18 december 2009

OVERLIJDENSBERICHT

IN MEMORIAM COALITIE


REQUIEM VOOR HET OUDE ROOMS-RODE RONSE

De coalitie is dood. Burgemeester Luc Dupont mag nog zo zijn best doen om zijn bestuur overeind te houden, het onderlinge vertrouwen is totaal zoek. Achter de schone schijn weerklinkt nauwelijks verholen koleire om wat ‘de tegenpartij’ zoal doet en nietes zegt. De neuzen staan niet langer in dezelfde richting. Laat staan dat dit ooit het geval was. Goed dat er nog zoiets als een Strategisch Plan bestaat: als nu wel heel broos geworden platform om onder te schuilen, bij de chronische grondige meningsverschillen omtrent Ronse.

De CD&V wil een totaal ander (Vlaams) Ronse dan de socialisten die gaan voor de status quo. Dàt is de realiteit. Dat werd al een eerste keer pijnlijk duidelijk na de brief van Dupont aan Leterme. En nu weer in het voor de coalitie…doodlopend straatje van Cyprianus. Het gemeenschappelijk draagvlak is nu zo dun, dat het bestuursschip zinkt. Zoals bij de Titanic blaast het orkest nu alleen nog (valse) noten. In werkelijkheid gunnen ze mekaar in het schepencollege het licht in de ogen niet. Maar morgen, op de kerstmarkt of de Bommels, zullen ze dit alles (nog even) weglachen. Wat je echter hoort, wat je in je mailverkeer leest, wat je van insiders verneemt, klinkt dan wel helemaal anders.

De eindeloze clanstrijd

Vooreerst is er de altijddurende onderlinge strijd bij de socialisten zelf. Gunther Deriemaker is dan wel de aangewezen challenger voor het burgemeesterschap. Maar Pol Kerckhove heeft als schepen van Financiën en OCMW-voorzitter nooit opgehouden zijn netwerk van macht verder uit te spreiden. Van Westlede tot Frasnes. Suzy Arijs is fin de carrière. Nedia Gmati-Trabelsi loopt als ‘wondergirl’ verweesd in de verraderlijke meanders van lokale kleine politiek. De echte dialoog met allochtonië is een flop, volgens de lezers van Het Nieuwsblad hooguit goed voor een 2 op 10. Steeds sterker lijkt het erop dat Nedia van ‘de touwtjestrekkers achter de schermen’ inderdaad alleen als zoethouder moest dienen om de nieuwe Ronsenaars naar de partij te lokken en aldus de kopstukken nog sterker op hun sociale machtsstoel te vijzen. De toekomst zal uitwijzen of Nedia, gedragen door haar ruim kiezerspotentieel, haar scherpe intelligentie en haar charisma die houdgreep van de kopstukken kan doorbreken.

Wie anders dan Dupont?

Bij die CD&V zal er nog om het langer aanblijven van Luc Dupont worden gesmeekt. De CD&V verliest straks allicht aan Yves Deworm een vaste waarde en aan Agnes Van Crombrugge een stemmenkanon. Met de nochtans populaire jongens Jan Foulon en Joris Vandenhoucke alleen rij je dit niet dicht. En de grenzeloze ambitie van Ignace Michaux garandeert niet noodzakelijk rechtevenredigheid in populariteit bij de kiezer. Brigitte Van Houtte en Diederik Van Hamme hebben, hoe minzaam in de omgang ook, nog een héél lange weg te gaan om bij de Ronsenaars het electorale verschil te maken.

Het proces

Op de achtergrond van dit alles hangt er Luc Dupont en Pol Kerckhove ook nog dat vonnis in correctionele boven het hoofd. Bevorderlijk voor sereen bestuur is zoiets zeker niet. Je mag dan al doorgaan voor ijskonijn: zoiets knaagt aan je. En je mag dan als nonchalante door het leven laveren met een olifantenvel, valsheid in geschrifte, belangenneming: het zijn dingen die doorwegen op de orde van de dag. Ook al zijn die beschuldigingen onterecht en worden ze op 19 maart hopelijk voor de betrokkenen eens en voorgoed van tafel geveegd: politiek stookt altijd, ook daar waar er enkel rook is.

