31 december 2009

60 JOER BOOMOOS

Zaterdag 09 januari 2010

• 10u00: Vertrek ochtendstoet aan de “Zottenmuur”
• 11u00: Machtsoverdracht op het podium vóór het stadhuis
Overhandiging scepter door de voorzitter van de Raad der Bommels
Overhandiging stadssleutel aan de Bommelskoning door de
Burgemeester
Opname uittredend koningskoppel in de Orde der Koninklijke Bommels
Academische zitting in de trouwzaal van het stadhuis

• 15u00: Bezoek Koningspaar der Bommels, met hun gevolg aan het OCMW rusthuis
• 18u00: Vertrek van de 60e BOMMELSSTOET (Zonnestraat)
• 19u30: Apotheose op de Grote Markt met podiumoptredens
• 20u30: Gouden Bommelworp
• 20u45: Muzikaal Vuurwerk (20 minuten) aangeboden door het Stadsbestuur

Zondag 10 januari 2010

14u30: Bal van de Bommelkies in zaal COC (deuren open vanaf 13u30)met verkiezing prins en prinsesje (kinderen geboren in 2000)
- Intrede koningspaar om 14u45
- 2u Kinderanimatie met Kinderdisco-show
- Playback Koningspaar
- Uitdeling snoepzakjes

Maandag 11 januari 2010
•14u00: Zotte Maandagbal in zaal COC (deuren open vanaf 13u)
- Intrede koningspaar om 14u30
- 15u00: verkiezing schoonste Bommel
- optredens van SALIM SEGHERS en de ROMEO’S
- Play-Back Koningspaar

•23u00: Verbranding levensgrote Bommelspop op de Grote Markt
- Teruggave stadssleutel aan de Burgemeester

28 december 2009

TUUPE VUIR RONSE IN 2010


Ronsese gekozenen doen er goed aan de impact van ‘Tuupe Vuir Ronse’ vooral niet te onderschatten. De alliantie van alle Ronsenaars van goede wil blijft- met alleen al op Facebook nagenoeg 1000 sympathisanten- gestadig groeien in Ronse zelf. Ze deint tegelijk steeds breder uit erbuiten. De idee van een constructieve brede alliantie rond alles wat de Ronsenaars ‘Tuupe’ aan Ronse bindt, blijkt immers – na donkere jaren van opgeklopt doemdenken – ook steeds meer niet-Ronsenaars aan te spreken. Zij worden bekoord door de specificiteit van deze snel verjongende stad van de wereld van morgen.

De alliantie wordt gedreven door het vertrouwen in de toekomst van Ronse. Het is aan de bestuurders van Ronse om uit te maken welk wettelijk (taal)kader ze daartoe willen maar het is aan hun kiezers, dus aan elke Ronsenaar individueel, om te bepalen wie ze daartoe mandateren en om wat te doen.

Voor de a-politieke alliantie ‘Tuupe vuir Ronse” zelf primeren vanuit de vrijheid van opinie van eenieder vooral de veiligheid, de vredige verdraagzaamheid en de oprechte taalhoffelijkheid.

‘Tuupe vuir Ronse ‘ is vandaag het constructief gemeenschappelijk Ronsies draagvlak geworden van waaruit de Ronsese bestuurders en trendsetters onze geliefde stad dag na dag, step by step beter en (nog) mooier maken. ‘Tuupe vuir Ronse' doorbreekt het doemdenken met een a-politieke - maar daarom zeker niet minder maatschappelijk relevante - nooit eerder geziene golf van vastberaden Ronsies voluntarisme .

WAT WILLEN WE TUUPE CONCREET?

° Maximale veiligheid voor alle Ronsenaars. Thuis, op straat, in de bank.
° Gastvrije maar klare afspraken met eenieder die in Ronse komt leven en een (opr)echte dialoog daarover met de nieuwe Ronsenaars.
° Een fraaie, serene en propere stadskern.
° De dringende aanpak en de relance van het winkelcentrum in de binnenstad.
° Doorsteek van Markt tot Marktje.
° Renovatie van het ‘Oude Vrije’ met vrijwaring van ons mooiste erfgoed.
° Herbestemming van de Oude Sint-Martinus.
° Respect en zorg voor het duizendjarige Fiertel-Werelderfgoed.
° Ronsies STOP- Plan: vlotter en veiliger verkeer voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenvervoer.
° Taalhoffelijke stad, correcte invulling van het wettelijk taalstatuut.
° Ronse als partner van de Eurometropool Kortrijk, Tournai, Lille. ° Verdere onsluiting.
° Stadsvriendelijke industriële en ambachtelijke ontwikkeling.
° Permanente druk op alle Ronsese gekozenen opdat ze steeds het algemeen belang van alle Ronsenaars doen primeren boven het extreme populisme, het electoralisme, het enge partijpolitieke cliëntelisme, het persoonlijk politiek carrièrisme, het eigenbelang.
° Permanente promotie van ons geliefd Ronse buiten de stadsgrenzen.

Aan allen Tuupe:
een schitterend 2010 !