03 maart 2011

TUUPE VUIR RONSE

VENI VIDI VINCI...
DE GELDGLEUVEN VAN RONSESchepen Joris Vandenhoucke zal het toch een keer moeten explikeren aan de Ronsenaars onder welke voorwaarden Ronse voor zijn parkingbeheer in zee gaat met mega-concern Vinci Park, de kampioen der ondergrondse en bovengrondse geldgleuven. Over hoeveel geld gaat het exact? Hebben andere bedrijven kansen gehad? Zijn er tegemoetkomingen en compensaties afgesproken? Zo ja welke? Waarom is de gemeenteraadscommissie niet bijeengekomen daarover? Waarom was er niemand van de gemeenteraad uitgenodigd op de infovergadering met de omwonenden?

Voor minder dan totale transparantie over wat er precies met het internationale mega-parkeerbedrijf is geregeld, kan je het als Ronsese bestuurder niet maken wil je volgend jaar met geheven hoofd naar je kiezer. De voltallige oppositie vindt alvast unisono en unaniem dat ze hier totaal buitenspel is gezet. En dat kan niet. Joris Vandenhoucke en Luc Dupont mogen de regeling met Vinci dan al hebben afgedwongen bij stemming van meerderheid tegen oppositie, er blijft een wrang gevoel hangen. Wordt ongetwijfeld verder uitgespit: tot elke euro van de Ronsenaar naar boven is gegraven. Azui 'n goet dat nie zeu.
De stad Ronse mag voortaan zelf haar bouwvergunningen afleveren. Ronsenaars moeten voor hun bouwvergunningen en verkavelingen niet langer langs de Vlaamse en Provinciale overheid. Schepen Deworm noemt dat een historische gebeurtenis. De ‘historische gebeurtenissen’ volgen elkaar in sneltempo op tegenwoordig. Men herinnere zich dat de oude Sint-Martinuskerk onlangs in nieuwe privéhanden is gegaan en in de toekomst wordt omgebouwd tot winkelcentrum. De stad Ronse was niet geïnteresseerd in een aankoop en zegt geen geld te hebben voor het historisch gebouw waarvan de toren al stadsbezit is en bovendien geklasseerd als erfgoed...

Vanaf de paasvakantie krijgen de Ronsiese 'Pimpompuulekies',(dat zijn kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die tijdens de schoolvakanties geen opvang vinden) onderdak in het Koninklijk Atheneum onder de hoede van het OCMW. Deze opvang geldt evenwel niet voor de Kerstvakantie. Hij is bedoeld voor ouders die beiden werken en met hun peuters geen blijf weten. De dagprijs varieert van 3 tot 10 euro, maaltijd niet inbegrepen en al naargelang de verblijfsduur. Van werken en niet werken gesproken: Ronse telt nu 1321 werklozen. Dat zijn er 38 meer dan 2,5 jaar geleden. Ronse is daarmee de sterkste stijger. Hoeveel werklozen Oudenaarde telt, wil je hier niet lezen. Een pak minder. Allez vooruit: 787.

Via de contacten bij de uitbouw van het Textielinnovatie Centrum gaat Ronse nu toch samenwerken met de Eurometropool Lille-Tournai-Kortrijk. Ronse krijgt een vertegenwoordiger in de werkgroepen cultuur en economische ontwikkeling en gaat ook samenwerken met het Internationaal Textiel Innovatiecentrum van Roubaix. Beter laat dan nooit en beter een heel klein beetje dan niet.

Dat schepen Yves Deworm een hoop mandaten bekleedt in de sociale (en in het verleden ook al eens minder sociale) immosector hoeven we de straks 450.000 keren tuupe klikkenden van deze blog niet meer te vertellen. Zo zetelt de cumulandus maximus van Ronse Deworm ondermeer in de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Die maatschappij tekende voor 10 nieuwe (tot dusver leegstaande) huizen op de hoek van de Elzelestraat en de Zenobe Grammestaat. Die huizen geraakten, op eentje na, maar niet verkocht en worden nu binnenkort verhuurd.

Hopelijk doen de huizen van het prestigeproject 'De Stadstuin' het wat beter. De graafmachines zijn er volop bezig de site bouwrijp te maken en de zogenaamde 'Kerf' uit te graven tot één van de grootste stadsparken van Vlaanderen. Ons eigen Central Parkje kom.

U heeft ze allicht al gezien. Her en der in de stad staan nu bij de toeristische attracties infobordjes met tekst en uitleg. Voetgangers hoeven maar de pijltjes te volgen vanaf het station of het kantoor voor toerisme om hun weg te vinden naar de bezienswaardigheden van Ronse. (In de nieuwe Sint-Martinus is dat een pastoor die, behalve zijn diaken als hij niet rap genoeg voor wierook zorgt, ook wel eens zijn gelovigen publiek uitschelden wil op begrafenissen). De passerelle heeft er geen, een bordje dat ons wijst op gevaar voor instorting. Betreden op eigen risico.

