19 mei 2006

VADER DAG

1. Hoe langer je wegblijft, hoe vaker je er bent. Daarnet in de boekhandel ook weer. Je vader ik heb hem gezien bij de bezetting op de vlucht naar Frankrijk. In Poperinge gingen onze wegen uiteen. De man die het zei zocht de Belijdenissen van Augustinus. Hij ging door met een flinterdun werkje over Plotinus en het Ene. Ik zocht er Capote. Ze hadden hem niet. Ik vertrok met Heller. Cultboeken lees ik twintig jaar na de hype. De Da Vinci Code van Dan Brown is een hype. Kardinaal Arinze roept alle gelovigen op om het boek te boycotten en de verfilming ervan te doen verbieden. Volgens de leider van de Vaticaanse Congregatie voor Goddelijke Eredienst is het boek blasfemisch en schendt het de rechten van de gelovigen.


2. De rechten van de gelovigen. Vierhonderd en zes jaar geleden belandde Giordano Bruno op de brandstapel in Rome. Eerst hadden ze hem acht jaar in de kerkers van hun Heilige Inquisitie laten wegkwijnen. Giordano had als priester heel Europa rondgereisd. Een Venetiaans edelman had hem naar de Dogenstad gelokt om door hem onderwezen te worden in de zwarte kunst. Hierin teleurgesteld had hij Bruno verraden aan de Inquisitie. Giordano Bruno zag de hele natuur als één organisme waarvan de delen weer gehelen zijn. Zoals de natuur afdaalt van het grootste tot in het kleinste, zo moet de filosoof dezelfde weg afleggen met behulp van zijn rede. De grote samenhang zal hem dan duidelijk worden. Over wijzen als Bruno had ik het met jou willen hebben. De voornaamste werken van Bruno zijn geschreven in dialoogvorm en hebben naar het schijnt een grote literaire waarde. Zijn invloed op latere filosofen is groot met name op Leibniz, Spinoza en, Schelling. Heb je wat van hem gelezen? Ik vind er niks van terug in je boeken. Te ketters?

3. In encyclopedieën zit Bruno Giordano, doopnaam Filippo, geklemd tussen Brouwer, Luitzen Egbertus Jan Nederlands wiskundige grondlegger van de topologie en van de intuïtionistische wiskunde en Brunschvicq Léon, Frans filosoof die elke openbaringsgodsdienst verwerpt en de rede zelf aanwijst als de grond van de werkelijkheid. Brunschvicq, geboren in 1869 en gestorven in 1944 ik vertel je niet hoe. Jij had geluk. Je vluchtte naar Paimpol. Voor zover ik in de boekhandel vandaag verneem langs Poperinge dus.

4. Ik wist niet dat je rookte. Gezien bij het bekijken van die oude familiefilms waarop je Hitler parodieert. Ik bekijk ze nu en dan op mijn laptop in zwartwit. Heel even doe je gek, dan ben je weer weg. Het zijn de enige bewegende beelden die ik van je heb. Je knipoogt, er is geen klank, je stem ken ik niet. Je oogt als een acteur uit de jaren vijftig. Het haar achterover in de gel. Je bent niet om aan te zien zo stijf in het pak. Kon het echt niet wat sportiever?

5. Dat je rookt valt me tegen. Twee vrienden heb ik vorig jaar zien doodgaan aan wat er op hun pakjes stond. Na hun bezoek smaakten de Conférenceperen in huis naar as. Nee, dat je rookt valt me tegen.

Uit 'Vader Dag'. Brievenroman. Copyright Stef Vancaeneghem.

18 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (90)

MET HEEL RIJSEL MAAR NIET MET RONSE

Open brief aan Stefaan De Clerck,

Burgemeester van Kortrijk en Euro-metropool.


Waarde Stefaan,

Toen ik je onlangs in de Kortrijkse boekhandel Theoria met je neus over de nieuwste publicaties zag hangen, dacht ik : een politicus die boeken leest en niet eens van die Oostendse Brulboei, dat kan geen slecht mens zijn.

Samen met je collega’s van Doornik en Rijsel richt je dus het zogenaamd ‘Eurodistrict Kortrijk-Doornik-Rijsel’ op waarmee je mikt op ‘een nieuwe Frans-Belgische metropool van twee miljoen mensen’.

