17 oktober 2019

COLLECTIEF GEHEUGEN (3)

De NalatenschapDe textielbaron doet het om zijn fabriek draaiende te houden zogezegd. Wordt ondertussen smoorrijk van de gestreepte grijze stoffen die hij weeft voor de gevangenisplunjes van onze stadsgenoten in de kampen. Steunt tegelijk stiekem het verzet ( je weet maar nooit) en wint op die manier altijd. De kleine man van Ronse geraakt aldus gaandeweg geplet in het verraderlijke lied der oude getouwen. Samen met de wol die hij weeft.
Persoonlijke afrekeningen. Oude en nieuwe rancunes. Lang verdrongen rivaliteiten die nu hun weg vinden naar listig revanchisme.
Ronse was altijd al een stad van de hevigste wrijvingen. De draaideur tussen Wallonië en Vlaanderen. Twee werelden door één deur. Een stad waar er altijd elektriek is.
Er zijn er die dromen van een Nieuwe Orde waar zij het als de nieuwe elite voor het zeggen zullen hebben. Altijd hetzelfde verhaal. De ene mens die zich verheffen wil boven de andere. Met de macht van wapens. Van ras. Van taal. Van geld. Van wat grijze - maar al te grijze - hersencellen meer.
Er zijn er die vanop de kansel de collégiens opzwepen. Samen met God tegen de Bolsjewieken aan het Oostfront. Want God wordt bedreigd. De nieuwe Kruistocht. Zelf blijven ze ondertussen buiten schot. Tellen ze de knopen van hun soutane. Buigen ze minzaam het hoofd voor de Allerhoogste. Blazen ze een restantje hostie van hun habijt. Sleuren ze de jonge mensen van Ronse ongegeneerd mee in de waanzin van het ene totalitarisme tegen het andere.
En wij? Tegenover deze waanzin strijden we voort in stilte. Eén verklikking, één controlepost, één anoniem schrijven en er wacht ons marteling, uithongering, verbranding. Maar we laten onze Ronsese companen in de kampen nooit in de steek. Nooit. Jamais. Never. Niemals.
Noem ons partizanen. Patriotten. Verzetsstrijders. Noem ons Geheim Leger. Noem ons Nationale Beweging. Noem ons Eenheidsfront. Noem ons Vrije Ronsenaars. Noem ons vooral bij onze namen en voornamen. En vergeet ons nooit. Nu niet en later niet. Laat de gruweldood van onze strijdbroeders en ons verzet onze nalatenschap zijn voor het Ronse van morgen.

Fragment uit ‘De Nalatenschap’.
Vanuit mijn diepste erkentelijkheid
opgedragen aan Georges Van Coppenolle.
(Alias ‘Renard’ in het verzet van Ronse alias ‘Fox’ in mijn boek).

10 oktober 2019

COLLECTIEF GEHEUGEN (2)

Stilte
in tijden van
schone schijn


Niks vervult me met meer vreugde dan Ronsard (‘Mignonne allons voir si la rose) nu in het Nederlands hertaald door mijn grote broer Pol, de poëet van de familie. Hij heeft het helemaal correcties incluis neergeschreven en in een envelop gestopt die hij voor me klaar houdt.

We zitten samen in zijn nieuwe thuis aan het Tempelhof met uitkijk op de wapperende leeuwen boven het Gravensteen. Aan de muur hangt zijn hele bestaan in drie vier foto’s. Van mama bij de Meisjesbond van Theater Voor Taal en Volk. Van onze zus helemaal uitgedost als geboren Paimpolaise , de hele familie Ronsese textiliens vluchtte in mei voor de nazi’s naar Bretagne en keerde terug na de zomer om vlotjes voort te weven. Pol zelf, tafeltennissend in Château-d'Oex. Voor honderd jaar eenzaamheid werd hij er door de adviserende nonkels en tantes prompt verbannen op een Zwitserse Toverberg om er in een internaat ('La Soldanelle' , de naam alleen al)in gezelschap van Peter Pan te bekomen van de plotse dood van ons papa.