Ronse is tweede in het kampioenschap van de meest ondernemende gemeenten. Na Haàààsselt. Ronse won die wedstrijd al eens in 2003 met het Handelspandenfondsproject en deed nu mee met het TIO3-project. Maar de wedstrijd voor 'den arrivei van de Ronde', die gaan we winnen. Als we er als Ronsenaars maar tuupe voor gaan. Politiekers incluis die zich nu al schrap zetten voor die andere koers van 2012...

Ronse heeft vijf zwenkende bewakingscamera’s: op de Markt, aan KSK, aan de Steenbrugge, op de Kleine Markt en aan het station. Er wordt nu onderzocht of er niet nog meer bewakingscamera’s moeten geplaatst worden. Een firma zou daartoe voorstellen komen doen. Hopelijk wordt de oppositie daarvan op de hoogte gehouden. Ien Ronse ee dat iet.


DA MEEN DJE NIE!...Op donderdagavond 17 maart spreekt Rik Vanwalleghem, directeur het provinciale Centrum Ronde van Vlaanderen 'en fervent voorstander voor Oudenaarde als aankomstplaats' op uitnodiging van Robert Hoebeke, over de Ronde bij Rotary Kluisbergen. De gewezen Plus-hoofdredacteur is momenteel voorzitter van deze club waarin leden uit de Vlaamse Ardennen - een paar Ronsenaars incluis - mekaar (horen te) vinden. Robert nodigt namens de Rotary natuurlijk uit wie hij wil. Maar er mag hier in Ronse alvast wel gehoopt worden dat hij als gewezen perschef van het Wereldkampioenschap '88 in Ronse én het recente Belgisch Kampioenschap alhier doet wat alle Ronsenaars (en ik neem aan: ook alle Ronsese Rotariërs) van hem verwachten en bijgevolg ook een van de Ronsiese initiatiefnemers voor de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Ronse uitnodigt om 'den arrivei ien Ronse' te bepleiten voor de Rotariens. Of Rotary Kluisbergen in dit dossier overigens het verschil maken zal, is zeer twijfelachtig. Het is meer een kwestie van Ronsiese plicht. Vind ik, als Ronsies voormalig medestichtend-lid van die herenclub. Ien Ronse ee dat iet.

01 maart 2011

TUUPE VUIR DE RONDE IEN RONSE

DE FACEBOOKREVOLUTIE VAN RONSE

Precies een week geleden roept Frédérique Macron via haar Facebookprofiel op om de kandidatuur van Ronse voor de aankomst van de Ronde van Vlaanderen vanaf 2012 te steunen met een FB-groep. Die kandidatuur is namelijk diezelfde ochtend door de stad en de vzw Ronse Koerst via een persdossier in de kranten breed toegelicht en van commentaar voorzien in deze blog. (Cfr.'Ronse is de Ronde').

Frédérique voegt daarop meteen de daad bij het woord en ze richt prompt zelf de groep op. Zo kennen we haar. Koen Lauwereyns (haar man) bedenkt die groep met één van zijn onnavolgbare woordspelingen: De Ronse van Vlaanderen. Maxim, de zoon van Luc Vandenabeele, als succesvol wielerorganisator en stichter van ‘Ronse Koerst’ drijvende kracht achter de Ronsiese kandidatuur, bedenkt daarop een mooi logo. De groep schiet onmiddellijk als een raket uit de startblokken.

Een week later telt ‘De Ronse van Vlaanderen’ ruim 2.300 leden. Het zit eraan te komen dat mogelijks vandaag al, de kaap van de 2500 leden wordt overschreden. Dat betekent dan al die tien percent van de Ronsese bevolking die Frédérique gisteren nog beoogde. En het einde van dit fenomenale succes is daarmee lang nog niet in zicht.

Tweeduizendvijfhonderd enthousiaste Ronsenaars en vrienden van Ronse die er samen voor gaan om ‘den arrivei’ van de Ronde aan de Doornikse Steenweg te krijgen. Na een machtige beklimming van de Kruissens. En nadat de Muur eerder al voor een laatste beslissende schifting heeft gezorgd. Droomfinale verzekerd.

