15 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEVE BERICHTGEVING

NIEUW LEVEN VOOR BURGERLIJK HOSPITAAL?GROOT ENTHOUSIASME OP PLANNEN STADSBESTUUR

DESKUNDIGEN BIJEEN OVER TEXTIELINCUBATIECENTRUM


Gisteravond hebben zowel burgemeester Luc Dupont als OCMW-voorzitter Pol Kerckhove ‘tuupe’ een topbijeenkomst gehad met verantwoordelijken van de Vlerickschool en het studiebureau Inceptum. Doel van de vergadering was de bespreking van de resultaten van een haalbaarheidsstudie omtrent het oprichten van een textielincubatiecentrum in de gebouwen van het voormalig Burgerlijk Ziekenhuis. De Stad Ronse wil er samen met het OCMW een kenniscentrum, vormingscentrum, congrescentrum en tentoonstellingsruimte (voor hightech) voor textiel en aanverwanten oprichten.

Ook VOKA, UNIZO, RESOC, EROV, Fedustria, Universiteit en Hogeschool Gent en de verantwoordelijken van de textielfirma’s uit Ronse waren aanwezig. In totaal zo’n 25 mensen. Het stadsbestuur wou eerst de specialisten inlichten over de bedoelingen en hun visie kennen eer er met het project naar het grote publiek wordt gaan.

Prof. Iris Van Aelst en Prof. Bart Clarysse gaven uitleg over de resultaten en analyse van hun onderzoek. Daaruit blijkt dat er inderdaad wel degelijk ruimte is in Vlaanderen voor een dergelijk initiatief. Ook de ondervraagde protagonisten blijken het initiatief zeer gunstig gezind. Dit zou volgens hen voor de regio een serieuze economische impuls geven. De aanwezigen waren zeer enthousiast. Ze toonden zich ook wat verrast over het bijzonder positieve verhaal, zo bleek uit de dialoog en het debat tussen bestuur,Inceptum en de aanwezigen.

De verschillende protagonisten, de overheid en de Europese intanties gaan nu gecontacteerd worden om het financieel plaatje in te vullen.

Het bestuur toont zich alvast heel verheugd met de resultaten van dit onderzoek. Het project kadert perfect in het Strategisch Plan waarmee Ronse een vernieuwende rol wil spelen in de regio en in Vlaanderen. De bestuursploeg wil er dan ook alles aan doen om dit project te realiseren.

Copyright De Benieuwde Ronsenaar.
(Verplichte bronvermelding)
.

14 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

MARNIX RONSE SLAAT BRUG
TUSSEN VLAANDEREN EN WALLONIE

STUNT MET NATIONAAL FORUM OVER WERKMINISTER-PRESIDENTEN
DEMOTTE EN PEETERS
ROND DE TAFEL
IN RONSE
OVER WERK

OOK KAREL DE GUCHT (BUITENLANDSE ZAKEN) KOMT


Om zijn zesde lustrum luister bij te zetten organiseert Marnixring een belangrijk grensoverschrijdend nationaal Forumdebat over werk. Als Vlaamse taalgrensgemeente slaat Ronse hiermee de brug zijn tussen twee gewesten.


Om de uitwisseling van arbeidkrachten te vergemakkelijken, pleit Rudy Demotte, minister-president van de Waalse Regio én geboren Ronsenaar (onze foto), voor specifieke buslijnen tussen de grote Waalse steden die aan de taalgrens liggen en de industriezones in Vlaanderen.

Vlaams Minster President Kris Peeters pleit van zijn kant voor meer bevoegdheden inzake vennootschapsbelasting en arbeidsmarktbeleid. Rudy Demotte wil echter aan de bestaande staatsstructuren niets veranderen.

Vlaanderen vraagt 50.000 Waalse arbeidskrachten. Peeters en Demotte zoeken duidelijk elkaar. Maar de motivatie en de meningen verschillen.

En wat is ons imago in het buitenland? Heeft onze industrie nog een toekomst? Wat zijn onze mogelijkheden?

