04 april 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (75)

HEET VAN DE NAALD!

NIEUWE POLITIEKE BREUK IN RONSE:

ALLIANTIE CD&V–NVA TERUG NAAR AF

CD&V WIL GEEN EX-BLOKKER OP LIJST


Het is tot een breuk gekomen tussen CD&V en NVA.
De CD&V weigert de ex-Vlaams Blokker Stefaan Leyn op haar lijst op te nemen.
‘We moeten géén ex-Blokkers die via een NVA-ommetje op onze lijst komen staan’, aldus CD&V-voorzitter Jan Foulon in een reactie namens zijn partij.
‘De emotie haalde het van de rede’, zegt NVA-voorzitter Paul Carteus. Deze laatste had begrip voor het CD&V-standpunt. Hij haalde het hiermee echter niet in zijn eigen partij, geeft daarom zijn ontslag en verlaat de politiek.
Na de scheuring binnen de VLD en het opstappen van Joost Hysselinckx bij het Vlaams Belang is dit de derde coup de théâtre naar de verkiezingen van oktober.


‘We laten onze lijst niet bezigen door Vlaams Belang’

Voorzitter Jan Foulon: ‘We hadden een akkoord omtrent de plaatsen en het programma. NVA zou de vier laatste plaatsen bezetten. We kunnen ons echter niet vinden in het voorstel van de NVA om Stefaan Leyn, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog op de lijst van het Vlaams Blok stond, op de CD&V -NVA lijst te zetten. We zijn hierin pincipieel. Onze lijst dient niét om mensen met bewezen Vlaams Belang-ideeën via een ommetje bij de NVA op onze lijst te accepteren en zo toegang te verlenen tot het beleid van Ronse. Ons standpunt is hierin duidelijk. Er zijn in Ronse zoveel mensen met een constructieve ingesteldheid en positieve ideeën die zich al jarenlang voor onze stad inzetten. Met die mensen willen we elke stek op de lijst invullen.’

Constructief werken aan Strategisch Plan

Het njet van de CD&V zorgde aan de overzijde van de gesprekstafel alvast voor het vertrek van NVA-voorzitter Paul Carteus. Die kon zich wel vinden in het standpunt de CD&V omtrent het verzet tegen de kandidatuur van gewezen Bolkker Stefaan Leyn. Carteus stuitte daarbij echter zelf op verzet van het NVA-bestuur en nam inmiddels ontslag.

Jan Foulon: ‘Voorzitter Paul Carteus van de NVA, kan zich inderdaad vinden in ons standpunt, geeft daarom zijn ontslag als voorzitter en verlaat de politiek. We gaan dus op 8 oktober niét in kartel naar de verkiezingen Wij betreuren het dat het NVA-bestuur eenzijdig de onderhandelingen stopzet. We willen op eigen kracht, met een open geest en constructief dynamisme en enthousiasme naar de kiezer trekken om zo het strategisch plan voor Ronse uit te voeren.’

‘Emotie haalde het van de rede’.

Ontslagnemend NVA-voorzitter Paul Carteus: ‘Ik heb gepoogd om pragmatisch maar eervol mijn verantwoordelijkheid als N-VA-er op te nemen en mee te werken aan het beleid van onze stad. De gemeenteraadsverkiezingen en het kartel met CD&V boden daartoe de ultieme kansen. Helaas, de emotie haalde het van de rede. Voor mezelf heb ik uitgemaakt dat ik niet langer het vertrouwen van de bestuursploeg kon genieten. Om de goede werking niet in de weg te staan heb ik mijn ontslag als voorzitter en als bestuurslid ingediend. Ik velaat de politiek.’