29 april 2010

OVERLEVEN IN RONSE

DU CONCRET...

Je kan het zo gek niet bedenken of ze doen het. Een paar weken geleden vraagt Jean-Luc Crucke, de ‘bon vivanteske’ burgervader van Frasnes zijn laat ons aannemen ‘argeloze’ Vlaamse collega’s van Oudenaarde, Louise-Marie en Huerebeke of all places om een keer conviviaal met de maieurs van de Collines onder auspiciën van Didier Reynders en Alexander De Croo – achter de rug van de Ronsese burgervader ah ja want dat is een tsjeef en een tsjeef dat is toch ook een beetje NVA dus persona non grata - te bekijken hoe alvast de Vlaamse Ardennen en de Collines hun Vlaamse en Waalse violen kunnen stemmen rond eenzelfde partituur omtrent cultuur, toerisme en nog van die onschuldige dingskens die vooral niks met de vermaledijde taalperikelen te maken hebben die Belgium danig ondersteboven halen dat TF1 Vlaanderen en Wallonië in zijn journaal alvast op zijn kop zet.

‘Dans six mois, il faut du concret’ zegt Reynders vastberaden op de promo-site van zijn goeie maat Jean-Luc Crucke prompt na afloop van die vergadering. Blinkend van welvoldaanheid, als altijd. (Of is het veeeleer van de godendranken van Pascal Delfosse, de gastheer van de symbolische plek 'La Grange du Sommelier' van - Ronsenaar van origine Pascal Delfosse, Beste wijnschenker van...België - alwaar het verbroederingsfeestje plaatsvindt).

Il veut du concret, l’ami Didier?
Il sera servi sur demande, et tout de suite...

En dan nog wel door zijn piepjonge Open VLD-collega, de voorzitter van de Vlaamse liberalen, zelf dus genodigde op het blauw blauwe ‘verbroederingsfeestje’. Nog geen twee weken later…blaast kwieke Alexander (‘ik en geen ander’) de regering van l’ami vice-premier Reynders op na één welgemikt ultimatum. Dit op letterlijke vingerknip van Quicksken uit Kortrijk.

Het lijkt eerst nog een etmaal lang op een kwajongensstreek uit de verhalen van Quick & Flupke. Met Didier Reynders dan in de rol van onderuit gehaalde Gardevil. Mais non mais non: du concret.

Vandaag verzucht Jean-Luc Crucke op Facebook ‘qu’il ne croit plus aux miracles’. Tja voor één keer kan ik hem begrijpen: je zou voor minder.

Als ik van hem was, zou ik echter wel uitkijken met bijbelse metaforen. De ware Judas op het feestje was dus niet diegene hij daar zelf publiek verketterde: uw dienaar. Ik wil me hier verder niet moeien met de eindeloze zelfkastijding van de liberalen onderling. Anders kan ik er evengoed een roman fleuve à la Françoise Sagan bij bedenken. (Voorlopige titel ‘Didier: dans six mois, dans un an’.)

Maar als je het hele toneeltje doorprikt, word je net als de boodschapper uit Marathon in Athene neergestoken. In de oudheid hadden ze dan tenminste wel nog het lef het mes in de buik te ploffen, niet in de rug. De zeden zijn niet meer wat ze waren. Soit.

Alexander mag dus voorlopig niet meer bij koning Albert zo kwaad dat onze vorst is op ce sacré gamin Alexandre, ‘Le Tombeur de Leterme’. ’t Is nochtans niet moeilijk, ’t is gemakkelijk. Aan de ene kant Didier die al jàren zegt: ‘Oewij zullen oewel ziejen’. Aan de andere Alexander: tegen donderdag, punt. Du concret.


* Het ware goed mocht de hard werkende schepen van Integratie van Ronse Nedia Gmati-Trabelsi eens een grondige round up maken van alle initiatieven die ze al genomen heeft om de integratie tussen alle bevolkingsgroepen van Ronse te bevorderen. Die dingen halen minder de pers dan haar rondje op de Finse Piste. De long run is, toegegeven, vaak veel minder mediatiek en ophefmakend dan dat je als extremistisch gemeenteraadslid even het Ronsese chagrijn en doemdenken komt zitten aanzwengelen in de gemeenteraad voor twee drie Indische of Pakistaanse marktkramers of om even wat toeters en bellen bij een of ander huwelijk.

* Ik vrees dat burgemeester Luc Dupont nu nog lang gaat moeten wachten op een antwoord van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom of de verdwenen straatnaamborden van Ronse voortaan in het Vlaams, het Frans of het Wetstraatees moeten… In afwachting misschien een briefje sturen naar Tante Thyssen, het nieuwe CD&V-boegbeeld (vanwege Leterme: No, he can't) of Ronse nu eigenlijk een beetje bij Frasnes hoort, dan wel bij Louise-Marie…

* Onze politiemensen van Ronse zijn druk aan het verhuizen. Zo’n 64 manschappen zoeken dezer dagen hun nieuw stekje en plekje in de ruimere gebouwen van de…Politieke Gevangenenstraat. Nomen est omen. Misschien moeten we de lokalen 'vaan oeze sampeeters' eens gaan inzingen met De Gevuigoode Mandolienen. Al weet je natuurlijk nooit hoe lang ze je daar houden.

* SK Ronse zou een serieuze sponsor gevonden hebben. Hopelijk valt het bericht dat ik opvang niet gewoon samen met een ander: dat er een nieuwe samenwerkingscontract van KSK met de stad Ronse in de maak zou zijn. Met andere woorden, dat jij en ik, via onze belastingbrief zélf die sponsor zouden zijn... Als er verkiezingen zitten aan te komen, pas dan op voor het ‘klapgeld’. Dat je achteraf zelf blijkt te mogen ophoesten.

* Die Finse looppiste is overigens heel mooi gemaakt. Het Rosco is een ware parel. Nu nog overal afgebakende fietspaden erheen.

* Apropos, kan iemand me vertellen waar je als voetganger stappen moet aan Sint-Hermes, kant Albertpark? Als je je bijvoorbeeld van het Klein Marktje naar de Priesterstraat begeeft? Op straat, daar dien je te lopen. In de hoop dat je niet onderuit gemaaid wordt door één van de 7000 wagens die er dagelijks door de verdwenen Cypriaan de Rore razen…

Ien Roonse ees dat iet.