14 augustus 2019

TUUPE VUIR RONSE

IGNACE MICHAUX
ONDERWEG NAAR
HET BURGEMEESTERSCHAP
VAN RONSE
‘De batterijen zijn helemaal opgeladen’ lacht een stralende Ignace Michaux ons toe bij een mooie vakantiefoto op Facebook. Ervoor was de Eerste Schepen van Ronse al eventjes plaatsvervangend burgemeester bij afwezigheid van Luc Dupont. Het zit er nu helemaal aan te komen dat de alomtegenwoordige schepen van ondermeer Openbare Werken, Fiertel en Bommels als stemmenkampioen naast Dupont klaar in pole position zit voor het burgemeesterschap van Ronse.

Met de realisatie van de Stadstuin, de heraanleg van Markt en Veemarkt, de renovatie van de Oude Vrijheid en de bouw van het nieuwe zwembad kan Luc Dupont van zijn kant als nestor van de Ronsese politiek neerkijken op een vruchtbaar en succesvol burgemeesterschap. Aan hem de eer om daarbij zelf te beslissen of en wanneer hij de fakkel doorgeeft na een vlekkeloos parcours. Niet dat daar nu haast bij is. Maar het ziet er wel naar uit dat de teerlingen geworpen zijn in de leidinggevende bestuurspartij van Ronse. Vierde schepen Jan Foulon lijkt helemaal gesetteld in de resem belangrijke bevoegdheden die hem na de stembusslag werden toebedeeld als daar zijn de stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, stedebouw, financiën, milieu, mobiliteit en diversiteit . Vijfde schepen Joris Vandenhoucke maakt het van zijn kant met de inhuldiging van het zwembad helemaal waar als vaste waarde in de bestuursploeg. Bij een vertrek van Luc Dupont als burgemeester en het navenante doorschuiven van zijn eerste schepen wacht daarbij allicht ook nog de versterking met een schepenambt voor Patrice Dutranoit. Na het zo overeengekomen afscheid van Paul Carteus als – objectieve- voorzitter van de raad volgt allicht opvolging door de rustige Diederik Van Hamme.

Ronse beschikt vandaag over een jonge dynamische ploeg. Zonder uitzondering en stuk voor stuk zeer gedreven bestuurders die met zijn allen Ronse op de kaart willen in toerisme, lokale economie, evenementen, citymarketing, woonbeleid en huisvesting. De ambitie van deze bestuursploeg is er ongetwijfeld. Dat is ook meer dan nodig.

Na de plundering van de Ronsese diensten (vredegerecht, belastingen, post) door Oudenaarde en Brakel rest al wie het oprecht goed meent met Ronse maar één echt verhaal meer dat alle meningen en meningsverschillen overstijgt. Onvoorwaardelijk Tuupe Vuir Ronse

Dan liefst met een sterk open democratisch ambitieus beleid en een stevig onderbouwde oppositie om er constructief op toe te zien wat waar kan bijgespijkerd en verbeterd worden. Een betaalbaar weegsysteem voor het recyclagepark bijvoorbeeld en het dringend kind vriendelijker uitbouwen van markt en binnenstad.

Ook volledige transparantie van alle rekeningen bij sponsoring staat daarbij hoog op de agenda voor een goed bestuur. In die zin heeft Ignace Michaux er (niet in het minst na de heisa rond de Bommelsraad) ook alle belang bij dat de Leading Lady van Ronse Algemeen Directeur Linda Vandekerkhove bij de switch en de aanvang van zijn burgemeesterschap nog een tijd de vinger aan de pols houdt. Zij die als door de Ronsese wol geverfd topambtenaar alle valstrikken van de macht als geen ander kent.