Doodlopend straatje

Deze coalitie is deze week een stille dood gestorven. In een half straatje waarvan de borden werden gemaakt op de technische dienst (bij schepen van Openbare Werken Yves Deworm)… zonder medeweten van de eerste schepen Deriemaker. Alweer. Nog eens een keer. Misschien hebben de socialisten de rekening voor zoveel oncollegialiteit ‘strategisch’ een ietsepietsje te snel in het volle daglicht gesmeten en 'verzilverd'. Maar voor ons Ronsenaars heeft het wel dit grote voordeel: we weten nu dat de coalitie dood is. Het is voorbij. Gepasseerd. ’t Ees aafgeweiven. Noch bloemen noch kransen. Gelieve de kibbelende politieke families niet te volgen.

Onze mooie wensen ‘Tuupe vuir Ronse’ lijken nu dan wel verder af dan ooit, maar schijn bedriegt. Dit is de noodzakelijke catharsis waar Ronse eens en voorgoed door moet om eindelijk zichzelf te vinden. Veel meer dan om een vertrouwensbreuk gaat het hier om het einde van de oude politiek en het tot op de draad versleten rooms-rode verhaal van Ronse. De 'tsjeven en de sossen': het werkt niet meer. Niemand die nog gelooft in het succes van deze onderlinge concurrenten. Hen resten hooguit nog de lopende zaken en de afwerking van hun programma. Met een verdeelde ploeg zet je geen grootse resultaten neer. Burgemeeser Luc Dupont steekt er zelf dan wel torenhoog bovenuit, maar zonder ploeg kan je niet scoren voor Ronse. Dit zal de Renaixance niet tegenhouden. De echte heropstanding van Ronse komt er vroeg of laat. Zij het dus nièt met deze ploeg.

Tuupe op naar het nieuwe Ronse van 'erna'. Open VLD-voorzitter Alexander De Croo weet alvast al wat hem bij zijn Ronsese companen te doen staat..

17 december 2009

OVER LEVEN IN RONSE

WIELERWERELDKAMPIOEN ‘88
MAURIZIO FONDRIEST EERT RONSE
MET NIEUW KOERSFIETSMODEL
LANCERING VOORAVOND RONDE VAN VLAANDEREN

Maurizio Fondriest vergeet Ronse niet. En Ronse vergeet Maurizio ook niet. De winnaar van het bewogen Wereldkampioenschap Wielrennen Ronse, ’88 die als derde finalist met de titel ging lopen na een bewogen spurt en die fel omstreden ‘elleboogstoot’ van Steve Bauer versus Claudy Criquielion zou in het voorjaar 2010 een nieuwe fiets op de markt brengen met ons geliefd Ronse erop als naam. Zo verneem ik uit goede bron.

Het nieuwe koersmodel zou voorgesteld worden aan de Wielermuur op de Kruissens op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen.

Uitkijken of Maurizio dan als merknaam voor zijn koersmachine gaat voor ‘Ronse’, dan wel voor ‘Renaix’.

‘Renaix’ was alvast de naam op de fiets waarmee hij het WK won en die het Wielercentrum van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde maandenlang in de vitrine zette.

Wie dan, van onze Ronsese bestuurders de fiets gaat binnenhalen als een absoluut hebbeding of integendeel uit de vitrine zal doen halen, dat zien we dan nog wel.

