29 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (72)

ANIMO IN RONSE

JONGE RONSENAARS GEVEN ER EEN LAP OP


Animo Ronse, de jongerenafdeling van de Spa onder de dynamische leiding van voorzitter Bjorn Bordon, pakt uit met een origineel Lokaal Actie Plan. Met dit LAP vragen deze jongeren bijzondere aandacht voor de noden waarmee ze vandaag in Ronse te kampen hebben.

Dit LAP komt perfect op zijn tijd. Het steekt vol originele ideeën. Het ene is al gemakkelijker te realiseren dan het andere. Zo is dat echter altijd met actieplannen.

Nu vanavond het Toekomstplan voor Ronse gelanceerd wordt, vindt De Nieuwe Ronsenaar het op zijn minst gepast om ook goed te luisteren naar de verwachtingen van de Ronsese jongeren.

Zij meer dan wie ook, belichamen onze gemeenschappelijke droom van een ware Renaixance voor Ronse.


VEILIG ONDERWEG

Nachtweekendbus


Animo Ronse: ‘Bij grote evenementen, schoolfuiven, feesten ligt de sfeer steeds later in de nacht. Niet elke jongere beschikt echte over eigen vervoer. Niet elke ouder springt in de vroege uurtjes in de wagen om de kroost te gaan ophalen. Daarom willen we een nachtweekendbus die in een eerste fase ingezet wordt tijdens grote evenementen en de stadshaltes afrijdt. Gaandeweg kan die dan ingezet worden op vrijdag- en zaterdagavond.'

Taxi fix

‘Een avondje stappen, fuifje, Bruulconcerten. Nadien nog napraten bij een stevige pint. En dan vaststellen dat je bus al is gaan slapen. Zenuwen in de taxi want: wanneer stopt die meter? We willen forfaitaire taxitarieven voor een vast bedrag door Ronse. Het zal een stimulans zijn voor het taxivervoer als onderschatte vorm van collectief vervoer die nu aan populariteit inboet vanwege te duur.’

Ronse als fietsstad

‘We willen meer bewaakte fietsstallingen in het centrum. Dit past perfect in het preventiebeleid tegen kleine criminaliteit en is milieuvriendelijk. We willen tevens dat er een aantal gratis fietsen van het fietsenpark ter beschikking worden gesteld van de Ronsese bevolking in de Hoge Mote. Die gratis uitleendienst kan gekoppeld worden aan een sociaal tewerkstellingsproject dat instaat voor het onderhoud.’

SPORTIEVE RONSENAARS

‘We betreuren de sluiting van het oude skatepark in de Elzeelsestraat. De skaters zijn nu aangewezen op stadsparken, straatbankjes. Tot grote frustratie van bevolking en politie. Daarom pleiten we voor skatefaciliteiten in de nabijheid van de nieuwe sporthal.

We willen dat de stad via sportcheques tussenkomst voor supportersabonnementen. Waarom geen voordeeltarief voor tribuneplaatsen die oudere supporters minder aantrekkelijk lijken, maar daarom niet versmaad worden door jongeren.

We denken aan sportcheques om je aan te sluiten bij sportclubs aan voordeeltarief. Zo heeft geen enkele jongere nog een smoes om niet te sporten.

Het zwembad is totaal verouderd. En er is dringend nood aan een modern vernieuwd zwembad. De kleintjes missen een glijbaan.’

ALS JONGERE WONEN IN RONSE

Instuifpremie voor je eigen huisje

‘Als jongere is het lastig om huurwaarborg te betalen en met hun karig maandloon vergeten heel wat jongeren het idee om een eigen huisje te kopen. Wij willen een instuifpremie voor jongeren die een huis kopen in Ronse. Hiermee belet je dat jongeren uit Ronse wegtrekken. Dit zal van Ronse een jonge stad maken.

Woontrefpunt

‘We willen meer sociale (koop)woningen en verkavelingen waarbij rekening gehouden wordt met jongeren en jonge gezinnen bij de toekenning van deze sociale dienstverlening.

