26 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (69)


METSELAAR
JEAN-PAUL VAN COPPENOLLE
WORDT GEMEENTERAADLID
VOOR VLAAMS BELANG

PAUL EERDEKENS
VERLAAT ALWEER DE RAAD

Op de geplande raadszitting van 5 februari neemt het kersverse raadslid van Het Vlaams Belang Cornelis ‘Paul’ Eerdekens ontslag als gemeenteraadslid. Hij wordt vervangen door Jean-Paul Van Coppenolle (verkiezingsfoto) , een gepensioneerd metselaar.

Door de Benieuwde Ronsenaar hierover ondervraagd, verduidelijkt ons oppositieleider Erik Tack:

‘Paul is al provincieraadslid. Bovendien ook onze fractieleider in het OCMW. We willen binnen onze partij zoveel mogelijk cumulatie vermijden.’

DE BENIEUWDE RONSENAAR (68)


BURGEMEESTER
LUC DUPONT:

‘RONSE
HEEFT
IMAGOPROBLEEM’

BUREAU
MOET
PERCEPTIE
AANZWENGELEN


'We hebben een imagoprobleem. Het beeld van de vervallen industriestad zit nog in te veel hoofden en als je mensen wil aantrekken, is dat geen goede vertrekbasis.'

Dat zegt burgemeester Luc Dupont vandaag in een gesprek met Het Nieuwsblad.
Dupont is dat beu en wil daarom een bureau aanspreken.


Luc Dupont: 'Eind vorig jaar heb ik mij weer geërgerd aan het beeld dat van Ronse wordt opgehangen. Onze kerstmarkt was volgens neutrale waarnemers indrukwekkend, terwijl er in Oudenaarde zeven stalletjes stonden. Nochtans wijdt De Standaard een hele pagina aan het Oudenaardse initiatief, maar rept de krant met geen letter over die van Ronse. Wel brengen ze een groot verhaal over een defecte lift in de Scheldekouter. We moeten ons durven afvragen hoe het komt dat de een altijd positief in het nieuws komt en de andere negatief. Tegelijk denk ik dat we daar ook zelf iets aan kunnen doen. We gaan een bureau aanspreken dat ons daarbij kan helpen.'

Ronse scoort bijvoorbeeld in de criminaliteitscijfers nochtans niet slechter dan andere gemeenten.

Luc Dupont :'Ons diefstallencijfer ligt zelfs heel laag. Maar ik ben akkoord dat een geval van vandalisme of overlast er een te veel is. Als het over de politie gaat, is het dossier van de nieuwe kazerne veel problematischer. Elke oplossing die we de voorbije jaren naar voor schoven, werd door de oppositie geblokkeerd. Er lopen intussen drie procedures bij de Raad van State. We gaan echter gewoon verder zoeken verder naar creatieve oplossingen.'

Liberalen naar CD&V?

De burgemeester analyseert ook nog eens de verkiezingsuitslag.

Luc Dupont: 'Voor de CD&V was 8 oktober de beste uitslag sinds 1976 . De kiezer heeft ons beloond voor het beleid van de voorbije zes jaar. De SP.A is alleen dankzij het kartel status-quo gebleven. Het levert ons beiden wel acht zetels op. Ik had vermoed dat de liberale fracties VLD en GBIC samen vijf zitjes zouden verwerven. Maar het is nogmaals gebleken dat vechtend naar de kiezer gaan zelden een goede strategie is. Bovendien is niemand daar in staat gebleken om een behoorlijk aantal stemmen te halen. Het gevolg is dat de CD&V veel liberale kiezers heeft kunnen bekoren.'

De score van het Vlaams Belang komt volgens Dupont vooral van de proteststemmers.

Luc Dupont: 'Mijnheer Tack was er heilig van overtuigd dat het VB de grootste partij zou worden. Het doet mij plezier dat dit niet gebeurd is en dat twee democratische fracties hem voor blijven. Het VB haalde weliswaar net geen 24 procent en dat is veel te veel. Ik maak mijn geen illusies. Het betekent dat er nog steeds veel misnoegdheid is. Er zijn slechts een paar mensen die hun stem aan die partij geven vanuit hun Vlaamse overtuiging. De grote meerderheid zijn proteststemmers. Dat is geen typisch fenomeen voor Ronse. Het VB scoort zelfs op plaatsen waar de lijst maar uit een man bestond. Hoe dan ook moet het de laatste verkiezing zijn geweest waarop de partij winst maakte, anders hebben we een probleem.'

