14 juni 2020

BRIEFGEHEIMENBeste Luc

Als burgervader ontgaat je allicht de diepe ontgoocheling niet van je stadsgenoten. Zelf roep je ze zaterdag nog op om ’s anderendaags vooral niet zonder veiligheidskader te Fiertelen. Met ongeloof nemen ze zondag dan kennis van een officieel door jou toegestane nachtelijke ommegang in light-versie. Zonder schrijn maar met een reliekenhouder. Door een select kransje uitverkorenen van de burgerlijke en religieuze Fiertelinstanties. Clandestien met bellengerinkel en een voorlezer voor de luidop geprevelde gebeden. Door een handvol pelgrims. Close omkaderd door beveiliging: één op één per pelgrim. Met als afsluiter de gemotoriseerde nederdaling van de Kruissens. Finale blijde intrede in ministoet met errond veel blauw door de Wijnstraat. De foto’s spreken voor zich.

Als eindverantwoordelijke voor deze afwijking van je eigen aanbevelingen zal je beter dan ik beseffen dat je op de eerstvolgende gemeenteraad een hoop vragen wachten. Hopelijk bereiken die dan ook via streaming de Ronsese huiskamer en worden de vragenstellers niet weg gezapt. Of er ook echte antwoorden volgen, is maar zeer… de vraag. Wat er veeleer zit aan te komen, is het wierookvat voor de geredde traditie en de doofpot over dat flagrant voor de gek houden van de Ronsenaars.

Maar hoe dan ook, Luc: hoe moet dat nu verder met je geloofwaardigheid als burgervader? Bijvoorbeeld bij je eerstvolgende veiligheidsaanbevelingen aan de Ronsenaars omtrent pakweg een heropstoot van het virus?
Hoe moet het nu verder in je vergaderingen van het schepencollege? Bij je volgende bijeenkomsten van de gemeenteraad?
Heb je Ronse na dit alles eigenlijk nog zelf wel echt in handen? Twee van de schepenen uit je eigen partij en zeker niet van de minste (Jan Foulon en Joris Vandenhoucke) melden op de sociale media alvast van niks te hebben geweten over de hele maskerade (zonder coronamasker) die al twee maanden in besloten kring is voorbereid. Er is geen reden om aan hun woord te twijfelen.

Joris Vandenhoucke ziet het zelfs helemaal niet meer zitten om voortaan zijn sjerp als flagrant gepasseerde schepen nog te omgorden in de Fiertelstoet. Hoe zou je zelf zijn?
En dat ook Jan Foulon, één van de topkandidaten nochtans voor je opvolging, ook straal is voorbij gesneld zegt veel zoniet alles over de ware werkbaarheid binnen je schepencollege …tuupe vuir Ronse.

Hierna alvast een greep uit de vele vragen die vandaag bij de Ronsenaars en de fidele Fiertelaars blijven hangen.
Wie schreef dit dolgedraaid draaiboek? Wie werkte het uit en hoe? Is de uitwerking exact wat sommige initiële initiatiefnemers met hun, toegegeven mooie sobere nobele zeer beperkte en discrete traditiegetrouwe bedoelingen voor ogen hadden? Of kreeg dat achter hun rug en buiten je eigen wil om een heel andere invulling? Wie trok daarbij het laken helemaal naar zich toe? Wie schoot onder de duiven van de ander? Wie wou met alle eer gaan lopen? Wie passeerde wie? Wie veegde zijn voeten aan je eigen aanbevelingen? Wie betaalt de rekening? Had je bij elke fase ervan de eindcontrole erop? Zo nee wie passeerde je?

Zwijgen om bestwil is deze keer geen optie. Je kan al je stadsgenoten niet laten opdraaien voor de machtsdrang, de ambities, de ijdelheid van vrijbuiters met last van machtssyndromen om je heen.

Als jijzelf, de rector, de aloude Fiertelinstanties, tenminste twee van je eigen schepenen en tenslotte (door je eigen aanbevelingen) ook alle Ronsenaars tuupe, voor de zotten van Hermes zijn gehouden, dan kan je hier niet besluiteloos op toezien. Zomaar omheen je eindverantwoordelijkheid alles toedekkend met de mantel der barmhartigheid. Ook al draai je als burgemeester daardoor dan zelf op voor de kietelende ambitie van een ander.

Het ere-burgemeersterschap van Ronse heb je al lang dik verdiend, beste Luc. Voor je plaats in die erekoets volgende Fiertel zie je het zelf maar. Ik neem aan dat je genoeg eergevoel hebt om ervoor te bedanken. Ik ken je al van bij onze scoutspatrouille. Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen. Weet je nog?

Hou die eer aan jezelf Luc. Eer anderen er helemaal mee aan de haal gaan en je zeer verdienstelijk onvermoeibaar levenswerk voor Ronse verknallen met hun eigen amper verborgen agenda : je burgemeesterszit.
Het leven is kort en zoveel meer dan macht en schone schijn. Misschien wordt het nu wel tijd om, na vier vruchtbare mandaten, je opvolging in eigen partijkringen echt uit te klaren. Al heeft de Ronsese kiezer natuurlijk nog altijd het laatste woord. En gelukkig maar.
De rekening voor deze enorme blunder van je bestuurlijke dichte entourage zou de kaarten zowel voor je meerderheid als voor de oppositie wel eens heel grondig kunnen herschudden. Met of zonder al deze vervelende vragen, hier of elders.

Hermes beleest
noch geneest
de Ronsenaars
zelf
omdat ze
het voor
niks nodig
hebben
bijlange
niet zot zijn.


Aan Luc Dupont
Burgemeester van Ronse.