29 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (73)

HEET VAN DE NAALD

TOEKOMST PLAN RONSE GELANCEERD
ONDER MASSALE BELANGSTELLING

EEN HISTORISCHE KANS VOOR DE RENAIXANCE


Met een knappe Cityclip is zonet onder massale belangstelling in het Congrescentrum Glorieux het Toekomstplan voor Ronse voorgesteld.
Zowel burgemeester Luc Dupont als stadssecretaris Linda Vandekerkhove veegden meteen de kritiek (van Erik Tack) van tafel dat het plan zou zijn aangemaakt door een extern bureau op kosten van de belastingbetaler. ‘Integendeel’, aldus burgemeester Dupont,‘de stadsdiensten hebben zich onder leiding van de stadssecretaris net uit de naad gewerkt om dit unieke plan, het eerste in de geschiedenis van Ronse, tot stand te brengen in perfecte samenwerking met het beleid. Deze grote betrokkenheid en dit vakmanschap is een mooie consequentie van onze volgehouden manier van werken bij aanwerving van personeel. Steeds kiezen we de beste kandidaten uit de onafhankelijke selectie voor jobs bij de stad. Dat is een politiek op lange termijn die nu zijn vruchten afdraagt in de realisatie van het stadsplan.’


Hoe het groeide

Luc Dupont: ‘Al van in het begin van de jaren negentig deed de stad ervaring op met het opmaken van allerlei plannen. Meestal was dat op last van de hogere overheid. Zo konden we ook aanspraak maken op subsidies om verschillende problemen te kunnen aanpakken. We maakten het voorbije decennium een strategisch-commercieel plan, een verkeersplan, een plan in het kader van het sociaal impulsfonds, een milieuplan en tal van andere. Zo stapelden we een hoop ervaring op met planningprocessen en haalden we ook meer en meer expertise in huis. Een coördinatie van al die plannen en een algeheel kader ervoor ontbraken evenwel. Daaraan wordt nu met dit strategisch plan verholpen.'


Van en voor alle Ronsenaars

‘Met vallen en opstaan en na het winnen van advies bij vele Ronsese raden kwamen we tot een voorstel van plan dat op 23 november vorig jaar werd voorgelegd. Toen kreeg iedereen de opdracht mee om opmerkingen door te sturen naar de stad. Onze oproep viel niet in dovemansoren. Het ontwerp werd besproken en bediscussieerd in vele adviesraden en verenigingen. Ook geëngageerde Ronsenaars kwamen met hun voorstel van aanpassing. Zo creëerden we een nooit gezien draagvlak voor ons plan. Het is inmiddels voorgelegd en, op vier onthoudingen na, (van het Vlaams Belang nvrd.) unaniem goedgekeurd.’


Op maat van de Ronsenaar

‘Een goed plan heeft een sterke missie nodig. Die wordt verwoord in één krachtige zin die duidelijk weergeeft waar we naartoe willen en wat ons onderscheidt van andere steden: Genieten midden in de groene heuvels. Studies wijzen uit dat meer en meer mensen terugkeren naar de stad omwille van de sfeer en het bloeiende culturele en sociale leven. Aan de andere kant zijn diezelfde mensen zich bewust van het feit dat een gezonde, groene omgeving meer en meer een schaars product wordt in Vlaanderen. Welnu, Ronse combineert deze twee troeven: de geborgenheid en gezelligheid van de stad met de rust van een groene mooie omgeving. Het is steeds onze ambitie geweest om dit plan te schrijven op maat van de Ronsenaar. Om die reden hebben we drie thema’s gezocht die voor iedereen van groot belang zijn en waar de stad een rol kan in spelen. Volgens ons is alles te herleiden tot wonen, werken en vrije tijd.’

Love Ronse Generation

Voor de promotie en communicatie van het plan deed de stad een beroep op Wim Demyttenaere en Anja Forceville, twee jonge mensen die twee jaar geleden in Ronse zijn komen wonen en er ‘voor altijd verliefd op zijn geworden’.
Voor de clip haalden ze dan wel, zo geeft Anja ons grif toe, de mosterd bij de clip ‘Love Generation’ van Bob Sinclar.

Op zijn bike peddelt Seppe Ronse af ‘en ziet hoe schuune da Roonse tooch kan zoan’. Met de clip, net zoals met het visueel gecompileerde plan kan u vanaf vrijdag kennismaken op www.ronse.be.
Alle Ronsenaars krijgen eerstdaags ook de heel zuiderse en zonnige brochure ‘Ronse, genieten midden in de groene heuvels’ in de bus.

Ronse op zijn best.

Het meest opmerkelijke project in het hele plan is ontegensprekelijk de Kloef: een schitterend woonproject voor tweeverdieners opgevat als ‘een fantastische stadstuin’. De uitvoering ervan wordt binnen twee weken toegewezen aan één van de twee geïntereseerde investeerders.

Ook De Nieuwe Leie wordt zo te zien een indrukwekkend cultureel project dat Ronse op de kaart zal zetten als the place to be in Zuid-Oost-Vlaanderen.

De Sporthal is klaar op 1 september.

Meer dan nog een draaiboek voor het beleid van de komende twaalf jaar, lijkt dit prima plan ons een echte historische kans voor de Renaixance van Ronse.
Dit is Ronse op zijn best.