CD&V geesten waren niet rijp…

De CD&V heeft lang geaarzeld om een kandidaat van allochtone afkomst op de lijst te zetten, maar deed het uiteindelijk niet. Burgemeester Dupont legt in Het Nieuwsblad vandaag nog eens uit waarom

Luc Dupont: 'De geesten waren daar bij ons niet rijp voor. Nochtans bestaat een groot deel van onze bevolking uit inwijkelingen. Het is maar democratisch dat die mensen ergens vertegenwoordigd geraken. Ik vraag mij alleen af hoelang we het nog gaan hebben over kandidaten van allochtone afkomst. Tenslotte is Nedia in Ronse geboren en getogen.'

'Als het VB hier zo hoog scoort, is dat voor een groot deel te wijten aan de integratieproblematiek. Nedia is de geknipte persoon om hier verder werk van te maken.'

'Het is echter onze gezamenlijke taak om de lijn die door het bestuur wordt uitgezet bij alle bevolkingsgroepen over te brengen. De kans is groot dat het VB ook dat weer als gepamper zal bekijken, maar dat zeggen ze van alles wat we doen in functie van integratie.'

'Een degelijke inburgering komt er voor mij echter op aan dat we iedereen wijzen op zijn rechten, maar ook op zijn plichten. Nederlands leren en kennen is daar in een Vlaamse stad een van.'

25 januari 2007

VADER DAG

136. Je vraagt me - in mijn droom - waarom ik bang voor je ben. Zoals gewoonlijk blijf ik je het antwoord schuldig. Precies door de angst die ik voor je koester.

In jouw ogen ligt het simpel. Je hebt alles voor je vijf kinderen opgeofferd. Dan ging je dood. Op je achtendertigste. Ik, je pasgeborene daarentegen, hoefde mij geen zorgen te maken om het bestaan.

Van jouw - dode - kant verwachtte je in ruil minstens bewijzen van medeleven. In plaats daarvan blijf ik nu al meer dan een halve eeuw lang angstvallig uit je buurt, op mijn kamer, bij mijn boeken, bij halfgare vrienden, bij overspannen ideeën van broederschap. Om de fabriek en jouw andere beslommeringen heb ik me bovendien nooit bekommerd. Aan de familie heb ik me nooit wat gelegen gelaten.

Niet dat jij mij onfatsoenlijke dingen aanwrijft. Wel: ondankbaarheid. Je verwijt het me, alsof ik met één draai aan het stuur mijn leven zonder jou zomaar een andere wending had kunnen geven.

Ook ik geloof natuurlijk dat je geen enkele schuld treft aan onze vervreemding, door je plotselinge dood. Maar even volmaakt onschuldig ben ik daaraan. Zo onschuldig als de baby die ik was, toen je me liet stikken.

Kon ik je zover krijgen dat je dàt toegeeft, dan zou – niet zoiets als een nieuw leven daarvoor zijn we beiden al te ver heen jij vooral - maar toch een soort late godsvrede tussen ons mogelijk worden.

Je zegt me in die droom: ‘Ik heb je altijd erg gemogen. Ook al gedroeg ik me tegenover jou niet zoals andere vaders plegen te doen. Juist omdat ik niet zo kan veinzen als anderen.’

Je kunt inderdaad niet veinzen dat je niet altijd al dood bent. Maar daarom beweren dat andere vaders veinzen, dat is een verhulde manier om me te zeggen dat er tussen ons iets niet in orde is.

Ik beweer niet dat ik wat ik ben, alleen door jouw dode invloed ben geworden. Dat zou erg overdreven zijn. En ik neig tot die overdrijving. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat ik, zelfs wanneer ik helemaal vrij van jouw dode invloed zou zijn opgegroeid, toch geen mens naar jouw hart was geweest. Ik zou waarschijnlijk evenzeer een zwak, angstig, aarzelend, onrustig mens zijn geworden.

