27 maart 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (107)
TACK WIL DAT STADSBESTUUR

PASSE-PARTOUT BERISPT OM ADVERTENTIE

L’EXPLORATION DE L’IMMONDE

BOUDRINGHIEN VERSUS TACK: DIT IS RACISME


Het is gisteravond tot een bijzonder zware aanvaring gekomen tussen Erik Tack en Rudi Boudringhien in de gemeenteraad. Boudringhien verwijt Tack racisme tegenover een groot deel van de bevolking. In dit geval: de Ronsese Franstaligen.

Rudi Boudringhien: ‘Ik geloof hier mijn oren hier niet. We leven nog altijd in een democratie. Wat ge hier voorstelt, is buitenwettelijk. Ge doet mij denken aan de Kristalnacht. Dit is racisme op grote schaal.’

Aldus een ziedende Boudringhien, in zijn reactie op een bijkomend agendapunt van Erik Tack omtrent een Franstalige advertentie met reductiebonnen voor ‘L’Exploration du Monde’ in de Passe-Partout.

Erik Tack wou dat het bestuur een brief zou schrijven naar het alle-bussen-blad om Passe-Partout te berispen. Verwijzend naar het Vlaams karakter van de stad waarbij dergelijke Franstalige reclame volgens hem dan niet past.

Volgens de Voorzitter van de Raad Jan Foulon is het totaal not done en helemaal niet de taak van een gemeenteraad om zich te gaan bemoeien met betaalde advertenties in bladen. Diederik Van Hamme van CD&V vroeg een schorsing om te overleggen met zijn fractie.

Grondwettelijk recht: de drukpers is vrij

Het voorstel van het Vlaams Belang om Passe-Partout aan te schrijven, werd even later verworpen. Alleen Open VLD onthield zich. De partij die nochtans zegt op te komen voor openheid en vrijheid stemde - zeer opmerkelijk - nièt tegen deze poging tot fnuiken van de freedom of speech...

Alle andere partijen verwierpen wél radikaal het beklemmend idee van Erik Tack om de lokale media te gaan reprimanderen op hun inhoud. Artikel 18 van de Belgische grondwet indachtig: de drukpers is vrij.

Boudringhien schreeuwde Tack apart nog na dat hij zich hiermee gewoon smalletjes wil revancheren op Passe-Partout, omdat het blad in de voorbije verkiezingsstrijd geen advertenties wou plaatsen van het Vlaams Belang.

(Een beslissing die volgens ons inderdaad voor discussie vatbaar was. Voor zover de te plaatsen verkiezingsboodschap democratisch is en er geen mensen of bevolkingsgroepen worden geschoffeerd of uitgesloten moet zij - in het kader van diezelfde vrije meningsuiting - wél kunnen, vinden we. Dit kadert in het hele debat van het omstreden cordon sanitaire).

Horen, zien en schrijven.

Gewezen eerste schepen Boudringhien verliet na zijn uitval de gemeenteraad . Wit van woede. Erik Tack, zichtbaar geschrokken door Boudringhiens reactie:

‘Racisme? Dat zijn verschrikkelijke woorden die ge hier spreekt.’

Passe-Partout is een uitgave van Corelio, de voormalige Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM). Die besliste om in àl haar kranten en bladen, ondermeer Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Volk, geen advertenties van het Vlaams Belang te plaatsen. Deze algemene beleidsbeslissing werd ook in Ronse stipt opgevolgd.

Het is niet de eerste keer dat lokale politici de vrijheid van meningsuiting hier in Ronse menen te kunnen muilkorven. Het breekt hen zuur op. Ook electoraal.

De nationale verkiezingscampagne van het Vlaams Belang draait rond drie aapjes. Die staan voor de houding van de drie grote concurrerende partijen van christen-democraten, socialisten en liberalen.

In dit geval echter wordt het zogenaamd schuldig zwijgen, dat de andere partijen nationaal en campagnegewijs wordt aangewreven, merkwaardig genoeg in Ronse integendeel opgelegd aan een - deze keer Franstalig - deel van de Ronsese bevolking.

De pers heeft op deze poging tot fnuiken van het vrije woord maar één antwoord: horen, zien en schrijven.