09 juli 2010

OVER LEVEN IN RONSE

DE SLAG DER VERLOREN SPOREN

Flandre Profonde op zijn Ronsies. La pagaille des Eperons Dehors. Herdenken we bij deze de dag dat de Fransche Leliaerts in een snelkookpan van Piet Huizenprut werden gehakt. Kwestie van Hendrik Conscience een bestseller op te leveren en de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap een vrije dag.

Alleen om zijn verwijfd jeannetterig romanpersonage heb ik altijd een bijzondere sympathie gekoesterd voor Jacques de Chatouillons).

Zoveel eeuwen later geeft dat in Ronse of all places 16 go-Karts door de naamloze straten van Hermes en Cyprianus. Met leuke muziekjes na op een Free Podium, in een bloedheet parfumpje als van die vergane Montmartrefeesten weleer. Maar dan met als enige brocanteurs de leden van de Cultuurraad, zwoegend met de nadarafsluitingen. Want er dienen morgenochtend alweer 7000 auto’s door een straat te razen met de vermoedelijke naam De Rorestraat - Rue de Rore. Dit laatste is niet duidelijk. Er hangt geen bordje. Of liever, er hangt er geen meer. De coalitiepartner van burgemeester Dupont heeft het doen weghalen. Maar nee hoor, wat schrijft ge nu Stef, er is he-le-maal geen vuiltje aan de lucht binnen ons bestuur van Ronse. Ze komen dus goed overeen. Zo verzekeren ze mij onder de toren bij wijlen Liban van ‘De Kleine Volksbond’. Wat zouden ze ruzie hebben? Ze weten zij van geen ruzie. Ze zijn zoals een kardinaal in den ambras,'ze kommen van Kannegem en ze weten zieder van niejet.'

Ondertussen worden de oude straatnaamborden niet vervangen en de nieuwe niet opgehangen. De socialisten plus Rudi Boudringhien willen de bordjes namelijk in beide landstalen. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht ook. De minister van Vlaamse Binnenlandse Zaken wil ze in het Vlaams. De burgemeester van Ronse wacht op de mening van de ontslagnemende Federale minister van Binnenlandse Zaken. Die wachtte tot gisteren op de informateur. Vanaf vandaag wacht ze op de mening van de pre-formateur. Die wacht om zichzelf te benoemen tot formateur op het ‘oui’ van zijn vriendin, madame ‘non’. Dan gaan we het weten. Of het Ronse wordt dan wel Ronse-Renaix blijft. Kan u nog volgen, neen? ’t Geeft niet, niemand volgt nog.

Het belangrijkste is dat ze binnen het bestuur van Ronse pour la façade zogezegd goed overeen komen en ondertussen uw gps goed werk levert als ge in Ronse een oude of nieuwe straat zoekt. (Gunther Deriemaker in de pers: 'de spelletjes van CD&V moeten stoppen' Doch dit terzijde...)

Voor de rest zijn er voor deze Vlaemsche hoogdagen in Ronse ook gezellige vertellingen voorzien in de crypte. Gegarandeerd gothic-ambiance. Met diep in de onderaardse gang naar de Karolingische kerk een echt skelet. En wie weet, een verrassingslingerieshow van 'The Best of Oudenaarde' op barkrukken .

Want met mijn jonge Tuupe Vuir Ronse-trawant Jonathan Jouret (foto) weet ge het nooit. Jonathan, organisator van de jaarlijkse Breucqfeesten is nu lid van de Cultuurraad en staat al met stip genoteerd op het verlanglijstje van de djeven voor politieke recup. Oewe zullen zien, zoals Reynders Didier zeggen zoude.

Vlaanderen Zingt. En Ronse beuroot. Vanavond: ‘Cecilia you’re breaking my heart’. En andere typisch Vlaamse liekens. Verboden te gaan zitten of te plassen. Zingen voor Vlaenderen zult ge, gedomme! Een gelegenheidskoor met, as usual 25 man van VTV en 5 van ’t Podium.