Dat Eurodistrict moet een eigen rechtspersoonlijkheid krijgen en een algemene vergadering met alle politici uit alle niveaus van de regio.
‘We gaan niet meer debatteren over overheveling van bevoegdheden en ander communautair gedoe’, zeg je, ‘want dat is passé.’ ‘We gaan samenzitten met al wie bevoegd is en beslissingsmacht heeft om onze streek vooruit te helpen. Als we samen beslissen wat we willen, kan ieder op zijn niveau doen wat nodig is om die beslissing hard te maken.’

Ik verneem dat je inmiddels koning Albert meteen hebt gerustgesteld. Het is zeker niet de bedoeling, zo heb je onze koning der Belgen geruststellend op de schouder geklopt, dat jij je als Kortrijks burgemeester met je nieuw Eurodistrict gaat afscheiden van het Belgisch Koninkrijk om, zoals weleer, een autonoom Frans-Vlaanderen te vormen.

‘Ik heb de koning gezegd dat dit integendeel het einde kan inluiden van communautair gehakketak.’

Flink zo. Want ocharme Albert, diene mens. Heeft al kopzorgen genoeg, zoals hij je zelf bij een bezoek intiem wist te vertellen, nu zijn veertienjarige kleinzoon Joachim met zijn crossmotor door de koninklijke domeinen raast en aldaar tegen de bomen knalt.

Geen afscheiding van het Vlaamse Groeninghe dus. Geen Belgische Guldensporenslag. Ha-la-bonheur! Gewoon een nieuw soortig operette Roblandje. Of liever: een eigen Stefaan-koninkrijkske. Voorwaar Stefaan, schitterend idee. Zeker zo op een boogscheut van de verkiezingen.

Eén iets ontgaat me echter bij dit alles. Ken je Ronse? Neen? KEN JE RONSE NIET? Ronse? Dertig kilometer oostwaarts langs Zwevegem en Avelgem? Ronse, het zegt je niks? Tja, blijkens een Waals onderzoek voor het Roeselaarse weekblad Knack is Ronse dan ook…nee laat maar.
(Zeg me alleen eerlijk : heb je dubbele beglazing thuis?)

Lustert-e-kir-hiere, Stefoan. Je bent dan misschien van het soort Justitieministers dat ooit nog consequent onstlag nam toen Dutroux wegliep (nu kijken ministers de andere kant uit als iemand er vanonder muist) moar t’ennie meuglek. Ronse zomaar straal negeren in je nieuwe Stefaan-district?

Ons geliefd Ronse? Ons mooie Ronse dat aan de ene kant opgezadeld wordt met opgedrongen faciliteiten voor de Franstaligen. Ons groene Ronse dat aan de andere kant, als er dan al eens zo’n Eurodistrict opgericht wordt met onze Waalse buren van Doornik en onze Franse vrienden van Rijsel, zomaar straal door jou genegeerd en gepasseerd wordt?

Kijk Stefaan, leg dat nu maar eens zelf uit aan je goede partijgenoot en burgemeester van Ronse Luc Dupont. Ik geef je hierbij zijn nummer: 055 23 27 00. Spreekuren van 13u30 tot 16 u. Op woensdag.

Dat je Ronse op de kaart van je Eurometropool niet ziet liggen: ook een bril nodig zeker? Maar goed, je hebt tenslotte als voorzitter van je partij Johan Van Hecke toen ook niet echt tijdig zien weglopen. Nog goed dat hij zijn gsm heeft laten openstaan toen hij naar Karel de Gucht belde om zijn overstap te annonceren, of je wist het misschien nog niet.

Hoe dan ook: het kwaad is geschied. Dat je je collega en partijvriend van Ronse Luc Dupont niet weet te vinden om samen met hem je nieuw metropooldistrict te verrijken met Ronse, parel aan de kroon der Vlaamse Ardennen, dàt zullen de Ronsenaars (wier stemmen je partij de CD&V hier nochtans hard vandoen zal hebben) je niet sebiet in dank afnemen.

’t Is maar dat je het weet. Aan het werk Stefaan. Snel bellen naar je partijvriend Dupont. Je hebt nu zijn nummer. Zeg hem wel niet dat je het van mij kreeg.

Stéphane.

P.S. Zou dat hoogmoedige Kortrijk van jou dan toch model hebben gestaan voor het bekrompen burgermansnestje Walle in Het Verdriet van België van Hugo Claus? Ik zou het nog beginnen geloven. Mo vent toch.

