01 februari 2013

WOUTER & WOUTER VOOR RONSE


In een gezellige drukte verwelkomde Wouter Stockman vanavond Groenvoorzitter Wouter Van Besien in de Brouwerij voor de opstart van zijn Groenbeleid als eerste Groene schepen in de geschiedenis van Ronse. Wouter Stockman werd over de wordingsgeschiedenis en de ambities van dat schepenmandaat aan de tand gevoeld door Koen Lauwereyns, spits en ad rem zoals Ronse dat van hem gewoon is.


Groenvoorzitter Wouter Van Besien porde hierna zijn Ronsese schepen Wouter Stockman aan om nu echt het verschil te maken en Groene meerwaarde te brengen in het bestuur van Ronse.
Zowel Eerste schepen Jan Foulon als OCMW-raadslid Patrice Dutranoit (die naar alle waarschijnlijkheid zondagvoormiddag aan de slag kan als nieuwe CD&V- voorzitter van Ronse) tekenden present. Behalve de niet onopgemerkte sympathieke aanwezigheid van een stevige Ronsese N-VA-delegatie werd ook de présence van Ecolo Collines genoteerd die Stockman als hoffelijke buren een hart onder de riem kwamen steken.
In haar korte maidenspeech gaf kersvers Groenvoorzitster Myriam De Feyter nog mee zich samen met haar Ronsese bestuurskern ‘met vrouw en macht’ te zullen engageren voor de groene opwaardering van Ronse. Groenkandidaten en leden van de Groenkern die zich weken lang hebben ingezet voor de onderhandeling van het bestuursakkoord voor Ronse werden bedacht met een fijne attentie. Een leuke en relaxe start voor een vastberaden Groentoets in het bestuur.

31 januari 2013

DERIEMAKER VERSUS VANDEVELDE

NOG GEEN UITSPRAAK OVER OCMW
RAAD VOOR BETWISTINGEN HOORDE
GUNTHER DERIEMAKER EN WIM VANDEVELDE
VOLGENDE WEEK STADSSECRETARIS
LINDA VANDEKERKHOVEEigen Nieuwsbron. Er is nog geen uitspraak over de klacht van Gunther Deriemaker 'namens S.PA Ronse'(?) in verband met de voordrachtakte van het OCMW zoals die in eerste instantie was voorgesteld op de gemeenteraad van 2 januari door de N-VA Ronse.

De Raad voor betwistingen hoorde vandaag zowel het bezwaar van Gunther Deriemaker, als de memorie van antwoord door Wim Vandevelde van de NV-A.
Volgende week hoort de Raad voor Betwistingen stadssecretaris Linda Vandekerkhove.


KWETSBARE RONSENAAR DUPE
VAN ZIELIGE AFREKENING

Aan de ene kant blunderde de N-VA door het niet respecteren van de verplichte genderregel in die eerste voordrachtakte. Onbegrijpelijk is dat voor een partij met meerdere juristen in haar rangen in Ronse. Aan de andere kant liet de stadssecretaris de foute voordrachtakte voor wat ze was. Tot Deriemaker namens de S.PA de fout oppikte en in de gemeenteraad prompt een klacht aankondigde. Hierin gretig gesteund door Erik Tack van Vlaams Belang.De Raad van het OCMW is inmiddels geïnstalleerd onder het voorzitterschap van Wim Vandevelde. Een voordrachtakte moet echter correct zijn. De meerderheid stelde prompt een gecorrigeerde voordrachtakte voor ter stemming. Iets wat voor de oppositie to late and to little werd bevonden. Afwachten wat de Raad van deze correctie onderweg vindt.

Bij de N-VA wordt de vergissing teruggebracht tot een spijtige beginnersfout. Uit de hoek van de stadsadministatie hoor je dan weer argumenten die te maken hebben met de algehele hektiek waarin de akte in extremis tot stand kwam.

De foute voordracht wordt door zowel Gunther Deriemaker (die zichzelf hiermee prompt profileert als zelverklaarde chef van de oppositie) als door zijn bondgenootje ad hoc Erik Tack (van het Vlaams Belang!) gretig aangegrepen om de NV-A en meer bepaald Wim Vandevelde ...te tacklen. Allesbehalve sportief van de gewezen sportschepen Deriemaker.

Dezelfde Gunther Deriemaker probeerde immers nog op maandag 15 oktober achter de rug van zijn eigen partij-instanties en ondanks het de avond tevoren gesloten voorakkoord én gegeven woord van en aan Luc Dupont diezelfde Wim Vandevelde te bepraten voor de stiekeme aanmaak van een alternatieve bestuursmeerderheid waarin
hijzelf Deriemaker ten koste van om het even wat toch burgemeester van Ronse worden zou. Ofschoon de kiezer op 14 oktober duidelijk Luc Dupont aan zet had gestemd voor een derde burgemeestersmandaat van Ronse.

Dat Wim Vandevelde toen niét wou meegaan in dat hoogst onsmakelijk Quickie-scenario (dat Deriemaker zelf de sjerp moest geven en de N-VA alles wat die partij maar wensen wou) levert vandaag mogelijk de enige echte ware reden voor deze hoogst zielige politieke afrekening voor de Raad van Betwistingen waarvan in de eerste plaats de hulpbehoevende Ronsenaar de dupe is.

Hier krijg je dan een socialistisch kopstuk dat, aangemoedigd door het Vlaams Belang, de belemmering gaat orkestreren van de snelle opstart voor een efficiënt en rechtvaardig OCMW-bestuur waarin overigens drie socialisten en een Vlaams Belanger zetelen. Eugène Soudan draait zich om op zijn ere-perk.

