24 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

STADSBESTUUR GROEIT WEG
VAN RONSESE BEVOLKING

AANPAK AFVAL WORDT ZWANENZANG


ZOGEZEGD 'PROPERPLAN' TEGEN ZELF VERWEKTE
SLUIKSTORT- EPIDEMIE
NA DE PEPERDURE NIEUWE CONTAINERPARKTARIEVEN?

° MEER BOETES EN MEER BELASTINGEN
° FONTEINTJES VOOR DE CANARDS
° ZOEKTOCHT NAAR EEN PLEK VOOR HONDENTOILET!
° DURE CAMPAGNES, HOLLE FRASEN

DAT HEET DUS: LACHEN MET DE MENSEN…


Met veel poeha heeft schepen Agnes Van Crombrugge namens het bestuur op de kiosk van den Bruul haar 'actieplan' voorgesteld om de vuiligheid in de stad, in de gebouwen van de Scheldekouter, op ongeveer elk braakliggende lap grond in Ronse, langs de bermen van het station, aan de Vis, aan de Steenbrugge, langs de Snoecklaan, na de Braderie, langs fietsroutes, op wandelwegen, enfin op heel het Ronsese grondgebied te counteren. Deze sluikstortepidemie kwam er zoals hier eerder aangekondigd (en bestreden in een petitie van een actiegroep) na de fel gestegen tarieven en het onwerkbare systeem voor grof vuil van het containerpark.

Nadat ze eerder al deze kritiek hoogmoedig weglachte door in een krant langs de neus weg te opperen dat de mensen altijd nog hun vuil kwijt kunnen in de Kringloopwinkel (!) lanceert ze nu dus haar groot actieplan in een poging om het sluikstorten op heel het Ronsese grondgebied tegen te gaan. Dweilen met de kraan open heet zoiets. De schepen van Duurzaamheid en Landbouw zal helaas de geschiedenis van Ronse ingaan als ‘Schepen van Zwerfvuil.’

Met veel poeha - en alweer een dure mediacampagne, zie onze illustraties en logo’s - deed ze dat vanop de kiosk van het Bruulpark waar een gewone wandelaar tegenwoordig vooral zijn voeten riskeert te breken door de schabouwelijke toestand van de wandelpaden …

Stadswachten controleren pluimveepopulatie

Hierna citeren we liever letterlijk uit punt twee van het mega properplan:

‘Om het Bruulpark netter en aangenamer te maken, zullen in de vijvers aan het Bruulpark fonteinen geïnstalleerd worden. De pluimveepopulatie zal onder controle gehouden worden. De gemeenschapswachten zullen toezien op de naleving van het voederverbod. De dieren krijgen voldoende en degelijk voedsel. Al het eten dat er achtergelaten wordt, trekt ongedierte aan en vervuilt het water.’

Fonteintjes en stadswachten die de canards in ’t oog houden. Ien Roonse ees dat iet…

Stront aan de knikker

De bevoegde schepen Agnes Van Crombrugge is tegelijk ook schepen van de Fiertel. Ze doet dezer dagen denken aan Albert De Cordier zaliger gedachtenis. In een onbewaakt moment gaf die op een dag de Ronsese stadsdiensten de opdracht om in de Fiertelstoet met een emmerke achter het gat van de paarden van ’t sjiek ruitersvolk aan te lopen en er de (paarden) stront te rapen…

Met de canarkes van het Bruulpark kan dat overigens best nog sport worden. Elke Ronsenaar is in de omgeving van Mouroitplein en Bruul al tenminste een keer moeten stoppen om ‘Rosalie’ en de andere eendjes te laten oversteken. Buiten zebrapaden welteverstaan. Eendjes en zebra’s hebben het niet zo voor malkander…Misschien moeten de stadswachten morgen de eendjes begeleiden bij het oversteken van de zebrapaden zoals ze al doen voor de nabije schoolbevolking. Als dit maar geen zwanenzang wordt...


