11 februari 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TRANSPARANTIE VAN BESTUUR?
DAN WEL IN GEHEIME ZITTING...

SCHEPEN EN STADSINGENIEUR
ZATEN SAMEN IN DEZELFDE BVBA

WAT WIST DE BURGEMEESTER
EN HOE PAKTE HIJ HET AAN?Via het Handelspandenfonds verleent de stad Ronse 8.238 euro subsidie aan de bvba Residas voor de bakkerij Panos op het Rooseveltplein. Deze bvba voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Dus staat niks een subsidiëring in de weg.

Zoals hier eerder gemeld was de bvba Residas in een voormalig leven bezit van schepen van Openbare Werken Yves Deworm (CD&V) en stadsingenieur Danny De Brakeleer. De schepen gaf de bvba zelf ook stipt aan bij zijn lijst mandaten. Residas, zo liet de schepen ons zelf weten, werd inmiddels doorverkocht aan derden. Probleem van de baan?

Naar aanleiding van de concrete vragen die we hierover in deze blog opwierpen (zie 19januari) kwam het op de jongste gemeenteraad tot een tussenkomst van gemeenteraadslid Dirk Deschaumes (Vlaams Belang). Zijn vragen werden door Gemeenteraadsvoorzitter Jan Foulon (CD&V) ‘met bekwame spoed’ doorverwezen naar de geheime zitting.

Volgens onze informatie leverde dat weinig ander nieuws op dan wat u hierover al wist via deze blog. De bvba was inderdaad ooit eigendom van de schepen en de stadsingenieur, maar ze is inmiddels doorverkocht en het ging maar om één woning in een periode voor dat de stad recht van voorkoop had.

We laten het aan de gekozenen des volks zelf over om uit te maken in hoeverre ze vinden dat ze hiermee op alle vragen hieromtrent een antwoord hebben gekregen en in hoeverre de geloofwaardigheid van de betrokkenen hier al dan niet een deuk of vier heeft gekregen. We laten het aan onze lezers en de Ronsenaars over om zelf uit te maken in hoeverre de transparantie van bestuur hier in alle openheid heeft gewerkt.

Een volledig overzicht van alle bezoldigde mandaten van Yves Deworm vindt u op www.cumuleo.be. In 2008 waren dat behalve zijn bezoldiging als schepen ook zijn mandaten bij Gaselwest, De Nieuwe Haard (als bestuurder en als lid van het directiecomité) en de sociale huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen. Als lid van het managementteam van de stad Ronse is stadsingenieur en topambtenaar De Brakeleer verantwoordelijk voor 'grondgebiedzaken'. De Brakeleer is tussen haakjes ook bestuurslid van Open VLD...

DE VRAGEN DIE BLIJVEN HANGEN.

De vragen die hier blijven hangen, gaan erover of het getuigt van goed en transparant bestuur dat een schepen van openbare werken samen met zijn stadsingenieur tijdens de legislatuur (en ook al was het tijdelijk en eenmalig) in onroerende goederen gaat. Of de burgemeester en de stadssecretaris daar weet van hadden. En hoe dat allemaal is aangepakt.

Waar is de tijd dat een schepen van openbare werken in Ronse nog ontslag nam om principiële redenen en dan omtrent de inhoudelijke visie op de invulling en sturing van zijn mandaat in het algemeen belang van àlle Ronsenaars...

10 februari 2010

350.000 !

HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN


U heeft met zijn allen samen deze blog 350.000 keren aangeklikt. Ik dank u voor zoveel fideliteit. We zullen hier Tuupe vuir Ronse blijven doorgaan. De niet-Ronsenaars die mijn blog bezoeken dank ik voor hun blijvende belangstelling in mijn schrijfsels.

09 februari 2010

DAG BLINDE MAN

RONSE MIJN SPOOKSTAD

Vroeger zag ik mijn stad.
De Hermeskerk fonkelde in het dal.
Zwanen kuierden in het Bruulpark.
De Bommelmuur schitterde in al zijn kleuren.
Ronse mijn stad.

Vandaag zie ik alles wazig en somber.
Grijs en kleurloos ligt mijn vallei erbij.
Bommels veroveren mijn stad.
Maar ik zie alleen schimmen.
Ronse mijn stad.

Ja, ik hoor de belleman.
Stampende voeten en bonkende klokken.
Ronkende tractoren en nerveuze paarden.
Trommel en fluitje, wat een feest.
Ronse mijn stad.

Dal van felle geluiden.
Geur van frieten en tripelbier.
Site van stilte en gedruis.
Hermes kent hier zijn rust.
Ronse mijn stad.

