05 december 2009

BEAU MONDE

EXPO 60 JAAR BOMMELSFEESTENCC. De Brouwerij, Priesterstraat 13.

DE BENIEUWDE RONSENAAR

ONVEILIGHEIDSGEVOEL WORDT AANGEZWENGELD
GEFOCUSTE INFORMATIESTROOM VERPEST DE SFEER
POLITIECHEF SCHIETTECATTE KRIJGT GELIJK
'HET NIEUWSBLAD' BIEDT EXCUSES AAN:
'CIJFERS WERDEN FOUT GEINTERPRETEERD'

'De statistieken van inbraken in voertuigen en diefstallen van voertuigen werden foutief geïnterpreteerd na het piekmoment van inbraken en diefstallen de jongste veertien dagen in Ronse. Onze excuses.'

Zo meldt 'Het Nieuwsblad' heel 'laconiek' op zijn nieuwssite in een antwoord op de vraag van politiechef Roland Schiettecatte aan de hoofdredactie tot rechtzetting van foute cijfers over autodiefstallen in Ronse. (Zie ons vorig bericht).

Dat de krant in haar - regionale- berichtgeving over Ronse constant focust op diefstallen en inbraken en daarbij gerichte (foute) interpretaties niet schuwt die het onveiligheidsgevoel bij de bevolking nog zwaar aanzwengelen, vertroebelt hier al een tijdje de relatie tussen de lokale overheid enerzijds en (een deel van) de pers anderzijds.

De gerichte informatie en - nu dus ook foutieve - interpretatie werpen bovendien een smet op de goede verstandhouding tussen de lokale perscorrespondenten onderling...

02 december 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

POLITIECHEF WIL RECHTZETTING NIEUWSBLAD
'INFORMATIE AUTODIEFSTALLEN IN RONSE KLOPT NIET EN ZWENGELT ONVEILIGHEIDSGEVOEL AAN'


Roland Schiettecatte, hoofdcommissaris van de Ronsese politie en zonechef, heeft vanavond een brief geschreven naar de hoofdredactie van ‘Het Nieuwsblad’ waarin hij een rechtzetting vraagt over de informatie omtrent autodiefstallen in Ronse die daar vandaag is verschenen. Hierna de brief.

Mijnheer de hoofdredacteur,

Tot mijn verbijstering lees ik in uw krant van heden, 2 december 2009, een artikel met als kop “Elke nacht drie auto’s gestolen”. Meer nog, er wordt geponeerd dat Ronse de laatste 14 dagen geteisterd wordt door “autoschuimers” en dat de politie elke nacht 2 tot 3 autodiefstallen vaststelt. Graag had ik als zonechef één en ander in de juiste context geplaatst.

Het is correct dat wij in de maand november met 9 feiten van autodiefstal, waaronder 3 pogingen, geconfronteerd werden op het grondgebied van Ronse. Dit is meer dan normaal. De eerste vond plaats op 9 november, de laatste op 28 november. De plaatsen, tijdstippen en manier waarop de feiten plaats vonden wijzen er niet op dat hier daders op een georganiseerde manier aan het werk zijn. Drie keer betrof het een poging, in twee gevallen is de dader gekend, 3 auto’s zijn inmiddels terecht. De lokale recherche onderzoekt de feiten verder.

Afgaande echter op de kop en de inhoud van uw artikel zal de onwetende lezer concluderen dat er de laatste 14 dagen ongeveer 30 à 40 (2 à 3 per nacht) auto’s moeten gestolen zijn te Ronse. U leest de correcte cijfers hierboven. Bovendien gaat het in een paar gevallen om diefstallen die niet ’s nachts maar overdag plaats vonden.

U zal begrijpen dat dergelijke berichtgeving, naast het feit dat ze pertinent onjuist is, aan de bevolking een onjuist beeld geeft en van aard is onveiligheidsgevoelens op te wekken. Ik zou het dan ook ten zeerste appreciëren indien u in de volgende editie van uw krant de zaken in hun juiste context zou willen weergeven.


Tot zover de brief van de zonechef, gericht aan de hoofdredactie van 'Het Nieuwsblad'.

In een schrijven aan de lokale perscorrespondenten dringt burgemeester Luc Dupont van zijn kant aan op journalistieke verantwoordelijkheidszin en deontologie.
De hoofdredactie van 'Het Nieuwsblad' besliste vorig jaar om zijn professionele journalisten terug vanuit de regio (ondermeer ook uit Ronse) weer naar de redactie in Groot-Bijgaarden te halen en de dagelijkse verslaggeving ter plekke over te laten aan lokale perscorrespondenten.

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF BLOGNIEUWS:
BISDOM GUNT DEKEN MICHEL TJOEN
EEN OPMERKELIJKE VERSTERKING
VERMAARD HISTORICUS VICARIS IN RONSE


Net op het moment dat er, zo vernamen we eerder al uit goede bron, na het overlijden van eigenaar Paul Cnockaert, al contacten zijn geweest tussen de erven van de oude Sint-Martinuskerk en het stadsbestuur omtrent een eventuele nieuwe bestemming, komt er volgens andere eigen bronnen vanuit het bisdom schitterend nieuws voor Ronse en de gewenste renovatie van de oude vrijheid en de hele Sint-Hermessite.

Pater Stefaan Minnaert, Witte Pater van Afrika en vermaard historicus, wordt benoemd tot lid van de pastorale equipe van het dekenaat Ronse en tot parochie-vicaris (onderpastoor) bij de deken.

Stefaan Minnaert werd geboren op 20 maart 1952 in Oudenaarde en werd tot priester gewijd in Varsenare op 25 augustus 1985. Hij was eerder werkzaam in Afrika en Rome.


We wensen de nieuwe vicaris alle succes in Ronse. Er wachten hem aan de zijde van de heer deken alvast hopen hoogst interessant werk.
Als bijvoorbeeld voor Cypriaan de Rore vorige zondag zonder slag of stoot de helft van de Sint-Martensstraat wordt weggeveegd, dan verdient Hermes, de meer dan duizendjarige patroon van deze stad, ter gelegenheid van zijn 1150 jarige verering in Ronse op zijn minst een hele straat: suggesties daaromtrent aan het stadsbestuur zijn al ter bestemming en gaan van Kaatsspelplein, Watermolenstraat tot de Kegelkaai.