Als dode vader was je immers te sterk voor me. Vooral omdat ook je tweede zoon exact op dezelfde leeftijd als jij dood ging. Dat soort macabere grapjes van jullie, wel daarvoor was ik te zwak. Ik was een angstig kind en weerspannig, zoals kinderen zijn. Ongetwijfeld verwende mama mij ook. Maar ik kan niet geloven dat jullie niet met een aardig woord, een zachte hand, een vriendelijke blik alles van mij gedaan hadden gekregen wat jullie wilden. Was je blijven leven.

137. Een Kafkaiaans labyrinth, vind je? Meer dan je denkt papa. Ik heb Kafka’s ‘Brief an den Vater’ tussen jouw boeken gezocht, niet gevonden. Maar hij ligt hier toch voor me, die brief. Naast het schaalmodel van je Traction Avant.

Voor alles wat ik je hier zonet pende, haalde ik de mosterd uit Kafka's geschrijf. Amper een woord hier en daar gewijzigd, geschrapt. Kafka pent zijn brief vijf jaar voor zijn eigen dood. Ik herschrijf hem, een halve eeuw na de jouwe.

Franz K. lijkt mij namelijk de juiste man om je, na je droomverschijning, hier van antwoord te dienen. De Metamorfose: van baby naar vaderloze jongen. Eerst zorgeloos in de wieg liggen krijsen om een warme borst. 's Anderendaags wakker worden in een vijandige, vaderloze wereld. Groepijnen van een boreling. Op een ochtend ontwakend als een mug, verloren in het Grote Insectenboek.


138. Dag Gedichten. Dag.
Dag Vader. Dag.
Met de vaas
op je graf
met de bloem
ploem ploem.


‘Vader Dag’. Brievenroman. Copyright Stef Vancaeneghem.

DE RIJMELENDE RONSENAAR

GEDICHTENDAG

VAN MUZEN EN SCHURKEN IN RONSE…

De klacht van den oude


Ik word aan ’t oud zijn niet gewend.
De lichterlaaie die ik heb gekend
zit nog te diep in mijne knoken
en blijft mij dag en nacht bestoken.

Mij beteren heb ik steeds gewild,
en menig, menig uur verspild
aan op te zien naar ginder boven,
aan bidden, leren en geloven.

Helaas, ik schaam mij en beken
dat ik wel diep verdorven ben.
Want God en Ziel en andre dingen
waarvoor de mensen psalmen zingen

Geweten, Vaderland in nood,
de Sterrenhemel en de Dood,
het wil, het wil tot mij niet spreken,
wat ik ook tracht het ijs te breken.

Maar waar ik wél toe ben bereid,
dat is voor elke jonge meid
zoals er honderdduizend lopen,
de kleren van mijn lijf verkopen

en heel mijn huis en heel mijn vrouw.
Ik zou het doen, en geen berouw
zou in mijn ogen staan te lezen,
en ’t zou nochtans een misdaad wezen.

Wanneer ik langs de huizen trek
loert men mij na, als ware ik gek,
alsof mijn plannen en mijn zonden
op mijnen rug te lezen stonden.

Ik ben een schurk, ik ben een hond,
geen rustpaats waard in heil’gen grond,
en ‘k wil een hoog rantsoen betalen
voor elke bundel zonnestralen:

Maar laat mij doen met eigen vuur
wat ik verkies, zolang ik duur.
En terg ons niet: mij armen stakker,
en Satanlief, mijn laatsten makker.


Willem Elsschot


Dit gedicht van Elsschot wordt vanavond - aan de biechtstoel links - voorgedragen door Eric Duthye tijdens de poëziewandeling in en rond Sint-Martinus vanaf 19 u.