17 mei 2006

EGOSTRIP (82)

In ‘De opstandige mens’ wees Albert Camus het stalinistisch totalitarisme af en viel hij Jean-Paul Sartre in bedekte termen aan omdat hij ermee sympathiseerde, ondermeer in zijn blad Les Temps Modernes. Volgens Camus had ‘de opstandige mens’ een onafhankelijke geest terwijl ‘de revolutionair’ een autoritaire persoonlijkheid was, die het moorden voortdurend rationaliseerde. Camus voerde aan dat geweld nooit te rechtvaardigen was, zelfs niet als middel om een doel te bereiken.

Liever dan het boek van Camus zelf te bespreken, liet Sartre de klus klaren door Francis Jeanson, een nieuwe medewerker van Les Temps Modernes. Het boek van Camus werd door Jeanson gekraakt. Camus voelde zich verraden door Sartre. Hij reageerde met een open brief van zeventien pagina’s, die hij niet adresseerde aan Jeanson maar aan ‘Monsieur le Directeur’. Camus schreef erin dat hij doodmoe werd van studeerkamerintellectuelen die hem voorschreven hoe hij moest denken. Volgens hem had Sartre, door het stalinisme te omarmen, voor dienstbaarheid en onderworpenheid getekend.

Sartre antwoordde deze keer zelf, met een schotschrift van twintig pagina’s.
‘Mijn beste Camus’, begon hij, ‘onze vriendschap was niet eenvoudig, maar ik zal haar missen. Uw combinatie van onaangename eigenwaan en kwetsbaarheid weerhield mensen er altijd van om u onverhulde waarheden te vertellen. Het resultaat is dat u het slachtoffer bent geworden van een deerniswekkende eigendunk, die uw innerlijke problemen verhult…Vroeg of laat had iemand u dit toch wel verteld, dus kunt u het net zo goed van mij horen.’

Het was de definitieve breuk tussen de twee Nobelprijswinnaars Literatuur (prijs die Sartre evenwel zou weigeren). Camus en Sartre wisselden van dan af geen woord meer met elkaar. Volgens Robert Gallimard, de uitgever en vriend van Camus, betekende de breuk tussen de twee zoiets als het einde van een grote liefde.

* ‘Tête-à-Tête. Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. Portret van een relatie. Hazel Rowley. Uitgeverij Ambo/Manteau.
* ‘Camus. L’Homme Révolté.’ Pierre-Louis Rey. Découvertes Gallimard. Littératures.

15 mei 2006

25000 KIEREN TUUPE VUIR RONSE!

25.OOO CLICKS

VAN 14.000 BEZOEKERS

EN 11.0OO HERBEZOEKERS.

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN

WE ZULLEN SAMEN DOORGAAN

VOOR ONS GELIEFD RONSE

DEZE WEBLOG KENT NOCH BROODHEREN NOCH OPDRACHTGEVERS

UIK ZIEN GEDAACHT MOER TUUPE VUIR ROONSE

DE NIEUWE RONSENAAR (89)

JOOST HYSSELINKCX SCHRIJFT MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS PARLEMENT

NOODBRIEVEN VANUIT EEN VERKETTERDE STAD

‘POUR MANGER SVP.’


'Aangezien Ronse op eigen houtje geen verbetering kan brengen, heb ik het initiatief genomen om de hogere overheid bij de zaak te betrekken en hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Aangezien anderen nalaten dit te doen, heb ik deze week een aangetekend schrijven gericht naar de Minister-president teneinde de aandacht op de problematiek te richten. Eveneens heb ik een verzoekschrift opgesteld gericht aan het Vlaams Parlement om de problematiek op de politieke agenda te plaatsen.’

Aldus Joost Hysselinckx (Het Belang van Ronse) in een schrijven aan De Nieuwe Ronsenaar.

Laat Vlaanderen Ronse stikken?

Om onze lezer zoals steeds volledig en als eerste te informeren hierna onverkort de brieven die Joost Hysselinckx (raadslid van Het Belang van Ronse en uitdager van Erik Tack) stuurde naar Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Het minste wat je er kan van zeggen is dat Joost Hysselinckx zijn moment goed weet te kiezen. Als iets ongeveer eenieder nu wel duidelijk is, dan is het wel dat Vlaanderen Ronse gewoon laat stikken in dat verlammend faciliteitenstatuut.

Geen ontsluiting. De schone schijn van faciliteiten. De traag wurgende valse schijn dat migranten uit Wallonië en Brussel hier met hun eentaligheid een toekomst hebben, terwijl ze in werkelijkheid de armoederangen alleen maar komen aandikken. Het resultaat? ‘Pour manger svp’ (gezien deze week, ingang Delhaize).