De groep ‘De Ronse van Vlaanderen’ bruist ondertussen van enthousiasme en liefde voor Ronse. De ideeën, aanmoedigingen en reacties borrelen er op. Initiatieven worden er geopperd, gelanceerd (‘spandoeken voor Ronse tijdens de doortocht van de Ronde’), geventileerd. Zo schrijft Bart Weymeels vanochtend deze brief naar de sportredactie van de VRT:

'Beste mensen van de sportredactie,

Als fervent fietser en wielerliefhebber in het algemeen heb ik uiteraard het Belgische openingsluik "Omloop Het Nieuwsblad" en "KBK" op de voet gevolgd. Rik Vanwalleghem is uiteraard een heel goede gastspreker en een interessante wielerkenner, maar bovenal momenteel de spreekbuis van de kandidatuur van Oudenaarde om de Ronde in 2012 binnen te halen. Op zich niets mis mee, maar als fiere Ronsenaar vind ik dat wij met dezelfde middelen mogen strijden. Ik ben van mening dat de finale in Ronse minstens even spectaculair zal zijn (laatste klim op 5 km van finish). Bovendien hangt er veel meer wielergeschiedenis rond Ronse en heeft de kandidatuur van Ronse met "Ronse Koerst" een geoliede machine voor het organiseren van dergelijke events. Tot slot leeft het ook meer in Ronse:Wij snakken naar eens een positieve beeldvorming van onze stad, die maar al te vaak negatief in het nieuws komt. Als bewijs van dit hunkeren naar hoogdagen zoals de Ronde Van Vlaanderen, neem gerust eens een kijkje op de facebook group: "De Ronse Van Vlaanderen". Ik zou alleen willen vragen, geef ons ook eens onze minutes of fame en de mogelijkheid om onze kandidatuur toe te lichten op het grootste forum van vandaag: Den televies!'


Na de donkere jaren, waarin het doemdenken omtrent Ronse in de media en in de gemeenteraad al te vaak de toon aangaf, is nu voor een hele nieuwe Facebookgeneratie Ronsenaars de tijd van de heropstanding van Ronse aangebroken. Deze Facebookrevolutie op zijn Ronsies luidt eindelijk de Renaixance in van alle Ronsenaars die geen boodschap hebben aan het doemdenken van de voorbije jaren en die nu samen de ban breken. Hun Ronse laat zich niet langer wegdrukken. Deze Facebookgeneratie verwoordt het Ronse dat zichzelf terugvindt en zich smijt. Tuupe vuir Ronse. Dit is mooi, heel mooi.

De Ronse van Vlaanderen? Ik duim er vanaf dag één voor en ik geloof erin. Dat spreekt. Als je er niet in gelooft, haal je het niet. En als je het niet haalt, dan heb je er alvast toch alles aan gedaan om het tenminste te proberen. Ronse zal na deze kandidatuur en het spontaan ontstane herwonnen groepsgevoel nooit nog dezelfde stad zijn.

Oudenaarde versus Ronse? Reken niet op mij om me hier te verliezen in het afwegen van de kansen van Oudenaarde met zijn Centrum van de Ronde en de vermeende connecties van directeur Rik Vanwallegem als gewezen adjunct-hoofdredacteur van Het Nieuwsblad. Ik ken Rik als een welbespraakte fijne collega met een machtige pen. Hem kan je bezwaarlijk verwijten dat hij als directeur van het Centrum van de Ronde zijn ding doet en de kandidatuur van onze Oudenaardse buren verdedigt.

Evenmin ga ik me hier verliezen in het kluwen van belangen tussen Ronde-eigenaar Wouter Vandenhaute, ‘mijn’ journalistieke uitgever Corelio van Het Nieuwsblad, van hun gemeenschappelijke ‘visvijver’, van Passe-Partout, Radio Nostalgie, Vers L'Avenir, van straks wie weet VT4 en TV5 en van wat al niet.

Laat het ons sportief houden. Laat ons de argumenten ter tafel leggen. Ronse, ik schreef het hier vorige week al, heeft wat wielrennen betreft troeven die geen enkele andere Belgische stad voorleggen kan. Daaraan voorbij gaan kan gewoon niet.

Bovendien speelt voor de eerste keer sinds een halve eeuw ook die taalgrens nu eens helemaal in het voordeel van Ronse. De Ronde als internationaal wielermonument. In een stad van deze wereld. Met een unieke internationale wielerreputatie. Op de grens van twee culturen. Meer kan dat niet zijn. Een historische markt voor schone beeldekens van een stadhuis? Dit is Vlaanderen Vakantieland niet. Ronse IS dé wielerhistorische stad van dit land. In een machtig mooi groen dal, omhelsd door de hele 'bergzone', om het in termen van Rondeverslaggeving te zeggen.

Tuupe vuir den arrivei ien Ronse.

28 februari 2011

RONSIES RARITEITENBOEK (43)

The Ranch.