Andere poëzie van ondermeer:

Willem De Mérode, Christine D’Haen, Hugo Claus, Leonard Nolens, Eddy Van Vliet, Willem Barnard, Catherine Van Ongevalle, Geert Van Istendael, Geert De Kockere, Rutger Kopland, Hendrik Marsman, Herman Gorter

wordt voorgedragen door volgende woordkunstenaars:

Ann Van Nieuwenhuyze, Greet Baekeland, Geert Desmijtere, Trees Besard, Joske Van Coppenolle, Claude De Bie, Stephanie Bruneau, Anthony Vandekerkhove, Gaby Verzele en Carine Pintelon

Het academisch gedeelte en de lezing van Kristien Hemmerechts begint onmiddellijk na de poëziewandeling in de Stedelijke Academie, Zuidstraat.

24 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (67)


HET PLEKJE
IN HET HOOFD
VAN HANNA
EL
BACHIRI…


Uit de
170 inzendingen
bekroonde de jury
voor het stadsgedicht
categorie Jeugd
unaniem dit pareltje:

Mijn niets

De Drukte
De Pijn
Alleen
Wil ik zijn
Niet voor altijd
Heel even maar

Daar ga ik dan
Daar zoek ik nu
Daar vind ik het
Mijn plekje
Zo eenvoudig
Zo rustig

Zo stil

Niets hoor ik
Niets
Mijn
Niets
Die zachte
Niets
De niets waar ik van houd

Gedachten in mijn hoofd
Vinden eindelijk hun weg

Stil en eenvoudig

Het plekje in mijn Hoofd


Hanna is 14 en leerlinge van het KSO Glorieux

Ode aan de verdraagzaamheid

Een eervolle vermelding gaat naar Jean Van Assche uit Saint-Sauveur alias
Pierre Jean de Malgrétout voor dit conceptgedicht bij onze tekening bovenaan

Iedereen
Wil op reis
Naar de andere kant van de wereld
Ik niet
Ik ben daar al
Hier en nu
...in Ronse


Het is de bedoeling van Pierre Jean de Malgrétout dat deze tekst in een stenen ronde plaat wordt gebeiteld en op een sokkel geplaatst.

In een kring rond de sokkel staan stenen platen met daarop dezelfde tekst maar dan in de belangrijkste wereldtalen.

Als een symbolisch permanent monument voor de verdraagzaamheid onder de volkeren van deze wereld...in Ronse. Mooi!

DE BENIEUWDE RONSENAAR (66)
EXCLUSIEF:

DE LAUREAAT VAN
HET RONSESE STADSGEDICHT
IS AUTEUR PAUL BAEKELAND


RONSE EERT ALS EERSTE EEN AUTHENTIEK SCHRIJFTALENT

SCHORISSENAAR SCHREEF STADSGEDICHT ONDER SCHUILNAAM


Met zijn subliem gedicht ‘Een vogel vlucht’, onder de schuilnaam Jan den Bosch, schreef romancier en dichter Paul Baekeland uit Schorisse zichzelf naar de erkenning waar deze auteur van onder meer negen romans al langer meer dan verdiend recht op heeft.

‘Een vogel vlucht’ verwoordt dan ook perfect alle thema’s waar Paul Baekeland sinds zijn debuut met ‘Vogelvrij' zonder concessie aan de gemakzucht voor staat: authentiek schrijverschap, verstilling, verwondering, perfecte eenheid met de natuur en het mysterie van het zijn.

Dat Paul Baekeland (op onze foto met Maria, één van zijn oogappels van kleinkinderen), via het ommetje van zijn alias Jan den Bosch, zichzelf nu in zijn zeventigste levensjaar tot laureaat schrijft van het Ronsese Stadsgedicht 2007 is vooral de terechte bekroning van een al te zwaar miskend zuiver schrijftalent.

De stad Ronse mag er echt fier op zijn een dergelijk talent op de meest zuivere wijze, via een schuilnaam van hem, te bekronen.

Hiermee wordt eindelijk ook het onrecht hersteld dat we hier al eerder aanklaagden (lees hierover in deze blog Egostrip 85 van 19 juni) waarbij Baekeland op het internet niet alleen sinds ’95 letterlijk dood is verklaard, maar ook door het Davidsfonds als auteur zomaar werd afgeschreven zonder woordje uitleg.

‘Een vogel vlucht’, zijn nu bekroond stadsgedicht dat we hieronder in primeur meegeven, is als een zuustofbel. Puur natuur. Het is geschreven schoonheid in een wereld vol vernieling. Het is de auteur op zijn best. In de volste rijkdom van zijn denken en zijn taal:


Een vogel vlucht

Een vogel vlucht
in ’t wilde weg
de stilte stuk.

