12 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (87)

EXCLUSIEF NIEUWS !

UCL-PROF DISTANCIEERT ZICH VAN MISLEIDENDE INTERPRETATIES

HET ANTWOORD VAN RONSE OP DE VERKETTERING

BURGEMEESTER LUC DUPONT GAAT VOOR DE EER VAN DE RONSENAARS


Toen een Knack-enquête eerder deze week Ronse na Antwerpen verketterde als de meest te mijden stad van Vlaanderen bood De Nieuwe Ronsenaar burgemeester Luc Dupont hier meteen alle gewenste weblogruimte aan die hij nodig achtte om in een volkomen Vrije Tribune namens héél Ronse en alle Ronsenaars zijn antwoord te formuleren op de vernederende media-interpretaties van een hoogst aanvechtbare UCL-enquête. We zijn de burgemeester dankbaar dat hij hierop vanavond ingaat in een gemotiveerd antwoord op de Knack-enquête en dit samen met zijn college en de hele Ronsese administratie onder leiding van stadssecretaris Linda Vandekerkhove.

Hierna geven we dan ook met graagte in nationale primeur dat antwoord van de Ronsese burgemeester Luc Dupont namens zijn stadsbestuur en naar we aannemen ook namens alle Ronsenaars die oprecht van hun stad houden, op de zéér misleidende interpretaties die aan een gekarikaturaliseerde enquête werden gegeven. Met goedkope verdraaiingen en betwistbare ‘variabele parameters’ werd Ronse daarin immers noch min noch meer verketterd als een soort leprozenplek.

De traditionele media die altijd al klaar staan om vooral de miserie van Ronse uit te vergroten en aldus de verzuring onder de bevolking aan te poken, waren er als de kippen bij om Ronse met vette titels op basis van al te voorbarige en zeer betwistbare interpretaties uit te roepen tot flop. We reageerden eerder al op deze demagogische verkettering van onze geliefde stad.

Uit de navraag en het gemotiveerde antwoord van burgemeester Luc Dupont blijkt nu hoe fel UCL-demograaf Thierry Eggerickx…. zich zelf distantieert van al te gratuite interpretaties die Ronse hoe dan ook onherstelbare schade hebben toegebracht en die alle Ronsenaars ‘tuupe’ tot diep in hun hart hebben gekwetst.

Het paradijs in Vlaanderen?

Met ontsteltenis hebben wij in Knack van 10 mei 2006 het artikel over de leefkwaliteit van de Vlaamse steden en gemeenten gelezen. Ook vele van onze inwoners reageerden verontwaardigd.

Het artikel geeft een totaal verkeerd beeld van onze stad.
Op onze vraag kregen wij de dag erna van professor Eggerickx van de UCL, de auteur van de studie, meer uitleg. Hij schrijft ons het volgende:

‘Je tiens à souligner qu'à notre niveau, l'indice est un outil d'analyse qui exprime les conditions de vie d'une population dans une commune. Cet indicateur repose sur des variables statistiques et n'exprime en aucun cas le bien-être, la qualité de vie, le bonheur...’ ‘…mais nous ne sommes pas responsables de l'interprétation fournie par les journalistes’.

Knack en de voltallige pers hebben het over “leefkwaliteit” of “leefbaarheid”! Vreemd: volgens professor Eggerickx handelt dit onderzoek niet over de leefkwaliteit - terwijl Knack als titel kiest: “dossier leefkwaliteit”!

Verder hebben wij volgende bemerkingen bij deze studie.

a/ deze studie hanteert cijfers waarvan de meeste dateren van 2002 of vroeger. Dit betekent dat alle inspanningen van de laatste 5 jaar niet in rekening zijn genomen.

b/ de studie is gebaseerd op een studie voor Wallonië en Brussel. Hiervoor werden 40 parameters gebruikt. De gegevens werden verzameld door de UCL en IWEPS, het Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective en de la statistique.
Voor de studie over Vlaanderen werden 31 parameters gebruikt, aangeleverd door de UCL… en door Knack. Op basis waarvan is de selectie van parameters gebeurd? Welke zijn weggelaten en waarom? Wat is de score van Ronse voor iedere afzonderlijke parameter?
We kregen nog geen antwoord van Knack of van prof. Eggerickx.

c/ De top 20 van de “meest leefbare” gemeenten komt overeen met de lijst van de 20 rijkste Vlaamse gemeenten. Toeval?

