07 februari 2013

BRIEFGEHEIMEN

THERE IS A DEEPER WAVE ABOUT RONSE

Uit de contacten die ik sinds oktober vanuit alle partijen en opinies had, onthou ik dat ik samen met u allen ons geliefd Ronse het best blijf dienen door hier dat brede perspectief te blijven aanreiken voor alle wakkere Ronsenaars van goede wil. Dit vanuit ons gedeeld engagement dat de ‘Schuunen Druum van Tavi op zienen stoel’ dag aan dag waarmaakt.

Het engagement voor Ronse dat ik met u wil blijven delen, staat in het Charter van Tuupe vuir Ronse. Dat werd ‘wettet noog?’ voor de verkiezingen aan alle lijsttrekkers voorgelegd, met hen besproken en hier en ook via onze 'Onafhankelijke Alliantie Tuupe vuir Ronse’ op Facebook kenbaar gemaakt.

Ik zal wel een naïeveling zijn. Ik zie dat hoffelijke en rechtvaardige Ronse voor me liggen. Met een gerenoveerde Oude Vrijheid. Met een fietspadennetwerk naar, van en door het centrum. Met mooie brede groene invalswegen alom. Van Kruissens tot Steenbrugge. Van Steenbrugge tot Klijpe. Van Stadstuin tot Kattenmolen. Van Kloef tot Lorette. Van Station tot Rosco. Van Rooseveltplein tot Snoecklaan. Met een grondige herziening van het hele mobiliteitsplan. Met een hernieuwde visie op een gezelliger winkelcentrum. Met een leuke en gezellige doorsteek van Markt tot Marktje aansluitend op het mooie Sint-Martensproject.

Voor dit alles is er echter een breder draagvlak nodig dan één partij, dan één bestuursperiode. Voor dit alles is er een lange termijnvisie vandoen van alle Ronsenaars tuupe die verder reikt dan één bestuursmeerderheid versus oppositie en vice versa.

There is a deeper wave about Ronse... Dit gaat niet over mandaten, niet over machtspelletjes, niet over politiek cliëntelisme noch om clashes of crashes van clans en het wisselen van de macht. Dit gaat over een echte alliantie van àlle dragende krachten van Ronse. Breed maatschappelijk. Bestuurders. Ambtenaren. Vrijwilligers. Verenigingen. Veldwerkers. Doemensen. Ronsenaars tuupe.

Ook na het kenbaar maken van mijn eigen engagement voor dat open ondernemend rechtvaardig en groen Ronse ( bij mijn weten eenieders grondwettelijk recht) mag ik me blijvend verheugen in goede contacten overheen alle ‘obediënties’ om het trendwoord van de week te bezigen. Daarop zullen we nu ‘tuupe’ voortbouwen. Dit is onze alliantie, die van alle Ronsenaars tuupe: ver voorbij de beperkingen van het stemhokje.

Eerder deze week heb ik me daarom in alle vriendschap en – laat daar geen twijfel over bestaan: met mijn onverminderde sympathie - na zes maanden intensieve betrokkenheid teruggetrokken uit de kernwerking van Groen Ronse om hier verder te werken met al diegenen die oprecht van Ronse houden aan het ideaal dat we delen, overheen onze politieke of ideologische overtuiging.

Ik vond mijn ommetje in de vaak troebele wateren en de onvoorspelbare stormen van het politieke Ronsese wereldje heel boeiend. Al had ik er alle kleuren (van de regenboog…) al van gezien in een vorig journalistiek Wetstraatleven. Helemaal terug nu naar datgene wat ik mijn leven lang al doe in fictie en non-fictie: horen zien en schrijven. Tuupe vuir Ronse.

(Aan alle Ronsenaars van goede wil van hier en elders).

04 februari 2013

WIND OF CHANGE IN RONSE

KOEN HAELTERS LEIDT OPPOSITIE VOOR SP.A
PATRICE DUTRANOIT NIEUWE VOORZITTER CD&V
MYRIAM DE FEYTER VOORZITSTER BIJ GROENSp.a Ronse hield gisteren haar algemene ledenvergadering. Op de agenda stond de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, het voorstellen van de mandatarissen en de samenstelling van een nieuw bestuur. De algemene ledenvergadering werd aangevat met de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2012. Ondanks het goede resultaat (26 %) raakte sp.a Ronse na mislukte onderhandelingen toch op de oppositiebanken. In aanwezigheid van het provinciaal bestuur werd gesteld ‘dat er toen inderdaad inschattingsfouten gemaakt zijn.’


'NAAST DE INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID...'

‘Naast de individuele verantwoordelijkheid van een aantal betrokkenen werd ook geduid op het belang om de partijstructuren te herzien. Er zal dan ook een werkgroep worden opgezet met de taak om aan een nieuwe partijvisie en een aangepaste partijstructuur te ontwikkelen. Alle leden zullen vanzelfsprekend de kans krijgen om hierbij betrokken worden.’

Zo luidt het netjes gestroomlijnd in een persbericht vanochtend.

‘Het partijbestuur dat deze transitie in goede banen zal leiden, werd unaniem goedgekeurd en het voorzitterschap van Michel Supply wordt tot de volgende algemene ledenvergadering verlengd. Huidig secretaris Belina Lepez zal ook in het nieuw samengesteld bestuur dezelfde functie opnemen. Ook de mandatarissen die de komende zes jaren vanuit de oppositie zullen werken aan een sterk en sociaal Ronse, werden voorgesteld. Fractieleiders voor de gemeenteraad en de OCMW-raad worden respectievelijk Koen Haelters en Sylvie Miclotte. Sp.a Ronse zet hiermee de vernieuwing van de partij in door jonge en beloftevolle partijleden een centrale plaats te geven.’ Aldus nog de officiële mededeling.


Koen Haelters woont in de JB. De Keyserstraat. Als jong advocaat bij het kantoor Crucke-Grimonprez is hij een collega van gewezen schepen en collega raadslid Nedia Gmati-Trabelsi. Op de vorige gemeenteraad was Gunther Deriemaker nog opgetreden als woordvoerder van de socialistische fractie. Fractieleidster voor de socialisten bij het OCMW wordt Sylvie Miclotte.

Een nieuwe generatie Ronsenaars komt nu helemaal aan zet. Bij CD&V werd Patrice Dutranoit (foto hierboven) gisteren in het Congrescentrum met 96% der stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter. Vrijdag gaf Myriam De Feyter in De Brouwerij in aanwezigheid van voorzitter Wouter Van Besien haar maidenspeech als nieuwe voorzitster van Groen Ronse.