De schreeuw verstikt
in mistig wit.

Is er een ster vermist
een bloem vertrapt,
een kind verwekt?

De flarden stilte razen weg,
te pletter in het niets.

De twijfel blijft.
Het water zwijgt.
Het natte pad is onbetreden.


Paul Baekeland is behalve een in de streek welbekende bouwondernemer, ook de auteur van de volgende romans: Vogelvrij (1978), Ontmoeting in de nachttrein (1980),'t Spuigat (1983), Tussen stad en stilte (1984), Man op wielen (1987), Het voddenboek (1991), Borrelies (1996), De ontsnapping (1999) en recent: Zonevreemd (2006)

Dra leest u hier ook alles over het bekroonde gedicht in de categorie jeugd waarvoor er 170 inzendingen waren. Maar deze primeur wilden we onze lezers alvast al meegeven.

23 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (65)


RONSE SCOORT
SCHITTEREND
IN UNIZO-ENQUETE


NIEUWE OPSTEKER VOOR RONSESE ADMINISTRATIE

BIJ TOP TIEN ALS ONDERNEMINGSVRIENDELIJKE GEMEENTE

NA ANONIEM ONDERZOEK DIENSTVERLENING
AAN ONDERNEMERS
IN 101 VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN


Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, liet de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers onderzoeken. De stad Ronse komt daar uitstekend uit en scoort een plaats in de top tien.

Mystery shopper

Het onderzoek, in 101 Vlaamse steden en gemeenten, gebeurde door een professionele mystery shopper van het gespecialiseerde onderzoeksbedrijf Minding the Store. Die deed zich voor als ondernemer en bekeek het telefonisch en e-mail onthaal van ondernemers en de informatie, advies en dienstverlening aan het loket. De mystery shopper onderzocht ook de ondernemersinformatie via het web.

Rekening houdend met alle parameters, scoren volgende gemeenten, in alfabetische volgorde, het best: Antwerpen, Evergem, Izegem, Lier, Malle, Oudenaarde, Ronse, Tienen, Wetteren en Zemst. Industriële en verstedelijkte gemeenten scoren over het algemeen beter.

Ondernemingsvriendelijke gemeente

UNIZO wil met dit onderzoek de deelnemende gemeentebesturen geen publiek goede en slechte punten geven. Dat ze ingaan op het onderzoek, bewijst hun vaste wil de dienstverlening aan ondernemers ernstig te nemen, aldus de ondernemersorganisatie.

Elk deelnemende gemeente ontving al de eigen resultaten.

Het onderzoek kadert in het project ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ en kreeg de steun van Vlaams Economieminister Fientje Moerman.

Niet vooraf aangekondigd

De doorlichting werd vooraf niet aangekondigd en vond plaats van februari tot juni 2006. De professionele mystery shopper mat zich vijf verschillende typische ondernemersprofielen uit diverse sectoren aan: van starter tot ambachtelijke KMO of internationaal actieve onderneming.

De vragen gingen zowel over startformaliteiten, een nieuwe vestiging of een uitbreiding. De tester vroeg informatie via vier kanalen: de gemeentelijke site, mail, twee maal telefonisch en een persoonlijk bezoek aan de gemeentelijk ambtenaar.

De mystery shopper onderzocht zowel kennis als vaardigheden en attitude van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Want een goede dienstverlening heeft evenveel te maken met een vriendelijke aanpak, correcte doorverwijzingen en een professionele houding als met kennis van feiten en regelgeving, benadrukt UNIZO.

Na het geslaagd concipiëren en uitwerken van het Strategisch Plan een nieuwe opsteker voor de Ronsese administratie onder de deskundige leiding van Stadssecretaris Linda Vandekerkhove.

22 januari 2007

80.000 CLICKS!

DEZE BLOG
OVERSCHREED
VANDAAG
DE KAAP
VAN DE

80.000 CLICKS.

BEDANKT OM ZOVEEL
FIDELITEIT
LEZERS
VAN RONSE
EN ELDERS.

