01 juni 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (137)


HERMAN DE CROO:

POUSSEUR DE LISTE…ET DE BOBONNE

ZORRO DE CROO EST ARRIVE…


DE LAATSTE BELGENMOP VAN HERMAN DE CROO‘Herman De Croo, militant plus que jamais’. Onder deze titel richt Herman De Croo zich vandaag paginavullend in de Burgerkrant in het Frans tot de Ronsese kiezers.

‘Sa connaissance de la réalité du terrain font sa force au sommet de la politique flamande et belge’.

Zo staat het er. Lees het twee keer. Zo staat het er echt.


Nu eventjes goed volgen. Herman De Croo die zichzelf ‘pousseur de liste’ (hij bedoelt: lijstduwer) ‘de la liste Open VLD’ laat noemen, richt zich hier dus namens ….de Vlaamse Liberalen en Democraten van op zijn ‘sommet de la politique flamande’ in het Frans tot de kiezers van de stad Ronse in Vlaanderen. In zijn tekst beroept hij zich erop ere-bommel te zijn van Ronse. Je zou het voor minder.

Ronse uit de tunnel dank zij De Croo…

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werden Erik Vander Eedt en Rudi Boudringhien vanuit de VLD Ronse nog zwaar gekapitteld omdat de EDB-kandidaten op die lijst Ronsese kiezers …in het Frans hadden aangeschreven.

Blijkbaar is dat nu voor de Vlaamse Liberaal en Democraat De Croo zelf geen enkel probleem.

Dat de eerste burger van het land hiermee de eentalige immigratie vanuit Wallonië en Brussel aanwakkert door hardnekkig Ronse in de perceptie op te zadelen met het misleidend imago van tweetaligheid is ronduit schaamteloos cynisme.

Zeker vanwege een politicus die er na veertig jaar met al zijn ministerschappen en toppolitiek niet eens in geslaagd is Ronse degelijk te doen ontsluiten.

Het is uitgerekend dit soort van electoraal opportunisme dat Ronse steeds verder opzadelt met eentalige Franstalige gelukszoekers die naar het zogezegde vermeende ‘tweetalige’ Ronse komen afzakken en hier de werkloosheidsrangen nog komen aandikken, die de koopkracht van de Ronsenaars ondermijnen, die de commerce van Ronse de dieperik in duwen.

Herman De Croo draagt hier de verpletterende verantwoordelijkheid de Vlaamse identiteit van Ronse wetens en willens te negeren in een doorkijkpoging om wat er nog rest van de voormalige kiezers van wijlen Emile Cuvelier en Albert De Cordier te lijmen en te slijmen.

Dit zal de kiezers van Ronse, Open Vlaamse Liberalen of andere, niet ontgaan.

Oh ja zijn wapenfeit: ‘La réparation du tunnel de chemin de fer à Louise Marie’.

Faut pas pousser bobonne dans les orties, monsieur le premier citoyen au sommet de la politique flamande de la Open Vlaamse Liberalen en Democraten…