agnes dient zich in haar claims namens haar nog altijd talrijk kiezerspubliek door niemand te laten imponeren. En zeker al niet door de hoogmoed van diegenen die zichzelf slimmer achten dan haar en al de rest. Overigens heeft de CD&V met Dupont & Foulon genoeg juristen in huis opdat het argument 'dat de partij ooit al Orphale Crucke heeft gemist' voor meester Vanhoutte deze keer steek zoude houden voor het opeisen van die vrouwelijke tweede stek. Vanhoutte is Crucke niet.
Deken Michel Tjoen is een schone, verdraagzame mens. Nadat hij al de hele avond (voluit lachend) zichzelf als - fictief - personage ten tonele had zien verschijnen en Donaat (alias ‘Den Deiken’) hem in één van zijn grootse variabele ‘zangstondes’ vanop het Tavi-podium tussendoor vroeg wie hij eigenlijk was, een dubbelganger misschien, diende de enige echte deken van Ronse hem uiterst gevat van antwoord met deze gevleugelde repliek:

‘Ik ben Donaat’.

Mooi Tavi-moment. De deken van Ronse kon de esbattementen van die collectie peruusjen en bende ongeregeld van Tavi overigens best helemaal smaken. Hij kwam ze na de memorabele vertoning dan ook persoonlijk feliciteren in de Volksbondcoulissen. Hoe schuune da Roonse tooch kan zoan. Een mens naar mijn hart. En een voorbeeld van openheid en tolerantie in tijden van verzuring en verstarring.

Goed nieuws voor de talrijke fans van kunstenaar Michel Provost. De Stad Ronse zal hem naar ik uit goede bron verneem graag eren met een retrospectieve expo in zijn thuisstad. Dit zal gebeuren na de ‘grote oversteek’ van de oude Muziekacademie naar de nieuwe ‘Ververij’ waar, in de gebouwen van de oude Textiles Belges (TB) aan de Beekstraat het nieuwe prestigieuze Cultureel Centrum van Ronse wordt opgetrokken. De veelzijdig begaafde Provost, die ook al bijzonder gesmaakte zegelreeksen maakte voor de Belgische Post, exposeert op dit moment in Galerij Beukenhof. Zijn werk is niet meer weg te denken uit het kleurrijke socio-culturele patchwork van Ronse.

Gunther Deriemaker heeft voor zijn theaterdebuut in de Volksbond dit weekend van zijn fans een opmerkelijk cadeautje gekregen. De flyer die Tavi na zijn nederdaling uit het paradijs aan zijn kiezers in de zaal uitdeelt. Maar dan wel met een variante erop: Tavi doorstreept, Gunther erover gedrukt. Theaterdebuut? Welk theaterdebuut? Daarvoor zit Gunther al een ietsepietsje te lang in de politiek, mijn gedacht.


Diezelfde Gunther redde Tavi zondag overigens wel van het zwarte gat. Toen hij, wachtend op zijn performance in de kleedkamer ‘downstairs’ zag dat het – oranje – theaterjasje van Agnes maar aan de kapstok bleef hangen en het moment waarop ze diende op te treden er al in ijltempo zat aan te komen belde hij haar zelf op : mei zienen blackbeerie. Agnes was zondag op vraag van ‘haren zoon Bart’ efkes naar Batibouw gaan kijken en lichtelijk abuis omtrent het uur van haar optreden . Op de stoep van de Zonnestraat werd ze dan maar opgevangen door de voltallige toneelmeesteressenploeg, op de trappen naar het podium alreeds van haar (boven)-kledij ontdaan en mèt oranje jasje op de planken gecatapulteerd. De diepe zucht en veelbetekende blik van Gunther (Ziedet noa zuive? Mei die tcheiven ees dat iet) verdient alvast een vermelding met stip in de petite histoire van het Ronsies Rariteitenboek. (Foto: Agnes hier ten stadhuize in gezelschap van zijn eminentie André Mutien enz. Leonard).

En iets zegt (‘dat zjournalistje daar van Ronse’, ik citeer hier vader De Croo mei zienen boerd oat Broekoo) dat de liberalen van Ronse in oktober dan toch voor de (Re) Unie zullen gaan. Tuupe.

Ien Ronse ees dat iet.

(Foto 'Tavi Buirgemiester': Yannic Vancaeneghem)

04 maart 2012

RONSE BEST LEEFBARE STAD

MET TAVI BUIRGEMIESTER...
(Foto copyright Yannic Vancaeneghem)