Hoe ze dat over hun hart konden krijgen, vraag ik hem. Want hoe bedenk je zoiets? Een jongen van dertien die zijn papa verliest met wie hij dag aan dag met de neus in de boeken zit. En dan: pingpong het zelf verder maar uit in Zwitserland.
Zijn ogen schieten vol déjà-vu. Ze hebben hem niet eens gezegd wat er aan de hand was. Alleen maar geschreeuw van tantes en gefluister van nonkels. Wijs als hij is, vermijdt hij de valstrik van postume koleire tegenover zoveel emotionele kilte in tijden van schone schijn. Welgeteld één keer hebben ze hem bezocht in dat onomkeerbaar kanteljaar. Zijn blik licht op: zijn boezemvriendje Dirk Seynaeve was erbij, de latere patissier. Partijtje pingpong samen.

Aan al die dingen denk ik terwijl ik, de krop in de keel, zijn hertaling van Ronsard herlees hier op mijn schrijfstekje en naar de digitale bubbels mik. Pure schoonheid en troost lees ik. Over alles wat fout kan gaan in een pas begonnen bestaan. En ja, grote schrijfbroer dàt gemis herken ik en deel ik altijd al met jou.

Ode aan Cassandra

Och liefste, laat ons gaan kijken of de roos, aan je teint gelijk vanavond met haar rok is blijven prikken.
Helaas liefste, hoe zij sinds het ochtendgloren
al haar schoonheid heeft verloren.
Wrede stiefmoeder
natuur
jij gunde haar
van morgen tot avonduur
nog geen etmaal
levensduur.
Daarom, geloof me liefste,
pluk, pluk je jeugd
zolang je groene jaren
het felst floreren
Zoniet wordt,
zoals met deze bloem is gebeurd, al haar glanzen
al te snel verbeurd.

26 september 2019

COLLECTIEF GEHEUGEN (1)

Schoolpalmares.

Een vriend van altijd schuift me een oud schoolpalmares onder de neus. Heel confronterend. Het lijkt wel een Dodenboekje. Dead Poets Society. De lange namenlijst met verdwenen generatiegenoten gooit me terug in een verdwenen tijd.

Ik zie ze wegglijden over de zelfbedachte piste van februarigladheid op de koer der groten. Toekomstige gelukzoekers. Tabaksplanters, paters Trappisten van West- Vleteren. Zakenbrouwers in Hong Kong, moordenaars en zelfmoordenaars, gekozenen des volks, burgemeesters, Kamerleden, senatoren, uitverkorenen des Heren, topvoetballers, doctors in de rechten, wetenschappen, geneeskunde , nobiljons aan lager wal, Fierteldragers, bellenmannen, duivelsuitdrijvers, tovenaars, bekende Vlamingen, onbekende gelukkigen, kunstenaars, dichters, acteurs.
Zestig jaar later wacht ik aan de schoolpoort op mijn kleinzoon. Wat ik zie is een totaal andere meertalige veelkleurige wereld. Oortjes in. Geklit aan smartphones. De oude wereld is voorgoed weg. Hij bestaat alleen nog in een genadeloos wegdeemsterend collectief geheugen. Gaandeweg met steeds grotere gaten erin. Vagelijk opduikend in elk zijn perceptie.

Je vous parle d’un temps
que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître…


Oude gebouwen gaan tegen de vlakte, krijgen bij wijze van afscheid machtig mooie graffiti mee. Een adieu in schoonheid. Wat op me wacht is een gloednieuw fietspad langs Ververij en oude fabriekspanden die een nieuw bestaan beloofd wordt als loft en trendy B-Factory. Onderweg zie ik middenin een veld knappe glaskunst vol Hoop van een klasgenoot uit het palmares.
Blijven ademen. Op naar Louise-Marie. Klein verzet.

