27 mei 2013

FIERTEL VERHUIST NAAR ANTWERPEN

FIERTEL OF FLANDERS CLASSICS?De echte reden waarom de historische Fiertelstoet gisteren werd afgelast is niét, zoals elke Ronsenaar zelf heeft kunnen constateren, die zogenaamde ‘dreiging van striemende regen met hagelbuien als oliebollen’. Wel een geheime deal die vorige week – door een uitgeweken Ronsenaar die zich ten onrechte laat doorgaan voor hoofdaandeelhouder van de Fiertel - achter de schermen is gesloten.

De aloude Fiertelommegang is op die manier in alle stilte stiekem doorverkocht aan Antwerpen. Zogezegd vanwege een ‘project met visie op schaalvergroting van Eigen Immaterieel Unesco-Ergoed'. Vooral als Vlaamse concurrentie met de 'Gilles' van het (Waalse) Binche.

Uit protest schaarden duizenden fidele Ronsese Fiertelaars zich gisteren alvast rond het schrijn.

Wim Vandevelde, voorzitter van de Maatschappij der Dragers haalde gisteren als recht(s)geaarde Ronsenaar aan de kapel boven de Kruissens scherp uit naar deze geheime deal. In het kader van het rampenplan voor Ronse haalde hij prompt Jan Briers naar de Hermesstad. Zodat de kersverse gouverneur zelf een keer constateren kon hoe proper het water van de Muilebeike hier nog is. En hoe schoon Ronse als Stad. Aan Briers is gevraagd de koleire van de Ronsenaars over deze koehandel over te maken aan Bart De Wever.PLAN B: OOSTENDEEen geheim plan B over de Fiertel betreft de verhuizing naar Oostende. Ronse heeft roots met deze kuststad. Wijlen stadsbeiaardier en Bommelsstichter Ephrem Delmotte had er zoals alle grote artiesten (Marvin Gaye, Arno) jarenlang zijn stek. Ook Pierre Carteus speelde er een paar seizoenen voetbal. Inkomend schepen Tom Deputter die zelf nochtans Oostendse roots heeft (al laat hij zich hiervoor als verwoed Fiertelaar moedig belezen door de Heilige Hermes), haalde gisteren zowel Herman als Alexander De Croo naar Ronse. Om 'tuupe vuir Ronse' de Fiertel hier te houden en de zaak van Ronse te bepleiten op regeringsniveau en bij het Belgisch Hof. Een fusie met de Doudou van Mons is nièt bespreekbaar.

Gisteren is ook het nieuwe parcours van de Fiertel rond Antwerpen uitgelekt. Deken Michel T’joen hield de documenten klaar in zijn sporttas bij de andere Fiertelparafernalia en deelde de nieuwe Antwerpse Ommegang uit aan een paar ‘bevriende persmensen’ die zijn pateen kwamen kussen.

Volgens dat plan zou de Fiertel starten aan de Antwerpse kaaien en halt houden aan het Diamant Center om de investeerders ter wille te zijn, aan de Sinksenfoor om de omwonenden te paaien en aan de Zoo.

Wim Vandevelde beloofde de affaire aan te vechten tot bij de Raad van Strate. Hij dreigde met ontslag als de Ommegang niet in Ronse blijft.

FIERTEL OF FLANDERS CLASSICSOok Wouter Vandenhaute, die normaal vooral Oudenaarde genegen is, doet een bod op het Fiertelgebeuren. In het kader van de professionalisering wil hij de Fiertels van Ronse en Eine onderbrengen in éénzelfde Event dat de naam Fiertel of Flanders Classics meekrijgen zou.

Vandenhaute wil er dan wel de Oude Kwaremont bij, dit met het oog op massa’s VIP-tenten. Dat zien de Ronsese dragers en belders die gisteren herhaaldelijk op een warm applaus werden onthaald bovenop de zo al lastige Kraai dan weer totaal niet zitten.Ik geef dit verhaal onder voorbehoud van bevestiging door burgemeester Luc Dupont. Die hield zich gisteren tussen Kattemolen en Croix ou Pile (even ontsnapt uit de koets) vooral op de vlakte. Dupont heeft wel het hele dossier opgevraagd voor de gemeenteraad die vanavond daarover in spoedzitting bijeenkomt.

(Illustraties: 'Trommel & Fluitje' van de Ronsese kunstenaar Michel Provost en 'De Fiertel van Eine' van wijlen Ernest Vandendriessche. Foto's: Anneke Kestelijn en Fabrice Donkerwolcke ).