28 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (71)

Het Strategisch Plan en de Ronsese Renaixance

Een toekomst voor alle Ronsenaars


Met de presentatie ervan in zijn definitieve vorm wordt morgenavond in het Glorieuxcentrum het startschot gegeven voor het toekomstplan van Ronse.
Volgende week krijgt elke Ronsenaar daarover een folder in zijn bus. Vanaf vrijdag kunnen we ook terecht op www.ronse.be voor de volledige tekst van het plan en de promotieclip. Het plan is vorige maandag in de gemeenteraad goedgekeurd. Het Vlaams Belang onthield zich. Joost Hysselinckx van Het Belang van Ronse gaf zijn goedkeuring. Een betekenisvolle stemming.
Bij de lancering van het plan wil De Nieuwe Ronsenaar zijn lezers ook de belangrijkste opmerkingen van de oppositie niet onthouden.


Te laat en op onze kosten

Ofschoon Erik Tack namens het Vlaams Belang het plan op zich ‘een zeer goed initiatief’ noemt en niet tegenstemt, vindt hij dat dit plan er had moeten komen op het einde van de bestuursperiode en niet op minder dan een jaar voor de verkiezingen. Bovendien, aldus Tack, is hiervoor een extern bureau aangetrokken wat betekent dat de belastingbetaler ervoor opdraait.
Erik Tack: ‘Temeer dat er in het plan een hoop vanzelfsprekende zaken staan die al jaren door ons zijn voorgesteld of aangekaart. Als wij iets voorstellen, veegt de meerderheid dat onder tafel. Liever laat men hiervoor een bureau van buiten Ronse aan het werk.’

Genoeg redenen alvast voor het Vlaams Belang om zich bij de stemming te onthouden.

Het eerste echte plan voor Ronse

Joost Hysselinckx van zijn kant keurt vanuit de oppositie met zijn nieuwe partij ‘In het Belang van Ronse’ het plan wèl goed. Wat niet belet dat hij toch een paar bedenkingen heeft.

Joost Hysselinckx: ‘Het Plan is de eerste poging ooit om van Ronse de plaats te maken die ze verdient binnen Vlaanderen. Uiteraard moet ik dit plan, samen met Alle Ronsenaars toejuichen. Ik hoop dat het de steun zal krijgen, nodig voor de realisatie ervan. Ik ben ook vereerd dat de meerderheid al die jaren aandachtig geluisterd heeft naar de mening van de oppositie en een aantal sterke ideeën heeft overgenomen.’

Zwijgende meerderheid… zwijgt

Of is er toch nog niet aandachtig genoeg geluisterd?

Joost Hysselinckx: ‘Er moet uitgegaan worden van realistische situaties. Ik ben er zeker van dat vergeten werd om de mening te vragen van een grote bevolkingsgroep: de ‘silent majority’ die dag in dag uit in Ronse leeft en die nooit deel uitmaakt van enige officiële referentiegroep. Na bevraging van deze groep had de meerderheid kunnen weten wat het grote probleem, naast werkloosheid, isolatie en achterstelling, is: namelijk de veel te grote aanwezigheid van niet-Belgen. Het plan wil hiervoor geen oplossing zoeken. Nochtans was dit mogelijk geweest door de werking van alle diensten, o.a. het OCMW bij het zoeken naar oplossingen te betrekken.’

De Nieuwe Leie of De Kloef

Joost Hysselinckx: ‘In grote lijnen wordt naar een Renaixance gestreefd door middel van drie pijlers: sport, cultuur en tewerkstelling. Dit via de realisatie van De Nieuwe Leie of de Kloef en de Sportzone. Dit is zeer realistisch en haalbaar. In die zin is het een goede reflectieoefening om én de Leie én de Kloef te bestuderen. We moeten echter afwegen welke de beste oplossing zal zijn. Want laat ons eerlijk zijn: de finale realisatie van deze twee projecten heeft op middellange termijn geen kans. We moeten ons concentreren op één van deze sites. En dan blijkt dat de Kloef de beste kans maakt. Dit blijkt ook uit een aantal reacties uit de bevolking die zich afvraagt waar het geld vandaan zal komen. Of gaat de meerderheid in de volgende coalitie meteen ook de opcentiemen en belastingen verhogen?’

Tuupe vuir Roonse

Deze stemming rond het Plan geeft goed aan hoe er in Ronse na oktober voortaan ook op een constructieve manier aan politiek en beleidsvoering kan worden gedaan. Er is een plan waar elke Ronsenaar zich kan in vinden. Er zijn daarover opmerkingen en bedenkingen. Open en bloot en zonder doekjes om. Zonder rond de pot te draaien. Al dan niet terecht. Al dan niet pertinent. Al dan niet terzake. Al dan niet ingegeven door politieke voorkeuren. Maar als het plan dan ter stemming komt, blijkt niemand tegen want eenieder wil dat Ronse erop vooruit gaat. Dit is democratie op haar mooist. Het is de weg naar de Ronsese Renaixance. De enige. Tooch aal 'n klien betsie: Tuupe vuir Roonse. In het belang van àlle Ronsenaars. We zullen met zijn allen, zonder uitsluiting van welke Ronsenaar dan ook, doorgaan. Voor ons mooie geliefde Ronse.