29 augustus 2019

ONBESCHRIJFELIJK

COLLECTIEF GEHEUGENNoch vrees voor morgen.
Noch tristesse om weleer.
Noch nostalgie.
Noch schuldgevoel.
Noch spijt. Noch wroeging.
Gisteren is weg.
Morgen is er nog niet.
Hier en nu.
Ver van verzuring.
Weg van zwartkijkers.
Los van pretbedervers.
Loin des méchants.
Je eigenzinnige weg op.
Verbazing om je toevallig bestaan.
Geworpen tussen noodzaak en toeval.
Gesmeten tussen oorzaak en gevolg.
Op de valreep als speeltje van het lot.
Noch handleiding noch gebruiksaanwijzing.
Lezen en schrijven tegen de sterren op.
Liefde en vriendschap als je grootste vreugde.
Dag aan dag collectief geheugen optekenen.
Lichtjes zien in de ogen van de ander.
Leven vanuit je hartklop.
Schrijven vanuit verwondering en verrukking.
Weten dat je niks weet.
Als je er bent is de dood er niet.
Als de dood er is ben je er niet.
Wat je ondertussen hoort te doen.
Wat je kan weten. Wat je kan hopen.
Jezelf als zelfproject met De Ander.
Kwade trouw doorzien.
Eigen belang doorprikken.
Aanbotsen tegen de grenzen van taal.
Van het leven houden als amor fati.
Geen hemel in ruil voor je vrije denken en doen.
Loskomen van voorgekauwde openbaring.
Noch halve waarheden noch hele leugens.
De schoonheid van het bestaan voelen.
Het leven vieren beleven en beschrijven.
Met alle zinnen die je er zelf aan geeft.


(Ill: 'Zonneman' Theater VTV).

22 augustus 2019

ONBESCHRIJFELIJK

KINDEREN VAN DE DIGITALE GEKTE

Levendig herinner ik me nieuwsvergaderingen op de krant waar het not done was ook maar voorzichtig te gewagen van nochtans hoogst relevant nieuws op die allereerste Amerikaanse nieuwssites. Er diende eerst ritueel te worden gewacht op de afgescheurde Belga’s uit de glazen telexkamer. De krant had voor dat protocol van papieren nieuwsbulletins toen drie ‘telexjongens’ in dienst. De telexkamer verdween. De krant ook. Vandaag vechten zowel krantengroepen als nieuwszenders een ongelijke strijd tegen de almacht van alomtegenwoordige tablets in de huiskamer, smartphones in elke handpalm. Dit is dus de tijd van de Toetsenbordmens waarin alle nieuws in de mix gaat van echt of fake. In real time. Dag en nacht de wereld rond. Tot op toilet. Tot in bed.

Schrijvers zijn zelf de digitale promotors geworden van hun nieuw boek dat er zit aan te komen, geven hun contract alvast al mee ter illustratie. Hun boek dat weldra verzwolgen wordt in de wereldzee van miljoenen boekenaanbiedingen. Thuis of op vakantie rechtstreeks te downloaden en te betalen op e-readers. De laatste boekenketens evolueren tot grand bazars. Betere onafhankelijke boekhandels zijn de laatste eilanden voor de liefhebbers van het betere boekenaanbod. Bijna schrijf ik: delicatessen voor connoisseurs.


Woodstock vijftig jaar later illustreert vooral pijnlijk hoe tijdsbeelden razendsnel wijken voor telkens weer totaal andere nieuwe referentiekaders. Al deze over elkaar heen schuivende wereldbeelden dekken echter die ene andere overkoepelende nieuwe wereldorde: die van de digitale revolutie. Volgens Alessandro Baricco is die begonnen op 9 januari 2007, de dag dat Steve Jobs op Mac World in San Francisco zijn iPhone presenteerde. Sindsdien zijn we met zijn allen pas helemaal toetsenbord-scherm-mensen geworden. Met Donald Trump als Oppertoeter van De Twitter Parade.

Waarbij we alles voortaan ook zelf doen: bankieren, reizen boeken, digitaal kopen. In ijltempo, multitaskend. De mutatie van de nieuwe digitale mens is integraal. Ze wordt gedomineerd door apparaten met hun eigen sociale planeten, apps, codes, structuren en principes. Waarop de angst wordt aangezwengeld. Waarbij alles maximaal digitaal wordt versimpeld en verkleuterd. Met azijn als grondstof en fonetiek als voertaal.