Op zoek naar plek voor een hondentoilet.

In punt vier van het groot properplan staat ook dat Ronse aan de Belgische Spoorwegen gaat vragen om de haag van de Molendam te dichten. De zwerfvervuilers kieperen er namelijk hun smurrie door. De stadsdiensten hebben er inmiddels al 50 zakken moeten verwijderen. Allicht om het dan maar zelf naar het dure containerpark te brengen. In punt vijf wordt er dan weer grondig onderzocht…waar er eventueel een hondentoilet zou kunnen komen. Tja, sorry lezer: je kan het zo gek niet bedenken of het stààt er.

Geef maar GAS. Het is proper.

Maar hét grote wapen van het stadsbestuur tegen de vuiligheid staat in puntje acht: meer GAS. En gas staat hier voor: Gemeentelijke Administratieve Sancties. Meer boetes dus. (‘Wie afval of hondenpoep achterlaat, krijgt een GAS-pv’)…

Nog zo’n letterlijk citaat: ‘Het GAS- regelement is en blijft een goed middel om problemen zoals achterlaten van afval aan te pakken. Bovenop kan nog eens een belasting geheven worden voor het opruimen van het achtergelaten afval. In de toekomst zal dat nog meer gebeuren, zodat het signaal sterker zal zijn.’

Wat het bestuur vanuit de ivoren toren van zijn vetbetaalde gecumuleerde mandaten en weelderige welstand bij dit alles blijkt te ontgaan: sluikstorters zijn Ronsenaars die hun (al dan niet grof) vuil gewoon niet meer kwijt geraken van pure miserie en ellende in deze knagende crisis. Omdat ze geen geld meer hebben voor het nieuwe dure puntensysteem van wereldvreemd geworden politiekers. Omdat ze zelfs geen geld hebben voor een wagen en dus evenmin kunnen zorgen voor vervoer erheen. En ook geen geld voor bijkomende boetes en belastingen .

Met fonteintjes voor de canards en met stadswachten die het voederen van de canards moeten controleren toont het bestuur hier vooral hoe groot de kloof nu geworden is tussen het welvarende Ronse vanuit een ivoren toren door wereldvreemde bestuurders en het échte diepe arme snel verloederende Ronse van de straat.

Dan krijg je dus Scheldekoutertoestanden met directeuren die van achter hun bureau enerzijds wel met het belastinggeld van de Ronsenaars herenhuizen van Kluisbergen gaan restaureren en er anderzijds brutaal mee dreigen alle huurders van de Scheldekouter buiten te smijten.

Dan krijg je aan de ene kant de wereld van weelderige landerijen op de heuvelen ver van de mensen en aan de andere kant stiekem vullingskes van vuilnisbakjes in de stad door sukkelaars die al blij zijn dat ze dat zakske nog weer eens gevuld hebben gekregen met eten voor de kids.

Geef verder maar Gas. Het is proper. Zak verder weg van de mensen. Doe voort met holle fraseringen in dure campagnes. Geef goed gestroomlijnde marketingboodschappen waarbij de gebakken lucht vooral moet verdoezelen dat de kloof hier tussen de arme en rijke Ronsenaars, tussen het bestuur en de lokale media, tussen de kiezers en de mandatarissen almaar groter wordt. Wil de sociale wereld van Ronse eindelijk eens op de rijkere bestuurstafelen gaan kloppen en dat rijkemansgedoe van een wereldvreemde bestuurselite een halt toeroepen?

23 april 2009

OVER LEVEN VOOR GEVORDERDEN

Mijn schrijfbroeder van altijd Carlos Alleene tekende eerder al voor hét monumentale referentiewerk over Roger Raveel. Het werd een parel van een kunst- en leesboek dat iedere liefhebber van de grote meester uit het land van Deinze in huis koestert.

