25 januari 2007

DE RIJMELENDE RONSENAAR

GEDICHTENDAG

VAN MUZEN EN SCHURKEN IN RONSE…

De klacht van den oude


Ik word aan ’t oud zijn niet gewend.
De lichterlaaie die ik heb gekend
zit nog te diep in mijne knoken
en blijft mij dag en nacht bestoken.

Mij beteren heb ik steeds gewild,
en menig, menig uur verspild
aan op te zien naar ginder boven,
aan bidden, leren en geloven.

Helaas, ik schaam mij en beken
dat ik wel diep verdorven ben.
Want God en Ziel en andre dingen
waarvoor de mensen psalmen zingen

Geweten, Vaderland in nood,
de Sterrenhemel en de Dood,
het wil, het wil tot mij niet spreken,
wat ik ook tracht het ijs te breken.

Maar waar ik wél toe ben bereid,
dat is voor elke jonge meid
zoals er honderdduizend lopen,
de kleren van mijn lijf verkopen

en heel mijn huis en heel mijn vrouw.
Ik zou het doen, en geen berouw
zou in mijn ogen staan te lezen,
en ’t zou nochtans een misdaad wezen.

Wanneer ik langs de huizen trek
loert men mij na, als ware ik gek,
alsof mijn plannen en mijn zonden
op mijnen rug te lezen stonden.

Ik ben een schurk, ik ben een hond,
geen rustpaats waard in heil’gen grond,
en ‘k wil een hoog rantsoen betalen
voor elke bundel zonnestralen:

Maar laat mij doen met eigen vuur
wat ik verkies, zolang ik duur.
En terg ons niet: mij armen stakker,
en Satanlief, mijn laatsten makker.


Willem Elsschot


Dit gedicht van Elsschot wordt vanavond - aan de biechtstoel links - voorgedragen door Eric Duthye tijdens de poëziewandeling in en rond Sint-Martinus vanaf 19 u.

Andere poëzie van ondermeer:

Willem De Mérode, Christine D’Haen, Hugo Claus, Leonard Nolens, Eddy Van Vliet, Willem Barnard, Catherine Van Ongevalle, Geert Van Istendael, Geert De Kockere, Rutger Kopland, Hendrik Marsman, Herman Gorter

wordt voorgedragen door volgende woordkunstenaars:

Ann Van Nieuwenhuyze, Greet Baekeland, Geert Desmijtere, Trees Besard, Joske Van Coppenolle, Claude De Bie, Stephanie Bruneau, Anthony Vandekerkhove, Gaby Verzele en Carine Pintelon

Het academisch gedeelte en de lezing van Kristien Hemmerechts begint onmiddellijk na de poëziewandeling in de Stedelijke Academie, Zuidstraat.