11 juni 2009

BLOG NOTE

10 juni 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DE 'IMMORTELS' VAN RONSE.


SP.a MET POL KERCKHOVE
WEER GROOTSTE PARTIJ IN RONSE

GUNTHER IN POL(E)-POSITION
VOOR HET BURGEMEESTERSCHAP


Gunther is getrouwd. En hij zit niet in de miserie maar wel op rozen. Door de sterke prestatie van zijn kameraad Pol Kerckhove voor het Vlaams Parlement (22 percent en nagenoeg 1600 stemmen) is de SP.a wederom de sterkste partij in Ronse.

Als eerste schepen zit Gunther met andere woorden op drie jaar van de gemeenteraadsverkiezingen helemaal in Pol(e)-position voor het burgemeesterschap.

We zien hem hier ten stadhuize glunderend en omringd door zijn maats van de Bommelsraad die hem vrijdag als jonge trouwer ook al kwamen salueren als organiserend orgaan van de Bommelsfeesten en voortaan 'vereeuwigd' door het leven gaan als 'Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed'.

Onze Ronsese 'immortels', bij manier van schrijven welteverstaan.

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TUSSENTIJDSE BALANS VAN DE HEROPSTANDING
START SPREADING THE NEWS : RONSE IS BACK

DE JONGE RIDDERS VAN DE RENAIXANCE


Tegenover het sluipend gif van de afgezaagde negatieve ‘intoxicatie’ al dan niet met extremistische bijbedoelingen en een vet mandaat als persoonlijk resultaat, hieronder een tussentijdse evaluatie van de Renaixance. We zetten hierbij alle elementen op een rij die dag na dag elk hun steentje bijdragen tot de heropstanding van onze geliefde stad die we ‘tuupe’ met de jonge generaties betrachten.

De aansluiting van die talrijke jonge Ronsenaars op onze droom van een anders en beter Ronse , hun enthousiasme en hun massale aansluiting - ondermeer via Facebook - is voor ons alvast zo lichtgevend als duizend schitterende lichtjes in het donkerste Ronsese dal. Al die jonge ridders van de Renaixance tuupe brengen ons de beste garantie dat de Renaixance zoveel meer is dan een droom maar integendeel een realiteit die stoelt op daden en feiten.

Speciaal voor hen hierna een overzicht van wat Ronse nu al te bieden heeft en van wat er zit aan te komen. Aan hen om dit samen met ons hier in Ronse zelf en overal elders uit te dragen, te steunen en verder in te vullen met hun nieuw en aanstekelijk voluntarisme voor Ronse.


