05 november 2009

DE NALATENSCHAP

BIJ DE LANCERING
VAN MIJN NIEUW BOEK....


Waarde lezer,

‘De Nalatenschap’ kwam tot stand op deze blog die u fideel leest en met zijn allen inmiddels meer dan 326.000 keren heeft aangeklikt. Tijdens het schrijven kreeg ik van jullie nuttige bijkomende informatie en diverse tips. We kunnen hier dus vandaag echt spreken van een interactief boek. Met ‘De Nalatenschap’ wou ik alles uit de kast halen wat u en ik altijd al wilden weten over ‘de gebeurtenissen’ tijdens de bezetting in en om onze geliefde stad, straks 70 jaar geleden. Anders dan zou kunnen blijken uit de verhalen die inmiddels al her en der zijn verschenen over de publicatie van ‘De Nalatenschap’ is dit géén nieuw boek over ‘de zaak Vindevogel’. Natuurlijk schrijf je geen boek over die tijd zonder dat de burgemeester van Ronse er, als enig Belgische parlementslid dat de dood met de kogel kreeg voor collaboratie, één van de hoofdrolspelers van is.

Maar ik wou mijn verhaal vooral opentrekken tot een boek over de gewone mensen van Ronse in ongewone tijden. Een boek vooral over die Ronsenaars die gestreden en geleden hebben voor de vrijheid die we vandaag koesteren als hun kostbare erfenis en ons kostbaar bezit: hun Nalatenschap. Aan hun durf, hun dapperheid, hun kleine en grote verzetsdaden danken we vandaag onze 'Freedom of Speech'. Voor het eerst wordt hun verhaal getoond vanuit alle perspectieven. Dat van het verzet, dat van de collaboratie en dat van de gewone enkeling. Met hen duiken we in het maquis, vertrekken we naar de kampen, hangen we rond op het stadhuis, beleven we hun komen en gaan in de straten van Ronse en in hun schuilplaatsen van het verzet.

De Nalatenschap beschrijft aldus het universele en tijdloze thema van de enkeling, geconfronteerd met de genadeloze vermaling door de vernielingsmachine van het extreme denken.

The making of

Vanuit hun eigen belevenissen vertellen Fox, Victor, Theo en Vogel in monologues intérieurs elk hun oorlog op de achtergrond van een wereldgebeuren dat hen ‘totaal’ overstijgt.

Dit boek, waarvan de inleving bij het schrijven me heel diep heeft aangegrepen, zou ik nooit hebben kunnen schrijven zonder de volle medewerking van Georges Van Coppenolle en diens echtgenote, zijn voormalige verzetscompane Jacqueline Roos. Aan de indrukwekkend accurate notities van Georges (‘Fox’ in mijn verhaal) dank ik de ontbrekende schakel die ik nog ontbeerde om het verzetsperspectief te vervolledigen.
Voor het verhaal van 'Vogel' baseer ik me op de stenografische stukken uit het proces Vindevogel die ons zijn overgeleverd door Jan Verroken en die van onschatbare waarde zijn om de drijfveren van de collaborerende burgemeester van Ronse te plaatsen. Het verhaal van Theo haalde ik uit opgetekende getuigenissen en verhalen in de privésfeer van een aangetrouwde oom die zijn verzetsdaden betaalde met de gruwel van Birkenau en de dood (op de dag voor zijn 21ste verjaardag) in het nazi-kamp van Bergen-Belsen. Ik koppel zijn verhaal aan dat van zijn boezemvriend, de bekende Ronsenaar Maurice Bouchez, die de gruwel van de kampen overleefde en met wie ik de liefde voor Ronse en 't Ronsies deel.

Horen, lezen en schrijven
Hoewel deze roman stoelt op historisch feitenmateriaal gaat het hier duidelijk om een literaire interpretatie. Ik baseer me hiervoor ook op de vele getuigenissen die ik de afgelopen kwarteeuw als auteur uit de eerste hand heb kunnen noteren. Gesprekken die ik daarover meer bepaald vanaf 1983 heb gevoerd met ondermeer Valère Depauw, Jan Verroken, Michel Cheyns, Roberthe Depoortere, wijlen mijn collega Louis De Lentdecker (van wie ik sommige al te gratuite interpretaties nièt onderschrijf), ‘Het Proces Vindevogel’ (Davidsfonds) met erin de briljante inleiding van schrijfbroer Geert Desmijtere, de diverse theses en vooral de tientallen spontane getuigenissen van Ronsenaars die me gaandeweg kostbare info meegaven.