(Zelf zoude ik gaarne nog enen koersvelo bezitten met ‘Rik Van Looy de Keizer van Ronse’ erop. Je bent een fan van Rik & Nini of je bent het niet…)


16 december 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BESTUUR WORDT MEXICAANS LEGER
SCHEPENEN SCHIETEN MET SCHERP

IN HET SUKKELSTRAATJE MET CYPRIANUS

Niet dat ze in het schepencollege de Mexicaanse griep hebben opgedaan. Maar ze beginnen zich daar ten stadhuize echt steeds vaker te gedragen als een Mexicaans leger waarbij ze als pistoleros in alle richtingen schieten. De ene schepen (Joris Vandenhoucke, CD&V) hangt eerst eentalig Vlaamse straatbordekes van Cyprianus de Rore aan de muur achter de grote kerk. De andere (Gunther Deriemaker, SP.a.) laat ze even later weer wegnemen vanwege niet vooraf besproken in het college. Films met Mexicaanse legers zijn doorgaans lachwekkend. Vooral wanneer de pistoleros op elkaar schieten. De Ronsenaar kijkt op dit alles toe en zucht. Want contra-productief voor Ronse is het alleszins. Hoe komt Ronse weer in het nieuws?

En dan moeten we in ‘Inzicht’ van het Bureau Nelson zomaar slikken 'dat we als Ronsenaars dringend ons fierheidsgevoel moeten aanzwengelen'.

‘Heel wat Ronsenaars zijn nog te weinig fier op hun stad.’ Zo staat het er en zo ligt het deze week schaamteloos in uw bus. Ja hallo! Merci, Nelson NV. Hoeveel belastinggeld van de Ronsenaars is er eigenlijk betaald om deze gebakken lucht te lezen in een eveneens door de Ronsenaars betaalde stadsgazet? Zullen zij ten stadhuize ruziën, horen wij daar nog fier op te zijn ook.

In de echte wereld, niet die van het gestroomlijnde hypergepolijste wollige taalgebruik en al de stadhuiswoorden van ‘Inzicht’, verneemt diezelfde Ronsenaar vandaag dat de erg florissante rioleringsmaatschappij Innovec die nogal wat Ronsenaars aan het werk houdt niet in Ronse maar noodgedwongen …in Leuze gaat investeren.

Want in Ronse blijkt er voorlopig geen plaats meer voor investeerders. En aan de ambachtszone mag het ook al niet van de Bestendige Deputatie. De echte dramatiek van Ronse, het sukkelstraatje, ligt dus niet waar je denkt. Het Bedrijvenstarterscentrum staat er dan wel, maar nu onbreekt de industriegrond om door te starten... Fier dat we met zijn allen zijn, om zoveel Inzicht.

Street Fighting Men

Maar goed, in deze 'energieke en creatieve stad’ (sic, in Inzicht) hier alvast het verhaal van de Mexicaanse burleske.

Wanneer burgemeester Luc Dupont zijn fameuze brief schrijft naar Yves Leterme met de vraag of hij de faciliteiten in Ronse wil afschaffen, blijkt hij dat nièt vooraf te hebben doorgepraat met zijn SP.a- coalitiepartners in het college. Dupont stuurt gewoon zijn brief en vertrekt dan met vakantie.

Zijn eerste schepen en vervanger Gunther Deriemaker mag het dan wel aan de gealarmeerde verzamelde francofone pers gaan uitleggen. Hij wringt zich in alle bochten om te vertellen dat het een brief geldt van de burgemeester en dus nièt van het schepencollege. Het is met andere woorden helemaal géén collegiale beslissing.

De socialisten geven, wat had u gedacht, Dupont bij zijn terugkeer in de gemeenteraad een koekje van eigen deeg. Ze distantiëren zich van de brief, in het kader van de solidariteit met de Waalse broeders van de Collines. De wonden zijn geslagen. Maar ze worden al tijdens de onderbreking in de gemeenteraad met grapjes gelikt. De coalitie blijft overeind. Ha ja want er is geen echt alternatief…De collaterale schade wordt toegedekt met de mantel der liefde voor Ronse.