Wat de kinderen van dit digitale gekkenhuis tegenover deze nalatenschap te doen staat is niet min. De vernietiging van de planeet stoppen, de kloof tussen gigantisch rijk en straatarm dichten.

Mislukken zoals hun voorgangers is geen optie .

10 augustus 2019

ONBESCHRIJFELIJK

DREAM ONVolgens verlichtingsdenker Steven Pinker hebben we het nooit zo goed gehad. Waarom klagen? Hoor jij Remco Evenepoel klagen, in Monaco? Hoor jij de diamantsector jammeren over minnelijke schikkingen met de bank? Neem het recyclagepark. Helemaal gratis, echt. Per lading tuinafval, gesorteerde rommel , bijeengeprikt zwerfvuil krijg je bonuspunten die zorgen voor de afschaffing van de Algemene Heffing en een stoet andere taxaties. Nog nooit zo goed gehad ik zweer het je. Thuisverzorgers uit de hele afdeling Oost-Vlaanderen hebben allemaal hun gps op mijn adres ingesteld staan: bestoken me dag en nacht tegen wil en dank met hun goede zorgen. Vanuit hun nieuwe verdeelcentrum in Brakel droppen postwagens voortaan hun hele zwik in en om mijn bus: ter verdere zelfdistributie onder de inwoners . In mijn voortuin landt een truck uit Zagreb tegen de plataan: hopeloos op zoek naar de Spar. Dat was in mijn dromen, mijn dromen vannacht. Dromen zijn bedrog. Maar als ik wakker word in Ronse dan droom ik nog.

01 augustus 2019

ONBESCHRIJFELIJK

POPULISMEPopulisme heeft belang bij het hier en nu, het directe en nabije, bij de treurnis van de tijd, de korte termijn, het dramatisch belichten van het actuele, het ochtendhumeur van een doordeweekse dag, de problemen van de buurman. De populist zit zogenaamd op de huid van de tijd. Hij moffelt de geschiedenis onder het tapijt met als doel vernieuwing tegen te gaan en te behouden wat er schijnbaar was.

Met de retoriek waarin een angstaanjagende werkelijkheid de hoofdpersoon is die als een ontspoorde trein op het bedreigde volk afstormt, wordt een nabije toekomst geschetst waarin het gruwelijke heden aan de orde van de dag is. De populist noemt bij voorkeur de slachtpartij van gisteravond, de beroofde bejaarde van vorige week, de overvallen winkeliers van afgelopen zaterdag.

Politiek populisme deelt een aantal belangrijke eigenschappen met de populaire cultuur en het culturele populisme. Om een achterban te veroveren en in een roes van verbroedering te brengen, kent het politiek populisme een aantal retorische strategieën. De belangrijkste zijn het ontkennen van de geschiedenis en het scheppen van vermeende tegenstellingen tussen groepen. Een groep creëer je door de verschillen tussen individuen onvermeld te laten en iedereen op één hoop te vegen. Het enige wat de populist daarvoor hoeft te doen is uiteenlopende individuen onderling verbinden door ze ene overheersend, gemeenschappelijk kenmerk toe te dichten.

De wervende retoriek van hoogleraren, recensenten en andere bestrijders van het culturele verschil tussen hoog en laag is dezelfde als die van het toenemende politieke populisme. Populisme bestaat bij gratie van het poneren van een tegenstelling tussen een bevoorrechte elite en een veronachtzaamd deel van het volk, waarbij de populist de messianistische rol op zich neemt in naam van een onderdrukte of doodgezwegen groep te spreken en een stem te geven aan haar onuitgesproken leed.

Hij stelt een nationaal of cultureel goed voor alsof het met uitsterven wordt bedreigd en roept dat het alleen kan gered worden wanneer een massa gehoor geeft aan zijn dictaat vulgair te worden door het afwijkende en uitzonderlijke buiten te sluiten. Zodra iemand in naam van iemand of iets anders spreekt, of het volk en de gewone man opduiken in een betoog, weet je dat je te maken hebt met een megalomane menner.