Drie eminente politici gaan in Ronse debat met elkaar en met vertegenwoordigers uit het werkveld : minister Karel De Gucht vanuit het federale, minister-president Rudy Demotte voor het Waalse gewest en minister-president Kris Peeters voor de Vlaamse regering. Vanuit het werkveld worden ze kritisch bevraagd door topmanagers uit de bedrijfswereld. Inge Becks is moderator.

Met dit forum slaat Marnixring de brug voor een debat tussen twee autonome gewesten die als volwaardige partners tegenover elkaar staan waarbij een win-win situatie mogelijk wordt. .

‘Werk zonder Grenzen’. Vrijdag 11 april. 20u30 Congrescentrum Glorieux.
Meer info via leden van de Marnixring Ronse.
Of mail naar: forum2008@marnixring.org

13 maart 2008

BLUE MOON

18.

Alle grote verhalen uit het oude Roomse Rijk zijn finaal doorprikt als levensgevaarlijke fabels. Dit in amper één mensenleven: het onze. De Boeken der Openbaringen liggen achter ons. Curiosa in miniaturen van het denken zijn het geworden. Baarlijke nonsens. Amalgaam van verzinsels. Mix van mythes.

Vanuit vernietigingskampen hebben we daar bovenop de bewijzen dat totalitarisme de mens vernietigt. Dat fascisme, nazisme, communisme, extreem nationalisme de vrijheid en het geluk in de weg staan.

Lang hebben we ze op hun Woord geloofd, de vermaledijde vaders van het oude avondland. Een overbeschermde jeugd lang hebben we naar hen geluisterd. Geduldig hebben we hun heilige boeken gelezen. Hun opgelegde onomatopeeën hebben we duizenden malen afgedreund, op blauwe maandagen. Als papegaaien in de middagshow van een alles-behalve-pretpark.

Jongensjaren lang hebben we aldus braaf gezwegen. Vlijtig hebben we alles uit het hoofd geleerd, uit hun gecensureerde boeken. Nihil obstat. Admitatur. Kaarten kregen we van hen voor uitmuntendheid in het nazeggen van al hun verzinsels. Deemoedig hebben we het hoofd gebogen voor hun almacht. Voor hun zielige dwepen met zonde. Voor hun immer dreigende zweep vol eeuwige verdoemenis.

Onwetend waren we, nog eventjes, omtrent alles wat ze ons al die jaren hardnekkig hebben verzwegen. Ons werd het verboden anders te denken. Ons werd het afgeraden de waarheid te raden. Verder dan ons vagelijk vermoeden dat er iets niet klopte, kwamen we toen niet. Dat niets klopte.

Want God was toen nog niet overleden aan een ongeneeslijke ziekte van eigen makelij. En hij moeide zich met alles. Je moest uitkijken als opgroeiend jongentje. God zag je. God was overal. In je korte broek vooral.

Ook dàt verhaal wilden ze van je horen. Vooral dàt verhaal, zo leek het wel. In hun donkere kasten, achter hun tralies van hout. Elk gaatje in ons jongensgeheugen lasten ze genadeloos dicht, met hun zware stinkende adem en hun ziekelijk gevraag naar steeds meer details. We vertelden hen tenslotte wat ze wilden horen. We stilden hun honger met onze hunker naar het volle bestaan.


I went down to the place
Where I knew she lays waiting
Under the marble and the snow
I said, Mother I'm frightened
The thunder and the lightning
I'll never come through this alone
She said, I'll be with you
My shawl wrapped around you
My hand on your head when you go
And the night came on
It was very calm
I wanted the night to go on and on
But she said, Go back to the World

(Leonard Cohen)

De kruistochten leerden ze ons als bevrijdingsoorlogen van het Ware tegen onbetrouwbare Moren die godzijdegedankt door Karel Martel in 732 in de pan waren gehakt op de route nationale van Poitiers.

De inquisitie legden ze uit als een hoogst rechtvaardig godsgerecht tegen de goddeloze ketterij. De heksenprocessen en de brandstapels vertelden ze ons als de weg naar de waarheid en het leven.

