27 juni 2011

TUUPE VUIR RONSE

Ignace Michaux wordt ongetwijfeld één van de incontournables van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Op de foto ziet u hem als dikke maatjes met schepen en cumul-kampioen Yves Deworm en op de achtergrond partijvoorzitter Leo Verstichel die zich stilaan mag gaan buigen over de lastigste lijstvorming uit de Ronsese geschiedenis van de CD&V: waarin diegenen die zich geroepen voelen niet noodzakelijk zullen worden uitverkoren door de Ronsese kiezer. Michaux tekent alom present en maakt van zichzelf aldus een sterkhouder voor de lijst. Voor de feilloze organisatie van de Naachtfietoo° schakelde hij dit weekend met zijn JCI-team behalve nachtelijke politionele begeleiding zowaar ook zijn maats met hun Thebaanse Trompetten in. In de lege Wijnstraat klonken ze als de bazuinen van Jericho die in 1300 voor onze tijdrekening de wankele muren deden instorten. De bouwvallige leegstand van de Wijnstraat bleek gelukkig bestand tegen het geschal.
De muren van het oude college-gebouw niet. Die gaan met of zonder trompetgeschal tegen de vlakte. Zeventig percent van 5,5 miljoen euro gaan u en ik ervoor betalen met ons belastinggeld om het Bisschoppelijk College vrolijk voort te laten concurreren met de ‘vrienden’ van het Gemeenschapsonderwijs in de strijd om de leerlingen. Het college werd eerst half dood geknepen toen het zijn hogere afdelingen diende af te staan aan wat aanvankelijk het Mariacollege heette en nu onder de verzamelnaam KSO Glorieux schuilt. Het aloude college werd aldus veel te groot voor alleen maar kleuters en leerlingen uit het lager. In de jaren zestig hadden de taalwetten ook al de Franstalige collegiens naar Anvaing gejaagd en werd het schoolbestand gehalveerd. Daar bovenop volgde de algemene afkalving van het internaatsysteem en het ‘uitsterven’ van de inwonende 'priester-leraren’. Tenslotte was er de fusie met Sancta en ‘de Broeders’. Apropos, de resterende 30 percent van die 5,5 miljoen komt uit de spaarpot van het college zelf. En, zo wordt er aan de Generaal de Gaullestraat gehoopt: van giften door sympathisanten. Het college is eigendom van het bisdom... Het wordt voor dertig jaar in erfpacht gegeven. Het is nu wachten op tenminste evenveel belastinggeld voor de concurrentie wat verderop aan de Royerslaan. Eerlijk is eerlijk en duurt het langst, zo werd er in het college doorheen de spruitjeswalmen onderwezen, toen Latijn nog mocht.'De Gevuigoode Mandolinen' doorkruisen de stad op hun zomertournee. De CD wordt verwacht voor het najaar. Ondertussen wordt er hard gerepeteerd voor de nieuwe Tavi-revue voorzien voor februari-maart 2012. Een cast van zeventig mensen kostumeren en van de juiste maten voorzien, zes bedrijven in elkaar klikken, liedjes inzingen, Ronsies bijspijkeren het is allemaal zeer zeer bezig. Hierbij alvast een pre-concept voor de hoes van de Mandolinen CD: 't Kloert ien Ronse.