De populist werpt zich op als de redder van een door hemzelf benoemde veronachtzaamde en belaagde groep. Als ziener en held spreekt hij in naam van allen die tot dan toe gelaten hun lot ondergingen, te blind om te zien dat ze zijn verwaarloosd en te onbekwaam om voor zichzelf op te komen. Het veelgehoorde ‘wij zeggen wat de mensen in het land denken’ is typerend voor de woordvoerders van de stommen. De strijd wordt gevoerd in naam van de dieren, van Allah en God en in naam van de gewone mensen van het land.

Angst is het bindmiddel van de populist, en angst zal hij zaaien. Of hij nu de dood van de literatuur, de dreigende ondergang van het eigen land, het verdwijnen van de vrijheid van meningsuiting of het uitsterven van de gorilla verkondigt, bij de populist is de verwoesting nakende en het is vijf voor twaalf.

Connie Palmen over populisme.
‘Het Drama van de afhankelijkheid’. Prometheus.


(Foto: Albert Camus. L'engagement critique. Lourmarin).

13 juni 2019

ONBESCHRIJFELIJK

PURE SYMBOLIEKJe kan er zwaarwichtige boeken over schrijven of erudiete conferences bij bedenken. Je kan de Fiertel beschilderen en beschrijven. Je kan hem fotograferen, in telkens weer nieuwe tijdsbeelden. Je kan hem neerzetten op de planken voor theater. Je kan hem in een filmscenario mikken. Je kan zijn verplaatsbare schoonheid en draagbare identiteit laten verknippen ten behoeve van een vluchtige filmimpressie. Je kan er een schrijn van chocolade bedenken. Je kan er etalages mee opsmukken. Je kan er een hele stad mee bevlaggen. Maar het échte Fiertelgevoel onderweg van gisteren naar morgen laat zich niet vatten. Hermes is zoveel meer dan een unieke crypte, een basilica minor, eeuwenoude rituelen. Elke nieuwe ommegang is verwondering en verrukking in dat unieke landschap rondom het wondermooie Ronse.

Hermes, vrijgelaten Griekse slaaf, adoptie- Romein, patroonheilige is de man die Ronse gemaakt heeft. Van belezing tot genezing. Van ergotisme door verdorven rogge tot gekte voor goedgelovigen. Van trukendoos vol reliekhouders tot mythe. Gegroeid in de tijd. Gerijpt door de eeuwen heen. Gaandeweg met de patine, de glans en de gloed van pure schoonheid. Schitterend in het glooiend Toscane van het noorden. Nooit is Ronse mooier dan op een Fierteldag. Nooit kom je dichter bij de vervulling van je verwondering om de zin van het zijn dan diep in het hart van de Fiertel. Hermes overstijgt de waan van de dag, de schone schijn, de kommer en de kwel van alle dingen die voorbijgaan.

Dat vind ik het echte mirakel van Hermes. Dat hij zoveel losweekt overheen de generaties, zoveel betekent in het hart van zoveel mensen. Bellenman en dragers torsen daarom zoveel meer dan alleen dat schrijn met wat kootjes erin, wie weet dan nog van wie. Vooral zijn ze op elke Drievuldigheidszondag onderweg met de symboliek van onze eigenheid en authenticiteit. Dit koesteren.