Uit de gebruikte parameters blijkt duidelijk dat de steden benadeeld zijn, terwijl juist de steden een bijzondere dienstverlenende functie hebben voor de omringende residentiële gebieden (die dan weer bovenaan uw lijstje staan)! Cultureel aanbod, ziekenhuisaanbod, sportinfrastructuur, recreatieve mogelijkheden…, dit zijn parameters die de leefbaarheid beïnvloeden maar waarmee in de studie geen rekening werd gehouden.

U kan zich niet voorstellen wat voor schade deze ongenuanceerde berichtgeving toebrengt aan onze stad. We nodigen iedereen uit om Ronse te bezoeken of tenminste eens naar www.ronse.be te surfen. Ontdek het echte Ronse! U hoort nog van (R)ons(E).

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Luc Dupont
Burgemeester

Linda Vandekerkhove
Stadssecretaris

10 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (86)

AAN U ALLEN DIE VAN RONSE HOUDT


De afgelopen maanden heeft u deze blog vereerd met nagenoeg 25.000 bezoeken. Uw massale belangstelling blijft me dagelijks verrassen, beroeren, ontroeren. Ik begrijp er vooral uit dat jullie met zijn allen zielsveel van Ronse houden en deze blog lezen om alles wat in Ronse roert. Van hier tot in Tokio, van New York tot Abidjan..de lijst van landen waaruit u deze blog komt opzoeken dikt dag na dag aan. Waar jullie als Ronsenaars ook mogen vertoeven, jullie vinden mekaar hier terug met jullie bezoekjes en persoonlijke mailtjes.

Vandaag is het een regelrechte klotedag voor onze geliefde stad. Schrik niet van deze schuttingstaal. Voor een keer kan en wil ik het niet anders.
Een re-gel-rech-te klotedag. Vernedering. Koleire. Machteloze woede. Dat alles is wat ik samen met jullie als Ronsenaar voel als ik zie hoe onze geliefde stad vanochtend door de traditionele media wordt gebanvloekt, verketterd, verguisd als een leprozenoord, een door pest getroffen plek.

Een prof van de Université Catholique de Louvain (de dure universiteit die zo nodig met ons geld moest gebouwd worden nadat Jan Verroken zeer terecht Leuven vervlaamste) heeft een hoop parametertjes bedacht om er een hitparade aan op te hangen en tot het besluit te komen dat Ronse, na Antwerpen, de meest te mijden stad is van Vlaanderen.

Dezelfde populaire media die van Ronse altijd het liefst de miserie uitvergroten en hiermee de verzuring aanpoken, hebben het nu in koeien van letters over Ronse als flop. Let wel, de provinciale top is dan volgens die zogeheten geluksparametertjes … het bescheten bourgeoisdorp Latem.
De prof heeft dan ook vooral gekeken naar het leefmilieu (de beschikbare groene ruimte), de sociaal-economische toestand (werkloosheid), de huisvesting (centrale verwarming, dubbel glas) en de diensten (artsen, crèches) en eruit opgemaakt dat bos, geld en dubbel glas de dingen zijn die bepalen waar het paradijs op aarde te zoeken valt.

