19 maart 2010

OVER LEVEN IN RONSE

ISABELLE, PRINSES VAN DE KRUISSENS


En ik die dacht dat alle Franse nobele koppen tijdens de Franse revolutie in dat mandje onder het glazen speelgoed van de heer Guilletin
waren gerold. Niet dus. Er lopen in het land van die Kärcherpromotor Sarkozy en zijn Italiaanse Bruni nog steeds hier en daar wel nog min of meer gekroonde hoofden rond. Zo bijvoorbeeld het Franse prinsenpaar de Béthune Hesdigneul uit Angers: hier in Ronse welbekend als de ‘Seigneurs vaan Woetriepounk’.

Zij worden op 30 mei in Ronse verwacht voor de herdenking van 1.150 jaar Sint-Hermesrelieken. De graaf de Bethune van Wattripont was destijds heer van Ronse. Vandaar dat hij zich jaarlijks meende te mogen te laten verwennen met een taart naar aanleiding van de Ommegang.

In België hebben ze een grafelijke titel, in Frankrijk zijn het ‘princes de sang’. Tja, Noblesse oblige. Tot voor kort woonden ze trouwens nog in Wattripont en waren ze er voor de bedevaarders te zien op die koekentoestand daar langs onze Fiertelroute.

(Net naast de verplichte halte van de lokale pers voor een glas Cabernet d’Anjou aangeboden door de meer dan nobele doyenne van ons schrijfambt Dame Marie-Mathilde Ketels: noblesse de coeur, la meilleure.)

Dit alles doet me denken aan een andere nobele dame uit de rijke Internationale Ronsese jetset. Hoe zou het eigenlijk nog zijn met de Ronsese prinses Isabelle de l’Arbre de Malander van Liechtenstein?

Hierbij alvast een foto van de prinses van de Kruissens, met haar zoon Wenceslas op een of ander huwelijksfeest onder nobiljons in Mechelen. 'Son altesse sérénissime' zou zo te zien voorzekers niet misstaan op een witte hengst in de Fiertelstoet.

Een tip voor Fiertelcomité-voorzitter Yves Lenoir. Voor zover die nog schoon gekostumeerde figuratie mocht zoeken…

18 maart 2010

ADIEU MEESTER HERMAN



Na een slepende ziekte die hij kranig en sereen heeft bestreden overleed zondagavond in Oudenaarde, thuis en omringd door zijn familie, in alle vredigheid Herman Van Driessche (°1944).

Herman, zoon van wijlen de Ronsese vrederechter werd advocaat, stafhouder van de balie en zelf een tijd plaatsvervangend vrederechter in Ronse. Hij was lang een echte bezieler van het jonge verenigingsleven en voor al wie hem kende vooral een innemend man.

Bekend en geëngageerd Ronsenaar Milo Van Driessche verliest aan hem een allerliefste broer.