Aan de Molen Ten Hengst lijkt de parking op een set van Disney-Pixar. Prehistorische Cars staan er op een rij klaar voor de verovering van Ronse by Night. Waag het niet om hier je tweedehands keverke te stallen. Onbetaalbare topmodellen van toen. Oldtimers vandaag. Inmiddels hopeloos op zoek naar vervangstukken, van silicone en botox. De enige hengst op stal hier is een bloedmooie rooie Mustang. Met, bij wijze van hoefsporen, twee breedbandstrepen Good Year in de kiezel. Giuletta meets Mister Spitfire. Nu en dan wordt, bij het dwarsen van de Ommegang, een droomkar op de Takel van Garage Martial Van Hasselt & Fils gemikt door de Ondine Renault van een niets vermoedende bompa uit Schuusse-les-Bains met in zijn mandeke zijn duurste blauwe geschelpte onderweg naar Barcelona. Behalve op de dansvloer valt hier geen hengst te bespeuren. Dwars door de vlammende houtblokken van de open haard zie je welopgevoede meisjes profijtig zuigend aan strootjes met knikje erin op het randje. De mond in de vorm van een gebroken hart. Het blijft wachten op James Dean.

Coeuj blesssé
tojtujé
paj toe le mal
que toe m’a fee

Petula Clark in haar fonetisch Frans. This must be The Ranch. Jeunes filles en fleurs et en couleurs. Schots rokje met een ‘toespelde’ ter beveiliging. Om Ali Baba op afstand te houden van de schattengrot. Tu es gaga de sa baba. Nouvelle Vague. Gewaagd is wie zich hier als fille de famille nu al durft te vertonen in de ‘loek’ van Françoise Hardy. Nina Ricci zorgt voor L’air du temps. Profumo di donna. Het is eens wat anders dan the smell of lookworst in je hand aan de toog. De côté de chez sosieskens Swann.

La noewie se traîne
La noewie n’en finit ploe

Voor die metalen doorkijkringen van Paco Rabanne is het nog iets te vroeg in Ronse. Maar een zwarte rolkraag kan al. Als het in Le Tabou van Saint-Germain swingt, dan rokt het in Ronse. Zij het vooralsnog geruit en gesplit. Aan de toog moet je als neofiet wezen, voor een vakkundige briefing door de meer ervaren nachtruiters. Je hoort er tips over wie wel en wie niet de moeite loont om er op de verdoken danspiste een koeksmijte voor te riskeren. Wie niet waagt.

Die grute pierse doer, klienen.
Mei hier dieke bolen aan hier uren.
Lek da’k het oa zeege.
De die mei hieren col loulé.
Eu loulé eu loulé eu lalala.
The Tremeloes. (B6 op de Wulitzer, naast de toiletdeur).

Blazen in blauwe blazers komen er aan gestormd. Seven horses in the sky. Alpine Renault. Porsche 911. Sabra. Lotus Elan. Alfa Spider Veloce. La jeunesse blaze(er)ée de Renaix.

Salut les cochons Flamands.
Moe‘k hier ienen ’n piere op zien moale gein?

Op hun hanenborsten zie je goudbestikte écussons van een Yachting Club die niet bestaat. Goudbestikt, goed getikt. Tiens, Marina Marina is er ook. Volgens de kenners aan de toog is zij een ‘n fluitsie van ne cent.

Iek het ôl gedoen zeu, doolie.
‘n Koeksmijte kuinde kroagen, snootie.

Dire qu'il y a
tant d'êtres
sur la terre
Qui comme moi
ce soir
sont solitaires
Wowo wooh.

Net als na cowboyfilms met Charles Bronson in Cinema Familia op zondag zie je kerels heel rancherig bronstig worden. Het lijkt nu wel The Ponderosa Ranch. Bonanza. Op de parking gaan ze nog wat dieper in de nacht op de vuist voor vermeende lieven. Eerst trots dreigend naar buiten, de benen in o à la John Wayne. Dan, na de muilpeer ‘de la part du cochon Flamand’ met het ei in de broek tastend naar de pedaal van hun 'voiture sport'. Weg scheurend richting takelwagen Van Hasselt & Fils. Even the bad times are good. Met de groeten van The Tremeloes. Het is een mooie nacht in Ronse, vol met sterrekes aan de vrieshemel. Terug naar binnen, voorbij het haardvuur. Stuck in the middle of nowhere.

La nuit ne finira donc pas
La lune est bleue,
il y a des jardins
Des amoureux
qui s'en vont main dans la main

The Ranch. Ronse dat met en voor zichzelf cinema speelt. De morgenstond heeft klatergoud in de mond. Er wordt gestoefd nu: tegen het melkwegstelsel op.

Et moi je suis là
A pleurer
sans savoir pourquoi
A tourner
comme une âme en peine

’t Kloert ien Ronse. Richard Anthony hoort de trein van Louise fluiten op C4. Zie je de duizend lichtjes in het dal, gaat je hart wat sneller slaan. Tijd voor thuis. Suske & Wiske wachten je al op met nieuwe avonturen. Je duikt met Tante Sidonie in de koffer. Een fluitje van een cent. Even the bed times are good.

HET RONSIES RARITEITENBOEK.
Handleiding voor Ronse.
Copyright Stef Vancaeneghem.