24 maart 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF NIEUWS
‘LE BILINGUISME EST UNE FORCE’

ONDER AUSPICIEN VAN REYNDERS EN DE CROO:
BURGEMEESTERS VAN OUDENAARDE EN FRASNES
ZETTEN BURGEMEESTER VAN RONSE IN DE WIND
EN VINDEN HET OUDE BILINGUISME WEER UIT…
RONSENAARS ANDERMAAL IN DE ZAK GEZET
DOOR POLITIEKE SPELLETJES VAN HUN BUREN

Wij Ronsenaars zijn het natuurlijk al langer gewoon dat politiekers van Oudenaarde en Brakel en nu ook dus Frasnes-les-Crucke eerst de stemmen van de Ronsenaars komen ‘Ronselen’ om er daarna dan hun eigen hidden politieke agenda's van elders mee in te vullen.

Alexander De Croo heeft dat thuis nooit anders gezien. Dus wacht hij als nieuwbakken Open VLD-voorzitter niet te lang om dezelfde toer op te gaan. Uit het document hiernaast (klik erop door) waarop we via een gunstige lentewind de hand konden leggen, blijkt dat burgemeester Marnic De Meulemeester van Oudenaarde en burgemeester Jean-Luc Crucke van Frasnes nu zelfs de handen in mekaar slaan om over deze aloude stiefmoederlijke behandeling van Ronse en zijn taalstatuut zaterdagmiddag in 'La Grange du Sommelier' in Saint-Sauveur ‘grensoverschrijdend’ samen te overleggen en de strategie ervan te bespreken in een 'werkvergadering'.

Ronsenaars : sous la tutelle de Bruxelles...

‘Pays des Collines, Ardennes flamandes, deux dénominations pour un seul territoire, peuplé de citoyens qui partagent depuis des siècles des valeurs mais aussi une culture commune. Francophones, néerlandophones entre l’Escaut et la Dendre, la langue vagabonde et le bilinguisme est une force.’

Zo staat het er. Echt. In een brief onder het logo van Reynders 'Mouvement Réformateur' en open vld geschreven in 'Bruxelles' 'le 22 mars'. Van tutelle de Bruxelles gesproken...Voor elke Ronsenaar die zichzelf respecteert kan De Croo junior het nu al schudden.

Jean-Luc Crucke van zijn kant hadden we als provocateur de service al eens op de publieke banken van de Ronsese gemeenteraad gespot, naar aanleiding van de stemming over de brief van zijn collega Dupont. Nu slaagt hij er blijkbaar in om ook zijn goeie maat Didier Reynders en zelfs 'Tuupe vuir Ronse'-vriend Marnic De Meulemeester voor de stiefvaderlijke kar te spannnen. Zij gaan met zijn allen Ronse eens zelf gaan bestieren zie. Crucke, die er tussen haakjes aardig in slaagt allochtone bewoners (via een ons bekende truc)systematisch naar Ronse te versassen teneinde zijn eigen parochie te 'vrijwaren', voelt zich blijkbaar geroepen de nieuwe messias van het verlammende status quo voor Ronse te worden en daar in de regio Le Nouveau Pape de la Francofolie mee te worden.

Nu dus gaan de blauwe burgemeesters van Oudenaarde en Frasnes samen met de Ronsese liberalen (of wat er na de scheuring van overschiet: twee man zonder paardekop) zaterdag vastleggen hoe ze burgemeester Luc Dupont van Ronse met zijn vraag om afschaffing van de faciliteiten 'tuupe' eens schoontjes kunnen terugfluiten met de aloude beproefde formule van het 'Renaix Bilingue'.

Pikant detail: De Ronsese liberale gekozenen Tom Deputter (fractieleider) en Patrick De Dobbeleer (enig resterend fractielid) stemden voor de brief van Dupont waarin hij de afschaffing van de faciliteiten vraagt. Zij bezorgden Luc Dupont daarmee een wisselmeerderheid in gezelschap…van Het Vlaams Belang. Hoeveel bochten kan je in de politiek aldus maken zonder finaal met de billen bloot te gaan? Het kan daar zaterdag in 'La Grange du Sommelier' van mijn lieve kameraad echte Ronsenaar en 'meilleur sommelier de Belgique' Pascal Delfosse nog een vrolijke toestand worden...

Apropos, uit een tweede brief (mail eigenlijk) die ons bereikt, blijkt dat Natascha Meeuws door voorzitter Alexander De Croo werd gevraagd 'aan Vlaamse zijde' de activiteit van zaterdag te organiseren. Let wel: onder haar voorzitterschap stemden haar blauwe vrienden dus tegen de faciliteiten.

De enige die zich toen met zijn fractie verzette tegen de brief van Dupont (terwijl de socialisten zich onthielden) en die consequent tegenstemde was…Rudi Boudringhien. Juist, de man die bij de liberalen volgens sommige stokers zogezegd weg moest maar die met zijn GBIC sindsdien regelmatig scoort met gevatte tussenkomsten in het algemeen belang van àlle Ronsenaars zonder onderscheid van opinie of taal. Boudringhien heeft zich inmiddels opgeworpen tot de ware vaandeldrager van de echte ongekunstelde concrete taalhoffelijkheid. Dat de Open VLD hem nu achterna hinkt en alweer het geweer van schouder verandert nà eerst een stemming tégen de faciliteiten is de zoveelste pijnlijke aflevering in de verdere afgang van wat hier ooit een machtige liberale fractie was.

22 maart 2010

BEAU MONDE