De schuldige deal met de grootse gek Mussolini, door Pius XI geroemd als ‘de man die ons door de goddelijke voorzienigheid is gezonden’ in het Verdrag van Lateranen verzwegen ze ons laaghartig..

Hoe Hitlers allereerste akkoord, nadat hij de macht had gegrepen, er een was met het Vaticaan op 8 juli 1933, ook dat verzwegen ze ons. Deal met het monster. In ruil voor stilte over de misstanden op katholieke scholen en weeshuizen.

‘Een akkoord van buitengewoon belang in de strijd tegen het internationale jodendom’. (Adolf Hitler).

Johannes Paulus II, de Pool die, anders dan zijn opvolger, in zijn jeugd tegen de nazi’s had gestreden, bood de joden excuses aan voor het eeuwenlange antisemitisme van de christenen, de islamitische wereld voor de kruistochten, de oosters-orthodoxe christenen voor de Roomse vervolging, de inquisitie in het algemeen. Door deze publieke biecht werd het godsvolk weer eens gereinigd van alle schuld, werd zijn opvolger klaargezet om onfeilbaar te zijn.

Vanuit dat obscurante verleden blijft in onze stad nu alleen her en der de façade overeind. Maar morgen oogt achter alweer nieuwe sluiers.

‘Blue Moon’. Roman.
Illustratie: ‘Morning has broken’.
Copyright: Stef Vancaeneghem.

12 maart 2008

BLOG NOTE

BEAU MONDE

TUUPE

Het Ronse van gelul in de Raad
en de Ronsenaars van de daad
Het Ronse van betere standen
en dat van lege winkelpanden

Het Ronse van koele kopmannen
met vetbetaalde zegsmannen
Het Ronse van dure mandaten
gaten in voetpaden en straten

Het Ronse van onze hoeders
de onverbeterlijke loeders
Het Ronse van statuskikkers
van hun kruiperige gatlikkers

Het Ronse van de haters
en dat van de stadsverlaters
Het Ronse van de kijvers
de voor altijd blijvers

Het Ronse van alom bekenden
dat van bekende dievenbenden
Het Ronse van bange blanken
voor gekleurden op de banken

Het Ronse van gesluierden
verpamperden en geluierden
Het Ronse van de klojo’s
dat van de stoere macho’s

Het Ronse van bazige boelzoekers
van softies en stille gelukszoekers
Het Ronse van de trekpaarden
de huiselijke geweldhaarden

Het Ronse van blinde machten
in te hete en te woelige nachten
Het Ronse van vieze woonholen
dat van de propere Pepermolen

Het Ronse van de serviclub
van Madame Huppeldepup
Het Ronse van de stadswacht
en maar wachten met je klacht

Het Ronse van de afschuimers
en dat van de puinruimers
Het Ronse van de belovers
en dat van de peren stovers

Het Ronse waarvan ik hou
op de Bommels in de kou
stappend achter ’t schrijn
ver van Ronse's chagrijn


(Je n'ai pas d'ami comme toi)


Copyright: Stef Vancaeneghem.

11 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BURGEMEESTER LUC DUPONT:

PUBLIEKE HULDE AAN POLITIEKORPS

TUUPE VUIR OES RONSIESE CHAMPEETERS


Burgemeester Luc Dupont greep de raadszitting van gisteren aan om namens het hele stadsbestuur zijn oprechte betrokkenheid te betuigen naar aanleiding van het jammerlijke ongeval in de schietstand onder het stadhuis waarbij een agent per ongeluk werd geraakt bij een schietoefening.

‘Een pijnlijke en traumatische ervaring voor beide betrokken agenten, zowel het slachtoffer als de instructeur,’ aldus de burgemeester van Ronse.

Even later liet de burgemeester tal van cijfers rondgaan aan raadsleden en pers waaruit overduidelijk blijkt dat de Ronsese politie niks maar dan ook niks aan het toeval overlaat om de veiligheid van Ronse te bewerkstelligen en te bevorderen.