Ronse van Vlaanderen

Ofschoon we de systematische opdeling van Ronsenaars in een ‘autochtone’ en ‘allochtone’ gemeenschap door Joost Hysselinckx verwerpen, met alle middelen steeds zullen blijven bestrijden en we hier, zeker na de gruwelijke racistische moorden van Antwerpen, meer dan ooit blijven oproepen tot wederzijds respect en verdraagzaamheid (wij kennen maar één gemeenschap van Ronsenaars tuupe vuir Ronse), hebben de brieven van Hysselinckx op het stuk van het taalstatuut alvast deze verdienste dat ze Vlaanderen en België zonder doekjes om wijzen op de onhoudbare wurggreep waarin Ronse sinds de wet op de faciliteiten gekneld zit.

Ronse is een Vlaamse stad en vraagt Vlaanderen om Ronse te redden. Klare taal. De Ronsese Renaixance komt er enkel met een Vlaanderen dat eindelijk eens voluit gaat voor Ronse. Met een Ronse dat eindelijk eens voluit gaat voor Vlaanderen.

Een Ronsenaar die daar nog aan twijfelt, mag voor ons maken dat hij wegkomt bij al de andere 'ooit Ronsese' eurosubsidie-poenpakkers in Tournai.

Leterme en De Batselier doen er goed aan die brieven van Joost vooral nièt weg te lachen als vroege verkiezingspropaganda. De gevolgen voor Ronse en voor hun respectievelijke partijen zouden zich in dat geval best eens kunnen laten raden in oktober. Het is ook niet omdat verkiezingen er nu zitten aan te komen dat de waarheid daarom haar rechten niet meer zou hebben.

Ronse verdient een eerlijk antwoord. Geen vage beloften. Concrete afspraken. Deadlines.

De brieven van Joost

Ik ben zo vrij u dit schrijven te richten als bezorgd gemeenteraadslid te Ronse.

Mijn stad Ronse, de 'Koningin der Vlaamse Ardennen', staat voor een grote evolutie, waarschijnlijk de grootste sinds de teloorgang van de textielindustrie die begon in de jaren zestig.

U kent ongetwijfeld onze stedelijke problematiek en u bent ervan op de hoogte dat het stadsbestuur een diepgaande studie, een 'SWOT analyse', heeft gemaakt die een aantal pijnpunten blootlegde die de oorzaak zijn van een negatieve leefsituatie.

- te weinig werkgelegenheid en een werkloosheidsgraad van meer dan 16%,
- criminaliteit,
- maatschappelijk hinderlijk gedrag door allochtone jongerengroepen,
- een moeilijke geografische ligging die de ontsluiting van de stad en de regio in de weg staat,
- demografisch onevenwicht, instroom van sociaal uiterst zwakke groepen,
- sterk verouderd patrimonium en onrustbarende leegstand,
- misbruik van de faciliteiten,

U kent ongetwijfeld het ambitieuze strategische plan van het stadsbestuur dat, indien de huidige meerderheid aanblijft, voor een ommekeer moet zorgen. Over een tiental jaar en mits miljoenen euro’s belastinggeld moet Ronse opnieuw het centrum van de Vlaamse Ardennen worden. Onze stad is echter koploper in de index van armste gemeenten van Vlaanderen. De zaken liggen dus niet zo eenvoudig.

Het bestuur moet rekening houden met de werkelijkheid: er is 1° de grote schuldratio van de begroting en 2° de onbestuurbaarheid na de verkiezingen indien de huidige coalitie niet aan een meerderheid komt.
Immers, is een voortzetting van de huidige politiek, mét Vlaamse accenten niet een noodzaak voor een verdere 'renaixance'?

Er wordt een zware hypotheek gelegd op de relance van onze toekomst door enkele onverwachte en ingrijpende financiële implicaties: Aurora, de fusie en defusie van het burgerlijk hospitaal met UZ Gent die de stad gedurende 20 jaar €1,6 miljoen/jaar zal kosten en hiermee nauw samengaand, de constructie Overo, de openbare vereniging
gelinkt aan het OCMW, die instaat voor het geldelijk statuut van het voormalige personeel van het Burgerlijk Ziekenhuis.

Deze beide zware ingrepen zijn voor onze stad een belemmering om binnen de gestelde termijn het strategische plan dat het huidige bestuur vooropstelt uit te voeren.

