25 juni 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

CULTURELE SUBSIDIES:
WIE KRIJGT WAT VAN UW BELASTINGGELD?


De Vrije Reisduif: 50 euro.
Royal local unique: 50
Vlaamse Ardennen Club: 50
Outre Passerelle: 50
Kaartersclub Mercator: 50
CC De Kadee's: 60,56
Gezinsbond: 74,64:
A.T.B. de Natuurvrienden: 78,16
Renaix Philatelique Ronse: 67,60
Pasar: 81,68
Ziekenzorg St. Antonius: 74,64
Ziekenzorg St. Martinus: 67,60
Ziekenzorg St. Hermes: 78,16
Creaclub De Vlijtige handjes - De Lens: 92,24
Bingo: 78,16
CC Senioren: 67,60
OKRA: 92,24
Seniorenvereniging Soc. Mutualiteit 60,56
Katholieke vereniging gehandicapten: 71,12
KNUOB: 78,16
Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers: 92,24
Neos: 81,68
Veteranen Leopold III: 50
De Reuzendragers: 88,72
Koninklijke gilde St Barbara der vrije mijnwerkers: 50
Thebaanse Trompetten: 78,16

OLV Van Bijstand: 120,40
Schola Gregoriana: 85,20
St Gregorius: 120,40
St Hermeskoor: 85,20
St Franciscuskoor: 85,20
St. Martinuszangkoor: 138
Zangkoor De Meiblomme: 50
Toon op Toon: 120,40
St. Pieterszangkoor: 85,20
Beukenootje: 261,20
CC Tiffany: 85,20
CC Vlaamse Ardennen: 85,20
Fotodia COC : 261,20
Trefsenter: 261,20
OKRA Creaclub: 261,20

Davidsfonds: 437,20
KAV Ronse Centrum: 472,40
KAV Ronse St. Antonius: 296,40
KAV St Pieter: 331,60
KVLV: 331,60
Markant: 331,60
VIVA-SVV: 85,20
Jong-KAV: 226
Humanistisch Verbond: 226
JCI: 261,20
VSIR: 155,60
vib: 120,40
Vrouw en Maatschappij: 155,60
De Vrolijke Kring: 402

GOKRTI: 1.900
VTV: 2.100
t Podium: 2.100
Kon.Harmonie St Cecilia: 2.100
Stedelijke adviesraad voor cultuur: 2.500
Werkgroep Vlaanderen Feest: 1.250
Werkgroep Gedichtendag: 1.500
Picturale: 5.000
Stedelijke Harmonie: 12.000

Werkgroep Beiaard: 500
Fonds Delghust: 125
Stichting Auschwitz: 125

Ronse Opscène : 1.500
Davidsfonds: 1000
Eenheidsfront: 250

23 juni 2010

'PAASTER MOOL' IS NIET MEER

ERE-CONSERVATOR ALBERT CAMBIER OVERLEDEN
NA ONTPLOFFING GASFLES TIJDENS HET KOKEN

GIGANTISCHE BIBLIOTHEEK GAAT IN VLAMMEN OP.


Zoals ik hier al onder voorbehoud meldde is Albert Cambier vanmiddag rond halfdrie overleden in zijn woning aan de Rue Deltenre in Saint-Sauveur nadat de ontploffing van een gasfles een hevige brand veroorzaakt had. Vermoedelijk gebeurde het ongeval tijdens het koken. De gewezen stadsconservator overleefde de klap niet.

De bijzonder erudiete ere-conservator Albert Cambier was in Ronse een bij leven al legendarische figuur. Zijn enorme jarenlange inzet voor de crypte en zijn onvermoeibare opgravingswerken gaven hem de sympathieke bijnaam ‘Paaster Mool’.

In zijn huis stonden naar schatting zo'n 10.000 boeken die na de ontploffing vanmiddag in de vlammen opgingen.

De jongste tijd was Albert Cambier (88), naar het zeggen van een naast familielid die we zelf waarschuwden en met wie hij vaak contact had, nogal slecht te been. Maar van wijken uit zijn huis wou hij niet weten. Albert Cambier wou, eigenzinnig als hij altijd geweest is, ook niet horen van enig eerbetoon. Hij wordt op zijn uitdrukkelijk verzoek begraven in strikte initimiteit, zo meldt me nog de uitvoerder van zijn laatste wilsbeschikkingen.

Stadsconservator Eric Devos droeg onlangs nog zijn nieuwste werk over Hermes op aan Albert Cambier, bij wijze van (verdiende) hommage.

Met mijn klasmaats van de poësis herinner ik me Albert Cambier als een bijzonder kleurrijk lesgever esthetica.