Literair recensent en auteur Alleene kent Raveel dan ook al jaren als geen ander. Hij weet je bijvoorbeeld alles te vertellen over de fidele vriendschap die het echtpaar Raveel verbond met Hugo Claus. Ook over de dingen van het (over)leven die de bejaarde meester van licht, kleur, van verrassende performances op de Brugse wateren en van de witte vakjes verwonderen en beroeren.

Het mag dan ook niemand verbazen dat ook daarover op een dag een mooi boek van de persen rollen zou.


Leuk om weten allicht voor de Ronsenaars: de pastoor die bij de presentatie van het boek in aanwezigheid van Jan Hoet en Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten uitzonderlijk zijn kapel openstelt is onze stadsgenoot van origine 'Gaby' Desmaele. Gabriel wel, de zoon van 'Remietje'.

(Ik zie Remietje, de onverbrekelijke kaart-vriend van mijn bompa in Den Tap op zondagvoormiddag nog in de gauwte over zijn herte wrijven als het aan mijn grootvader - zijn vaste ploegmaat bij 't manillen - lag om te troeven en Remietje nu net toch wel met zijn handen vol vette harten zat. Bij koekes troef toverde mijn bompa dan weer een koekske uit 'zien booze'...God zegene en beware hen beiden in hun kaarthemel.)

'Over Leven voor Gevorderden'.
'Testietatutes'. Virtueel Dagboek.
Copyright Stef Vancaeneghem.

21 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

VERKIEZINGSKOORTSAANVAL
TEGEN UW BLOG IN DE GEMEENTERAAD


DE BIZARRE RONSESE WERELD
VOLGENS ERIK TACK


Erik Tack greep gisteravond in de gemeenteraad mijn eerste – aangekondigde - afwezigheid op de persbanken sinds de start van deze coalitie zeer moedig aan om eens heel manhaftig… uit te halen naar deze blog.

Zijn de druiven hem te groen? Dans ik niet naar wens naar zijn pijpen? Is het immer en snelgroeiend succes ervan hem een doorn in het oog? Hoe dan ook: als het van hem afhangt, maken alleen traditionele printmedia deel uit van ‘de pers’.

Dat de nieuwe webmedia en blogs in de Verenigde Staten inmiddels al de traditionele printpers hebben verdrongen en hun opmars ook bij ons niet is tegen te houden, dat hebben zelfs de kranten met hun eigen blogs allang door. Maar dit alles ontgaat deze bizarre man blijkbaar.

Als het dus van Erik Tack afhangt, dienen jullie, nagenoeg 300.000 fidele clickers van De Benieuwde Ronsenaar voortaan liefst verstoken te blijven van de onafhankelijke verslaggeving omtrent Ronse die u hier straks al vijf jaar getrouw leest.

Tack deed zijn hoogst dappere uitval…. tijdens zijn interpellatie over de zogeheten censuur door burgemeester Dupont…. Tja, de kronkelwegen naar het door Tack gedroomde (en gedirigeerde) Ronse zijn echt ondoorgrondelijk. Al is verkiezingskoorts natuurlijk altijd wel een symptoom van rare kwalen. Dat zal elke verslaggever met iets of wat Wetstraatervaring geweten hebben.

Ik dank alvast al diegenen die me vandaag hun diepste verontwaardiging over deze nevelige kronkels van het duistere denken uiten. Zelf heb ik inmiddels met Erik Tack al afgesproken zijn ‘manmoedige uitval’ toe te dekken met de mantel der liefde, voor Ronse.

Geen zorg dus lezer. We zullen hier samen blijven doorgaan voor de Renaixance van ons geliefd Ronse. Uw massaal bezoek is meer dan ooit het sterkste wapen tegen de donkere meanders van het extreme doemdenken en het ‘Tuupe teigen Ronse’ van populisme en extremisme.