Wim TONNIAU

Wim Tonniau, baken voor heel wat mensen met een visuele handicap, stapte vorige zaterdag uit het leven. Moegestreden. Op vraag van zijn vrienden hierboven dit mooi gedicht van hem: over zijn geliefd Ronse. Meer poëzie, onder meer 'Blinde Man' en ook verhalen van Wim op http://users.telenet.be/licht./index.htm

OVER LEVEN IN RONSE

DE LAATSTE BUS NAAR SCHUUSSE-LES-BAINS
Dit lees je als Ronsenaar nu graag zie: de stad Oudenaarde gaat voor 15.250 euro per jaar de gelijkvloerse en eerste verdieping van het voormalige Rijksarchief in de Van Hovestraat in Ronse huren om er de Oudenaardse documenten in te bewaren. ’t Gebouw stond leeg nadat het Rijksarchief besliste om er op te krassen naar Gent, Lokeren en Kortrijk.

Ik vind dat de minzame Oudenaardse burgervader Marnic Demeulemeester stilaan officieel de eretitel 'Vriend Van Ronse' moet krijgen. Al was het maar om zijn hoog Woody Allen-gehalte. Tuupe vuir Ronse, Marnic! Kijk zie, ik stuur je een heel tapijt bloemen. Helemaal en allemaal voor jou geplukt... in Ronse. Als Jean-Luc Crucke nu ook nog eens de paperassen van zijn parochie daar hoe heet ze ook weer Frasnes-les-Crucke, in Ronse komt droppen, dan is er hier weer voor elk wat wils van beide regionen. Ik vraag me daarbij wel af: moeten al die Oudenaardse oude documenten hier dan ook nog eens volgens de taalwetgeving worden vertaald in het Frans? In dat geval zou ik nog een paar verdiepingen en gebouwen bij huren. Deal.

Nee, je vraagt je als Ronsenaar gewoon zo'n dingen af, zeker als je hoort wat er zoal met die bordjes van de buslijn Oudenaarde-Schorisse-Nukerke-Ronse aan de gang is. Die zullen dus tenlaatste tegen 15 februari eentalig Nederlands zijn. (Vijftien februari was altijd al een rampdag voor Ronse doch dit volkomen terzijde).

De Lijn hanteerde op de lijnen 61/62 immers nog tweetalige handschriften. En dat bleek strijdig met de taalwetgeving. Op vraag van welgeteld één Ronsenaar heeft de Vlaamse volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V ) ‘de problematiek’ aangekaart bij de bevoegde Vlaamse minister Hilde Crevits. U leest het goed: de problematiek.

Daar liggen we dus met zijn allen echt wakker van. Van die buusplakoeten noer Schuusse. Dit is Kafka. Plus Magritte.

Als Cindy Franssen ocharme dat kind het misschien een keer niet al te druk heeft met het oplossen van dergelijke onnozelheden, rest haar hopelijk nog wat tijd om zich in te laten met bijvoorbeeld de dringend noodzakelijke doortrekking van de N60. Ze kan misschien ook bij De Lijn en bij haar goeie vriend Etienne Schouppe eens andere ‘problematieken’ gaan aankaarten, zoals de aanpak van de stationssite kant Molendam en om te beginnen misschien de roste passerelle.
Ze kunnen het daar in Brussel dus echt zo gek niet bedenken of ze doden er hun vetbetaalde tijd mee. Nu, het werkt ook omgekeerd. Als iemand hier bijvoorbeeld in Ronse aan de pakweg (inmiddels alweer verdwenen) Cypriaan de Rorestraat een ééntalig Vlaams bordje ophangt, wordt er sebiet wel een pipo van het gewezen Front des Franskiljons (hun nieuwe naam wil ik kwijt) zo zot gemaakt dat hij er van zijn tak gaat over maken in… datzelfde Vlaams parlement. Kafka plus Magritte: Belgique gique zieke.

Ze zijn daar in Brussel goed bezig met hun eindeloos als taalfanatisme vermomd obscurantisme dat nu in sneltempo steeds meer Ronsenaars tuupe werkelijk de strot uitkomt. Politique politicienne boven het hoofd van de Ronsenaars waar niemand beter van wordt. Inmiddels piekt de werkloosheid volgens de jongste berichten in Ronse op 15 percent. Niemand die er vragen over heeft in het Vlaams Parlement? Ook niet die ene Ronsenaar? Ook bezige harpij Cindy Franssen niet? Op de bus naar Schuusse-Les-Bains ermee!