(Beide theaterverenigingen voor dezelfde subsidie van 2500 euro. Doch dit zal veranderen. Vanaf nu zullen ze hun spaarpunten echt moeten gaan verdienen. Gelijk destijds de ‘Timbres Valois’. De eerste 50 euro spaarpunten krijgen ze wel nog cadeau van ons, de Ronsese belastingbetalers. Ha bon!)

En dan zondag, als finale in Heynsdaele ‘bauvoonop de Koermont’ een gezonde marsj van de Maarniksers die dan maar zelf Vlaanderen in Ronse en Ronse in Vlaanderen organiseren…te Kluisbergen. Met een Bourgondische BBQ en volksche Ronsiese chansons van de ‘Gevluigoode Mandolienen’. Zoals de Gevuigoode in betere kringen gefatsoeneerd door ’t leven gaan. Dit alles in de hovingen rond Heynsdaele. En hopelijk dan tegen de avondschemeringe:

Als de zonne
onder den
kiem duikelt in
’t klaveren land
van Streuvels
Stijn
den blauwen luchte
oranje kleurt
Devenijns Dries
den Tour wint
zij het
omgekeerd
waar zit trouwens
den kampioen
van 't Belgenland
Devolder
Stijn?
In 't recreatieoord
mèt identificatiepas
zoals het hoort.


na een poëtische Gezellige bevlogen bevlieginge, ook een groot scherm om te tuupe te kijken hoe onze Groot-Nederlandse stambroeders die ons ooit zo goed geholpen hebben om de Spaanse inquisiteurs uit onze konterijen te verdrijven door mijn voetbalidolen van Barcelona naar het land van Willem-Alexander worden gesjot. ‘Le coeur en poche et la bîte sous le bras’, zoals Brel zingen zoude. Die van ‘Les Flamingants’ en ‘Le Plat Pays’. Ge moet als Vlaming uw klassiekers kennen. Als kroon op het werk van dit alles: een roemloos ter ziele gegaan 11 Juli-Comité met Vlaamse Ronsenaar Number One Paul Carteus die dan maar van miserie over de bemoeinissen van Jean-Luc Crucke omtrent Ronse gaat ‘klappen’ in Oudenaarde.

De Slag der Verloren Sporen. Zo lijkt het wel. Ik vind dit alles alleszins veel grappiger dan slaapverwekkende speeches voor snurkende toehoorders ten stadhuize door één of andere Vlaamse Brussel-Halle-Vilvoorde- burgemeester. Of een stuntelige brief van de Ronsese burgemeester naar die Standardsupporter (ik vergeet zijn naam altijd en hij het Belgisch volkslied) met de vraag om asjeblief de faciliteiten af te schaffen die de eigen toenmalige CVP Ronse in 1963 cadeau heeft gedaan. Kwestie van die prochie van 9000 zielkens daar van Welden en Melden daarna vrolijk bijeen te knijpen tot fusie-hoofdstad der Vlaemsche Ardennen. Dit alles om tegelijk de socialisten hier groot en Ronse petit te houden.

Doch het belangrijkste is dus dat ze als Ronsese politiekers goed overeen komen, nietwaar. Anders verzeilen we nog in een sukkelstraatje. Zonder naam.

(
Foto weghalen straatbord met welwillende toestemming van
Peter Malaise/Het Nieuwsblad. Illustratie Sint Hermes: Kunstenaar Pïerre Ponnet
)

05 juli 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

NIEUWE VLAAMSE ALLIANTIE
BEREIDT TSUNAMI VOOR IN RONSE

TERWIJL ONDERLINGE VERDEELDHEID
DE HUIDIGE MEERDERHEID VERLAMT


Voortdurend publiek gekibbel over de taal van de straatborden. Wisselmeerderheid met Vlaams Belang en Open VLD over de niet afgesproken faciliteitenbrief van Dupont naar Leterme. Zeldzame communicatie tenzij omtrent de eindeloze verzanding van de affaire Reseco (politiekazerne). Banalisering, met een hoogst zielige zo doorzichtige poging tot verkettering na van de boodschapper, in de affaire Residas. Op twee jaar van de verkiezingen oogt het plaatje van de ploeg Dupont-Deriemaker allesbehalve fraai. Van transparant bestuur is nauwelijks sprake en de hang naar Renaixance wordt nu zwaar overschaduwd door immobilisme en onderlinge verdeeldheid. Inmiddels polst de NV-A ook in Ronse bekwame kandidaten en zit een tsunami over politiek Ronse er aan te komen...