(P.S. Miemien kan u vandaag helaas het beloofde verslag van de gemeenteraad niet bezorgen. Eerst was ze langs geen kanten uit haar slaap te krijgen. En nu blijkt ze behoorlijk op haar snor getrapt door mijn verhaal over haar corpulentie. Sleurt ze me hier bij wijze van wraak de ene dooie vogel na de andere in huis. )

BLOG NOTE

(Klik op beelden voor details reservatie)

20 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

Voor alle duidelijkheid

Naar aanleiding van de heisa en de commotie rond de informatieverstrekking in Ronse benadrukt collega Marc Deventer dat hij er bij burgemeester Luc Dupont als verslaggever voor 'Het Laatste Nieuws' meteen op aangedrongen heeft de afgekondigde informatiestop ongedaan te maken. We geloven hem op zijn woord.

Bij deze distantiëren we ons dan ook volkomen van alle stemmingmakerij die de journalistieke integriteit van Marc in deze in twijfel zou trekken.

Zelf heb ik als beroepsjournalist het genoegen gehad met Marc samen te werken. Zijn vakbekwaamheid en zijn niet aflatende inzet hoeven geen betoog en staan buiten kijf. Dit voor alle duidelijkheid.

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DEBAT VERDEELT VRIJZINNIG NETWERK:
ERIK TACK BLIJFT PERSONA NON GRATA VOOR ABVV

‘BESTE POL, HET CORDON SANITAIR IS NOG NIET VOORBIJ….’


Het verkiezingsdebat van 8 mei aanstaande in Portus zorgt nu al voor een openlijke onenigheid binnen de wereld van het vrije denken, de vrijzinnigheid en de vrijmetselarij van Ronse. Het debat dat we hier als eerste vrijdag aankondigden, plant een discussie met ondermeer Freya Van den Bossche (sp.a), Fientje Moerman (Open VLD), Robrecht Bothuyne (CD& V) en …Erik Tack van het Vlaams Belang.

Die laatstgenoemde deelnemer vindt Chris van de Wijgaert (foto) niet kunnen. De Gewestelijk Secretaris van het ABVV Oost-Vlaanderen gaf dat gisteravond in kordate bewoordingen te verstaan in een mail aan Pol Kerckhove.


Die had hem vrijdagavond een uitnodiging voor het debat doorgestuurd. De uitnodiging gaat niet uit van Pol Kerckhove zelf maar van Tijl Bondue de voorzitter van het Humanistisch Verbond van Ronse en gewezen voorzitter van Sp.a Ronse.

‘Beste Pol, met alle respect, maar de tijd van het cordon sanitair is nog niet voorbij’, zo antwoordt Chris van de Wijngaert hem in een mail die ons inmiddels via ‘een gunstige wind’ – voor alle duidelijkheid geen windje van Pol Kerckhove (!)- heeft bereikt. Laten we ons vooral niks wijsmaken: het was echt wel de bedoeling van Chris van de Wijgaert dat zijn mail snel de weg naar een zo breed mogelijke publieke verspreiding vinden zou.

De broek, de rok of het schortje?

Heel opmerkelijk voor wie samen met ons de al dan niet geheime netwerken van het Ronsese ‘vrije denken’ en vrijmetselarij behind closed doors een beetje in kaart heeft, ziet inmiddels op de achtergrond van deze discussie een halve – vorige week voor de lenteschoonmaak nog 'versierlijk' gedweilde loge van Ronse als het ware in één mooie mail defileren...

Een andere bedenking is dat hiermee voor het eerst de diepe onderlinge tweespalt omtrent het al dan niet aanhouden van het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang op het publieke forum wordt getild. Benieuwd hoe het debat over het debat door de kampioenen van het vrije woord verder wordt uitgevochten.

Het zegt alvast alles over de strijd om de macht en onderliggend over de vraag wie in de wereld van het Ronsese socialisme of wat daarvoor door wil gaan de broek of de rok draagt.