NOCH OPDRACHTGEVERS
NOCH BROODHEREN


TUUPE VUIR RONSE

21 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (64)BOUDRINGHIEN
STEUNT
MEERDERHEID
VANOP
OPPOSITIEBANKEN

NIEUWJAARS
VERWENSINGEN
VOOR WIE
HET
SCHOENTJE
PAST
‘Onze partij is geen oppositiepartij. De volgende keer moeten wij terug mee besturen. We zullen er dan ook alles aan doen om dit doel terug te bereiken. Wij staan echter voor correcte en competente politiek. Wij gaan de komende zes jaar een opbouwende oppositie voeren, waarbij dossierkennis en het strikt volgen, van het mee door ons uitgestippelde strategisch plan, de absolute voorwaarden zullen zijn om ons akkoord te krijgen.’

Aldus de voormalige VLD-schepen eerste schepen Rudi Boudringhien in zijn niet onopgemerkte nieuwjaarsspeech voor de mandatarissen, leden en sympathisanten van zijn nieuwe eigen partij GBIC. Boudringhien laat hiermee klaar in zijn kaarten kijken omtrent de politieke koers die hij de komende zes jaar vanop de oppositiebanken wil voeren. GBIC kreeg van die meerderheid een zitje in het OCMW cadeau. En voor wat hoort wat.


Rudi Boudringhien geeft de meerderheid daarom naar zijn zeggen zomaar geen carte bleue: ‘Bij de minste al dan niet gecontroleerde dérapage, gaan wij onverbiddelijk de puntjes op de i zetten. Wij zullen geen smerige spelletjes dulden ten voordele van politieke vriendjes. Wij zijn gekozen door burgers en moeten bijgevolg werken voor deze burgers. Op onze eerste 6 jaar politiek werk als GBICers zullen we in 2012 afgerekend worden. Ik wil absoluut een positieve balans kunnen voorleggen.’

'Weg met de elitepolitiek'

De GBIC-kopman laat ook niet na nog ’s fors uit te halen naar… wie binnen de verscheurde liberale Ronsese familie het schoentje past.

Rudi Boudringhien: ‘Weg met de elitepolitiek. Foert aan al die beklemmende particratie. Ik walg ervan als ik in het politieke nieuws de geslepen en sluwe truken waarneem, waarbij dikwijls onterecht afgerekend wordt met een aantal bekwame politieKE mandatarissen, die het hart nog op de juiste plaats dragen en het beste willen voor de mensen.'

'Dit gebeurt nog al te dikwijls en helaas niet alleen op het nationale en gewestelijke vlak, maar evenzeer in de gemeentepolitiek… en ik kan het weten! De ene dag word je opgehemeld, de andere dag word je verguisd, omdat het in het kraam past van een aantal opportunisten en toogstrategen die zelf nooit ofte nimmer iets bewezen hebben ten voordele van de kiezer.’

Boudringhien verwijst hiermee maar al te duidelijk naar een paar (inmiddels alweer verdwenen) liberale stokers die hem in de aanloop naar de verkiezingen binnen de VLD vanuit het toenmalig bestuur plotseling persona non grata verklaarden, dit als kopman van de partij en als eerste VLD-schepen binnen de vorige meerderheid. Met de bekende ravage tot gevolg.

‘Ze zijn er nog niet goed van’

Rudi Boudringhien: ‘Onze grootste uitdaging bestond erin onze nieuwbakken partij boven de verplichte kiesdrempel van 5 procent te brengen. Op amper vijf maanden tijd slaagden wij erin om niet alleen een complete lijst met bekwame kandidaten samen te stellen, maar ook nog om circa 10 procent van alle Ronsenaars te bekoren om op onze lijst te stemmen.'

'Een aantal collega’s uit andere partijen waren er…en zijn er nog steeds niet goed van. Ze hadden nochtans beter moeten weten. De wakkere burger oordeelt op daden en niet op holle, bombastische slogans en nietszeggende programma’s. Ons sociaal-liberaal programma moet het mogelijk maken om een alternatief te bieden aan die burger.’

Voor de rest allemaal nog een gelukkig nieuwjaar…