‘De vuige zever en platte praatjes over agenten die maar zouden laten begaan, worden door deze cijfers één keer en voor goed tegengesproken’, aldus een kordate burgemeester. 'Deze mensen werken vaak in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden tegenover kerels die voor niets terugdeinzen.'

'Bij de overval op de Recordbank in de Hoogtsraat is het maar goed dat het daar tot geen confrontatie is gekomen of we betreurden vandaag misschien wat er in Lot één van hun politiecollega's is overkomen.'

'Onze mensen hebben zeer alert en efficiënt gereageerd op de bankoverval aan de Hoogstraat waardoor de federale politie ook één van de daders kon klissen. Het bleek te gaan om zware gangsters gewapend met Kalachnikovs en die, zo is gebleken, geen moment aarzelen om te schieten.'

De Benieuwde Ronsenaar sluit zich namens de duizenden fidele lezers van deze auteursblog (met hun nu al om en bij de 180.000 clicks!) graag aan bij die verdiende hulde voor het hele korps.

We wensen tevens de twee betrokken agenten bij het jammerlijk schietongeval een snel herstel en een moedige verwerking. Héél goed menend Ronse voelt mee met de beide agenten en hun families.

Mooi om zien trouwens hoe het hele korps als één man collegiaal achter de beide collega’s staat bij deze pech. Ronse beschikt duidelijk over een zeer gemotiveerd en een (h)echt politieteam.

Laat dàt de positieve conclusie zijn in deze tijden van tegenslag die niemand niemand toewenst.

Tuupe vuir oes Ronsiese champeeters.

10 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

OPEN VLD ALS WATERDRAGER VAN VLAAMS BELANG

HOE TACK HET BLAUWE LAKEN NAAR ZICH TOETREKT

DE PROFEET VAN RONSE EN ZIJN DIENAAR.


Met het hier al eerder besproken omstreden voorstel om de nieuwe Ronsenaars te screenen op koopkracht heeft OpenVLD zichzelf bij monde van fractieleider Tom Deputter in de gemeenteraad vanavond zoals te verwachten compleet klem gereden in het populistisch doodlopend straatje van extreem rechts.

Als sociale liberaal heeft Rudi Boudringhien daarbij de open kans niet laten liggen om zijn vroegere liberale companen fijntjes terug te fluiten naar aanleiding van dit alles behalve liberale initiatief van zijn vroegere politieke parij.

‘Gaan we uw screening dan ook volgens de vigerende taalwetgeving hier in beide landstalen moeten doen? Dan zijn we weer goed vertrokken,’ aldus Boudringhien.

Doch vooral de meerderheid heeft het geplande voorstel bij monde van burgemeester Dupont zoals te verwachten kordaat van tafel geveegd: dit op simpele wettelijke gronden. Vijf minuten. Zoveel tijd had burgemeester Dupont nodig om eenieder exact duidelijk te maken waarom zo’n peiling naar de koopkracht van nieuwe Ronsenaars onzin is. Noch wettelijk, noch haalbaar.


‘Heel weinig liberaal voorstel’

‘Gaat u dan ook peilen naar de koopkracht van de kleine gepensioneerden?’ aldus een Luc Dupont, in bijzonder stevige doen.

Luc Dupont: ‘De wet op de privacy alleen al belet een gemeentebestuur om dergelijke vraagstelling voor te leggen. Bovendien kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de teneur van dat soort gevraag naar koopkracht gelinkt is aan het integratiebeleid. Je kan niemand verplichten iets te vertellen omtrent zijn koopkracht. Je kan hem niet eens verbieden van in een krot te gaan wonen als hij of zij dat wil. Je hebt zelfs het recht niet om vragen te stellen naar zijn koopkracht. Mij lijkt uw voorstel overigens héél weinig liberaal. Het is praktisch onuitvoerbaar en het is niet haalbaar. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het bovendien populistisch is.’

Zo horen we het ook eens van een ander. Burgemeester en jurist.

