14 juni 2011

TUUPE VUIR DE FIETOO

BOEK NU UW 'HERMES ASSISTANCE'
EN VOEL U EEN HEEL JAAR NORMAAL...

FIERTEL VERPATST ALS (W)ERFGOED:
BESCHERMING DOOR HERMES
IN LOGIES-ARRANGEMENT

'Het volksgeloof zegt dat iedereen die meestapt of zich binnen de cirkel van de Fiertel bevindt, een jaar lang tegen geestesziektes is beschermd.
'Om de heilzame werking van de ommegang ook open te stellen voor mensen buiten de stad, bieden we een Fiertelarrangement aan', vertelt Patsy Van Den Bogaerde namens de Verenigde Logiesverstrekkers van Ronse. 'We willen de toerist laten kennismaken met de troeven van Ronse en hem de Fiertel laten beleven zoals een echte pelgrim.''We starten op vrijdag 17 juni met in één van onze hotels of B&B's', legt Patsy Van Den Bogaerde uit. 'Zaterdag krijgen de gasten een stadsrondleiding in het teken van Sint-Hermes. 's Avonds gaat het na de eucharistieviering richting restaurant voor het Menu Typisch Ronse. Hoogtepunt is de Fiertelommegang op zondag.'

U leest dit goed. Zo staat het er helemaal. Vanochtend in Het Nieuwsblad. De Fiertel als arrangement. De ‘echte pelgrim’ als onderdeel van een deal. In de etalage als 'Bonobo'-bon of als cadeaut(r)ip.

Mercantiel gesjacher rond de Hermes-verering bestond ooit al in de middeleeuwen met de commerce van kiekens, konijnen en reliekhouders op het klein marktje. Dit alles in ruil voor belezing en vooral erfenis-attesten na de belezing van 'de zot van de familie'.

Het gesjoemel rond Hermes verdween dan samen met de handel in aflaten. Ondermeer nadat een paar 'excessen' waren genotuleerd in de kronieken van de Oude Vrijheid. Van een 'buffetarius' Jacobus Baert bijvoorbeeld die op het marktje de jonge pelgrimesjes bepotelde, zijn 'reliekhouder' in armslag.

Lang vervlogen tijden dus die vermaledijde commerce? Dacht u maar. Want nu zijn de handelaars rond de tempel helemaal terug. Deze keer met een 'toeristische steraanbieding' plus een gegarandeerde bescherming van Hermes als een soort 'Hermes Assistance' voor één jaar... bovenop de deal. Voorwaar een sterke stoot van Hermes zijn duvel, mijn gedacht. Alle gekheid in één arrangement.

Toetakelen, pakken, foppen..

In de dikke Van Dale, voor wie hem in deze tijd nog consulteren wil, staat ‘arrangeren’ in zijn Vlaamse betekenis voor: toetakelen, te pakken nemen, foppen. Ik kan het niet beter bedenken dan meneer de dikke Van Dale. De ware Fiertelaar wordt hier gepakt, gefopt en doorverkocht als onderdeel van een arrangement. En de Fiertel zelf? Die wordt als nooit tevoren toegekateld. Zwaar toegetakeld. Helemaal uitverkocht.

Zolang het bij gezellige BBQ-onderonsjes bleef van 'Les Lions de Froesen' of andere 'Ronse Koersers' kon de ‘pelgrim’ nog enig begrip opbrengen voor de goede bedoelingen en de onderliggende goede doelen. De Heilige Hermes is Wouter Vandenhaute niet. Wat er in allerlei VIP-arrangementen en dito tenten langs de route van de Ronde van Vlaanderen als commercie bedacht wordt is dan misschien de affaire van de nieuwe VT4-baas. Maar wat er aan de kant van de Fiertelroute op privégronden gebeurt, daar heeft tot dusver niemand zaken mee. Als de goddeloze Karel De Gucht de eregast wil uithangen langs de Ommegang dan is dat het goed recht van zijn gastheren. Al spreekt het vanzelf dat de aloude Genootschap van de Fiertel niks anders te doen staat dan telkenjare terecht op te roepen voor sereniteit langsheen de ommegang waar op sommige vaste stekken de jaarlijkse feestjes wel eens gaandeweg willen ontaarden tot gelal en beschimping van de schrijndragers. Maar onze aloude Fiertel, inbegrepen zijn vermeende heilzame werking, gaan verpatsen in een arrangement? Dringend zelf belezing nodig mijn gedacht. Hopelijk is mijn maat de kannunnik Dreetie Dewolf er zondag weer bij achter het schrijn en galmt hij in zijn onvloprezen Ronsies door zijn megalofoon:

PAAST OOP DE (PI)RRRAATEN
KOMEN OAT DE RRIAULEN!
TEES NIE MUIGELOAK!
AUVER MIE LOAK!