12 juni 2019

ONBESCHRIJFELIJKWat de Ommegang zo mooi maakt doorheen de duisternis van dogmatiek onderweg naar het licht van de rede is alles wat we erin overhouden aan mysterie en schoonheid. Achter het schrijn torsen we alle missers uit de geschiedenis van het denken mee. Vooral niet doen alsof we er achteloos aan voorbij stappen. Wat rest is als een mix van verleden, heden en toekomst. Je kan er boeken over schrijven, conferences over geven. Je kan de Fiertel beschilderen, beschrijven, fotograferen. Je kan hem neerschrijven en neerzetten op de planken voor theater. Je kan hem in een filmscenario mikken, laten verknippen ten behoeve van een script. Je kan er schrijn van chocolade bedenken en nieuwe vlaggen. Maar het echte Fiertel-gevoel laat zich zomaar niet vatten. Wie zelf nooit één keer achter de bellen aan stapt, mist dat magisch-realisme op stapschoenen achter het schrijn. Hermes is zoveel meer dan een prachtige crypte, een basiliek, een bedevaart, een ritueel, een trektocht, verwondering, verrukking om een uniek landschap rondom het wondermooie Ronse in het hart van de Vlaamse Ardennen. De Ommegang is bezinning voor wie bezinning wil. Inspanning voor wie het schrijn draagt en voor wie belt. Beweging en blij weerzien. Ontspanning door inspanning voor wie de bellen volgt.Hermes is, midden de schone schijn der dingen die voorbij gaan, de rots die Ronse overeind houdt. Ons westers werelderfgoed. Gegroeid in de tijd. Gerijpt door de eeuwen heen. Met de patine, de glans en de gloed van pure schoonheid. Schitterend in het glooiend Toscane van het noorden. Nooit is Ronse mooier dan op een Fierteldag. Nooit kom je dichter bij de vraagtekens achter je eigen bestaan dan diep in het hart
van de Fiertel.

Hermes overstijgt zowel zijn eigen mythe als de waan van de dag en de schone schijn. Dit is het echte mirakel van Hermes. Dat hij er vandaag nog altijd helemaal staat. Dat hij vanuit zijn crypte en basiliek meer dan ooit zoveel losweekt.

Bovenop de Kraai schenkt De Maatschappij der Dragers en belders ons de ultieme beloning voor dit alles. Het ongeëvenaard Fiertel-gevoel. Hier hoor je enkel de bellen van de geoefende bellenman, het gedreun en gekreun van het taai volgehouden marstempo. Hier kraken onze knoken, spannen de kuiten op. De dragers torsen daarom zoveel meer dan alleen dat schrijn. Ze zijn onderweg met de eigenheid van ons mooiste erfgoed. Zingeving, betekenis, authenticiteit. Dit koesteren. Wat hier telt, is the spirit. Als alles om ons heen wegvalt, rest ons dit laatste houvast. Onverzettelijk en onwrikbaar zullen we zijn, als het erom gaat ons mooiste erfgoed op onze beurt ongerept en ongeschonden weer door te geven aan de beginnertjes om ons heen.

Aquarel: Anne Meersschaert.
Affiche 'De Gok van Hermes': Michel Provost.

06 juni 2019

ONBESCHRIJFELIJK

SUCCESSCENARIOEen rij overlevers van de landing in Normandië groet het door hen bevrijde publiek met de wandelstok. Een van hen veegt zijn coucougnetten aan het protocol. Het liefst komt hij hier nog één keer uit de lucht valschermen. Negentigers, ze durven alles tegenwoordig. Breken het uurrecord voor tachtig plussers op een afgehuurde wielerpiste. Als hen daarna gevraagd wordt een dopingplasje te doen, is hun antwoord: 'Ik 'n ga hem nu niet meer vinden'.

In afgelikt Amerikaans bedankt de Franse president Macron onze bevrijders voor de herdenkingsplechtigheden rond 75 jaar D-Day. Hij vertelt er wijselijk nièt bij hoe Charles de Gaulle not amjoesette was over de tweederangsrol die de Fransen op hun eigen grondgebied toebedeeld kregen in the final countdown. Overlord was, met of zonder dat poëemke van Verlaine als ultiem codewoord, een onderonsje 'entre anglo-saxons'. Onder het oppercommando van Eisenhower sneuvelen yankees en Britten er samen on the beach. Kermen ze er alle sterren van hun vlag eraf. De darmen opengereten op Obama Beach. Of was het Omaha Beach, want met al dat fake news tegenwoordig.