Tom Deputter had vooraf vruchteloos gepoogd om deze populistische uitschuiver nog gauw te verpakken als een onschuldig ‘meetinstrument om te zien of de pogingen van de meerderheid tweeverdieners naar Ronse te halen echt werkt.’

Niemand was dupe.De meerderheid liet zich aan de vooropgestelde herformulering evenmin vangen en veegde zoals te verwachten het idee nu al prompt en finaal van tafel. Er is dus ook in de toekomst en anders dan in pakweg Monaco of Zwitserland geen minimaal fortuin, koopkrachtniveau of consumentenstatus vereist om Ronsenaar te mogen worden.

Wie ervoor kiest Ronsenaar te worden is hier welkom. Hij of zij moet geen formulier invullen om ons eerst eens te vertellen hoe rijk en koopkrachtig hij is en of hij of zij welles nietes voldoet aan de vereisten van Ronse’s Strategische Plannen om tweeverdieners binnen te halen.

Open VLD is met deze opmerkelijke ruk naar extreem rechts een brug te ver gegaan. De schade is vanavond al netjes opgemeten. De kloof in de gemeenteraad tussen rechts-populistisch Ronse aan de ene kant en de meerderheid plus Rudi Boudringhiens GBIC aan de andere was immers nooit eerder zo zichtbaar en voelbaar.

De zelfverklaarde profeet van Ronse

Nog pijnlijker werd dat geïllustreerd toen het debat na de geplande vragen van Tom Deputter omtrent de veiligheid helemaal ingepalmd werd door… Erik Tack van het Vlaams Belang die daarbij het laken helemaal naar zich toetrok. Tom Deputter zat erbij en keek ernaar. De meerderheid zag toe op een rondje onderling kannibalisme van rechtse retoriek en donkerblauw-zwarte thematiek.

Tack verhief zichzelf daarbij in een eindeloze zelfverheerlijking tot de profeet van Ronse die het allemaal allang had zien aankomen. Een ellenlang betoog waarin hij als ongeveer enige toehoorder naar zichzelf luisterde. Tack riep open en bloot op tot meer repressie. Hij haalde nu en dan bitsig uit naar burgemeester Dupont die zich evenwel niet liet meesleuren in dit al te doorzichtige spel vol vermeende intentieprocessen.

Het werd de jonge Ignace Michaux allemaal teveel. Kort en krachtig zei hij luidop wat nogal wat anderen dachten van Tacks lange tirade.

‘Meneer Tack als ik u zo bezig hoor is Ronse hier precies Texas. Als ge het allemaal toch zoveel beter kunt en meer middelen claimt waarom vertelt ge dat niet in het parlement?’

Luc Dupont gaf raadsleden en pers daarop omstandige uitleg en alle gewenste cijfermateriaal over het veiligheidsbeleid in Ronse. Daaruit blijkt dat het politiekorps van Ronse niks maar dan ook niks aan het toeval overlaat om de criminaliteit en de onveiligheid hier in al haar vormen aan te pakken. Voortaan krijgt de bevolking maandelijks via de gemeenteraad omstandige cijfers en uitleg en inzage in de politionele verslaggeving.

De Open VLD is met de keuzes van haar thema’s nu vervaarlijk aan het wegzakken tot de ideale waterdrager voor Erik Tack. Waarbij het origineel (extreem rechts Vlaams Belang) de namaak (de populistisch rechtse toer van Open VLD Ronse) gulzig aan het oppeuzelen is. Terwijl eenieder er op toekijkt. Pijnlijk is dat. De namaker wordt door de kiezer altijd afgestraft. En veel overschot is er met nog twee raadsleden voor Open VLD zo al niet meer.

BEAU MONDE

HISTORIA MUNDI DIT JAAR IN RONSE

DUIZENDEN BEZOEKERS VERWACHT

OP UNIEK HISTORISCH SPEKTAKEL

Jaarlijks organiseert Historia Mundi een indrukwekkend evenement dat een reis door de wereldgeschiedenis presenteert met 800 hobbyisten in historische klederdracht uit tien Europse landen. Niet alleen veldslagen worden daarbij getoond maar ook het gewone leven.