Welnu lieve lezer, ik heb ik hier in mijn huis geen dubbele beglazing. Ik zit na een derde herstructuring door mijn krant als bruggepensioneerde thuis en als ik mijn wandelschoenen aantrek, geniet ik van het groen zoveel ik wil. Volgens de enquête zou Ronse dus de op één na laatste plek zijn waar ik zou moeten wonen. Zoniet dreig ik héél ongelukkig te zijn. Maar kijk, toch zou ik mijn geliefd Ronse voor geen geld willen ruilen voor het Latem van de smoorrijke mediabazen en hun vrienden de golf spelende miljardairs.

Weet je wat ik klote vind aan dat vetbetaald huiswerkje van zo’n demograaf in zijn vijvertje vol parmantige parametertjes en droge statistiekjes? Dat hij gewoon straal voorbij gaat aan al hetgeen je in zo’n parameter nooit kwijt kan omdat je het zelf moet voelen en beleven.

Bijvoorbeeld dat jij en ik binnenkort vanuit Ronse in de vroegte weer naar Kerselare trekken om er boterkoeken te eten met vrienden. Dat Wittentak niet te explikeren is als je Wittentak niet kent. Dat het bijkans Fiertel is. Dat het Muziekbos in de lente vol blauwe kouskes staat. Dat er tegenwoordig aan het Bruulpark héél kleine eendjes in het water zwemmen tot vreugde van je kleinkind. Dat we op onze weg van hier tot in ‘’t staad’ hopen bekende mensen terugzien, echte figuren met een levensverhaal waarvan we happen kennen en andere brokjes niet. Dat we samen met onze heel knappe deken nu en dan in innige verbondenheid waardig afscheid nemen van Ronsenaars die we goed gekend hebben. Dat we onze vrienden en kennissen daarbij steunen in het verdriet dat hen nu treft en morgen het onze kan zijn. Dat we allemaal gewoon Ronsenaars zijn met de Ronsenaars. Dat we best wel weten wat er misgaat. Dat we hier als Ronsenaars niet wachten op de Knack of vette titels die gazetten moeten doen verkopen. Dat we wel zien hoe moeilijk het is, hoe moeizaam het betert. Dat we treuren om de lege handelszaken in de Wijnstraat. Dat we blij zijn om elk nieuw mooi gebouw in de Peperstraat (Standaardboekhandel) , de Abeelstraat (het Kruidvat), de markt (de apotheek). Dat we Vlaanderen én Wallonië en Brussel vermaledijden om de gemiste fusie, de opgedrongen voogdij en de vergrendelde faciliteiten. Dat we Wallonië vervloeken om de plundering van onze fabrieken met Vlaams transfergeld en Europese subsidies. Dat we aangenaam verrast zijn wanneer we deputé Jean-Pierre Vandermeiren in de Cultuurfabriek een van de schoonste speeches horen uitspreken die ooit over de weerbaarheid van Ronse uitgesproken zijn. Dat we bij dat alles als Ronsenaars niet plooien, niet opgeven, altijd blijven voortdoen.

Het misprijzen en de vervloeking van Ronse doet ons vandaag pijn maar dat krijgt ons als Ronsenaars niet klein. Uit onze gekrenkte trots putten we integendeel nieuwe energie om voort te doen. We laten ons als Ronsenaars door niets of niemand vernederen. We zullen doorgaan. Degenen die menen uit onze vernedering nu hun demagogisch grote gelijk te moeten putten, fluiten we bij deze al meteen terug. Een van de negatieve elementen bij dergelijke rangschikking van steden is uitgerekend de aanwezigheid… van het Vlaams Belang.

Zijn we daarom blind voor de kwalen van Ronse? Belange Niet. De handicap die Ronse heeft door de faciliteiten die eerst een fusie met Kluisbergen en Maarkedal in de weg stonden, ons nu opzadelen met een migratie uit Wallonië en een francofone allochtoneninstroom uit Brussel wordt hier door niemand ontkend. Maar een racistisch discours dat kinderkopjes in kribbes gaat tellen is niet aan ons besteed en zullen we blijven bestrijden.

