20 december 2012

DE VERANDERING

Ronse wordt een groene, Vlaamse, sociale, warme, ondernemende, veilige, performante stad die voort investeert in haar toekomst.

De Oude Vrijheid wordt gerenoveerd.
Er komt een zwembad aan het Rosco.
De Wijnstraat wordt opgewaardeerd.
En als we tegen dan dood gaan, zullen onze dierbaren op Hogerlucht niet langer in regen en kou dienen toe te zien op de verdwijning van onze ego’s.

De Stad met Uitzicht wordt een Ondernemende Stad Middenin het Groen.

Er zijn aan dit uitgebalanceerd voluntaristisch vernieuwend en veranderend akkoord lange vergaderingen voorafgegaan.

Luc Dupont heeft het fair aangepakt. De vier partijbesturen van zijn coalitie kregen de kans en de tijd elk onderdeel van het akkoord grondig te bespreken te evalueren desgewenst te verfijnen en terug te koppelen.

De nieuwe partners kregen daarbij de tijd van de onderlinge verkenning . De verandering wordt er aldus een in de diepte en de breedte.

Er zal geïnvesteerd, ondernomen en geprivatiseerd worden.
Er komt een ecologische, duurzame en ethische ‘groentoets’ voor elke beleidsdaad.

Geen sprake van sociale roofbouw.
Ronse blijft een warme sociale stad voor iedereen.
Er komt géén polarisatie en geen discriminatie.
Er komen wel klare afspraken omtrent steun, (taal)integratie en activering.

De Ronsenaar in nood is niet langer een potentiële kiezer maar een mens die, waar echt nodig, zelfredzaam verder geholpen wordt in zijn leven: met alle andere Ronsenaars tuupe.

DEZE PLOEG GAAT RONSE BESTUREN

START IN VOLLE TRANSPARANTIE:
VOOR DE KRACHTLIJNEN
EN DE MANDATEN
KLIK DOOR HIERNAAST OP
DE WEBSITE VAN DE STAD RONSE


19 december 2012

DUPONT VANAVOND IN DE TROUWZAAL

KLAAR MET BESTUURSAKKOORD EN MANDATEN

De voorbije dagen en uren kwamen CD&V-groen, NV-A en de Liberale Unie tot een definitief bestuursakkoord voor de stad Ronse.

Vanavond licht burgemeester Dupont ten stadhuize het akkoord toe voor de pers.

Ook de nieuwe bestuursploeg en de bevoegdheidsverdeling van de mandaten zullen voorgesteld worden.

Dat gebeurt allemaal ten stadhuize: in de trouwzaal...

Of het na de gebeurtenissen van maandag 15 oktober een noodgedwongen ‘mariage de raison’ wordt, een verstandshuwelijk dan wel 'een schijnhuwelijk' zal de komende zes jaar blijken. Ik wens de nieuwe ploeg alle succes en een scherpe stevige oppositie toe. Tuupe vuir Ronse.

18 december 2012

BRIEFGEHEIMEN

VAN TRANSPARANTIE EN FOUTE PERCEPTIE


Hierbij nodig ik je uit om je Bestuursakkoord 2013-2018 integraal op de website van de Stad Ronse te publiceren. Voor alle duidelijkheid: mijn idee is het niet. Het is dat van Bart De Wever. Die gaat dat in Antwerpen doen met zijn eigen bestuursnota.

Vermits de slimste mens van Vlaanderen op dit moment in Staat van Genade vertoeft, hoef ik als vermaledijd scribaille niet noodzakelijk alles ‘idioot’ (de woordkeuze is van hem) te vinden wat BDW ‘in alle nederigheid’ vertelt en verkondigt in de beaat achter hem aan hollende Vlaamse media.

Verba volant scripta manent. Voor het gemak ga ik hier zelf even mee in zijn eigen volksverheffend taalgebruik, leen ik één van de Latijnse spreuken uit mijn ouwe ‘Pater Geerebaert’ om zijn idee kracht bij te zetten.

Als je je bestuursakkoord integraal op de site van de Stad Ronse dropt, biedt dat àlle Ronsenaars tuupe niks dan voordelen. Vooreerst kunnen we aldus zelf op elk moment lezen wat er staat. Hoeft niemand ons daarover met een vooraf gefatsoeneerde lightversie ‘voor te lichten’. Kunnen we elke beslissing die je met je schepencollege en je OCMW-bestuur neemt, op de voet volgen. Kunnen we kijken en vergelijken. Kunnen we zien welk bestuur we onszelf aandoen en of dat bestuur wel de daad bij het woord voegt. Vooral: hoe. Kunnen we als Ronsenaars zelf op elk moment natrekken welke interpretatie er wordt gegeven aan de diverse nobele bestuursengagementen. Kunnen we ook zien hoe alle goede voornemens tot in hun meest faire uitvoering gaandeweg weggewalst worden door foute perceptie omtrent Ronse.

Want wat ben je met een zorgvuldig uitgebalanceerd bestuursakkoord dat een beter Ronse beoogt voor iedereen, als betere tweeverdieners systematisch worden afgeschrikt door foute perceptie en door een zoveelste vernietigende rechtbankbloemlezing die Ronse weer eens reduceert tot 'dat stadje vol geweldcultuur'? Ingaan tegen elke vorm van foute perceptie begint bij totale transparantie. En die is er op elk moment hoogst nodig voor iedereen. Al was het maar om elke foute perceptie in de kiem te smoren.

De foto van jou die ik hier bij mijn brief zet, bewijst hoe foute perceptie werkt als sluipend gif. Deze foto is namelijk een trucage die tijdens de verkiezingscampagne even circuleerde op Facebook. Met duidelijke bijbedoelingen. Dupont, toch de man die de Vlaamse identiteit voor Ronse claimt en zie. Het zegt alles over de macht van desinformatie. Hoe die zich tegenwoordig geniepig nestelt in nieuwe netwerken.

Met het bestuursakkoord 2013-2018 op de website van de Stad Ronse kan het nieuwe bestuur in alle transparantie op elk moment naar de Ronsenaars toe zijn voluntaristisch beleid verantwoorden en duiden. Elke Ronsenaar zal dan zelf kunnen zien en beoordelen. Zowel naar de vorm als naar de inhoud. Zo staat het er. En dat maakt het bestuur ervan.

Zo zal voor iedereen snel duidelijk worden dat noch Rome noch Ronse op één dag worden gebouwd en verbouwd.


(Aan Luc Dupont. Burgemeester van Ronse).