23 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (67)

VERZOENINGSPOGING DE CROO MISLUKT

VLD RONSE LIGT AAN FLARDEN

BOUDRINGHIEN GAAT VOOR GEMEENTEBELANGEN:

‘Beunhazen in het bestuur vernielen mijn partij’.

André Deruyver loopt boos weg uit verzoeningsvergadering


De verzoeningspoging van Herman De Croo op het gemeentehuis van Brakel maandagavond is mislukt. De Croo probeerde de brokken te lijmen nadat eerste schepen Rudi Boudringhien eerder te kennen had gegeven te willen opkomen met een eigen lijst Gemeentebelangen. Boudringhien neemt het niet dat hijzelf en een aantal trouwe liberalen gepasseerd worden door de teruggekeerde dissident André Deruyver.
Zelf was hij als uittredend eerste schepen op de laatste plaats gedropt. Deruyver liep maandag boos weg uit de Brakelse verzoeningsvergadering toen hem door Boudringhien gevraagd werd waarom hij dan zelf geen lijstduwer wou zijn als hij die plek toch zo interessant vindt. Het akkoord dat Herman De Croo klaar had, blijft ongetekend. De Ronsese VLD ligt aan flarden. Het dreigt letterlijk een zwarte lente te worden voor liberaal Ronse.

Volgens het voorstel van maandag zou de eerste plaats worden toegewezen aan Rudi Boudringhien. Hierin onmiddellijk gevolgd door André Deruyver, Natasja Meeuws en Patrick De Dobbeleer op vier. Zoals we het eerder al schreven, toonde Patrick De Dobbeleer zich dus daadwerkelijk bereid in het belang van de partij af te zien van zijn plaats als kopman. Aan die vier eerste plaatsen zou dan verder niet meer kunnen getornd worden om nieuw gekibbel te vermijden. Voorzitter Frans Vandenbossche zou volgens dat voorstel terugtreden als voorzitter. Tot na de verkiezigen zou Patrick De Dobbeleer dan fungeren als voorzitter ad interim. Dit in afwachting van een nieuwe voorzittersverkiezing. Er zou tevens een woordvoerder worden aangesteld om een eensgezinde communicatie te bevorderen. Deze voorwaarden en voorstellen worden radicaal en definitief van tafel geveegd door de groep rond Rudi Boudringhien.

Ceaucescu-praktijken’‘

Rudi Boudringhien: ‘Dit zijn pure Ceaucescu-praktijken. Ze leggen ons daar een papier voor waarbij totaal wordt voorbijgegaan aan wat ik met mijn groep getrouwen vraag. Concreet dat de eerste zes plaatsen bezet worden door mensen die zich altijd wél fideel voor de VLD zijn blijven inzetten. En dan niet door een man als André Deruyver die eerst wegloopt en dan terugkomt. Bovendien zetten ze voorzitter Frans Vandenbossche zomaar opzij. Dat kan niet. Zo ga je niet om met mensen. Ik heb atijd gezegd dat ik er geen probleem mee had dat Patrick De Dobbeleer op één zou staan en ik op twee. Of omgekeerd. Maar daar gaat het me allemaal niet om. Daar wringt het schoentje niet. Ik sta voor een groep mensen en ik wil dat die samen met mij gerespecteerd worden. Nu is het genoeg. Ik stap op. En met mij Eric Van der Eedt, Marcel Saelens, Isabelle Raevens, Carine Van Dille, Elien Van Coppenolle, Gilles Van Liefde.’
Eric Van der Eedt bevestigt De Nieuwe Ronsenaar inmiddels zijn overstap. Ook voor hem kan het voorstel De Croo totaal niet.


‘Ik ben geen dweil’

Rudi Boudringhien: ‘Wat ze ons willen opdringen, is ronduit schandalig. Er zitten in het partijbestuur een drietal beunhazen die de VLD Ronse compleet kapot aan het maken zijn met hun achterbakse agitatie en pretentie. Ik voel me als een dweil die men eerst aan de achterdeur legt, nu weer aan de voordeur en die men morgen dan uitwringt. Niet met mij. Niet met ons. We komen op met Gemeentebelangen-Intérêts Communaux. Een tweetalige lijst. Zeker weten.'


Deruyver & Co

Rudi Boudringhien: ‘Patrick De Dobbeleer? Met hem heb ik altijd kunnen praten. En dat blijft zo. Ook voor de toekomst. Maar het gaat niet om Patrick. Het gaat niet om een rivaliteit tussen ons. Het gaat om Deruyver en zijn companen die alles menen te kunnen naar hun hand zetten. Ik vraag bijvoorbeeld al lang dat men de vacante plaats van Claire Vandenhole in de raad eindelijk eens zou bezetten. Dat lijkt me toch logisch. Maar ook daar gaat men niet op in. Nee. Ze houden op geen enkele manier rekening met wat we vragen. Ze leggen ons daar zomaar een papier voor. En dan die woordvoerder. Willen ze misschien iedereen muilbanden of wat? No way.’

Vier of niks meer

Patrick De Dobbeleer laat De Nieuwe Ronsenaar weten dat hij bereid blijft de stap terug te zetten naar de vierde stek om de eenheid van de partij te vrijwaren.
Patrick De Dobbeleer: ‘En nu is het nog niet goed. Ik ga er mij verder dan ook niet ziek in maken. Zoveel is het mij niet waard. Ik sta op vier en blijf op vier. Dat is het voor mij. Het is vier of niks meer. Ik ga niet voor André gaan springen op de lijst als het dat is wat ze zoeken is het neen. Ik voelde mij met mijn gebaar van verzoening eigenlijk zelfs opgelucht. En dan krijgen we nu dit. Voorzitter ad interim word ik overigens in volkomen overleg met Frans Vandenbossche zelf. Als verkozen ondervoorzitter word ik namelijk automatisch voorzitter wanneer de voorzitter een stap terug zet. Dat is Frans gevraagd in het belang van de partij. Frans heeft me vanochtend nog eens verzekerd dat hij daar geen enkele moeite mee heeft.’

Een flamingant, een storend element

Door De Nieuwe Ronsenaar hierover ondervraagd nuanceert Frans Vandenbossche dat.
'Ja en nee. Het is wel ook zo dat zowel ikzelf, Johnny Verledens als politiek secretaris en Rudi als schepen al maanden onder vuur worden genomen door drie ruziestokers in het bestuur die zelf niet op de lijst staan, maar die wel anderen meesleuren in hun negatieve agitatie. Ik wou me best terugtrekken als voorzitter om de partij toe te laten uit de impasse te geraken. Vriendschap is me meer waard dan politiek. Het groot probleem is echter dat er met dat trio bestuursleden geen enkele positieve samenwerking meer mogelijk is. Eén ervan verwijt me bijvoorbeeld dat ik lid ben van Marnixring en Davidsfonds. Dus met andere woorden een flamingant. Dus een storend element. Kan je je dat voorstellen? Mag ik er trouwens op wijzen dat ik verkozen ben als voorzitter met 123 stemmen op 142? Dat is negentig percent. Ik heb vrienden heb in de twee groepen. Met Patrick kom ik bijvoorbeeld goed overeen. Daar ligt het probleem niet.'