Of is het misschien een schortje? Dat zou dan weer betekenen dat de loge zich voor het eerst, zij het via ommetjes, eens echt smijt in de strijd tegen het extreme denken. Hoe verdraagzaam moet je zijn en ben je onverdraagzaam als je de onverdraagzaamheid afblokt? Misschien moet er een debat komen over het debat...

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

DIT STUK STAAT ONDER ZELFCENSUUR:
NIETS IS STERKER DAN DE STILTE


Lieve lezer, verwacht hier van mij geen verslag van de gemeenteraad. Vanavond stuur ik Miemien (foto hierboven) in mijn plaats naar het stadhuis. Ik hoop dat Erwin Huyghe, de sympathieke informatie-ambtenaar haar daar goed ontvangt. Dat hij haar mijn stoelke aanwijst op de persbanken. Ik zit normaal vlak naast onze madam, Marie-Mathilde Keetelles van de Courrier de Renaix.

(Beste Erwin, soigneer ze daar beiden goed. Ik bedoel ons madam en Miemien. Vergeet vooral niet om ons madam op tijd en stond een glaasje Spa Rood in te schenken. Normaal chargeer ik mij daar zelve mee. De stopsels zijn namelijk soms nogal hard voor haar zachte handen. Als ge niet oppast spiet de Spa ze in uw gezicht. Gelijk de champagne uit de Ritz-Carlton van San Francisco in het wezen van José Happart. Voor Fernand De Vos, de correspondent van het gemuilkorfde Nieuwsblad mag het tegenwoordig eventueel een glaasje Spa Blauw zijn. Voor al je moeite betaal ik je donderdagavond na je badmintontraining dan wel een Straffe Hendrik bij onze maat Chico, in de kantien van het Rosco).

Van Felix en hangbuikvarkentjes.

Miemien is onze kat. Een beetje beweging vanavond zal haar deugd doen. Ze staat veel te dik. Op dit moment slentert ze rond in de tuin als nieuwe variante op het hangbuikvarken. Te log voor het meest hulpeloze uit het nest gestuikte vogeljongske. Te traag voor de kleinste veldmuis. De tortelduiven bovenop de treurwilg lachen met haar muil en het roste eekhoorntje tart haar met de staart op jumpafstand. Geen enkele kater maakt haar nu nog het hof vanwege haar xxxl-maatjes meer. Ons Miemien is duidelijk aan Start-to-Run en Piet Huysenprut toe. Volgens het thuisfront is dat (zoals steeds) allemaal mijn eigen schuld en verwen ik haar teveel met Felix. Niet het bier, het kattevoer. ‘Felix’ vind ik nochtans best wel een mooie naam voor kattevoer. Het heeft iets literairs. Iets van Felix Timmermans en de Broers Geboers.

Ma liberté, longtemps je t'ai gardée

De hele winter lang heeft Miemien me vanuit haar mandje naast mijn schrijfdesk lui liggen begapen met een blik van: jongen, jongen, jongen! Waar zijde gij toch mee bezig? Zo altijd maar dat schrijven. Zijde gij nog niet getikt van al dat getik. Hebde gij nu echt niks beters te doen? Snurken gelijk ik bijvoorbeeld? De enkele keer dat ik Miemien in beweging krijg is als ik bij wijze van afwisseling eens vijf minuten mijn Marine Band mondharmonica tegen de lippen zet. Voor laat ons zeggen ‘Ma Solitude’ van Georges Moustaki. Of 'Ma Liberté' of een nieuw airke voor de Gevuigoode Mandolienen. Dan komt Miemien als een blazende tijger op mijn armen gesprongen. In een poging om me met bekwame spoed tot ophouden te dwingen.

Ik vermoed dat ze met die pogingen om mij te censureren - als muzikant welteverstaan - niet de enige is. Bij optredens zie ik bijvoorbeeld hoe Johan Vanderaspoilden, de chef van onze Mandolienen, op zijn mengplaat de knop van mijn microfoon systematisch stiekem naar stiller schuift als mijn solo’s ochieregod er zitten aan te komen en de andere Mandolienen al bij voorbaat de rug stollen voor wat hen wacht.