Vandaag voelen we ons als Ronsenaars in de steek gelaten door Vlaanderen. Vernederd in enquêtes van Franstalige profs in opdracht van een Vlaams weekblad. Verketterd door populaire bladenmakers op zoek naar lekkere titels. Vernederd door dit alles zijn we vandaag als Ronsenaars. Maar vernielen zullen ze ons niet. We zullen doorgaan met diegenen die hier blijven en diegenen die hier wel willen komen wonen, die samen met jullie allen en met mij van Ronse houden. Nooit, jamais, niemals, never laten we ons geliefd Ronse in de steek. Met heel Louvain-La-Neuve misschien, maar niet met de Ronsenaars.

Tuupe vuir Ronse.

07 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (85)

EXCLUSIEF NIEUWS

DE TOP ROND BURGEMEESTER LUC DUPONT

IN PRIMEUR: DE TIEN NAMEN BOVENAAN DE CD&V


Hardnekkige stille informatiegaring maakt het ons mogelijk u vandaag exclusief de top tien van de CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen mee te geven.
Met deze mensen rond zijn kopmanschap wil burgemeester Luc Dupont een nieuw mandaat veroveren. Die top verenigt zekerheid, vernieuwing en verjonging. De eerste vijf plaatsen liggen vast. De plaatsen zes tot tien geven we onder voorbehoud van onderlinge wissels. Belangrijk is dat deze mensen aan de kop staan rond Luc Dupont.
We melden hier ook de opmerkelijke recup-operatie van ex-NVA-voorzitter Paul Carteus door de CD&V.
1. Luc Dupont
2. Agnes Van Crombrugge
3. Yves Deworm
4. Joris Vandenhoucke
5. Angélique Syroit

6. Jan Foulon
7. Diederik Van Hamme
8. Brigitte Van Houtte
9. Guy Heylens
10.Ignace Michaux


Dupont gaat voor verlenging

De burgemeester van Ronse staat voor de moeilijkste verkiezing van zijn leven. Bekwaamheid, dossierkennis, degelijkheid van bestuur, ernst en evenwicht worden zijn belangrijkste troeven.

Luc Dupont heeft tegenover ons al te kennen gegeven dat dit hoe dan ook zijn laatste mandaat wordt als burgemeester. Zich vastklampen aan de macht zit er dus voor hem zeker niet in. Vooral wil Luc Dupont de door hem ingezette relance doorzetten en het Strategisch Plan implementeren.

Luc Dupont ontpopte zich, in perfect tandem met stadssecretaris Linda Vandekerkhove, de afgelopen zes jaar tot de ware leader van het Ronsese beleid.

Burgemeesteresse

Agnes Van Crombrugge is de populairste politica van Ronse. Ze heeft er eens en voorgoed voor gekozen dat vertrouwen van de kiezer te beantwoorden als schepen. Agnes had de eerste vrouwelijke ‘burgemeesteresse’ van Ronse kunnen zijn. Ze houdt het wat dat betreft echter op die rol in Tavi en buigt bescheiden het hoofd voor de onklopbare bestuursbekwaamheid van haar kopman Dupont.

Zekerheid en onzekerheid

Schepen van Openbare Werken Yves Deworm staat voor moeilijke verkiezingen. Aan de ene kant is er zijn onmiskenbare bestuursbekwaamheid die zich vooral uit in de uiterst geslaagde stadsrenovatie. Aan de andere kant is Yves stilaan op de retour.

Het zal dan ook vooral van zijn score afhangen of hij zijn schepenambt kan blijven bezetten.

Sereen en sportief

Schepen Joris Vandenhoucke wordt de stemmenmagneet van de nieuwe generatie. Vandenhoucke wist zich in moeilijke startomstandigheden (na het pijnlijk vertrek van Michel Vandendaele) te ontpoppen tot een zeer verdienstelijk schepen van Cultuur en geloofwaardig beleidsman. Populair en zonder kapsones.

