04 april 2013

PROBUS OP ZIJN RONSIES

AMICITIA & TOLERANTIA?
MON OEIL UNE FOIS.


TAKE THE MONEY
IN RONSE & RUN
‘Probus heeft tot doel de vriendschap en de samenhorigheid te
bevorderen van personen van 55 jaar of ouder die hun actieve
loopbaan grotendeels hebben stopgezet. De leden hebben een academische titel of vervulden een leidinggevende of maatschappelijke functie en behoren tot verschillende beroepsdisciplines. In een levensfase waar hun bestaande sociale kaders en de professionele netwerken grotendeels wegvallen, ontmoeten de leden elkaar regelmatig. Ze hebben er de gelegenheid een nieuwe vriendenkring te vormen waar verruiming van inzicht, verbreding van kennis en interesse, hulpvaardigheid en ontspanning centraal staan’.Wie ook maar even googelt, verneemt dat Probus komt van Association of retired PROfessional and BUSiness people. In België bestaan momenteel meer dan 100 clubs, al dan niet gemengd. Probus huldigt het motto Amicitia et Tolerantia.


Ien Ronse ees dat (h)it

Op initiatief van de (in servicekringen niet onbekende) Ronsenaar Henri Van Den Daele werd ook in Ronse zo’n Probusclub opgericht. De club startte onder het hoopgevende klimaat van goede verstandhouding en kameraadschap onder alle Ronsenaars Tuupe. De Charterday had plaats onder een stralend zonnetje in het Domein St Hubert en er kwam een fiere groepsfoto bij te pas op het bordes aan de mooiste vijver van Ronse, na Cambiedse Voaver.

Het geheel werd vrolijk opgeluisterd door Ronsiese gezangen van de Gevuigoode Mandolienen. die hun knalhit IEN RONSE EES DAT IET ten beste beuroodegen. Toen nog niet beseffend hoeveel waarheid ze eens te meer op de blije aanwezigen loslieten.

Die nieuwe mooie Ronsese mannekensclub van allemaal kopergoud blinkende (Pr)obussen tafelt sindsdien op de eerste en derde dinsdag van de maand in de Bois Joly onder het voorzitterschap van Antoon Deunynck (bekend van hier tot bij Bocuse van ondermeer het WK’88). Er kan daar door de Ronsese senioren naar alle believen vrijblijvend worden gekeuveld over het grootse verleden en de veelbelovende toekomst van ons geliefd Ronse. Dit in alle Ronsiese amicitia et tolerantia. Het is een keer wat anders dan het schieten van een bécaske in de Bossen van de Kluis, of een toertje tuffen in een golfkar door de Avenue (Lip-)pens. Ja maar. Oui mais. Zo simpel is de amicitia et tolerantia in het Ronse-Renaix van Vlaamse krokodillen en francofone dino's nu ook weer niet. Want.

'Chevauchant entre Flandre et Wallonie…'

‘Renaix est une ville à diverses facettes chevauchant entre Flandre et Wallonie. Le bilinguisme fait certes partie du quotidien mais nombreux sont encore ceux qui apprécient la langue et la culture françaises. Il y a quelques années Monsieur Henri Van Den Daele prit l’initiative de créer un club ‘Probus’ à Renaix. Monsieur Emile Holvoet, membre du Cercle (Emile Verhaeren,) depuis son origine a réuni 23 amis francophones pour fonder le club Probus Collines. Parrainé par le club Soignies-Braine le Comte, la Charte fut remise en présence de monsieur De Preeter coördinateur national et Mme Higuet.’

Zo staat het er, in het blaadje van de Ronsese Cercle Emile Verhaeren. ‘Nous ne pouvons que leur souhaiter un bel avenir. Félicitations Messieurs!’ wuift de Cercle Verhaeren de (Ronsiese) vaandelvlucht van de francofone Ronsese Probusvrienden nog na. Verder gegoogel leert de wakkere Ronsenaar nog dat die nieuwe ‘Probus Collines’ de eerste en derde vrijdag van de maand zal bijeenkomen in ‘Le Vieux Château’: in Flobecq. De kans dat de tolerante Probusvrienden, die van Ronse en die van Renaix, mekaar in alle amicitia dus rond het panem et circenses voor de voeten lopen is vrijwel nihil. Deo gratias.Zeggen dat het goed gaat met de droom van ‘Tuupe vuir Ronse’ ware er hier dus lichtelijk over. Al zoude ik dat als vermaledijde stichter van de ‘Onafhankelijke Tolerante Alliantie Tuupe Vuir Ronse’ hier maar al te gaarne doen. Helaas driewerf helaas. De tolerantie onder Ronsenaars reikt niet verder dan de portemonnee …van de Ronsiese klanten.

Dit alles op een moment dat de Waalse vervoersmaatschappij TEC (Transport en Commun), met ingang van 21 april alle busverkeer schrapt op zon- en feestdagen op lijn 87 Ronse-Edingen en lijn 97 Ronse-Doornik. Eerder al werd het busvervoer op zaterdag, zon- en feestdagen opgeheven op de lijn 86 van Ronse naar Leuze.

Andere Waalse bussen blijven ondertussen wel elke ochtend van het schooljaar Ronse vrolijk doorkruisen (en in de verkeersklem zetten): om hier in Ronse leerlingen te komen wegplukken uit ons nochtans hoogst degelijk en volkomen perfect eindtermen-gekeurd Ronsies onderwijs: om ze dan weg te brengen naar… Waalse onderwijsinstellingen.

Naar het trieste voorbeeld allicht van de Ronsese bedrijven die met vette Europese loksubsidies vanuit Ronse naar de 'Collines' werden weggehaald. Une Interpretation très Renaisienne de l’Eurométropole Lille-Tournai-Renaix..

Met andere woorden:
Take the money in Ronse
and run to the Collines.

Ien Ronse ees dat it:
nog voor lang een hit