31 mei 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (136)
WOUTER STOCKMAN GAAT VOOR GROEN!

AFVALLINGSKOERS NAAR HET STADHUIS

GENIETEN VAN GROEN MIDDENIN HET ROOD...

Omdat Tijl Bondue, gewezen voorzitter van Sp.a-Ronse, erin slaagde een progressieve kartellijst te maken met groen.
Omdat Pol Kerckhove volgens het nieuwe gemeentedecreet tegelijk de taken van OCMW-voorzitter en Schepen van Financiën en gemeenteraadslid kon combineren.
Omdat Pol Kerckhove, ook als hij ontslag neemt als gemeenteraadslid de raadszittingen toch als schepen kan blijven bijwonen, zij het zonder stemrecht.
Omdat Sp.a binnen de meerderheid comfortabel genoeg zit dat het niet op één Sp.a-stem in de raad aankomt.
Omdat Carine Moulaert als eerste opvolger niet in aanmerking komt vermits haar zoon Christophe Stockman al in de raad zetelt en beiden wettelijk niet mag.
Omdat de ene Stockman de andere niet is.
Omdat de volgende opvolger Sylvie Miclotte gekozen heeft voor een zit in de OCMW-raad… maakt Wouter Stockman van Groen maandagavond op de gemeenteraad zijn opwachting als raadslid. Het eindpunt van een nooit eerder vertoonde partijgeleide afvallingskoers naar het stadhuis.

Groen? Nooit gezien!

‘Ik gun het hem van harte. Want ondanks alle pogingen van Groen! om in het verleden een zitje in de raad te krijgen, was het nog nooit gelukt,’ aldus daarover Pol Kerckhove, in de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen in Het Volk.

Pol Kerckhove neemt hier een wel zeer opmerkelijk loopje met de realiteit. In het verleden waren immers zowel Claire Demortier als Carlos Anckaert niet alleen zeer actieve, maar ook biezonder gedreven gemeenteraadsleden voor de groenen…
Herinner je de genadeloze moedige eenmansstrijd van Anckaert tegen de industriële overlast in de Jan Van Nassaustraat en omgeving.

'Ik zal pas zeker zijn als ik effectief de eed heb afgelegd,' zei Wouter Stockman in datzelfde verhaal. Wij na die hogervermelde hindernissenkoers eigenlijk ook...

Eerste strijdpunt al afgevoerd

‘We willen geen postjes. We willen een positief progressief links front. Het gaat ons om de inhoud. We krijgen hoe dan ook onze zeg in de fractie. We krijgen groene ruimte in het beleid', zo noteerden we uit de mond van Wouter Stockman op het verkiezingsdebat van Wieties.

Dat zal nu vanaf maandag moeten blijken uit de feiten. Inhoudelijke discussies zullen door Wouter in de Sp.a fractievergaderingen worden uitgepraat en dus niet openlijk in de gemeenteraad.

Zeer benieuwd wat er na dergelijke interne discussie aan groene opties blijft bovendrijven. Al kan dat nog best meevallen, zeker nu ongeveer alle partijen er achter gekomen zijn dat de planeet zichzelf in ijltempo in de klimaatvernieling vervuilt.

Wouter Stockman heeft alvast beloofd te bedanken voor de partijsdiscipline en dus niet alles lijdzaam te zullen slikken. Eén van zijn eerste strijdpunten kan hij alvast inslikken.

Dat ‘half uurtje spreekrecht voor het publiek’ is immers onlangs door de raad al afgewezen. Het voorstel was er gekomen van de Open VLD en werd verworpen met het argument dat er al genoeg democratische wegen bestaan om de stem van het volk tot in de raad te kanaliseren.

Maar er resten Stockman bergen ander werk. Om te beginnen radikaal verzet tegen het asbeststort op Ronsese grond. Zowel het stadsbestuur van Maardedal als dat van Ronse gaan zeer terecht in beroep tegen de beslissing van de bestendige Deputatie om het kankerverwekkend goedje in onze Vlaamse Ardennen te dumpen.

Werk aan de winkel voor Wouter.