In een trefpunt met woonconsulent moeten jongeren terecht kunnen voor al hun vragen omtrent wonen.

We willen dat een energiemeester gratis het energieverbruik van jongeren evalueert zodat de energiefactuur betaalbaar blijft voor de jongeren.’

RONSE ALS BRUISENDE STAD

Het nieuwe lied der oude gebouwen


‘De Nieuwe Leie, het Instituut voor Paramedische Beroepen, het Sportcomplex aan de Snoecklaan. We stellen voor om deze lege gebouwen te renoveren en er een nieuwe Muziekacademie in onder te brengen. De huidige Muziekacademie barst immers uit haar voegen.

Een ander mogelijkheid is een Cultureel Centrum dat dienst doet als ontmoetings- en tentoonstellingsplaats met decoratie door jonge Ronsese kunstenaars.’

Evenementenzaal

‘We willen dat Ronse de goederenloods aan het station koopt. Mits kleine investeringen ze omgevormd worden tot dé evenementenzaal voor concerten, tentoonstellingen, fuiven. Door de unieke ligging is volk gegarandeerd’

Jongerenloket

‘Jongeren raken verstrikt in allerlei regeltjes. Het Jeugdcentrum dient daarom te worden omgevormd tot trefpunt voor informatie en begeleiding. We willen tevens een holebi-trefpunt met vaste stek in het jeugdcentrum. Uiteraard verliezen we de naaste omgeving van de holebi niet uit het oog. Ook zij kunnen dan terecht bij het holebi-trefpunt.’

Fuifcoach

‘Een fuif organiseren is allesbehalve gemakkelijk. Moet je SABAM betalen voor de plaatjes die je draait? Waar kan je een goedkope zaal vinden? Wat zijn de regels voor het organiseren van een fuif? We willen een fuifzalengids die aan deze problematiek verhelpt en een fuifcoach die jongeren helpt vanaf de druk van de affiche tot de nodige vergunningen.

Internetkiosken

‘Wij willen volwaardige internetkiosken voor alle inwoners. Daarnaast dient de stad ook een cursus informatica gratis aan te bieden om het nieuwe analfabetisme tegen te gaan. Zo willen we de digitale kloof verkleinen.’

Vrijwilligers verzekeren.

‘Wij willen dat het stadsbestuur één grote verzekering afsluit voor alle vrijwilligers in het Ronsische verenigingsleven. Deze kost betekent slechts een kleine uitgave maar toon dat Ronse veel belang hecht aan het verenigingsleven.

We willen jeugdmonitoren inzetten bij de activiteiten in de rusthuizen op dagen waarop er geen speelpleinwerking wordt georganiseerd. Meteen is ook het gebrek aan vrijwilligers in de rusthuizen opgelost en zijn de vooroordelen over jong en oud de wereld uit.’

Gratis identiteitskaart

‘Je bent 12 en voortaan verplicht je identiteitskaart op zak te hebben. Fier ga je om je nieuwe kaart die je dan wel 12,5 euro kost. Zonder je pasfoto’s. We willen basisdienstverlening gratis vermits die kaart een onmisbaar identificatiemiddel is in onze samenleving. Nu betalen de financieel zwakkeren wat jongeren zijn evenveel als welgestelde burgers.’

Gratis parkeren ziekenhuis

‘We pleiten voor gratis parkeren op de campus van het Algemeen Ziekenhuis te Ronse. Deze instelling is immers belast met een openbare dienstverlening. Wij vinden dan ook dat het AZ geen misbruik mag maken van zijn monopolie in onze stad. De campus moet dus ten alle tijde toegankelijk zijn voor alle bezoekers zonder dat daarvoor moet betaald worden.’

Gratis 12-beurtenkaart containerpark

‘We willen dat elke vereniging een gratis 12-beurtenkaart krijgt. Wij vinden het niet kunnen dat vrijwilligers die actief zijn in het verenigingsleven aanspraak moeten maken op hun eigen kaart om het afval van de vereniging op een milieuvriendelijke manier kwijt te raken.’