Adieu, 'paaster Mool'. Tuupe zullen we zorg dragen van je geliefde stenen mysteries en de 'Oude Vrijheid van Ronse' een nieuwe toekomst schenken.

DE BENIEUWDE RONSENAAR

SANCTA SCOORT MET MYSTERIE VAN DE EENHOORN

Uitgeverij De Eenhoorn organiseerde in mei een grote scholenwedstrijd. Sancta Maria haalt het uit meer dan 150 inzendingen en wint 100 boeken. De opdracht was om een eenhoorn te maken. Meer dan 150 scholen tekenden, schilderden, boetseerden, naaiden, maakten T-shirts, zongen liedjes en namen filmpjes op. De jury vindt dat klas 6B uit Sancta Maria de hoofdprijs verdient voor de film 'Het mysterie van de eenhoorn'. In het filmpje kreeg elke leerling een leuke rol.

Volgens het juryverslag is het filmpje knap gemonteerd en deed het de Eenhoorn-medewerkers meermaals in lachen uitbarsten. Dat de klas ook een grote eenhoorn gemaakt heeft, is een extra pluspunt. Door de inzending kan Sancta Maria haar bibliotheek uitbreiden met 100 boeken.

22 juni 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EIGEN EXCLUSIEF NIEUWS:
POL KERCKHOVE GAAT VOOR BURGEMEESTERSSJERP
IN HET VOETSPOOR VAN VADER WALTER?
Pol Kerckhove gaat ervan uit dat hij, net als ieder ander Ronsenaar, recht heeft op zijn ambities voor het burgemeesterschap van Ronse. Zo verneem ik uit eerste bron. Het socialistische kopstuk wil zijn kans gaan om Luc Dupont op te volgen aan het roer van Ronse.

Na de recente federale verkiezingen is gebleken dat de socialisten de sterkste politieke formatie van Ronse blijven. Kerckhove wil als socialistisch kopstuk, voorzitter van het OCMW en Schepen van Financiën (van rechtswege) die ambitie voor 2012 voluit waar maken.

Al blijft het moeilijk te vergelijken, Kerckhove deed het bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 met meer dan 1.500 Ronsese stemmen achter zijn naam iets beter dan zijn kameraad Gunther Deriemaker bij de federale op 13 juni jongstleden. De jonge papa van Niels (3kg 210 en 51,5 cm) tikte af op iets meer dan 1.300 Ronsese kiezers. Enkele honderden beter dan Jan Foulon in Ronse zelf, maar wel 2000 minder voor de hele kieskring.

Geen poll om Pol

Pol Kerckhove gaat ervan uit dat Gunther de lijst trekt. Zelf claimt hij dan wel de tweede plaats. Wie de meeste stemmen haalt, gaat dan voor het burgemeesterschap. Zo is de redenering.

Een lokale poll (rond Pol) komt er niet. Pol Kerckhove wil namelijk vermijden dat hij ervan verdacht wordt via de 'zomerzonnewendinge' netwerken van vader en zoon een vermeende ‘claninvloed’ en lobbying uit te spelen in de partij. Hij wil dat de Ronsenaar gewoon zelf en niemand anders uitwijst wie burgemeester wordt.

De opvolging van Luc Dupont belooft dus zowel binnen de sterkste formatie van Ronse als tussen de huidige coalitiepartners van SP.a en CD&V nog een spannende strijd om de sjerp te geven.

De vraag is of de CD&V daarbij al dan niet uitpakt met Dupont als lijsttrekker. Dupont, zo bevestigde hij me op mijn uitdrukkelijke vraag nog eens vorige week, blijft bij zijn voornemen om af te haken.

CD&V: Van wolfijzers en schietgeweren...
Maar… nood breekt wet. De CD&V heeft aan Jan Foulon dan wel een nieuwe stemmenkampioen en aan Joris Vandenhoucke een populaire sterkhouder, de partij heeft federaal heel wat pluimen gelaten na de tsunami van N-VA. De vraag is wat dat nu lokaal in Ronse geven zal, als de storm is gaan liggen. Met wie de N-VA hier uitpakt en met welke lijst.

De CD&V heeft aan Ignace Michaux (de jongen met glimlach én schiettuig op de foto) bij manier van schrijven ook nog een 'joker'. De ijverige kabinetsmedewerker van defensieminister Pieter De Crem - die zijn stemmen gehalveerd zag - laat de jongste tijd echter maar wat graag doorschemeren 'dat het niet eens zo zeker is dat hij lokaal nog wel opkomt.’ Misschien een manier om de prijs te verhogen en nu al zo te horen 'een stoorzender’ die voor het nodige geruis (om niet te schrijven: irritatie) zorgt binnen de eigen ‘bevriende’ partijkring.