05 april 2008

WEG VAN RONSE


het is zover...
als alles goed zit
wordt er overmorgen
nog een droom van mij
werkelijkheid...
leve de dromen
die werkelijkheid worden,
maar ook leve de dromen
die dromen blijven

blijven dromen dus

ik stap samen met reiszielsgenoot Edu
hier in Sint-Maarten, Caraiben,
na een zoektocht van ongeveer een maand,
een catamaran van 22 meter op,
met nog 4 andere zotte spanjaarden,

en dan gaan we zeilen,
richting roots,
richting Cadiz, Spanje
als de winden goed zitten
zouden we ergens eind deze maand
terug aan land komen

allemaal duimen,
de winden van vanachter
voor iedereen,
soms eens van van voor,

ik ben er helemaal klaar voor!
dat denk ik toch...

tot in dienen bocht!
veel liefs voor iedereen
en veel liefde


Sara Verhoken

noordatlantische oversteek-zeilster

04 april 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


KLINIEK-INGENIEUR LACHT BUURT BRUTAAL WEG

‘ONZE APPARATUUR WORDT ER NIET DOOR VERSTOORD...’

Te gek voor woorden. Met het argument ‘dat zijn apparatuur er niet door gestoord wordt’ probeert Luc Hantson, directeur planning & logistiek van het Algemeen Ziekenhuis van de Zusters van Barmhartigheid de 90 bezwaarschriften van een hele Kliniek-buurt tegen de verhoogde straling van nog nieuwe GSM-antennes brutaal van tafel te vegen.

Hij doet dat in een gesprek met onze collega Fernand De Vos van Het Nieuwsblad en Het Volk die vandaag in die kranten en in De Standaard inpikt op ons bericht van gisteren.

Het ontgaat de ingenieur van de Kliniek blijkbaar totaal dat het in deze gaat om de gezondheid van mensen door blootstelling aan verhoogde straling. Niet om het veilig stellen en degelijk functioneren van zijn apparatuur.


Luc Hantson die ervaring heeft met het wegwuiven of minimaliseren van (bijvoorbeeld) geluidshinder door de kliniek en het negeren van buurtklachten ten stadhuize daarover, bestaat het om daarnaast nog eens te sneren naar de buurtbewoners zelf omdat ‘ze nooit eerder bezwaren hebben geuit’. Liever dan hun klachten (overigens degelijk onderbouwd door ingenieurs) eens zelf ten gronde onder ogen te willen zien.

Tongen komen los

De Benieuwde Ronsenaar krijgt inmiddels nog wel andere verhalen binnen. Verhalen van insiders die ons leren dat de buren van de Kliniek noch lessen hoeven te krijgen, noch geheven vingertjes hoeven te nemen omtrent procedures en openbare onderzoeken.
Toch niet van een Kliniek die, zo wordt ons gemeld, bordjes omtrent commodo en incommodo al eens laattijdig plaatsen wil. Dan nog liefst op vrijwel onzichtbare plaatsen. Borden die bovendien toevallig meteen door de wind weer worden neergelegd.

Het ziet er inmiddels ook naar uit dat ons verhaal omtrent de antennes de tongen los krijgt omtrent een beleid dat zich oppermachtig waant. En dan niet alleen als het erom gaat de leefbaarheid van de Ronsenaars uit buurt te respecteren.
Ook in het omhoog jagen van de bloeddruk van zijn personeel en het omspringen met ‘de paria’s’ van het Burgerlijk Hospitaal bereiken ons op zijn minst verrassende getuigenissen die niet echt bulken van Barmhartigheid. Doch dit geheel terzijde.

Ten gronde worden bij dit alles de bezwaren van 90 buurtbewoners vooral heel handig ontweken: met name het gevaar van de bijkomende gevaarlijke straling.
Het gaat hier over stralingsgevaar voor de mensen. Ook al werkt de apparatuur perfect. Tegen de ziekte van Alzheimer, één van de risico’s van dergelijke straling is overigens zelfs geen perfect werkende apparatuur opgewassen...

Maar eer ook dit stralingsgevaar weer hautain wordt weggelachen, doet de Kliniek er misschien goed aan het getuigenis op te vragen van professor Moschalkov in het Vlaams Parlement. De man is professor aan de Katholieke Universiteit Leuven…


( Onze foto. Applaus voor Luc Hantson. Hier naast zijn werkgeefster Zuster Magdaleen).