De onderbouw

Ik wou echter niet vervallen in de gewone historiek noch de lokale anekdotiek. Voor de diepere onderbouw die ik daarom zocht, het breder maatschappelijk en ethisch perspectief,de inleving in de kampen en de werking van de nazi-vernielingsmachine ben ik wat dat betreft schatplichtig aan Tzvetan Todorovs ‘Face à l’extrême’, aan Ryszard Kapuscinski’s ‘De ander’, aan Karl Poppers ‘Open samenleving en haar vijanden’, aan Primo Levi’s ‘Is dit een mens?’, aan Jerzy Kosinsky’s ‘Geverfde Vogel’ en aan Barbara Tuchman. ('De waanzinnige veertiende eeuw’).

Ik draag ‘De Nalatenschap’ op aan Eric Zonneman, het negenjarige Ronsese jongentje dat, op de dag van de bevrijding van Ronse, op straat werd doodgeschoten door de laatste Duitse pantser. En via Eric Zonneman: aan alle jongeren die de prijs voor de vrijheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel willen dragen en ‘De Nalatenschap’ van onze voorvaders, onze vaak zo vanzelfsprekende vrijheid, willen duiden in het licht van wat voorafging. De prijs hiervoor was zwaar, zeer zwaar. Maar het licht haalde het van de duisternis. De vrijheid haalde het van de onderdrukking.

WAAR TE KOOP?

Het boek is verkrijgbaar bij:
° Boekhandel Beatrijs, Hoogstraat 37 en Nederstraat 42 in Oudenaarde (055/31 44 77)
° Paper Shop (Michel Vandenhende), Rooseveltplein, 28 Ronse (055/20 93 94)
° Bookshop (Guy & Gregory Van Stals) Ninovestraat,30/B Ronse (055/21 12 02)
° Verspreiding voor Vlaanderen: in alle Colibro Boekhandels.
Op de opgegeven adressen in Oudenaarde en Ronse kunnen de aangekochte exemplaren op aanvraag ook gesigneerd worden. Voor thema-gesprekken of spreekavonden (verenigingen, scholen, service-clubs) rond het tijdloze en universele thema van dit boek, contacteer: stef.vancaeneghem@skynet.be

(Alle andere info: Beatrijs 055/314477 of: info@beatrijs.be)

03 november 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EEN WEMELING VAN TALENT

Met ‘Medusa’ toont Katrien Wemel ons één van haar veelzijdige talenten, deze keer als theater-auteur. De begenadigde VTV-actrice (en fijne zangeres) tekende eerder al voor diverse toneelstukken en zag onlangs haar schrijfkunst ook beloond op het web met het print-on-demand boek ‘Fae’. Een terechte stek in de boekhandel kan niet lang uitblijven. Haar schitterende pen ware hoogst welkom in een literair landschap waarin vrouwelijke auteurs meer nog dan hun mannelijke collega’s moeten opboksen tegen de efemere waan van Boekenbeurs-curiosa en andere BV-verschijnselen.

Medusa

In haar psychologische thriller ‘Medusa’ wringen vijf vrouwen zich in de vreemdste bochten voor één man. Hij is hun echtgenoot, hun vader, hun baas, hun oom, hun broer.

Hij is vooral hun passie. Met passie gaat het altijd fout. Hoe ingenieus ook het spel, hoe beheerst de intrige, hoe mooi de theorie. Elke daad heeft een consequentie, elk woord laat een spoor na. Twaalf jaar na de dood van Nathan verzamelen vijf vrouwen onderaan de trap waar hij stierf. Gevallen? Gesprongen? Geduwd? Allemaal hebben ze hun waarheid. Allemaal willen ze de waarheid kennen. Maar zijn ze opgewassen tegen de waarheid?

Duimen voor Katrien en regisseur Geert Desmijtere die rond deze tijd de plankenkoorts van zijn cast bedwingt . Het stuk wordt muzikaal begeleid door The Low Light Lovers onder leiding van muzikale duizendpoot Johan Vanderaspoilden.

Met Tine Deroeck, Greet Baeckeland, Delphine De Brakeleer, Donaat Deriemaeker, Winne Michels, Karen Wilpart en Katrien Wemel. Regie: Geert Desmytere. Muzikale begeleiding: The Low Light Lovers. Speeldata: 14, 20, 21, 27 en 28 november 2009 Locatie: Zaal Christen Volksbond. Info en reservaties: www.teatervtv.be