Het evenement vindt deze keer plaats in Ronse ( Dammekensstraat op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 10 tot 18uur ). De tijdsperiodes variëren van prehistorie tot Kelten, Noormannen, middeleeuwen, Renaissance, Burgerij, Indianen, Highlanders, Mexicaanse oorlogen, Kolonisatie van Amerika, Trappers cowboys,de twee wereldoorlogen, Vietnam en Flower Power.

Naast het kampleven (met 500 tenten) krijgen we tal van ambachten te zien, gevechten, driloefeningen,duels en historische muziekgroepen. Als afsluiter van de dag wordt er telkens een Kitty Battle gehouden waarbij de aanwezige kinderen de ‘strijders’ mogen aanvallen.

Op vrijdag 20 juni wordt op het Bruulpark een concert gegeven door twee groepen in de sfeer: Manyidaki (middeleeuwse en folk muziek) en Prima Nocta (Keltische muziek in een gemoderniseerd kleedje) www.primanocta.com

Het belooft een schitterend spektakel te zullen worden.
Er worden dan ook in Ronse 12.000 bezoekers verwacht.
Hierboven alvast een voorsmaakje in beeld…

LA VIE EN PROSE


A une époque où Dieu n’était pas encoré décédé d’une maladie incurable de sa propre invention, un vieux chanoine Gantois passait me voir de temps à autres à la rédaction du journal. Pour tenter de préserver mes écritures de toute tentation paîenne.

Sans résultat aucun, cela va de soi. Me sachant Renaisien, il aimait venir me casser les couilles. M’empêchant de terminer mon papier, de rentrer chez moi à une heure convenable et de voir mes petits moutons… dormir déjà. Me sortant à chaque visite cette même rengaine du saint patron ‘qui guérit les fous des environs mais laisse les Renaisiens tels qu’ils sont’.

‘Ah l’esprit Français, Stéphane! Rien ne vaut l’esprit Français!’ qu’il n’arrêtait pas de me lancer. Me sortant une des ses (vastes) blagues aux senteurs de Camembert périmé. Le jour où l’esprit saint avait fait escale à Saint-Bavon, il a du cuver son vin de messe en sacristie. Heureux comme un Agneau Mystique dans les vignes du Seigneur.

Pourtant les bons mots, j’adoooore! (Et je coupe le son). Gamin déjà je me délectais des tablées familiales truffées de nouvelles trouvailles et de jeux de mots choisis, vrais combats d’esprit, chassés-croisés sans fin et dialectique magique. Fallait être fort et faire vite pour pouvoir en placer une. Avec un grand-père chevronné revenu de toutes les guerres de la vie et de l'amour aussi, à qui on ne la fait plus. Avec des frères toujours préparés aux pires turbulences question de chahuter la baraque et de remettre en question toute idée reçue (rejetée aussitôt). Avec ce brin de Brel, écoutez-le craquer.

Puis après sont venus les tables d'amis, les copains journalistes, champions de calembours et autres trouvailles. Et enfin les comiques professionnels avec leurs sketches, leurs livres, leurs télés. Francis Blanche, Devos, Bedos, Le Petit Rapporteur, Desproges, Coluche, Bouvard, Les Nuls. Toutes ces Grosses Têtes n’étaient jamais bien loin, pour parer aux moments de tristesse.

'Elvis est mort et je ne me sens pas bien non plus'.
'Y a plein d'Arabes à Marakesh, dans l'avion même le pilote.'
'Tous les hommes sont ego.'

Cet amour des mots, je l'ai reçu 'avec le biberon des petits enfants', comme le schmilblick. Pour un bon mot, je donnerais ma peau. Je ne me suis pas donc pas privé des ‘1000 Mots d’esprit’ de Claude Gangnière (Editions Points.)
Petite mise-en-bouche.