03 april 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


KLINIEK PLANT GSM-MASTEN

BOVEN HOOFD VAN ZIJN PATIENTEN

MASSAAL PROTEST VAN BUURTBEWONERS

90 BEZWAARSCHRIFTEN BIJ STADSSECRETARIS

RONSE: GENIETEN IN HET GROEN VAN STRALING


De bewoners van Hogerlucht en omgeving hebben 90 individuele bezwaarschriften ingediend ten stadhuize tegen de plannen van de kliniek om – op vraag van Mobistar – 3 nieuwe antennes en 1 gerichte antenne boven het hoofd van de patiënten en die van de buurtbewoners te laten stralen. De lijst van individele bezwaren is maandag door de stadssecretaris, Linda Vandekerkhove, afgetekend.

De buurt is de overlast door de kliniek (straling, geluidsoverlast, parkeerproblemen en verkeersstrop naar kribbe en school) grondig beu.

In hun bezwaarschriften wijzen de verontwaardigde buurtbewoners op de schadelijke invloeden van elekro-magnetische straling. Hieronder publiceert de Benieuwde Ronsenaar daarvan de meest frappante bijwijlen onthutsende passages.

We zijn alvast heel benieuwd naar de reactie van de ingedommelde bestuurspartij Groen! in de gemeenteraad. Nu het asbestgevaar is geweken, de straling…


Alzheimer, geheugenverlies, slaapstoornisssen….

‘Het gebruik van GSM is reeds jaren ingeburgerd, maar de schadelijke invloeden van haar elektro-magnetische straling op het menselijk lichaam worden meer en meer duidelijk. Op 24 januari 2008 is in het Vlaams parlement een hoorzitting geörganiseerd over de gevolgen van elektromagnetische straling op onze gezondheid. Professor Moshchalkov (KUL) stelde er dat geheugenverlies, oververmoeidheid, slaapstoornissen en de ziekte van Alzheimer als gevolgen duidelijk worden. Hij pleit daartoe voor een verstrenging van de huidige normen met een factor 100 tot 1000.

De hoge stralingsdosissen die de omwonenden ononderbroken krijgen zorgen voor een verhoogd risico op geheugenverlies, oververmoeidheid, slaapstoornissen en de ziekte van Alzheimer zoals hierboven aangegeven.

In het algemeen belang van omwonenden, werkenden en zieken, en zonder bewijs van de niet-schadelijkheid is een voorzichtig omspringen met elektromagnetische straling aan te raden.'

'Hierin zou ook iedere kliniek een voorbeeldfunktie moeten nastreven.'

Gegevens over de stralingssterkte ontbreken.

'Gegevens van de stralingssterkte ter plaatse van de omliggende bewoners en verder liggende bewoners, waarbij rekening gehouden wordt met de uitgezonden straling van de bestaande en de geplande masten samen ontbreken. Door het gelijktijdig uitbaten van al deze masten samen verhoogt de straling die de omwonenden ondergaan aanzienlijk. Ook hierdoor kan niet gecontroleerd worden als bij de omwonenden de veroorzaakte straling binnen de geldende normen valt.'

Ontbreken van onderzoek naar alternatieven.

'De aanvrager dient andere mogelijke plaatsen voor de masten te evalueren en de impact ervan na te gaan. In dit verband kunnen de verschillende sites (op het grondgebied van Ronse of op het grondgebied van omliggende gemeenten) die in gebruik zijn, of die in vergunning zijn onderzocht worden.'

Bewoners willen negatief advies van burgemeester

‘Wij durven er op rekenen dat het college van burgemeester en schepenen, geconfronteerd met dit protest een negatief advies verleent aan de bevoegde overheid’, aldus de buurtbewoners.

‘De mogelijke gezondheidsschade als gevolg van de elektromagnetische straling kan overigens niet enkel worden ingeroepen door de omwonenden, maar ook door de stad die in het kader van haar opdracht van algemene politie ook verantwoordelijk is voor het behoud van de volksgezondheid, en die in het kader van haar profilering steeds het groene en gezonde karakter van haar grondgebied hoog in het vaandel draagt.’

Sedert de overname van het burgerlijk ziekenhuis gedraagt de kliniek zich steeds meer als een oppermachtige moloch die zich nauwelijks wat aantrekt van de klachten in de buurt. De kliniekbuurt overweegt dan ook de oprichting van een permanent gestructureerd actiecomité om systematisch en gegroepeerd de buurtblinde expansiewoede van de kliniek terug te dwingen tot de wettelijke toelaatbare normen en - dat vooral - op een ethisch aanvaardbare en leefbare mensenmaat. Stralingsmasten boven het hoofd van zieken en constante geluisoverlast zijn voor een kliniek alvast van ethisch zeer twijfelachtig allooi...