Joris Vandenhoucke wacht nu de grote doorbraak. Al ligt hij er zelf niet wakker van en ziet hij deze verkiezingen sereen en sportief tegemoet. Hij wordt hoe dan ook een vaste waarde in het Ronsies beleid van de toekomst.

Angélique

De CD&V slaagt met Angélique Syroit in de dubbele optie van vrouwvriendelijkheid én verjonging. Voor wie haar (nog) niet kent: zij was de gedreven danscoach die met haar ballerina’s duizenden Ronsenaars deed ‘drumen vaan Roonse’ op de muziek van Louis Prima en Tavi’s Tifanie danssupport gaf in Mylène Farmers Génération Désenchantée. Ongetwijfeld een verfrissende verschijning in de al te verzuurde Ronsese politiek van de chagrijnbrouwers.

Coming Man Jan

Jan Foulon is behalve de voorzitter van CD&V Ronse ook de coming man en de gedoodverfde opvolger van Luc Dupont aan het roer van Ronse. Jan Foulon zit als all-round doemens volkomen ingebakken in het sociaal-sportief-en maatschappelijk weefsel van Ronse.

Als jurist beschikt hij over uitstekende papieren om gaandeweg het beleid van Ronse te sturen. Een gezonde ambitie is hem niet vreemd doch verblindt hem lang niet. Wat komen moet, dat komt. Aan zijn oprechte inzet voor Ronse kan niet worden getwijfeld. Jan Foulon is onbetwistbaar de sterkste Ronsese (en mogelijks nationale) CD&V-troef voor de toekomst.

Wiskundige zekerheden

Met de wiskundeleraar Guy Heylens speelt de CD&V op de mathematische zekerheid van een door de wol geverfde partijman die zijn stemmen bijeen sprokkelt en de meanders van de lokale politiek onderhand even goed kent als de wonderen der algebra.

Brigitte houdt van Ronse

De advokate Brigitte Van Houtte is afkomstig van Kortrijk en woont met haar echtgenoot dokter Van Overmeeren op de Markt. Ze houdt van Ronse, maakt zich verdienstelijk in de Cultuurraad en wil er helemaal voor gaan.

Brigitte is een nieuwe Ronsenarese die echt van Ronse is gaan houden. Kan tellen als voorbeeld voor verzuurde Ronsenaars die de stad defaitistisch verlaten omdat ze zich te goed achten voor de uitdagingen van een maatschappij op de grens van vele culturen.

Diederik van Ronse

Diederik Van Hamme is één van de artsen die openlijk vraagtekens plaatst achter de extreem-etnische verenging van de Ronsische politiek door zijn collega-arts Erik Tack. Van Hamme zal ongetwijfeld kunnen terugvallen op zijn breed professioneel krediet. Van Hamme is een belangrijke CD&V-troef die helaas, mede door de zware professionele prioriteiten, niet ten volle kan worden uitgespeeld.

Michaux-qu’il-est-beau

De verrassing in de toptien komt van de jonge Ignace Michaux. De outfit van deze netjes afgeborstelde jongeman die er steeds bijloopt als was hij de trouwjongen van dienst, valt allicht te verklaren door het feit dat Ignace in het beroepsleven dienst doet aan het koninklijk hof. Noblesse oblige.

Onder die royale stijfheid, noem het vormelijkheid, schuilt volgens diegenen die hem kennen echter een best fijne en warme kerel achter wiens naam veel jonge kiezers worden verwacht. Verjonging dus.


Paul Carteus: doorzichtige recupoperatie

Tenslotte nog deze primeur verder op de lijst. Paul Carteus, de ex-voorzitter van de Nieuwe Vlaamse Alliantie die daar ontslag nam na de affaire Leyn (zie eerdere verslaggeving) en toen beweerde de politiek te verlaten, blijkt nu zelf opgevist te worden op de CD&V-lijst.

Een handige maar al te doorzichtige recup-operatie om toch nog NVA-kiezers mee te graaien? Zeer de vraag of één NVA-kiezer in dat electorale spel meegaat.