Bij steeds meer Ronsenaars vertaalt de verzuchting naar ‘rap andere en betere’ het gevoel van ongoocheling. Ontgoocheling over de onveiligheid thuis en op straat. Over de onzichtbaarheid van blauw op straat. Over de laisser-aller in een zichzelf vastrijdend verkeer zonder verkeersregeling: ook niet op spitsmomenten. Over een commercieel spookcentrum. Over een zieltogende Wijnstraat. Over kapotte Bruulwandelpaden en een verwaarloosde Oude Vrijheid. Over sociale bouwwoede alom met steeds meer nieuwe sociale appartementen die …leeg blijven. Over een niet te stuiten immigratie van steuntrekkers in de plaats van de beoogde ‘betere tweeverdieners’. Enkel twee - perperdure en hoogst riskante - prestigeprojecten (de ‘Stadstuin’ en ‘De Ververij’) moeten de illusie hoog houden van een Strategisch Plan dat Ronse aantrekkelijk gaat maken.

Nu al vooral bezig met zichzelf

In werkelijkheid zit het lokale politieke wereldje alweer helemaal gefocust op zichzelf en de lokale verkiezingen van 2012. Bij de CD&V zijn er daarbij veel meer vragen dan antwoorden. Wordt Jan Foulon kopman? Duwt Dupont dan de lijst als stemmentrekker? Kan Luc Dupont het zich wel veroorloven af te haken, nu zijn partij federaal perte totale is gereden door de Nieuwe Vlaamse Alliantie? Durft Yves Deworm nog aanblijven na zijn gigantische blunder met Residas? Neemt Joris Vandenhoucke zomaar vrede met een voorspelbare topplaats voor de snelgroeiende populaire ‘stoorzender’ Ignace Michaux?

Bij de SP.a neemt Pol Kerckhove het nu al openlijk op tegen zijn eigen gedoodverfde kopman Gunther Deriemaker voor het burgemeesterschap. Deriemaker of Kerckhove? Nedia Gmati-Trabelsi wordt zo te horen nu al zachtjes bedankt voor de bewezen dienst (de allochtone stemmenlokkerij van vier jaar geleden). Anders dan de twee ‘beroepspolitici’ dekt ze zich hiertoe als schrandere jonge juriste nu al verstandig in met een nieuwe job in Brussel. Suzy Arijs van haar kant geeft zich bij dit alles nog niet gewonnen. Waarom zou ze dat ook? Suzy blijft gewoon als zichzelf overeind tussen de oude clans en de nieuwe klieken. Geen kleine verdienste, in het socialistische kluwen van Ronse.

Bij de liberalen hebben ze inmiddels ook al een keer goed de federale verkiezingsuitslag geanalyseerd. Gezien dat 2+2 lokaal wel eens meer dan 4 zou kunnen geven. De zachte verzoeningspogingen tussen de twee blauwe (be)scheurfracties lopen daar - voorlopig - vooral vast op de alliantie van GBIC met die ene kartelpartner van de Belgicisten. Ingérable voor alle onderhandelaars 'behind closed doors', zo blijkt.

Met de federale afgang van zijn partij zitten ook voor Erik Tack de gloriedagen van het groot chagrijn (en lawijt) van Ronse erop. Temeer dat de Nieuwe Vlaamse Alliantie er, volgens mijn goede bronnen, zeker zit aan te komen. Uitstekende Vlaamsvoelende (doch tolerante) kandidaten worden daartoe nu al voorzichtig gepolst. Slaagt de partij van de informateur De Wever er inderdaad in hier om in Ronse mensen te overtuigen hun volle verantwoordelijkheid op te nemen en bijgevolg uit te pakken met een sterke lijst, dan zal de tsunami over politiek Ronse deze keer niet beperkt blijven tot het onder water lopen van het Bruulpark alleen. Dan zullen de grootste collectoren niet volstaan om de verzopen machtspolitici van deze zinkende bestuursploeg te...collecteren en af te voeren. Naar het zuiveringsstation van Ronse.