16 maart 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (102)VLD-voorzitster Natascha Meeuws mikt op middenveld

ACW-VOORZITTER LEO VERSTICHEL:

‘BENIEUWD HOE? VLD HEEFT ER NOOIT WAKKER VAN GELEGEN’


'We bouwen met een open geest aan een nieuwe Open VLD waarbij het middenveld een belangrijke rol krijgt.’

Aldus Natascha Meeuws, in een eerste reactie op haar verkiezing tot eerste vrouwelijke voorzitster van Open VLD Ronse. (Lees De Benieuwde Ronsenaar 99).

Deze uitspraak is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van Leo Verstichel, voorzitter van ACW Ronse en verdienstelijk middenveldwerker van het eerste en het laatste uur, hierna deze reactie op haar uitspraken in De Benieuwde Ronsenaar.


‘Laat me eerst en vooral haar langs deze weg Natascha Meeuws proficiat wensen met de nieuwe uitdaging als voorzitster van de OPEN VLD. Ik wens haar zeker alle succes toe.

Mijn bijzondere aandacht in haar eerste voorzittersintenties gaat naar de passage waarin zij het heeft over het te voeren beleid en het terugkeren naar de oude roots van het liberalisme.

Zeker wanneer zij het in één ruk ook heeft over het middenveld en het belang daarvan.

Ik citeer : ‘We bouwen met een open geest aan een nieuwe Open VLD waarbij het middenveld een belangrijke rol krijgt...We willen terug naar onze liberale wortels weg van het oude groepsdenken. We willen uitgaan van de talenten van elke vrije mens. Wij willen een open samenleving die niet beperkt wordt door talloze regeltjes en ook aan de zwaksten ruimte geeft.'

Als ACW-voorzitter van Ronse draagt zoiets mijn bijzondere aandacht weg.

Immers het ACW in het algemeen en zeker dat van Ronse beklemtoont sinds jaar en dag het belang van dat middenveld. Het formuleert zijn maatschappijvisie steeds in solidariteit met de zwakkeren.

Zie daaromtrent onze standpunten in verband met het openbaar vervoer, de tewerkstelling, de sociale huisvesting, de migranten, de sociale economie, de wachtlijsten in de gezondheidszorg enzovoort.

Deze houding wordt van ons als sociale organisatie terecht verwacht en niet steeds in dank afgenomen. Het is een taak die wij vanuit onze achtergrond een concrete invulling proberen te geven.

Ik kijk dan ook met méér dan gewone belangstelling uit hoe de nieuwe voorzitster dit zal gestalte geven binnen het kader van de oude liberale waarden.

Immers, in het recente, maar ook het verre verleden heeft de VLD nooit echt wakker gelegen van het middenveld.

Toch wil ik niet negatief zijn. Ik zal zeker alle voorstellen die het nieuwe bestuur formuleert ernstig doornemen.

Meer nog, indien deze een aanvulling kunnen zijn op onze eigen standpunten en we samen een stuk dezelfde weg kunnen gaan, mag voorzitster Natascha Meeuws zeker op mijn steun rekenen.’


Vervolgt, ongetwijfeld.