27 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (70)

KLARE TAAL VAN VLD RONSE:

GEEN COALITIE MET VLAAMS BELANG


Het VLD-bestuur Ronse verspreidt volgende tekst die we hierna - als eerste en onverkort - weergeven. Ook deze lectuur wensen we de lezer van De Nieuwe Ronsenaar namelijk niet te onthouden.

Het VLD-bestuur Ronse neemt kennis van de berichten in de geschreven pers, lokale TV & radio over de splitsing van de lokale afdeling. We stellen vast dat dit geen politiek meningsverschil meer is, maar persoonlijke en gratuite afrekeningen tussen individuen, hetgeen we betreuren omdat deze niet overeenstemmen met de feiten. Daarom willen we de feiten weergeven zoals ze zijn en onthouden we ons van persoonlijke aanvallen en vuilspuiterij.

1.Samenstelling van de kieslijst.

Het bestuur, inclusief zij die thans zijn afgescheurd, heeft op volstrekt statutaire en democratische wijze een kieslijst verkozen. Niemand heeft daartegen klacht ingediend. Dit wordt trouwens bevestigd in de ontslagbrief van de voorzitter die toen eveneens via de media heeft bevestigd dat dit de lijst was van het gezonde verstand om zijn uitspraak te citeren.

2. Zonder enige kennisgeving aan het bestuur hebben een aantal leden van het partijbestuur op 14/03/06 de pers laten weten dat ze uit de VLD stapten.

3. De persoon van de voorzitter werd nooit in vraag gesteld tot na de stemming van de kieslijst.

4. De tandem Deruyver-Dufour

De heer Dufour heeft onmiddellijk laten weten dat hij zich terugtrok als kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en is bij deze beslissing gebleven. Hij blijft wel lid van het VLD-partijbestuur.

5. De tandem Deruyver-Tack

Op de vergadering van 20/12/05 werd unaniem beslist dat de VLD-Ronse het nationale standpunt zou volgen. Nooit heeft de heer Deruyver laten weten dat hij zou samenwerken met het Vlaams Belang, laat staan dat er sprake zou zijn van een verborgen agenda, zoals sommigen insinueren. Dit zal het komend partijbestuur herbevestigd worden.

6. Ronse voor rijken - Ronse Residentiëel

Het zogenaamd 'sociaal liberalisme' heeft ervoor gezorgd dat Ronse het hoogste werklozenpercentage heeft van de regio en het hoogste percentage asielzoekers die - gezien onze beperkte industriële mogelijkheden - weinig of niet aan de bak kunnen komen en het werklozencijfer vergroten.

De VLD wil van Ronse een aangename stad maken voor iedereen waar het goed is om te wonen. Een stad waar iedereen zijn vrijheid en rechten op een aangename en correcte manier kan beleven. Een stad waar de verpaupering en de verkrotting stopt.

De VLD gaat voor een stad, vrij van verdoken schulden. Volgens dhr Ghystelinck staat Ronse een schuldenberg te wachten door OVERO. Heeft de schepen van financiën (ter verduidelijking: Rudi Boudringhien. Noot van DeNiRo) dit niet zien aankomen?

7. Ceaucescu praktijken

'Dura lex, sed lex'. De wet is hard, maar het is de wet. Het bestuur heeft de statuten strikt en op de letter gevolgd. Dan zijn wij Ceaucescu's?

8. Vier of niks meer

Het sierde Patrick of 'Dobie voor de Ronsenaars', om een stap terug te willen zetten. Het bestuur heeft unaniem geweigerd, gezien de verkiezing en de statuten.

9. De Croo faalt

Het VLD bestuur heeft de afgevaardigden (Patrick De Dobbeleer, André Deruyver en Natascha Meeuws) de strikte opdracht gegeven om het besliste standpunt aan te houden. Hun politiek correcte houding zorgde ervoor dat zij hun partijbestuur opnieuw wensten te raadplegen vooraleer zij zouden overgaan tot een definitieve beslissing.

Uiteindelijk hebben de afgescheurden besloten het compromis van Minister van Staat NIET te ondertekenen en dit opnieuw via de pers bekendgemaakt zonder hun partijbestuur hierin te kennen. Met andere woorden er kan onze afvaardiging geen enkele schuld aangesmeerd worden. Enkel een politiek correcte houding.

Het VLD bestuur dankt Minister van Staat Herman De Croo die meer dan zijn job gedaan heeft als bemiddelaar.


Tot zover de tekst. Vervolgt ongetwijfeld.