Het is daar dan pure Louis-Ferdinand Céline op de plages. Bardamu in Le Voyage au bout de la nuit. Vijf zones hebben de good guys toegewezen gekregen om er te gaan liggen sterven. Een derde van de manschappen kotst zich eerst de pleuris in zwalpende landingsboten, gaat daarna dood in onbeschrijfelijk lijden. The Beach Boys zijn jongens uit Montana of Texas of Oklahoma die tot voor kort thuis als koeienhoeder nog aan de lasso hingen. Die niet eens vermoedden dat er zoiets bestond als falaises. Een op drie dood. Voor Eisenhower is dat een successcenario. Hij heeft rekening gehouden met twee op drie. Een vijf sterren landing.

Gisteren heeft Trump in Buckingham de Queen al bedankt, voor het goed weer en al. Vandaag is het weer kantje boordje. Bewolkt met risico op huilbuien. Maar de ufo op het hoofd van zijn vrouw blijft overeind. Ze kan haar outfit showen op de tonen van Sjarel ik heb uw gat gezien.

Wij zongen dat op de koer bij zuster Zenobie nadat ze ons net voor de speeltijd gevraagd had om voor alle zekerheid nog drie weesgegroetjes te bidden voor paus Pius XII opdat hij met de hulp van Onze-Lieve-Heerken de goddeloze bolsjevieken achter hun Ijzeren Gordijnen zou houden. Wisten wij toen veel dat Pius XII de nazi’s nooit één keer veroordeelde, oorlogsmisdadigers met diplomatieke paspoorten via zijn goede vriend Franco naar Zuid-Amerika hielp versassen en in alle talen urbi et orbi zou blijven zwijgen over de Holocaust. Volgens de getuigenissen onder ede van zuster Pascalina Lehnert (die hem veertig jaar als assistente heeft gediend) en zuster Maria Konrada Grabmair (die voor zijn eten zorgde), beperkte de enige pauselijke verzetsdaad tegen de nazi’s zich tot het uitspreken van rituele gebeden voor exorcisme op afstand van Adolf Hitler. De duivel gaf niet thuis, zat in een bunker.

In zijn Kronieken beschrijft Bob Dylan hoe hij als kind dag aan dag bang wordt gemaakt met de dreiging dat de Russische mede-bevrijders zijn Amerikaans basisschooltje komen bombarderen. Hoe hij telkens weer opnieuw moet oefenen in het plat op de buik gaan liggen, om er alvast te sterven van de schrik. Angst. Schrik. Rusteloosheid. Het antwoord erop heet volgens een melding op Facebook: Transcendente Meditatie. Of ik dàt al eens geprobeerd heb om mijn angst in het algemeen en mijn rusteloosheid in het bijzonder te verdrijven. Beroemdheden die TM beoefenen, merken op dat de techniek hen helpt ’s nachts dieper te slapen. Er zijn al 6.000 000 beoefenaars. En volgens 600 studies is het de meest ontspannende techniek ter wereld die me zeer snel helpen zal om mijn lichaam weer in balans te krijgen. ‘Het kalmeert me. Ik heb minder hoofdpijn en ik slaap beter’ zegt William Hague, voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken. Ik vraag me af of Eisenhower aan Transcendente Meditatie deed.

Wat mij helemaal tot rust brengt, zoals afgelopen nacht nog, dat zijn die Kronieken van Dylan. Hoe hij in New York met de hoed vruchteloos rond gaat in de meest obscure kelderclubjes. Hoe hij er ten einde raad een good looking konijntje bij tovert. Eentje met de illusie van niks onder de lange wintermantel. Het werkt. 20 dollar per week. Te delen met de mantelzorgster. Maar toch. Ik bedoel, onderschat mijn jongensheld niet. Je kan er nog wat van opsteken. Op een dag geven ze hem toch wel de Nobelprijs voor Literatuur zeker. Als je zoals ik zijn Kronieken leest, weet je waarom. Een man die wild loopt voor Ovidius, dat en is zomaar geen mondharmonicaspelertje van het zevende keldergat.