09 mei 2012

TUUPE VUIR RONSE

IS CD&V RONSE-LIJST VROUW-ONVRIENDELIJK?
VOLGENS BRIGITTE WEL, VOLGENS AGNES NIET...
In Het Laatste Nieuws bevestigt CD&V-gemeenteraadslid Brigitte Vanhoutte wat hier eerder al te lezen stond: dat ze afhaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze vindt 'dat er bij de lijstvorming te weinig rekening wordt gehouden met de vrouwen in de top-vijf.' Waarmee ze de tweede plaats voor Agnes Van Crombrugge alvast straal negeert en op zich in elk geval niet genoeg vindt.

De verzwegen nuance hierbij is dat ze eigenlijk zelf de tweede stek claimde. Die gaat dus naar stemmenkanon en door de wol geverfd schepen Agnes Van Crombrugge. Die tweede stek kon dus voor Vanhoutte niet. Bijgevolg zouden één van de drie mannen bovenaan de lijst (Vandenhoucke, Foulon, Michaux) maar even moeten opschuiven voor mevrouw. Zelf is ze de afgelopen zes jaar een vrijwel onbekend raadslid gebleven. Neen dus: de CD&V heeft elke stem hard nodig, zoals al gebleken is bij het paniekerig inpikken van Groen. Exit Vanhoutte.

‘EEN LEUGEN, LEO?... EEN LEUGEN?’


Voorzitter Leo Verstichel maakt er ondertussen een kwalijke gewoonte van om de waarheid naar eigen believen ‘te (ver)kleuren’. Volgens hem 'zijn de plaatsen 2, 3, 4 en 5 nog niet ingevuld’. 'Daar zullen we ons binnenkort mee bezig houden,' zo zegt hij het in Het Laatste Nieuws.

Binnenkort, dat is het partijbestuur van volgende dinsdag. Want gisteren waren ze vooral met andere belangwekkende dingen bezig (zie verder). Voorzitter Verstichel verdoezelt hiermee vooral dat deze blog hem gewoon voor was met info omtrent het afhaken van Vanhoutte én vooral met het melden van de top vijf. Tja, rap zijn is zomer en winter goed.

Maar terwijl de andere Ronsese partijen hebben leren omspringen met communicatie (bijvoorbeeld het melden van de top van de lijst bij S.P.a en de ook hier gemelde fusie van de liberalen), heeft Verstichel duidelijk problemen met vrije nieuwsgaring.

Het gekke is dat hij veel minder last ondervindt wanneer in zijn eigen partij voor de neus van de verbouwereerde bestuursleden de groene mandataris - met obscure maneuvers - van zijn socialistische stoel wordt geplukt bij de coalitiepartner. Een mens zou met heimwee terug verlangen naar Tavi's kortstondig buirgemiesterschap:

'Een leugen, eerwaarde? Een leugen?
Maar nee, Achnes! Geen leugen'.


Ik hou het hier voor mijn fidele bloglezers (samen tuupe in sneltempo op naar de 600.000 hits, waarvoor dank) dus bij mijn info van zaterdagmiddag:

1. Dupont.
2. Van Crombrugge.
3. Vandenhoucke.
4. Foulon.
5. Michaux.

Ter info nog dit, voor Leo en speciaal ter attentie van de CD&V partijbestuursleden die zich gepasseerd zouden voelen: Artikel 18 van de Belgische grondwet: 'De drukpers is vrij. Er kan geen censuur worden uitgeoefend.'

Dat geldt niet enkel voor de oude printmedia, al dan niet genotuleerd in de boekskes van de stad Ronse, maar ook voor blogs, twitteraars en Facebook-posts.

Liever dan de tijd te verdoen met naar mollen te zoeken of zich af te vragen waar bloggers van mijn slag de mosterd halen, zouden ze zich bij de CD&V misschien eens kunnen buigen over een proper en transparant bestuur voor Ronse. Waarbij het algemeen belang van de Ronsenaars voor gaat op egotrips, carrièreplannings en electorale berekeningskes.

Veel werk aan de winkel daar, wat dat betreft. Of dienen we hier nog eens een paar items op te rakelen die eerder al uitvoerig werden aangekaart en die helaas het - overigens - sterke bestuur van Luc Dupont zelf als burgemeester hebben ontsierd? Tja, het is een eenzame job allicht, aan het roer van Ronse.

Maar wie weet, misschien verrast voorzitter Verstichel ons nog met andere namen in de top vijf, schuift hij Wouter Stockman voor pakweg Ignace Michaux. Dàt ware nog eens nieuws.

Oh ja, Vanhoutte meldt de goegemeente ook nog dat ze nièt overstapt naar de Nieuwe Vlaamse Alliantie. Ofschoon ze daar - als heel vrouwvriendelijke partij voor vrouw en maatschappij - hard op zoek zijn naar vrouwen, is het maar zeer de vraag of de N-VA van Ronse haar daar verwelkomen zoude. Al is N-VA- voorzitter Paul Carteus de aller-retours wel gewoon.

Ien Ronse ees dat iet.


(Foto: Met dank aan David Stockman).

08 mei 2012

TUUPE VUIR...LIERDE

FINANCIEEL TOPMAN VAN RONSE
KANDIDAAT-BURGEMEESTER VAN LIERDENU NOG LINDA ALS BURGEMEESTERES VAN OUDENAARDE...

Jurgen Soetens, de financieel beheerder van de stad Ronse, trekt de CD&V lijst voor het burgemeesterschap …van Lierde. Soetens is behalve financieel beheerder van Ronse, ook bijzonder rekenplichtige van de politiezone Ronse.

‘Ik ben fier om hier vandaag als boegbeeld van CD&V Lierde naar buiten te treden", zo meldt ons Soetens vandaag in Het Laatste Nieuws.

"Na lang aarzelen heb ik ja gezegd tegen deze bijzondere uitdaging. Ik wil mij in elk geval ten volle inzetten voor deze mooie gemeente, waar het goed is om te leven en waar we toekomst willen bieden aan onze kinderen.’

Genieten middenin het groen van...Lierde.

Zijn volste recht maar...Misschien wordt het tijd dat Linda Vandekerkhove, de patron van de ambtenaren van Ronse zelf maar eens gaat voor het burgemeesterschap van …pakweg Oudenaarde...

Man, man, man...