02 april 2008

BEAU MONDEDe Brouwerij ligt in de Papenstraat. Een verloren straat onder de schaduw van onze moeder de Heilige Kerk. De Brouwerij is na veel lokaal protest gered van de afbraak. Het gebouw heeft geen hart, doch vele kleppen. De ene ruimte is er al killer dan de andere. Hier werd ooit keizersbier gebrouwen. Lage en hoge gisting. Een labyrinth van beton, verbonden door een liftkoker. Beneden bier en toog. Boven kunst en vertoog.

Soms houden kunstenaars er expo’s. Dan gist er nog eens van alles. Fungeert De Brouwerij bijvoorbeeld heel eventjes als Hof van Commerce. In de gebouwen van de Ronsese belastingbetaler.

Verdiend eerbetoon voor een gevierd kunstenaar verwordt daarbij tot het omgekeerde van verhoopte erkenning. Armand Demeulemeester, de belangrijkste kunstenaar van deze stad sedert mensenheugenis, is bij leven enig eerbetoon onder auspiciën van zijn stad ontzegd. Wat voor de ene levenslang verboden bleef, kan voortaan voortijdig voor de andere.

In en om de kunstenaar mag het geforceerd gedoe dan al oude vriendschappen verwoesten, het levert de zweetdieven van zijn talent wél voor één avond de efemere illusie van provincialistische importantie. Die overigens dra weer weg vlieden zal naar elders. Want je hebt Ronsenaars en je hebt ‘passanten’ die de Ronsenaars eens komen tonen hoe het moet en hier dan weer weggaan. Uit de scherven van aldus vergane illusies ontstaat godzijdank alweer nieuw prachtwerk van de kunstenaar.

Anders dan de broosheid van ijdelheid, blijft authenticiteit van waar talent altijd sterker dan het gewriemel in de marge.

Illustratie: 'De Intrige'. James Ensor.

BLOG NOTE


DE SCHOOL ALS DAGELIJKSE HEL...

GEPEST OM HET ANDERS ZIJN?

FILM EN DEBAT VAN VROUW EN MAATSCHAPPIJ


'Ben X' is het opmerkelijke regiedebuut van Nic Balthazar. Het uitgangspunt is het waargebeurde verhaal van een licht-autistische jongen uit Gent die gedreven door pesterijen zichzelf van het leven beroofde.

'De 17-jarige Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij leeft teruggetrokken in zijn eigen wereld. In de echte wereld en op school heeft hij het niet gemakkelijk. Hij heeft geen vrienden en is niet in staat om normaal met andere mensen om te gaan. Hij wordt dan ook systematisch gepest en vernederd door zijn klasgenoten.'

'Ben' is niet alleen in deze situatie: 1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs is het slachtoffer van pesterijen. In het secundair onderwijs is dat nog 15 percent.

Aansluitend op de film-voorstelling organiseert Vrouw en Maatschappij een panelgesprek rond het thema 'autisme & gepest worden om het anders zijn'.-

01 april 2008

JOKE(R)Mocht
je
me
missen
dan
ben
ik
vissen.

31 maart 2008

WRITERS IN RESIDENCE
Landschap in een vouw

Het landschap in een vouw
Ezel, penseel, palet
Klaar voor een momentopname
Transpiratie voor menige school.

Stroming. Welke stroming?
Een beekje kabbelt
En kibbelt met haar oevers
Over treden en trappen.

Een stortbui van kasseien
Elk monument bedwongen
Inzet is klassieke roem
Maar vergeten in het nieuwe voorjaar.

Een stamp in een kleikluit
Boetseert tuinen in arduin
Neogotiek of gerenoveerd
Tussen heiligen gegraveerd.

Bevrijd uit gewelven met kunstlicht
Rondgedragen op gouden schouders
Prevelend op klokkadans
Kermis voor de minder vrome.

Toerisme en folklore
Verweven als textiel en tapijt
Tevergeefs zoekt hier de poëet
Naar ritme, vers of rijm.


Hans Kuiphof

Uit: 'Dichter bij de Vlaamse Ardennen'
Een poëziewedstrijd van alle bibs uit de streek.