Er kan en moet een uitweg worden gevonden die deze financiële verplichtingen voor de burgers van Ronse draaglijker maakt en die een hefboom zal zijn naar herstel: herschikking van de schulden, gewestelijke subsidies en Europese steun of overname van de verplichtingen door het Vlaamse Gewest.

Het is geen precedent, ook Antwerpen en Luik kregen vroeger opschorting van schulden. Deze piste moet bespreekbaar zijn. Ronse is een a-typische stad, de enige met faciliteiten in Oost-Vlaanderen, wat impliceert dat ook de Belgische staat, verantwoordelijk voor de faciliteiten, mee aan een oplossing moet werken.

U hebt als hoofd van de Vlaamse regering bevoegd voor het Plattelandsbeleid en als kopstuk van de grootste groep binnen het parlement de bevoegdheid en de plicht om voor mijn stad naar een gepaste en effectieve uitweg te zoeken waarmee een meerderheid in Vlaanderen het eens kan zijn.

Ik vraag U dan ook met aandrang, in naam van de Ronsese kiezers, deze problematiek op de politieke agenda te plaatsen teneinde een signaal te krijgen vooraleer we in een politieke impasse raken.
Samen met de mensen van Ronse reken ik op U.

Met de meeste hoogachting,

Joost Hysselinckx

DE NIEUWE RONSENAAR (88)

NIEUWE VLAAMSE ALLIANTIE NU AL IN RONSESE RAAD?

STEFAAN LEYN CLAIMT OPVOLGING VAN RUDI GISTELINCK

RONSIES RAADSLID VAN HET VLAAMS BELANG WOONT…IN BRUGGE


Rudy Gistelinck, gemeenteraadslid en ocmw-raadslid van het Vlaams Belang Ronse, blijkt al een tijd woonachtig te zijn in…Brugge.

Zijn opvolger is niemand minder dan Stefaan Leyn. Die heeft inmiddels echter zelf het voormalig Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, de rug toegekeerd. Hij komt op voor de Nieuwe Vlaamse Alliantie.

Stefaan Leyn is ook de man die, precies vanwege zijn Vlaams Blokverleden, aan de basis lag van de breuk tussen CD&V en NVA omtrent een gemeenschappelijke lijstvorming. De CD&V wou immers van geen ‘ex-Blokker’ op de lijst weten.

Vraagje van Joost

Door de verhuizing van raadslid Gistelinck naar Brugge zit de gemeenteraad van Ronse met ‘een probleempje’. Na de raadsvergadering van 11 mei heeft Joost Hysselinckx, ex-Vlaams Belang en nu zelf de grote uitdager van Erik Tack met ‘Het Belang van Ronse’ het college van Burgemeester en schepenen al gevraagd of die bijeenkomst dan wel helemaal volgens het boekje is verlopen.

Volgens Hysselinckx alvast niet. Vermits Gistelinck, die door de Vlaams Belangfractie als ‘verontschuldigd’ werd opgegegeven... toen al geen Ronsenaar meer was.

Een situatie die ook haar weerslag kan hebben op de besluiten van de zittingen van april en mei.

Briefje van Stefaan

Van zijn kant ziet Stefaan Leyn zijn kans schoon om nog voor de raadsverkiezingen van oktober al zijn entree te maken in de Ronsese gemeenteraad en met hem de Nieuwe Vlaamse Alliantie.

Leyn claimt immers voluit de stek van Gistelinck die hem als opvolger toekomt.

Hieronder geven we u in primeur ook nog de brief mee die Stefaan Leyn vandaag aangetekend stuurt naar het Ronsese college van burgemeester en schepenen waarin hij zijn stek opeist in de raad en het ocmw.

‘Ik meen mij te kunnen beroepen op mijn recht als opvolger van gewezen gemeenteraadslid (en ocmw-raadslid) dhr Rudi Gistelinck. Naar ik verneem, is dhr. Gistelinck geschrapt uit het bevolkingsregister sedert 24 april jongstleden. Er hadden echter sinds die datum reeds twee zittingen van de raad plaats (24/04 en 11/05), waaruit ik mag besluiten dat de oproeping voor de raadszitting van 11 mei niet correct is verlopen. Kan het college van burgemeester en schepenen zo snel mogelijk de procedure van vervallenverklaring voor de Bestendigde Députatie opstarten?’

Door De Nieuwe Ronsenaar hierover vandaag ondervraagd, bevestigt Stefaan Leyn ons dat hij in de raad vanzelfsprekend gaat zetelen namens de Nieuwe Vlaamse Alliantie.

(Vervolgt allicht).