Madrigaaltje voor meerstemmige violen

En dan belandt deze stad letterlijk in het sukkelstraatje met Cyprianus de Rore. Cultuurschepen Joris Vandenhoucke vindt dat het nieuwe halve straatje van Cypriaan de taalgeschiedenis van Ronse in kan als eerste eentalige straat van Ronse.

De in het Vlaams Parlement verdwaalde fransdolle ‘Flamand d’origine qui s’ignore’ Christian Van Eycken (van het Front des Francophones, u leest het goed!) maakt in deze hoogste Vlaamse vergadering van zijn tak over het nieuwe Vlaamse straatje van Ronse.

Vlaams Minister van Binnenlandse Zaken Geert Bourgeois (NVA) vindt Vlaamse straatborden in Ronse kunnen. Hij zal dan ook niet ingrijpen als alle andere Ronsese borden ook vervlaamst worden, zo kondigt hij aan. Het punt is: Bourgeois is in deze niet bevoegd. Taalwetgeving is federale materie.

Een ander ‘probleempje’ is dat ook deze beslissing niet vooraf blijkt besproken in het schepencollege. Tja, heel vervelend. Om te beginnen…voor burgemeester Luc Dupont. Volhouden dat hij het niet geweten heeft van Joris is moeilijk hard te maken want dat gelooft geen kat. Is dat wel het geval, dan is het nog vervelender want dan is hij 'gebeten van eigen vlooien' (bij manier van schrijven). Je kan moeilijk ook Joris Vandenhoucke of wie dan ook gebrek aan collegiaal overleg aanwrijven als je zelf nog niet zo lang geleden exact hetzelfde hebt gedaan met je brief aan Leterme. Tja, een mens geraakt al eens in een sukkelstraatje van al die 'tsjeventruken'...

Vandenhoucke-Deriemaker: 't ees match nul...

Gunther Deriemaker heeft hier dus echt wel een punt wanneer hij vindt dat al dat linguïstieke gedoe achter zijn rug nu wel welletjes is. Dat hij daarbij aandringt op een debat ten gronde en een collegiale beslissing van het bestuur rond de straatnaamborden in Ronse is niks meer dan zelfrespect. Want geef toe, wat zit diene mens daar anders in dat schepencollege namens zijn vele kiezers te doen? Toch niet gewoon lijdzaam toekijken hoe ‘de tsjeven’ scoren bij de Vlaamse goegemeente door keer op keer Erik Tack zijn heu… wapperende leeuwenmanen af te knippen?

En wat met de 'dader' Joris Vandenhoucke zelf? Bij de nu gekrenkte Vlaamse gemeenschap van Ronse kan zijn reputatie als de nieuwe (heel populaire) vaandeldrager van een ronduit Vlaamse identiteit voor Ronse alvast niet meer stuk. Hij heeft zijn punt gemaakt . En hij komt er rond voor uit ook. Wie na 45 jaar faciliteiten de tijd nog niet heeft gehad om zich aan te passen aan de Vlaamse identiteit van Ronse, die kan voor hem de kerstboom in: de grote kerstboom van de Markt of de kleine onderaan... de Cypriaan de Rorestraat. Ha bon.

De eerste testmatch (naar de vanaf 2010 snel naderende verkiezingen toe) Vandenhoucke-Deriemaker eindigt voorlopig dus op gelijkspel. Dupont staat even buitenspel. Wie een rode kaart krijgt en wie een gele, dat valt nog af te wachten. Er zijn ook nogal wat Ronsenaars die zich aan dit hele verhaal vooral…blauw ergeren. Wie weet, zit een wissel er al aan te komen. Aan de zijlijn warmen een paar spelers zich alvast op: blauw van de kou. Of is het van ergernis?

OPSPORINGSBERICHT

VERDWENEN TE RONSE:
CYPRIANUS DE RORE


Laatst gezien onder de Sint-Hermestoren in de Cypriaan de Rorestraat. Spoorloos sinds gisteren. Gelieve alle nuttige tips te melden aan het schepencollege....

(Ien Roonse ees dat iet, da vinde nieverst niet...)