06 december 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR

POLITIEK CORRECT DISCOURS VOLSTAAT NIET

DE UITDAGING VOOR BURGEMEESTER DUPONT:

ZEROTOLERANTE ZEVER EN ONVEILIGHEID BANNEN


‘We hebben een veiligheidsplan. Het personeelskader van ons politiekorps is volledig ingevuld. We hebben camera’s geïnstalleerd. We kunnen er alleen op de privéparking van de Delhaizeparking toch geen 25 hangen om elk hoekje in de gaten te houden. Een politiestaat in Ronse is immers geen optie’.

Dat zegt Luc Dupont vandaag in Het Volk & Het Nieuwsblad. Naar zijn reactie gevraagd op de brutale overval maandagavond aan het Dexiakantoor én alweer een nieuwe overval dinsdagnacht in de speelhal The Golden Games op de Grote Markt.

Ook korpschef Roland Schiettecatte wil hierover in genoemde kranten een en ander kwijt aan onze collega Koen Lauwereyns.

‘Het klopt dat de Delhaizeparking ’s avonds een verzamelplek is voor mannen die in auto’s blijven rondhangen. Niets wijst er echter op dat we de daders onder die gasten moeten zoeken. In een auto zitten, is immers niet strafbaar. We weten bovendien wie die vaste klanten zijn, alleen kunnen we ze zonder aanleiding niet systematisch controleren. Dat is niet wettelijk en niet wenselijk omdat het als een rode lap op een stier zou werken. De parking is echter een van onze vaste punten waarlangs onze mensen geregeld patrouilleren.’

De parking van de Delhaize blijkt ook al enige tijd in de gaten gehouden te worden vanuit een camera aan de gevel van de Volksbond. Dat heeft de daders blijkbaar niet afgeschrikt. Overigens blijkt er op de beelden van maandag niks verdachts te merken.

Meer patrouilles en nog meer controles op de Delhaizeparking kan volgens de korpsoverste het neveneffect hebben dat de situatie zich verplaatst naar nog meer afgelegen plekken zoals bijvoorbeeld het Boudewijnpark.

Volgens Roland Schiettecatte zijn de brutale overvallen van deze week tekenend voor een trend die in de meeste provinciesteden wordt geconstateerd. Daders worden driester, agressiever en ze blijken steeds jonger. De Ronsenaars wordt afgeraden om na zondsondergang zonder gezelschap bankverrichtingen te doen in selfbankings.

‘Bij mij ben je veilig’.

Een paar bedenkingen bij deze reacties.

Alle maatregelen die burgemeester Dupont opsomt, waren ongetwijfeld stapstenen naar een veiliger Ronse. Maar ze volstaan niet om bij de Ronsenaars de perceptie van onveiligheid weg te nemen. En de feiten geven de Ronsenaars helaas gelijk. Het is meer dan perceptie: het is het alledaagse bestaan geworden in Ronse.

Het gebeurt aan het Guissetplein.
Aan de Delhaize.
Aan de Markt.
Aan het Boudewijnpark.
Waar is de Ronsenaar nog veilig ’s avonds?

Honderd percent veiligheid bestaat natuurlijk alleen in de show van Wim Helsen:‘Bij mij ben je veilig’. En we zijn de laatsten om zerotolerantie te bepleiten. We willen integendeel dat de Ronsenaars zich op elk moment van de dag en de nacht zonder bodyguards in hun stad kunnen blijven bewegen.

De voorvallen die hier gisteren al zijn aangekaart, betreffen overvallen op twee personen die niet eens zo laat op de avond als gewone burgers en doe-mensen hadden deelgenomen aan het socio-culturele leven van hun stad. Bij de ene was dat in verband met SK Ronse, bij de andere in verband met het culturele leven aan de Volksbond.

Mag en kan dat nog ongestraft? Of wordt het straks iedereen gewoon geraden dan maar helemaal thuis te blijven? Niet langer naar toneel(repetities) te gaan? Nergens meer je wagen te parkeren behalve in je eigen garage? Niet langer naar de match Anderlecht-Standard op Belgacom te gaan kijken? Niet langer naar Rosco of Collegezaal te gaan sporten? Enz…

Het kan toch niet dat van de Ronsenaars gaandeweg wordt verwacht dat ze bij zonsondergang zichzelf om veiligheidsredenen uitgangsverbod opleggen. Het kan toch niet dat van de Ronsenaars verwacht wordt dat ze hun horeca loslaten.

Het laatste waarmee de Ronsenaar moet opgezadeld worden is, met een schuldgevoel omdat hij zich ongedwongen in zijn stad wil bewegen. Omdat hij de dingen doet die in een vrij land moeten kunnen. Gewoon een avondwandeling in Bruulpark bijvoorbeeld.

We hebben hier als de eersten alle extreme reacties op onveiligheid en het daarbij aanleunend racisme bekampt. We zullen dat blijven doen. We gruwen van diegenen die de onveiligheid aangrijpen om bekwame beleidsmensen aan de schandpaal te spijkeren.

We geloven in het Strategisch Plan Dupont-Vandekerkhove en gaan voluit voor de Renaixance Tuupe vuir Ronse. We promoten Ronse hier zonder dure marketingfactuur, omdat we van Ronse houden. We zullen dat blijven doen.

De inmiddels 155.000 bezoeken aan deze blog van hier in Ronse zelf en verder vanuit 50 landen (overal waar Ronsenaars zijn) sterken ons daarbij.
Ze geven ons als webstek zonder broodheren noch opdrachtgevers de nodige armslag om hier onbevangen de vragen te stellen die elke Ronsenaar stelt. Zonder daarbij geassocieerd te worden met extreem doemdenken.

Wat we als Ronsenaars willen is dat burgemeester Dupont systematisch kordaat en sans pardon elke kans op meer veiligheid benut. Dat hij voort elk risico op onveiligheid te lijf gaat. Dat hij aldus elk alibi wegneemt voor zerotolerantie met racistische ondertoon. Luc Dupont kan niet kordaat genoeg zijn, wil hij het snel woekerend ongenoegen van de Ronsenaars omtrent hun veiligheid met daden beantwoorden. Hij kan daarbij ongetwijfeld rekenen op heel veel steun en krediet van de Ronsenaars. En dan niet alleen van de ‘bange verontruste burgerman’: ook van de ‘politiek correcten’ die een grondige hekel hebben aan zerotolerante zever en onverdraagzame parlé.

Nu schermen met de ‘politiek correcte optie’ om de rechtgeaarde verwachtingen van de Ronsenaars te sussen, is contraproductief omdat dat politiek correcte verhaal bij de meeste Ronsenaars al langer geen enkele indruk meer maakt. De Ronsenaar wéét dat burgemeester Luc Dupont een heel politiek correct mens is. Dat politiek correcte verhaal mag de harde Ronsesese waarheid niet in de weg gaan staan. En die waarheid is dat Ronsenaars ’s avonds nauwelijks nog buiten durven komen zonder in shock in de spoed te belanden vanwege gijzeling of overval.

Genieten middenin het groen
van een (gast)vrij en veilig Ronse.
Tuupe vuir Roonse.