‘Si le Christ a pardonné à la femme adultère, c’est parce que ce n’était pas la sienne.’ Anonyme.

‘Rendre l’âme? D’accord, mais à qui?’ Serge Gainsbourg.

‘A entendre parler les snobs, on croirait que ce sont eux qui ont engendré leurs ancêtres’. Hagar.

‘L’argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières.’ Woody Allen.

‘Je suis athée…Dieu merci!’ Miguel de Unamuno.

‘Je ne suis pas toujours de mon avis’. Paul Valéry.

‘Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort.’ Oscar Wilde.

‘Elle était belle comme la femme d’un autre’. Paul Morand.

‘J’ai connu le bonheur, mais ce n’est pas ce qui m’a rendu le plus heureux’.
Jules Renard.

‘Si haut qu’on monte, on finit toujours par des cendres.’
Henri Rocherfort.

‘Je suis tellement intelligent que mon cerveau est mon deuxièrme organe favori.’ Woody Allen.

‘Mon chien est athée: il ne croit plus en moi’. François Cavanna.

‘Je me cite souvent, cela apporte du piment à ma conversation’. George Bernard Shaw.

‘Je ne ferai jamais partie d’un club qui m’accepterait pour membre’. Woody Allen.

‘Quand on mettra les cons sur orbite, ‘t as pas fini de tourner’. Michel Audiard.

‘Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force.’ Blaise Pascal.

‘Si tu veux qu’on t’entende, crie. Si tu veux qu’on t’écoute, chuchote.’ Anonyme.

‘La culture, c’est comme le parachute: quand tu n’en as pas, tu t’écrases.’ Anonyme.

‘Tout le rêve de la démocratie est d’élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois.’ Gustave Flaubert.

‘Dieu est un vieux monsieur qui adore se faire prier.’
Alexandre Breffort.

‘A droite on dort, à gauche on rêve’. Gustave Thibon.

‘On est de son enfance comme on est d’un pays’.
Antoine de Saint-Exupéry.

‘J’ai des ennemis et je m’en vante: je crois les avoir mérités.’ Anatole France.

‘L’expérience est le nom que l’on donne à ses erreurs’.
Oscar Wilde.

‘La fin justifie les moyens. Mais qui est-ce qui justifiera la fin?’ Albert Camus.

‘Quand on a la foi, on peut se passer de la vérité’.
Friedrich Nietzsche.

‘Les fonctionnaires sont comme les livres d’une bibliothèque: les moins utiles sont les plus hauts placés.’ Paul Masson.

‘Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations. Tenez, Judas par exemple, il avait des amis irréprochables.’
Paul Verlaine.

‘Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on n’en a qu’une.’ Paul Claudel.

‘Le métier des lettres est tout de même le seul où l’on puisse sans ridicule ne pas gagner d’argent.’ Jules Renard.

‘Personne ne lit plus aujourd’hui, sauf ceux qui écrivent’.
Henri Bordeaux.

‘Mon rêve: mourir jeune à un âge très avancé’. Henri Jeanson.

‘La première fois que j’ai vu une femme nue, j’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur.’ Woody Allen.

‘C’est mon opinion et je la partage’. Henri Monnier.

‘Quand tu ne sais pas où tu vas, n’oublie jamais d’où tu viens.’ Proverbe Togolais.

‘Un jour, Dieu a dit: ‘Je partage en deux: les riches auront la nourriture, les pauvres auront de l’appétit.’ Coluche.

‘Le silence est l’expression la plus parfaite du mépris.’
George Bernard Shaw.

‘Christophe Colomb fut le premier socialiste: il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait…et il faisait tout ça aux frais du contribuable.’
Winston Churchill.

‘La vie m’aura servi de leçon. Je ne recommencerai plus.’ Frédéric Dard.

‘J’ai revu un ami l’autre jour.Il avait tellement changé qu’il ne m’a pas reconnu.’ Tristan Bernard.


‘La Vie en Prose.’ ‘Journal Intimide’.
Copyright Stef Vancaeneghem.