In the middle of Ronse

Doch dit terzijde, waar was ik gebleven? Juist: in the middle of Ronse. Waar de ene helft van de pers zelf vindt dat de burgemeester inderdaad beter al die gebroken armen en benen niet langer door zijn politiechef laat doorgeven wil hij het imago van Ronse zonder golfclub toch een ietsepietsje opkrikken met het oog op de aantrek van de betere tweeverdieners die de Kloef moeten komen bevolken. En waar de andere helft van de pers moord en brand schreeuwt omdat er van de burgemeester zogezegd niet meer mag over geschreven worden. Over die moord en die brand dus. En bijgevolg in het kader van de gefnuikte persvrijheid op tinternet deze objectieve vraag lanceert tot zijn voortaan ongeïnformeerde lezers:

Vraag 1: Vindt u dat de burgemeester aan censuur doet?
Vraag 2: Vindt u integendeeel dat hij aan censuur doet?


UITSLAG: TWEEHONDERD PERCENT
ZEGT HET KLAARLIJK : CENSUUR!

Neem het me niet kwalijk lezer, ik wil het allemaal eventjes niet meer horen zien en schrijven. Het geneuzel en gewriemel in de marge. Het eindeloos gekraak van de geluidsinstallatie. Het oeverloos gekrakeel van de politiekerst. De vooraf binnen de fracties afgesproken stemmingen. De inhoudloze standpunten. De bodemloze stellingen. De monologen en interpellaties van E.T. De egotrips; De profileringsdrang. De verkiezingspropaganda voor 7 juni. Ik laat het allemaal even overwaaien. Tot na de zaligmakende komst van Sint-Hermes, patroonheilige aller wieties. Niks is sterker dan de stilte. Dit is bijgevolg een geval van vrijwillig opgelegde pleonastische zelfcensuur.

Sint-Hermes, bid voor Ronse

Nee, de hoogste tijd dat ik ons Miemien stuur. Ze zal dat gemakkelijk even goed, zo niet nog veel beter doen dan ik. Pas op, ze heeft nog haar bepaalde charmes ons Miemien. Elle a de beaux restes. En als ze haar lijfje strekt, dan slaat ge voor zo’n muizeke in uw schuur alle uw andere katten dood. Zeker weten. Daarbij, ze heeft nu lang genoeg liggen toekijken hoe dat werkt: lokale perscorrespondentie. Van hieraf laat ik ze los, Miemien. Van hieraf moet ze gaan. Met vallen en opstaan. Van hieraf moet ze gaan.

En nu ik toch niks beters te doen heb, probeer ik op mijn gemakske alvast dat liedje van Wim De Craene te blazen op mijn Blues Band. Miemien kijkt me aan met een air van, gaat het hier nog een beetje, blaaskaak?

Ik denk dat ik toch maar beter kan gaan fietsen. ’t Is er ’t ideaal weerke voor. De wielerterrorist uithangen. Mijn drinkbus en de verpakking van mijn energiebars overal als zwerfvuil wegsmijten, enzo. Dan in Jeugdherberg 'De Fiertel' een Ename drinken. Of een Adriaen Brouwer. Enfin, in elk geval een Oudenaardse bierke, want een Ronsischen Tripel kunt ge daar niet krijgen.

Apopos, ik hoor in het verslag van De Ronde van Vlaanderen op de VLAR-TV (de nieuwe partner van de stad Ronse) dat Oudenaarde dé wielerstad van Vlaanderen is. Ha bon. Zullen wij ons belastinggeld wel geven om reclame te maken voor de bonenklakkers.

Mocht iemand vanavond naar mij vragen (mijn goeie maat Doobie ofzo): ik zit op de de Hermesroute. Heilige Hermes, bid voor Ronse.


(Foto Miemien: Copyright Julie)