28 januari 2013

TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN

HET STADHUIS VAN RONSE
TELT TWEE BURGEMEESTERS
Het stadhuis van Ronse telt twee burgemeesters. De ene is burgemeester van Ronse en heet Luc Dupont (CD&V). De tweede is burgemeester van Lierde en heet Jurgen Soetens (ook CD&V).

De burgemeester van Lierde is als stadsambtenaar Financieel Beheerder van de stad Ronse. Als topambtenaar maakt hij samen met het college van burgemeester en schepenen deel uit van het managementteam dat Ronse bestuurt. In dat managementteam zetelen behalve Stadssecretaris Linda Vandekerkhove ook Danny De Brakeleer voor Grondgebiedzaken en Pascale Ongena voor Algemene Zaken.


Een oude wijsheid zegt dat je geen twee heren dienen kan. Ik weet waarover ik spreek. Zeker sinds mijn eigen openlijk engagement voor een fietsvriendelijk, verkeersleefbaar, duurzaam, Groen en Rechtvaardig Ronse dat me hier samen met u fidele lezer (635.000 clicks op deze blog waarvoor mijn diepe dank) noch links noch rechts maar ‘Reechteduire Tuupe Vuir Ronse’ vooruit drijft.

Als de oude wijsheid dus zeer zeker klopt voor een onvoorwaardelijk Ronsies engagement dat danst op de slappe koord tussen journalistiek en politiek, dan geldt dat ook en is die oefening minstens even moeilijk voor stadsambtenaren die tegelijk met de twee voeten in de politiek willen staan.

Machtelt na de clash


Wie dat ondertussen ook weet, is ontslagnemend SP.A-voorzitster Machtelt Stroobants: als ambtenaar verantwoordelijk voor het Ronsese Dienstencentrum en de Serviceflats. Haar voorzitterschap overleeft de clash van de clans niet. Zij pikt de soloslim van Gunther Deriemaker niet. Ze wordt hiervoor in de Stationstraat bijgevolg ‘bedankt voor bewezen diensten’ en in de kou gezet en in de steek gelaten door de Provinciale Socialistische hiërarchie in een al te doorzichtige poging om de 1590 lokale kiezers van Gunther Deriemaker uit de rode Ronsese brand te redden. Dit alles met het oog op de ‘moeder van alle verkiezingen’ volgend jaar.

Julien voor de crashOok voor de kersverse Ronsese topambtenaar Julien Vandenhoucke wordt het de komende jaren spitsroeden lopen ten stadhuize. Als woordvoerder van de partij, coming man bij de socialistische jongerengeneratie en rechterhand van Gunther Deriemaker geraakte Julien met 198 stemmen niet verkozen. Maar hij heeft ondertussen wel een 80-tal meer Ronsese kiezers achter zijn naam staan dan Deriemakers eerste hulp bij ongevallen en 'interimvoorzitter' Michel Supply. Julien Vandenhoucke zit nu als rechtstreekse medewerker van Linda Vandekerkhove op een uiterst delicate positie. Zeker met de nieuwe privatiseringen die er in sommige stadsdiensten zitten aan te komen.

Dat de hogervernoemde Ronsese topambtenaar Jurgen Soetens tegelijk CD&V-burgemeester van Lierde is, geeft Vandenhoucke natuurlijk wel enige marge. Al gaat het bij Soetens dan wel om een andere gemeente: ver van het Ronsese politieke kluwen. Na de politieke clash tussen Dupont en Juliens politieke kopman Deriemaker daags na de verkiezingen, kan je dit hoe dan ook geen gemakkelijke positie noemen.

Er is bij dit alles niks aan de hand. Volgens het boekje kan het allemaal wel. Zoals het een tijd geleden zelfs nog kon dat een politiek mandataris samen met een topambtenaar van wie hij bovendien zèlf de politieke voogdijpatron was eventjes vrolijk in de Ronsese immobusiness stapte, onderwijl meerdere mandaten bekledend in sociale huisvestingmaatschappijen, mèt inzagerecht van voorkoop. En zelf in zijn andere leven federaal ambtenaar wezend.

Iedereen kon met dit alles blijkbaar leven. Het was niet wijs, maar het kon volgens het boekje. Zo klonk het toen. Al dan niet in geheime zitting ten stadhuize. De betrokken politicus kan daarom vandaag zelfs rustig omwille van zijn vele verdiensten voor de Stad Ronse de titel van ere-schepen vragen. Het weze hem bij deze gegund.

Maar. Wie aan de ene kant als politicus stadsgenoten wraakt omdat ze op twee stoelen tegelijk met hun ideeën, hun belangeloos engagement en media-impact Ronse tuupe vooruit willen, die moet aan de andere kant dan wel goed weten waaraan hij begint en maar eerst eens de smurrie voor eigen deur ruimen.

Zoniet wordt het verhaal van de twee heren die je niet tegelijk dienen er bovendien ook een van twee maten en twee gewichten. En zoals elke Ronsenaar onderhand weet, blijkt het zelfs voor de meest ervaren ambtenaar van Ronse, zowel als voor elke beginnende mandataris sowieso al niet gemakkelijk om het hoofd helemaal bij de les te houden. Laat staan bij twee lessen tegelijk.

Denken we er maar aan hoe rap een eenvoudige voordrachtakte van het OCMW bij het minste foutje - hemeltergend contraproductief voor Ronse - bij de Raad der Betwistingen verzeilt...