25 januari 2013

TUUPE AAN DE SLAG VOOR RONSE

DE OUDE EN NIEUWE VRIJHEIDAl zijn de trage wegen vaak de mooiste, zijn stadhuislaptop (een antieke erfenis van ex-schepen Nedia) gaat een ietsepietsje té traag om samen met zijn bestuurscollega’s van het schepencollege van Ronse de komende jaren die duurzame en verkeersleefbare stad middenin in het Groen te maken waarop elke Ronsenaar trots zal zijn.

De sfeer binnen de nieuwe ploeg is, zo verneem ik het van zijn collega schepenen uitstekend. Eenieder tast zijn taken en bevoegdheden binnen het college en OCMW-bestuur af. Burgemeester Luc Dupont stelt zich daarbij op als een faire en ervaren raadgever voor eenieder en dit overheen de vier bestuurspartijen. Het nieuwe bestuur werkt dus, beginnersfoutjes incluis.

Op het sociale vlak zullen de schotten tussen Stadhuis en OCMW-site overeenkomstig het bestuursakkoord gaandeweg worden gesloopt. Een doordachte hertekening met drempelverlaging en betere toegankelijkheid van de stadsvoorzieningsdiensten zit eraan te komen. De afstand tussen Stadhuis en Sociaal Huis wordt gedicht zodat er echt ‘tuupe’ kan worden gewerkt voor iedereen.

Wouter Stockman, de eerste Groene Schepen uit de geschiedenis van Ronse, kijkt inmiddels zelf vanuit zijn bureau uit op de plek waar zich de grootse renovatie van de komende beleidsjaren zal voltrekken: de oude en nieuwe Vrijheid.Volgende vrijdag 1 februari haalt hij voorzitter Wouter Van Besien naar Ronse voor meer duiding en nationale ondersteuning van de grondig doordachte en onderhandelde Groene ambities voor Ronse. Schepen Wouter Stockman kan zich daarvoor laten bijstaan door kersvers voorzitster van Groen Ronse Myriam De Feyter en een vastberaden Ronsese Groenkern.

CC De Brouwerij. Vrijdag 1 februari 20 u. Groenavond met Wouter & Wouter. Iedereen welkom. Inkom gratis. Interviews en presentatie Koen Lauwereyns en Geert Desmijtere.

24 januari 2013

RONSENAARS TUUPE OP HUN MOOIST

ALLE DOEMDENKERS WENS IK
DE GELUKSBOOM VAN RONSE IN
Ronse heeft zijn geluksboom. Ik heb hem net gezien. Een flinke es. Bescheiden maar sterk. Vol lichtjes van hoop staat hij daar potig te wezen op de binnenkoer in de Van Hovestraat. Sociale Kruidenier KABOES heeft hem zopas ingehuldigd. De boom staat voor de oprechte samenwerking van alle Ronsenaars tuupe. Schuune schuune wried schuune. Hij komt er door de samenwerking van de vier serviceclubs van Ronse en verschillende welzijnsorganisaties in hun gemeenschappelijke strijd tegen armoede. Het is een uniek concept, dat nog nergens anders in Vlaanderen bestaat.

De Geluksboom verlaagt de drempel naar het OCMW. Maar al te vaak durven mensen eerst geen hulp zoeken, totdat hun problemen hen helemaal boven het hoofd groeien en het eigenlijk te laat is. Door hen snel, maar tijdelijk vooruit te helpen en naar de gepaste ondersteuning door te verwijzen, willen de initiatiefnemers vermijden dat mensen in een negatieve spiraal van armoede terechtkomen. Vaak stuiten zij op gezinnen die in zeer acute nood verkeren. De Geluksboom geeft hen de middelen om zeer snel tussen te komen en samen te zoeken naar een definitieve oplossing.

Zo werkt het
De lokale Ronsese afdelingen van Kiwanis, Lions, Rotary en Ronde Tafel staken samen geld in een fonds, waarmee de verschillende aangesloten organisaties de kortingen betalen die in Sociale Kruidenier KABOES op de aangekochte producten worden gegeven. Ook kunnen ze er giften mee toekennen als dat nodig blijkt.

Het fonds wordt coöperatief beheerd door de serviceclubs, samen met de aangesloten organisaties: TWEB (begeleid wonen), Inloopteam van Kind en Preventie (kwetsbare jonge gezinnen), Vzw De Vrolijke Kring (vereniging waar armen het woord nemen), de wijkbrugfiguren van Samenlevingsopbouw (schakel tussen kwetsbare gezinnen en hulpverlening), het CAW, Dageraad/Tobias (opvanghuis).

Dit is Ronse zoals we het met zijn allen tuupe vooruit willen. En alle doemdenkers wens ik bij deze de geluksboom van Ronse in. Tuupe maken we Ronse mooier en beter dag aan dag.

23 januari 2013

RONDOM RONSE

Droppen ze de Rondom in je bus in de plaats van de Passe-Partout. Wordt de voalhuup de ‘Plaza’. Wordt de GB de Carrefour. Wordt de Carrefour de Smatch. Wordt de Quick de McDonalds.

Loeien er koeien tussen de goals op het veld van Glorieux. Staat de rijkswachtkazerne leeg. Wordt Belgacom de stek van de politie. Wordt Uutvercoren Artisanne. Wordt Sint-Martens een winkelcentrum. Verdwijnt de Chambre de Commerce. Blijft de Bourse du Commerce.

Krijgt de Vendôme een parfum d’amour. Verdwijnt Hôtel Amour. Wordt je bank een andere bank. En alweer een andere bank. En nog weer een andere bank. Wordt de Kobbe een spin in je web. Wordt Facebook je netwerk. Wordt je web een blog.

Verdwijnt Photo Hall. Verhuist Derco. Gaat Dutoict dicht. Straks Pâtisserie Seynaeve. Wordt Datra een parking en die parking een marktplaats.

Wordt het Klarenklooster een warme Effeta-thuis. De Kloef een Stadstuin. Wordt de Stadstuin een openluchtcinema voor betere tweeverdieners. Wordt de Brouwerij een Cultureel Centrum. Wordt den Tee Bee een Academie. Wordt het Gulfstation een hotel aan het station.

Rest de Ronsenaar de zekerheid dat er geen zekerheden zijn. Tenzij die ene. Trekken we – bij leven en welzijn - op Drievuldigheid met zijn allen helemaal Rondom Ronse.


(Onderweg in Ronse. Foto van de Stationsbuurt)