1. Een nu al grotendeels gerenoveerde binnenstad met, op en om de Markt, een florissante horeca en tal van nieuwe zaken.
2. Het Rosco, een parel van een sportcentrum met annex een voetbalstadion zijn naam waardig, rijke sportaccomodatie en straks een Finse looppiste.
3. Een volwaardig assortiment bekende grote winkelketens aan de Snoecklaan en de renovatie van de grote voedingsketens (Aldi, binnenkort Colruyt en tevens Delhaize aan de Steenbrugge).
4. Een Starterscentrum voor Bedrijven aan de Zonnestraat dat er de oude industriële site definitief zal verzoenen met een nieuwe bedrijfsgerichte Ronsese toekomst.
5. Een nieuwe ambachtelijke zone die mooi zal aansluiten op de geplande doorsteek van de N-60.
6. Het bouwrijp maken van de Kloef en de start van woonverkoop voor 225 nieuwe woningen voor tweeverdieners.
7. Diverse geplande privé-investeringen. De Acte op de Markt, de heropening van de Replay, een geplande nieuwe horecazaak met flats tussen Pinel en Hotel Amour, een nieuw winkelcomplex in de Peperstraat, flats met restaurant aan het station.
8. De renovatie van de Steenbrugge met, naast geplande invularchitectuur door De Nieuwe Haard, belangrijke privé-investeringen door het notariaat Jan Goeminne en de heraanleg van de Steenbrugge tot voorbij Delhaize door de stad Ronse.
9.De Nieuwe Leie als eigentijds Cultureel Centrum gekoppeld aan een herbestemming voor De Brouwerij.
10. Portus, pracht van een privé-investering met infrastructuur voor meetings, bedrijven-events en tal van activiteiten.
11. Hotel Remington, als bijzonder moedige en geslaagde privé-investering van een voormalige burgermanswoning door de bekende gelijknamige Salons Remington.
12. Heraanleg van Broeke met aangepaste infrastructuur voor de wijkschooltoegang en aandacht voor omwonenden en fietsers.
13. Meer dan 5 miljoen euro investeringen door Europa, Provincie en Vlaams Gewest in het voormalig hospitaal voor de renovatie en herinrichting als Innovatiecentrum voor Textiel en de Ondernemingswereld.
14. Herinrichting van het voormalig Vredegerecht door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.
15. Opkoop en samenvoeging van kleinere winkelpanden in het centrum en uitbouw tot grotere oppervlakten met de geplande doorverkoop en prioritaire aantrek van tenminste vijf nieuwe winkelketens.
16. Geplande renovatie van de Oude Vrijheid (Site Sint-Hermes) met doorsteek van Markt tot Marktje.
17. Aanpak van Klein Marktje en aansluiting op de Wijnstraat.
18. Intens groenbeheer met originele opsmuk van parken, intense bebloeming en de titel voor Ronse als Bloemenstad.
19. Erkenning van zowel de Fiertel als de Bommelsfeesten tot immaterieel Vlaams Erfgoed.
20. Bijzonder rijkgevulde activiteitenkalender met behalve de reeds genoemde toppers van Fiertel en Bommels een schitterende Kerstmarkt, Ronse Op Scène, Bruulconcerten en tal van occasionele events zoals het zeer geslaagde Historia Mundi en het succesvolle Belgisch Kampioenschap.


Natuurlijk blijft er een schaduwkant. Voornamelijk in verband met de veiligheid. Plus de gebrekkige of alvast ontoereikende dialoog met een deel van de nieuwe Ronsenaars. Natuurlijk is de weg naar Renaixance lang en is de heropstanding een werk van alle dag. Maar de roep van de nieuwe generaties om er samen voor te gaan, klinkt almaar luider tegenover diegenen die Ronse en de Ronsenaars eerst hebben geïsoleerd door hun fusieverbod, dan hebben verweesd en verwaarloosd en bijna gewurgd met hun nationale voogdij, tenslotte hebben vernederd met beledigende hersenkronkels als ‘minst leefbare stad van Vlaanderen’. Tuupe vuir Ronse. Niemand zal de nieuwe Ronsenaars tegenhouden op hun weg samen naar de Renaixance.

08 juni 2009

FEESTBOEK

ONCE UPON A TIME IN RONSE

Gaan kiezen op de Fiertel. De eerste kiezer aan stembureau 18 is een pompier met blinkende helm en pluim. Onwezenlijk zicht. Een nieuw schilderij voor folk art-kunstenaar Michel Provost.

Achter het schrijn stappen zonder de kanunnik erbij, het is als de Santa Maria onderweg naar Amerika zonder Columbus. Niet dat dragers hun best niet doen om de alreeds gebroken knoken van onze patroonheilige ook zonder hun geestelijke stuurman veilig die lastige Kraai naar boven te tillen. Maar de weggevallen megafoonmysteriën van onze Ronsese kerkprins nemen een stuk Fiertelmagie weg.

Alsof de echoknop op stil is gezet. Als we niet uitkijken wordt dit binnen de kortste keren nog de Omloop van Ronse, plekke van de Ommegang. Met overal Aquarius-standjes in de plaats van de pateen in de kapellen. Gesakker en geschreeuw vervangt de gebeden van kanunnik Dewolf. Horen we daar - god beware ons – zowaar niet vloeken onder en rondom de relieken?

Bovenop de Kruissens is de kanunnik er weer. Hij komt recht af op mijn schrijfbroeder Geertjen en mezelf. Ik vrees al een kerkelijke reprimande omwille van een of ander goddeloos geschrift, maar neen gij. Of we het misschien zien zitten om voor hem tegen het najaar eens een mis in het Ronsies te schrijven: ‘voer in de Poeterskierke’. Tja waarom niet eigenlijk? Hier alvast een Ronsies weesgegroetje als probeerselke, om er al wat in te komen.

Saluu Marietse kariekaule, hoe ees dat noog mai oa?
Dju waten zoade goa tooch schuune mien kind!
Ge zoat ’t scheunste bloomekie va geu de wieroord.
En waaten daater ien oa boakske bougeirt, ees noog scheunder. Hoe zit dat foatelaik mei de peire van dienen klienen? Loet hie hem noa keenen oof trekt ie ziene stiert ien? Marietse mien kind, kuinde goa doer ’n wuirdekie placairen voer moa ien oa Paradaoas? Anders goe ‘k iek joeren en joeren moeten crepairen ien d’heele boa den duuvoo van Heermees. Ieke mai mien voale peene ôltuus. Allai, tot ien den droei doet de complimenten an oa kindsie Zeizus!


Schepen van Integratie Nedia Gmati-Trabelsi (zeg nooit Nedia Trabelsi of er zwaait wat) doet voor het eerst de Fiertel helemaal achter het schrijn. Aan Châlet de la Cruche: ‘Niks nie moe en geen blaren of niks en mijn leukste Fiertel ooit’ . Het levert Nedia meer sympathie op dan zeven weldoordachte integratieplannen. Ze krijgt zelfs de felicitaties van de zeer gesloten genootschap der bellemannen en dragers. En dat wil wat zeggen.

Agnes van Altijdurende Bijstand

Mijn kameraad deken Tjoen is zo ziek als een verlaten straathond in de Hof van Olijven maar hij houdt manmoedig stand. Fiertelschepen Agnes Van Crombrugge wijkt geen moment van zijn zijde. ‘Agnes van Altijddurende Bijstand’.

Praatje met Willy Naessens in Louise-Marie. Ja hij gaat die hoek aan het station opsmukken met flats en een restaurant maar geen hotel. Die sanering van de grond heeft wel heel wat olie in de aarde. Je houdt niet voor mogelijk wat er zoal bij komt kijken. Sympathieke mens Naessens. Ronse ziet hem graag komen met zijn peirden en koetsen (vooral met zijn investeringen). Die koetsiers van hem, ze hebben iets van ‘Once upon a time in Ronse’.

Gunther ees getrouwd

Mijn besluit staat vast. Vanochtend neem ik voor goed afscheid van alle anonieme comments in deze blog. Wie hier voortaan nog zijn freedom of speech ventileren wil, zal daar in alle openheid moeten voor uitkomen. Geen tegenargument weegt nog op tegen onze gezamelijke positieve openhartige droom van een Renaixance voor àlle Ronsenaars tuupe.

De vijftigjare Bommels (zeg nooit ‘Bommels’ zei de stichter Delmotte, ‘dites plutôt Bonmoss’) mogen dan net zoals de meer dan duizendjarige Fiertel uitgeroepen zijn tot Vlaams Cultureel erfgoed, Tuupe vuir Roonse is iets dat we met zijn allen best zonder maskers op betrachten. Die openheid kan het wederzijds respect voor malkander alleen maar bevorderen.

Van Bommels gesproken: Gunther & zijn Anne zijn dus vrijdag met stijl getrouwd. Pas op minuutje: mét de honneurs van de Bommelsraad in groot ornaat. Zelfs Bruno Tuybens van Zwalm en Kurt de Loor van (Rock) Zottegem zagen dat het goed was. Ien Ronse ees dat iet.

‘Feestboek’.
(Over Leven in Ronse.)